Usnesení ze 40. schůze Rady města Kroměříže

| 03.08.2016 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

ze 40. schůze Rady města Kroměříže konané 1. srpna 2016

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2016 – č. 1225

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí dotace ve výši 14.700 Kč na náklady spojené s uspořádání Mistrovství České republiky v motorovém paraglidingu pro Aeroklub Kroměříž z. s., se sídlem Na Hrázi 1148/6, 767 01 Kroměříž

b) 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 14.700 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž a Aeroklubem Kroměříž z. s., IČ: 181 90 235, Na Hrázi 1148/6, 767 01 Kroměříž, na náklady spojené s uspořádáním Mistrovství České republiky v motorovém paraglidingu, podle předložené zprávy. 

KROK o. p. s . – správní a dozorčí rada – č. 1226

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e 

členy správní a dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. pro období následujících tří let takto: 

Správní rada: 

Marek Šindler
Mgr. Petr Sedláček
PhDr. Jana Pšejová

Dozorčí rada: 

Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Pavel Zrna
Lambert Hanzal

-2-

Zahraniční služební cesta do Ružomberku – č. 1227

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D.  dne 31. července 2016  do slovenského partnerského města Ružomberok na akci "Neděle na Vlkolínci", na základě pozvání vedení města Ružomberok, podle předložené zprávy. 

Mgr. Jaroslav Němec Marek Šindler

        starosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže