Usnesení z 45. schůze Rady města Kroměříže

| 04.10.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 45. schůze Rady města Kroměříže konané 26. září 20216

Bytové záležitosti – č. 1305

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1148 - 07 z 39. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. července 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2.

část usnesení č. 1228 - 07 z 41. schůze Rady města Kroměříže konané dne 22. srpna 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži manželům xx s tím, že žadatelé budou nadále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1228 - 07 z 41. schůze Rady města Kroměříže konané dne 22. srpna 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 1148 - 07 z 39. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. července 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka odmítla schválený byt

5.

část usnesení č. 1148 - 07 z 39. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. července 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům xx, a to z důvodu neuvolnění bytu xx  

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu- opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 27 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 4 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.10.2016 do 31.03.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou -  jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu  - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skonční této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

dohodu o společném nájmu bytu § 2270 obč. zák.č. 89/2012 Sb. uzavřenou

mezi

Kroměřížskými technickými službami,  s. r. o. se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž,  zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti 

a

xx, bytem Lutopecká 1410, 767 01 Kroměříž

a

xx, bytem Lutopecká 1411, 767 01 Kroměříž 

s tím že,  byt č. 20 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1411 na Lutopecké ul. v Kroměříži, jehož nájemcem je v současné době xx, bude touto dohodou ve společném nájmu paní xx

E)

s ch v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.09.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

1.

xx

byt č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

2.

xx

byt č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx
xx

3.

xx

byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

Antonín Pohořelý

Jarmila Večerková

-7-

4.

xx

byt č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx
xx

F)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 2 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 30.09.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 40 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel, dohodou

2.

pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.09.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

náhradníci

xx

Prodej pozemků parc. č. 1783/2 a 1790/12 v k. ú. Kroměříž – č. 1306

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemků  parc.  č. 1783/2 - ostatní plocha     o výměře  145 m²  a  parc.  č. 1790/12 - orná půda o  výměře  29 m², oba   v k. ú.   Kroměříž,   pro společnost  Kružík  s. r. o.,   se sídlem   Veleslavínova  2357,  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

-8-

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 813/69 v k. ú. Kroměříž – č. 1307

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s panem  xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 813/69 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 13 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,  s účinností od 1. října 2016 za výši nájemného 8.750 Kč ročně, za účelem umístění prodejního stánku výhradně s prodejem novin, časopisů, tabákových výrobků, drogistického zboží, výrobků z papíru a nápojů v uzavřených obalech.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 16 v místní části Hradisko – č. 1308

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx a xx 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s paní xx,  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č .p. 16 v obci Hradisko a  přilehlého pozemku parc. č. 217 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 805 m2 v k. ú. Hradisko na dobu neurčitou,  s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. října 2016 za výši nájemného  20.000 Kč ročně, za účelem provozování hostinské činnosti a letní zahrádky. 

Smlouva o realizaci stavby č.  90/2016 mezi městem Kroměříž a Společenstvím pro dům Štěchovice 1358 v Kroměříži – č. 1309

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. Milana Zemana 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 90/2016  „Odstavné stání a sjezd p. č. 441/17 Kroměříž vč. úpravy oplocení„ mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím pro dům Štěchovice 1358 Kroměříž, Štěchovice 1358/16, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-9-

Směna pozemků v k. ú.  Kroměříž – č. 1310

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu    části pozemku  parc.  č.  955/1 - ostatní plocha o  výměře  cca 6 m²  v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. č. 955/15  -  ostatní plocha o  výměře  cca  11 m²   v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví manželů  xx,   768 01 Jarohněvice. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady žadatelů a města Kroměříže, každý 1/2.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 1311

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor se Společností Podané ruce, o. p. s., IČ: 605 57 621,  se sídlem Vídeňská 3, 639 00 Brno na pronájem nebytových prostor v 1. NP  domu č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži o výměře 37,18 m2 na dobu neurčitou, s účinností od  1. října 2016 za výši nájemného 100 Kč/m2/rok, za účelem zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u Kroměříže, Štěpitová, kabel NN) – č. 1312

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 693/1, 690/17 a 415/1               v katastrálním území Vážany u Kroměříže  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením  „Vážany u Kroměříže, Štěpitová, kabel NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    2.360  Kč , na dobu  neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-10-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u Kroměříže, Gregůrek, kabel NN) – č. 1313

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 437/1 a 437/2  v katastrálním území Vážany u Kroměříže  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Vážany u Kroměříže, Gregůrek, kabel NN“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    2.000  Kč        na dobu  neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Rozšíření účelu pronájmu pro Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s. – č. 1314

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0016 uzavřené dne 16. 6. 2015 s Centrem služeb postiženým Zlín, o.  p. s., IČ: 253 00 083, se sídlem Mostní 4058, 760 01  Zlín, kterým se rozšiřuje článek III., a to:

3. Nájemce bude shora uvedené prostory využívat pro potřeby poskytování zdravotní péče v oboru psychiatrie.

Ostatní body smlouvy se nemění.

u d ě l u j e

souhlas s vnitřními stavebními úpravami a rekonstrukcí prostor v budově č. p. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži pro Centrum služeb postiženým, o. p. s., IČ: 253 00 083, se sídlem Mostní 4058, 760 01  Zlín v souladu s článkem V., bod 3. nájemní smlouvy č. 2015/0016 ze dne 16. 6. 2015, které provedou na vlastní náklady, podle předložené zprávy.

-11-

Souhlas vlastníka pozemku s umístěním označení provozovny na ulici Generála Svobody v Kroměříži – č. 1315

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním reklamní výstrče na domě č. p. 1196 nacházející se na parc. č. 508/1 v k. ú. KM  na ulici Generála Svobody v Kroměříži, tj. nad pozemkem parc. č. 3202/2 v k. ú. Kroměříž na ulici Generála Svobody v Kroměříži pro pana  xx, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy.   

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 1316

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém, zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 14. září 2016, podle předložené zprávy 

u k l á d á 

odboru kancelář úřadu, oddělení informačních technologií,  zpracovat novelizaci směrnice č. 6/2012 -  O životním cyklu informačních technologií,  pro potřeby komise pro nakládání s majetkem města, s tím, že po jejích schválení Radou města Kroměříže účinnost této novelizace bude od  1. ledna 2017.

Smlouva o realizaci stavby č. 34/2016 mezi městem Kroměříž a Jistotou bydlení s. r. o. – č. 1317

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2016  „Novostavba BD Štěchovice, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  JISTOTOU BYDLENÍ, s. r. o., Křižíkova 2697/70, Královo pole, 612 00 Brno, podle  předložené zprávy.

-12-

Smlouva o realizaci stavby č. 95/2016 mezi městem Kroměříž  a KmNet, s. r. o. – č. 1318

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 95/2016 „Přeložka zatrubněného toku Zacharka“  mezi městem Kroměříž  a  KmNet, s. r. o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 96/2016 mezi městem Kroměříž a Martinem Poláškem – č. 1319

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 96/2016  „Oplocení, opěrné zdi, parc. č. 38, 39, 37/5, nový nájezd na parc. č. 38, úprava stávajícího nájezdu na parc. č. 37/3 z účelové komunikace, k. ú. Hradisko„  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 97/2016 mezi městem Kroměříž a SBD Svornost, Kroměříž – č. 1320

Rada města Kroměříže p projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 97/2016  „Opláštění schodišťového prostoru bytového domu Havlíčkova 3288, Kroměříž„ mezi městem Kroměříž  a  SVORNOST,  stavebním bytovým družstvem, Kroměříž, Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 98/2016 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1321

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 98/2016 „Vodovodní přípojka pro zahradní chatu, parc. č. 6753, 2419/14, k. ú. Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  Evou Pumprlovou,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-13-

Smlouva o realizaci stavby č. 99/2016 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1322

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 99/2016 „Demolice rodinného domu v Kroměříži, Na Sladovnách“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  120 00 Praha 2, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 100/2016 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1323

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 100/2016  „RD - Šiška, parc. č. 290/5 (k. ú. Trávník)“ mezi městem Kroměříž  a  Tomášem Šiškou,  768 11 Chropyně, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 101/2016 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1324

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 101/2016 „Zateplení RD, Volného 1532/5, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Společný projekt základních škol – IROP, 47. výzva – č. 1325

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

přípravu projektové žádosti včetně příloh a její předložení v rámci 47. výzvy IROP, podle předložené zprávy. 

-14-

Žádost TC Bajda o finanční podporu investičního záměru – č. 1326

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1. 

rozpočtového opatření ve  výši 100.000 .Kč,  v rozpočtu  města Kroměříž na rok 2016,  pro Tenisový Club Bajda Kroměříž, z. s., IČ: 181 88 028,  se sídlem Na Sladovnách 4255/2, 767 01 Kroměříž na úhradu investičního záměru „REKONSTRUKCE OPLOCENÍ V AREÁLU TC BAJDA KROMĚŘÍŽ“ 

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříž na rok 2016 pro Tenisový Club Bajda Kroměříž, z. s., IČ: 181 88 028,  se sídlem Na Sladovnách 4255/2, 767 01  Kroměříž ve výši 100.000 Kč na úhradu investičního záměru „REKONSTRUKCE OPLOCENÍ V AREÁLU TC BAJDA KROMĚŘÍŽ“,  podle předložené zprávy. 

Rekonstrukce Domu kultury – celková cena díla – č. 1327

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy SML/078/2016 Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž, včetně interiéru, podle předložené zprávy.

Souhlas s realizací a udržitelností projektu Kroměřížských technických služeb, s. r. o. „Regenerace zeleně hřbitovů Kroměřížska“ na pozemcích města Kroměříže – č. 1328

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření souhlasu s realizací a udržitelností projektu „Regenerace zeleně hřbitovů Kroměřížska“ mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o.,  v navrženém znění, podle předložené zprávy.

-15-

Výsledek veřejné zakázky „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž“ – č. 1329

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy ve veřejné zakázce „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, podle předložené zprávy,  a to se společnosti O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČ: 601 93 336.

Uzavření rámcové smlouvy na IT 2016 – č. 1330

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření rámcové smlouvy na dodávky IT s firmami: M Computers s. r.o. (IČ: 260 42 029), NWT a. s. (IČ: 634  69511), OKEA CS 21 Kroměříž, s. r .o. (IČ: 253 49 953), Computer system cz s. r. o. (IČ: 268 34 979), Autocont CZ a. s. (IČ: 476 76 795), FLAME System s. r. o. (IČ: 268 46 888), Esplace s. r. o. (IČ: 241 66 341), UNIS COMPUTERS, a. s. (IČ: 634 76 223), JTV s .r. o. (IČ: 255 95 563) a Scenario s .r. o. (IČ: 294 62 177),  v celkovém objemu 1.500.000 Kč bez DPH,  s platností smluv do 31. 12. 2016, podle předložené zprávy. 

Stanovisko k zápisu soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení – č. 1331

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s o u h l a s í 

a)

se zřízením soukromé základní školy v Kroměříži, Tovačovského 337, jejímž zřizovatelem bude Mgr. Tomáš Studenec 

b)

se zápisem soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení

Situace v městských nájemních bytech – č.  1332

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání návrhů na vyklizení bytů  u dlužníků zařazených do skupiny č. 1, podle předložené zprávy.

-16-

Domov pro seniory Napajedla – změna darovací smlouvy na veřejnoprávní smlouvu – č. 1333

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení  č. 1204 z 39. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. července 2016,  v plném znění

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a Domovem pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO: 708 50 976, ve  výši 4.000 Kč, na provoz Domova pro seniory, podle předložené  zprávy.

Hospic na Svatém Kopečku – žádost o finanční podporu – č. 1334

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

poskytnutí dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 4.000 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček, IČO:  736 34 671, na úhradu provozních  nákladů

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček, IČO: 736 34 671, na úhradu provozních nákladů, podle předložené zprávy. 

Charita dětem z. s. – žádost o dar – č. 1335

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí daru  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši    15.000 Kč pro spolek   Charita dětem z. s.,  Z. Kopala 1162, 570 01 Litomyšl, IČO: 22 760 458, na realizaci projektu a k pokrytí nákladů spojených s projektem „Dejme šanci dětem“, který proběhne   dne 8. října 2016 v rámci veletrhu na výstavišti Floria v Kroměříži.

-17-

Bezpečnostní dobrovolník – č. 1336

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 70.900 Kč na realizaci projektu  „Bezpečnostní dobrovolník“, podle předložené zprávy. 

Zahraniční služební cesta do Nitry – č. 1337

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D.,  do slovenského partnerského města Nitra v rámci projektu „Európa pre občanov", jež se uskutečnila dne 25. září 2016, podle předložené zprávy.

Vyjádření k dopisu AK Brož & Sokol & Novák ze dne 30. 8. 2016 – č. 1338

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  znění vyjádření města Kroměříže k dopisu AK Brož & Sokol & Novák ze dne 30. 8. 2016,  podle předložené zprávy.

Veřejná zakázka Zateplení objektu „B“ a „D“ MěÚ Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ – Opakování – průběh zadávacího řízení – č. 1339

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, podle předložené zprávy, a to s

INSTOP, spol. s  r. o.
Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ: 46994955
Za cenu podle nabídky:
6.599.000,00 Kč bez DPH
7.984.790,00 Kč s DPH

-18-

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Sanace pozemku p. č. 152, k. ú.  Skaštice – č. 1340

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce: „SANACE POZEMKU p. č. 152, k. ú. SKAŠTICE“  s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

WSAEKO s. r. o.
Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov, IČ: 277 30352
Za cenu podle nabídky:
1.191.592,00 Kč s DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč
AQUATEST a. s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ: 447 94 843
Za cenu podle nabídky:
1.764.416,75 Kč s DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč
EKOMONITOR spol. s  r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ: 150 53 695
Za cenu podle nabídky:
2.187.871,99 Kč s DPH

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

    starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže