Usnesení z 41. schůze Rady města Kroměříže

| 26.08.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 41. schůze Rady města Kroměříže konané 22. srpna 2016

Bytové záležitosti – č. 1228

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í 

1.
část usnesení č. 1148 - 07 z 39. schůze Rady města Kroměříže konané dne 18. července 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení           

B) 

s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudoue dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2017 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva  k bytu - opět na dobu určitou

20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5- 

22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová 
nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 35 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul.. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx,  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno vyúčtování vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem  bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2017 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - od 01.08.2016 do 31.01.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli  bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - od 01.08.2016 do 31.01.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

C)

n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

u k l á d á

1.
Kroměřížským technickým službám, s.r.o. Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx k předání bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

2.
Kroměřížským technickým službám, s.r.o. Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx  k předání bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě  č. pop.4265 na Nitranské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

3.
Kroměřížským technickým službám, s.r.o. Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx k předání bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb. 

E)

d o p o r u č u j e

řešit vyklizení bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži dosavadního uživatele xx, a to z důvodu, že byt neužívá řádně v souladu s nájemní smlouvou a porušuje pravidla obvyklá pro chování v domě a neakceptuje domluvy odborem soc. věcí a zdravotnictví 

F)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.08.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

-10-

2.
xx
byt č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

3.
xx
byt č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

4.
xx
byt č. 22 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

G)

s c h v a l u j e


1.
pronájem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 31.08.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

2.
pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.08.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

-11-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž nebo zřízení věcného břemene pro společnost  PINK, spol. s r. o.  – č. 1229

Rada města Kroměříže po projednání  za účasti pana Vlastimila Calaby, který na základě plné moci zastupoval společnost Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o. 

p o v ě ř u j e 

PhDr. Pavla Motyčku, Marka Šindlera a Mgr. Veroniku Škrabalovou k dalšímu jednání komplexního řešení problematiky  Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s r. o. 

Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 10 v obci Zlámanka – č. 1230

Rada města Kroměříž po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Tomáše Pluháčka – zástupce společnosti Pivovar ZUBR, a. s. 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností Pivovar ZUBR, a. s., IČ: 476 76 906, se sídlem Komenského č. 35, 751 51  Přerov na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 10 v obci Zlámanka o výměře cca 126,40 m2 na dobu určitou s účinností od 01.01.2017 do 31.12.2021 za výši ročního nájemného  3.000 Kč   za účelem provozování pohostinství  s tím,  že jsou oprávněni pronajímat nebytové prostory třetí osobě za podmínky, že doba podnájmu nesmí být delší než doba, na kterou je uzavřena nájemní smlouva a výše podnájmu nesmí být vyšší než výše nájemného.

Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž – č. 1231

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností AZK systém, s. r. o., IČ: 293 20 101, se sídlem Tovačovského 437/20, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 977/7 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 12 m2 na dobu neurčitou s účinností od 01.09.2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou za výši ročního nájemného 8.400 Kč  za účelem umístění prodejního stánku výhradně s rychlým občerstvením.

-12-

Uzavření smlouvy o užívání stavby Lutopecny – revitalizační rybník – č. 1232

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání stavby s Moravským rybářským svazem, místní organizací Kroměříž, Kojetínská 19, 767 01  Kroměříž .o  bezplatném užívání stavby „Lutopecny - revitalizační rybník“ , nacházející se na parc. č. 1420 (parcela v majetku Povodí Moravy, s. p.) a dále parc. č. 1422/2, (parcela v majetku města Kroměříž), vše v k. ú Lutopecny  na dobu neurčitou  s účinností od 1. září 2016,  za účelem řádné údržby, výkonu sportovního rybolovu a rybářského práva dle zákona č. 99/2004/Sb., event.  za účelem výkonu obdobného práva podle případných nových předpisů o rybářství. 

Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 v k. ú. Kroměříž – schválení kupní ceny – č. 1233

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit   kupní cenu za  pozemek  parc.   č.  1020/43 - ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Kroměříž  ve  vlastnictví ČR - Úřadu pro   zastupování  státu   ve  věcech   majetkových, která činí  630,20  Kč /m2.

Směna pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1234

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu   pozemků   parc.  č.  657/3   o  výměře    18 m2, parc. č.   657/4  o  výměře  19 m2    a  parc. č. 657/5   o  výměře  367 m2,  vše ostatní plochy v k. ú.   Vážany u Kroměříže ve vlastnictví xx,  bytem 767 01 Kroměříž  za části  pozemků  parc. č. 655/4 a 656/2, oba trvalý travní porost o výměře celkem  cca  404 m²   v k. ú.   Vážany u Kroměříže ve vlastnictví města Kroměříže.

Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady žadatele. 

Současně se směnou  bude zřízena služebnost stezky a cesty  na pozemcích parc. č. 657/3,   657/4   a  parc. č. 657/5  v k. ú. Vážany u  Kroměříže  pro paní xx jako oprávněnou ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti  bude město Kroměříž.

-13-

Zveřejnění záměru prodeje, popř. směny části pozemku parc. č. 955/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1235

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru směny  části pozemku  parc.  č.  955/1 - ostatní plocha o  výměře  cca  6 m²  v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. č. 955/15  -  ostatní plocha o  výměře  cca 11 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví manželů  xx.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 včetně budovy č. pop. 132 – č.  1236

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit   zveřejnění záměru prodeje   pozemku    stpč. 120 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře    193 m2  včetně budovy  občanské vybavenosti č. pop. 132 v k. ú. Trávník.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1783/2 a 1790/12 v k. ú. Kroměříž – č. 1237

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje   pozemků   parc.  č. 1783/2 - ostatní plocha o  výměře  145 m²  a parc.  č. 1790/12 - orná půda o  výměře  29 m² , oba   v k. ú.   Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Kotojedy – č. 1238

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   pozemku  parc.  č.  276/2 - vodní plocha o  výměře  303 m²   v k. ú.   Kotojedy   a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-14-

Zrušení části bodu č. IV. v usnesení z XXV. ZMK konaného 27. června 2013 – zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 na ulici Rostislavova – č. 1239

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  zrušit   část schvaluje  v  bodě  IV.  v usnesení z   XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže  konaného dne  27. června 2013.

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 1240

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým  věcem  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 3882/2016 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  parc. č. 1573/9, parc. č. 1573/10, parc. č. 1573/11, parc. č. 1573/12, parc. č. 1578/30 a parc. č. 1578/32 , vše  ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž. 

Směna pozemků v k. ú. Postoupky – č. 1241

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:    

a)

zrušit  část  bodu   č.  II.  v usnesení ze  IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne  26. února 2015,  týkající  se nabytí   pozemků v k. ú. Postoupky, a to:

-   parc. č. 27/3 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů xx, 767 01 Kroměříž
-   parc. č. 27/13 - ostatní plocha,  o výměře 29 m2  z vlastnictví pana  xx, 767 01 Kroměříž

b)

schválit  směnu  části   pozemku   parc. č. 395/5 - ostatní plocha   o výměře cca 29 m2   v k. ú.   Postoupky  ve vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 27/13 - ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú.  Postoupky  ve vlastnictví pana  xx,  767 01 Kroměříž.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města Kroměříže.

-15-

Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch areálu Čápka – č. 1242

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže    schválit  zřízení služebnosti    stezky a  cesty  k pozemkům parc. č.  1101/4,  1102/4, 1464/5, 1465/1, 1465/5, a 3274/4, vše  v   k. ú.  Kroměříž    pro  město Kroměříž,  jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je  společnost PMS Reality a. s.,   se sídlem Pivovarská  261, 788 33 Hanušovice  jako  vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši   500 Kč,  na dobu  neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí   správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Skopalíkova, 1. etapa) – č. 1243

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  parc. č. 1525/13,   parc. č. 1525/14,  parc. č. 1527/2,  parc. č. 1539/25,  parc. č. 1697/18,   parc. č. 1701/1,  parc. č. 1701/37,  parc. č. 3123/1,  parc. č. 3123/2,  parc. č. 3123/9,   parc. č. 3123/10,  parc. č. 3124, parc. č. 3127/1,  parc. č. 3296/6, vše v   k. ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Reko MS Kroměříž- Skopalíkova, 1. et.“      pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě do katastru  nemovitostí.

-16-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL 1607 M Z KROM 225 OK) – č. 1244

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1520/1  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1607 M Z KROM 225 OK“   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,     130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON  Distrubuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská, kabel NN, Guricová) – č. 1245

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 3182  v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská, kabel NN, Guricová“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    800 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-17-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distriubuce, a. s. (Trávník, kabel NN, Mišurec) – č. 1246

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 184/2  v katastrálním území Trávník pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník, kabel NN, Mišurec“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 2.500 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník, směr Trávnické Zahrady, rekonstrukce NN) – č. 1247

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  570/3, 468, 466/24, 440, 570/2, 557 a  570/1  v katastrálním území Trávník pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník, směr Trav. Zahrady, rekonstrukce NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  19.680  Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-18-

Žádost společnosti KmNet s. r. o. o souhlas s umístěním optického kabelu a odkoupení optického vlákna – č. 1248

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1.
umístění optického kabelu společnosti KmNet  s. r. o., se sídlem  Kaplanova 1780, 767 01 Kroměříž do     chráničky  ve vlastnictví města Kroměříže, která je vedena  na ulicích Březinova, Nábělkova a Husovo náměstí, v rámci   podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.

2.
prodej jednoho optického vlákna z  projektovaného  kabelového vedení Komunikační infrastruktura města Kroměříže Husovo náměstí - Gymnázium Kroměříž, do vlastnictví společnosti KmNet  s. r. o., se sídlem  Kaplanova 1780, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 10.000 Kč.

Zveřejnění záměru pronájmu/užívání části pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1249

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

1.
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2769/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 16 m2 za účelem parkování osobního vozidla

2.
zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 2769/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 16 m2 za účelem parkování osobního vozidla.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 28, Drahlov – č. 1250

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 20. července 1995 s paní xx, bytem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 28 v místní části Drahlov o výměře 80 m2 za účelem provozování prodejny potravin dohodou, a to ke dni 31. srpna 2016

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 28 v místní části Drahlov o výměře 80 m2.

-19-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 16 v místní části Hradisko – č. 1251

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 121 m2 v budově č. p. 16 a přilehlého pozemku parc. č. 217  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 805 m2, vše k. ú. Hradisko,  za účelem provozování hostinské činnosti a letní zahrádky. 

Souhlas s umístěním odkladné schrány pro Českou poštu, s. p. – č. 1252

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním odkladné schrány na pozemku parc. č. 604/125 - ovocný sad v k. ú. Kroměříž pro Českou poštu, s. p., Region Jižní Morava, DEPO KROMĚŘÍŽ 70, Skopalíkova 4086/47 B, 767 07 Kroměříž.

Zrušení usnesení č. 1120 z 37. schůze RMK konané 13. června 2016 – č. 1253

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 1120 z 37. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. června 2016,  v plném znění 

s c h v a l u j e 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 30. července 2004 se zařízením služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. IČ: 677 79 999,  se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00  Praha – Vršovice,  na pronájem části pozemku parc. č. 2841/2 a parc. č. 2841/3 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 10 m2 za účelem umístění kontejneru pro zabudování technologie Pegas v rámci výstavby a provozování Rádiové národní sítě Pegas, a to ke dni 31. srpna 2016.

-20-

Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži – č. 1254

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

1.
ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27. února 2009 se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ: 601 93 336, se sídlem Za Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 520 na nám. Míru  v Kroměříži za účelem umístění, instalace a provozování zařízení, tj. zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací dohodou, a to ke dni 30. září 2016

2.
uzavření nájemní smlouvy s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., IČ: 040 84 063, se sídlem Žižkov, 130 00 Praha 3 na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 520 na nám. Míru  v Kroměříži, a to: 

- prostor umístěný v podkroví budovy o velikosti 10,56 m2
- část střechy budovy o výměře 3,93 m2
- prostor v/na budově, které jsou potřebné na kabelové propojení, tj. na vedení kabelů mezi:
technologií nájemce a existujícím rozvaděčem nízkého napětí budovy
technologií nájemce a zásuvkou pro záložní dieselagregát umístěnou na budově
technologií nájemce a datovým (telefonním, resp. optickým) rozvaděčem budovy

na dobu určitou s účinností od 1. října 2016 do 31. prosince 2026 za výši ročního nájemného 75.838 Kč, které se bude každoročně zvyšovat o index inflace  za účelem umístění a provozování Zařízení umožňujícího umístění a provozování technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací ve smyslu zákona.

Uzavření smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž – č. 1255

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s panem xx, bytem 767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 5036 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 150 m2. 

-21-

Ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 813/69 v k. ú. Kroměříž – č. 1256

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 7. prosince 1992 se společností Vaca a Beňo, v. o. s.,  IČ: 469 77 970,  se sídlem Purkyňova 2708/9, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č 813/69 - ostatní plocha o výměře cca 12,50 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem prodeje novin, časopisů, tabákových výrobků, drogistického zboží, výrobků z papíru, nápojů v uzavřených obalech v prodejním stánku dohodou, a to k 31. srpnu 2016

2.
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 813/69 - ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění prodejního stánku.

Plánovací smlouva mezi Hanácká pole s. r. o. a městem Kroměříž – č. 1257

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných a bytových domů, mezi Hanácká pole s. r. o., Tovačovského 318/8, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 87/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1258

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 87/2016 „Rodinný dům, Kroměříž, parc. č. 625/18“ mezi městem Kroměříž  a  xx  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-22-

Smlouva o realizaci stavby č. 88/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1259

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 88/2016  „Kryté stání pro osobní auta u RD č. p. 938/19 a 940/21 ul. Žižkova, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a xx  767 01 Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 89/2016 mezi městem Kroměříž a Muzeem Kroměřížska p. o. – č. 1260

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 89/2016 „Muzeum Kroměřížska p. o. - Revitalizace budov a expozic“  mezi městem Kroměříž  a  Muzeem Kroměřížska p. o., Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 91/2016 mezi městem Kroměříž a KmNet, s. r. o. – č. 1261

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 91/2016 „Výstavba datové optické sítě Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  KmNet, s. r. o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 92/2016 mezi městem Kroměříž a KmNet, s. r. o. – č. 1262

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 92/2016 „Výstavba datové optické sítě Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  KmNet, s. r. o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-23-

Smlouva o realizaci stavby č.  93/2016 mezi městem Kroměříž a ZAPA beton a. s. – č. 1263

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 93/2016 - „Střížovice - přístupová komunikace k těžebnímu prostoru firmy ZAPA beton /přístupová komunikace SEVER/“  mezi městem Kroměříž a ZAPA beton a. s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 94/2016 mezi městem Kroměříž  xx – č. 1264

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 94/2016 „Sjezd na pozemek, stpč. 352, k. ú. Postoupky“ mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Nabytí distribučního transformátoru (T1 – fotbalové hřiště) v budově na stpč. 6211 v k. ú. Kroměříž – č. 1265

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   distribučního transformátoru  IEO Breda  TS 1  o   jm. výkonu  630 KVA,  umístěného v objektu občanské vybavenosti bez č. pop. na pozemku stpč. 6211  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví   společnosti  E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice   do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu podle znaleckého posudku č. 1561-43/16 ze dne  8. srpna  2016, která činí   121.000 Kč, vč. DPH.

Akcionářská dohoda – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1266

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření akcionářské dohody mezi městem Kroměříž, městem Morkovice - Slížany, obcí Dřínov a obcí Zborovice,  podle předložené zprávy.

-24-

Prověření možností využití areálu „Havlíčkova 1“ – zahájení přípravných prací k využití budovy a pozemku – č. 1267

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

zahájení přípravných prací pro nové využití budovy a areálu na Havlíčkově ulici včetně prověření možnosti využití prostoru architektonickou studií. 

Koncepční studie obnovy budovy 02, Žižkových kasáren v Kroměříži – č. 1268

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vypracování „Koncepční studie obnovy budovy 02, Žižkovských kasáren v Kroměříži“ zhotovitelem Ellement Architects s. r. o., Vysoká 1029, Zlín, v souladu se směrnicí města Kroměříže č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek, čl. 7 odstavec 7., podle předložené zprávy. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž – č. 1269

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_005/0000125-01 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž), podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit: 

a) 
dofinancování projektu ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu tj. 151.391,80 Kč 

b) 
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok   2016 ve výši 30.000 Kč

-25-

Veřejná zakázka Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ – výběr dodavatele – č. 1270

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a 

a) 

o nevyhovění námitkám stěžovatele Stavby Climax s. r. o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ:283 11 787, směřujícím proti zadávacím podmínkám zadavatele u veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt „B“ - OPAKOVÁNÍ

b) 

o nevyhovění námitkám stěžovatele ČAK CZ s. r. o., se sídlem Obvodová 3656, 767 01  Kroměříž, IČ: 255 15 608, směřujícím proti námitkám proti zadávacím podmínkám zadavatele u veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt „B“ - OPAKOVÁNÍ

r o z h o d l a 

na základě zjištění a závěru hodnotící komise, v souladu s podmínkami zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 76 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o vyloučení uchazečů

- Společnost pro Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž, Březinova 745/27a, 616 00          Brno, IČ: 293 03 192
- Společnost pro Rekonstrukci objektů B a D Kroměříž, Panská 25, 686 04 Kunovice IČ: 282 69 314
- Společnost  „OMLUX-VAE THERM“, Pod Vysílačem 422/31, 725 28  Ostrava Lhotka, IČ: 619 44 840

z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce: Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, dle předložené zprávy, a to s

INSTOP, spol. s.r.o.
Obchodní 16, 763 21 Slavičín, IČ: 469 94 955
Za cenu dle nabídky:
6.599.000,00 Kč bez DPH
7.984.790,00 Kč s DPH

-26-

Na druhém místě se umístil uchazeč:

„SDRUŽENÍ: MAMUT - THERM &NAVRÁTIL GROUP“
MAMUT - THERM s. r. o. (vedoucí účastník společnosti)
Slaměníkova 302/23, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 268 85 263
NAVRÁTIL GROUP s. r. o. (účastník společnosti)
Selská 41/86, 614 00 Brno, IČ: 255 24 852
Za cenu dle nabídky:
7.101.850,14 Kč bez DPH
8.593.238,67 Kč s DPH

Žádost o přidělení finančních prostředků do rozpočtu odboru životního prostředí – č.  1271

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 2.200.000  Kč na provedení sanačních prací na pozemku p. č. 152 v k. ú. Skaštice. 

Veřejná zakázka „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž“ – č. 1272

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení  zjednodušené podlimitní řízení „Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž " na dobu neurčitou, podle předložené zprávy  

j m e n u j e

a)

komisi pro otvírání obálek ve složení: 

člen:         náhradník: 
Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka
Ing. Jan Pšeja Petr Procházka
Mgr. Kristina Špottová Mgr. Tomáš Motal

b)

hodnotící komisi ve složení: 

člen: náhradník: 
Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka
Marek Šindler Bc. Karel Holík
Mgr. Jana Kutá Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Jan Pšeja Petr Procházka
Mgr. Kristina Špottová Mgr. Tomáš Motal

-27-

Dohoda o převzetí sociální služby chráněného bydlení – č. 1273

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s dohodou uzavřenou dne 12. srpna 2016, která se týká změny poskytovatele sociální služby chráněného bydlení v kapacitě 9 osob na území ORP Kroměříž od 1. listopadu 2017. Novým poskytovatelem budou Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Poskytnutí dotace ústavu „Hvězda z. ú.“, Zlín – Malenovice – č. 1274

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1. 
poskytnutí dotace a rozpočtového opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši  4.000 Kč pro organizaci  „Hvězda z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín - Malenovice,  IČO:  708 29 560, na úhradu provozních nákladů zejména nájemného a mzdových nákladů.

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a organizací  „Hvězda z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín - Malenovice, IČO:  708 29 560, ve výši 4.000 Kč,  na úhradu provozních nákladů zejména nájemného a mzdových nákladů. 

Změna ve složení komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita – č. 1275

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Bc. Marii Sumcovou z funkce tajemnice komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita,  zřizované Radou města Kroměříže

j m e n u j e 

Mgr. Vratislava Snídala, koordinátora  komunitního plánování,  tajemníkem  komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita,  zřizované Radou města Kroměříže.

-28-

Rodinné pasy města Kroměříže 2016 – 2018 – č. 1276

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu se směrnicí č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek čl.7 odstavec 7,  uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rodinné pasy města Kroměříže 2016 - 2018“ se společností Sun Drive Communications, s. r. o., Haraštova 370/22, Brno, podle předložené zprávy.

Žádost NPÚ o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1277

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit: 

1.
rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016  ve výši 50.000 Kč pro NPÚ Kroměříž na propagaci festivalu barokní kultury Hortus Magicus, v okolních okresech 

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a NPÚ Kroměříž o poskytnutí dotace ve výši 50.000  Kč  na propagaci festivalu barokní kultury  Hortus Magicus,  konaného v termínu 3. a 4. září  2016,  v okolních okresech, podle předložené zprávy

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na festival Hudba v zahradách a zámku 2016 z Fondu Zlínského kraje – č. 1278

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2016, podle předložené zprávy. 

-29-

Změna odpisového plánu Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1279

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o  souhlas s užitím znaku města Kroměříže – č. 1280

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s užitím znaku města Kroměříže v katalogu stanic profesionálních hasičů HZS ČR. 

Volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR – č. 1281

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění propagačních materiálů kandidátů pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. - 8. října 2016, příp. pro II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 14. - 15. října 2016, po dobu od 1. září 2016 do 22. října 2016 formou přemístitelných plakátovacích zařízení ve vlastnictví jednotlivých kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic na veřejném prostranství v majetku města Kroměříže, a to zejména okolo sloupů veřejného osvětlení, okolo stromů, na zábradlích, případně volně umístěných v zeleni či na pevných prostranstvích s tím, že po uvedeném termínu bude jejich umístění zpoplatněno. 

O umístění těchto přenosných propagačních zařízení si rozhodnou jednotlivé kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž musí respektovat právo kandidující politické strany, politického hnutí a koalice, která má zařízení již instalováno. 

Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, které této možnosti využijí, nesou zodpovědnost za to, že tato zařízení nebudou ohrožovat bezpečnost občanů, nebudou poškozovat veřejný ani soukromý majetek a nebudou umístěna v bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce a na sloupech veřejného osvětlení, na kterých jsou již umístěny dopravní značky. 

Umožněním umístění těchto propagačních ploch chce město Kroměříž předejít vylepování plakátů a dalších propagačních materiálů na rozvaděčích, stromech, skleněných plochách, fasádách, sloupech veřejného osvětlení, dopravních značkách, odpadkových koších, čekárnách, vratech a podobně.  

-30-

Zahraniční služební cesta do Ružomberku – č. 1282

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu Mgr. Jaroslava Němce  a Bc. Karla Holíka, BA, MBA, ve dnech 26. až 27. srpna 2016 do slovenského partnerského města Ružomberok  na 1. ročník hokejového turnaje „O pohár mesta Ružomberok", podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec                 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže