Usnesení z 39. schůze Rady města Kroměříže

| 22.07.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 39. schůze Rady města Kroměříže konané 18. července 2016

Bytové záležitosti – č. 1148

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

částusnesení č. 991 - 07 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. května 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži  xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu 

2.

část usnesení č. 991 - 07 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. května 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži  xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. xx na nám. Míru v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku, s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek z vyúčtování vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek z vyúčtování vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na 2dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 35 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx  a xx.  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

-10-

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká   v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-11-

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-12-

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva  k bytu - opět na dobu určitou

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených  nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

59.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

60.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

61.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

62.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-13-

63.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

64.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

65.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

66.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

67.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

68.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

-14-

69.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

70.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

2.

xx

byt č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži

3.

xx

byt č. B 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži paní xx, a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-15-

náhradníci:
xx
xx

2.

pronájem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

3.

pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

5.

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx,  a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou a za podmínky uvolnění bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.07.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx
xx 

-16-

Směna pozemků v k. ú Kroměříž mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – č. 1149

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Zity Konupčíkové, která zastupovala společnost PMS Reality a. s.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  směnu   pozemků    parc. st. č. 2774 - zastavěná plocha a nádvoří   o výměře  418  m2, včetně budovy s č. pop. 2140, parc. st. č. 3158 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  266  m2, včetně budovy s č. pop. 2455,  parc. st. č. 6969- zastavěná plocha a nádvoří o výměře  63 m2, včetně budovy bez č. pop.,  části  pozemku  parc. č. 1468/11- ostatní plocha o výměře   cca   4. 813 m2  a  částí pozemku parc. č.  1441/5, podle nového geometrického plánu označených jako pozemky parc. č. 1441/26 - orná půda o výměře  cca 1296 m2 a parc. č. 1441/27 - orná půda o výměře cca 216 m2, vše v k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví PMS Reality a. s., se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice  za části  pozemků  parc. č. 641/11 -  orná půda o výměře cca  2.914 m2, parc. č. 641/12 -  orná půda o  výměře cca 2.140 m2,   parc. č. 877/15 -  ostatní plocha  o  výměře cca 143 m2, části  pozemku  parc. č. 888, podle nového geometrického plánu označené jako pozemky parc. č. 888/14 - orná půda o výměře  cca 1.226 m2  a 888/23 - orná půda o výměře cca 216 m2, za  části pozemků  parc.  č.  3743/27, parc.  č.  3743/82    a   parc.  č.  3743/87,   ostatní plochy o výměře  celkem cca   827 m2, vše  v k. ú. Kroměříž  a  dále za část pozemku  parc. č. 619/2 - zahrada  o výměře cca 2.123 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže,  ve vlastnictví  města Kroměříže.  Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady společnosti PMS Reality a. s. 

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č. 1150

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností Nejmarket, s. r. o.,  IČ: 019 51 688,  se sídlem Dukelská 128, 742 42  Šenov u Nového Jičína na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 234 m2 za výši ročního nájemného 93.600 Kč (tj. 400 Kč/m2/rok), kterou je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace na dobu neurčitou s účinností od 1. července  2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně,  za účelem umístění prodejní buňky.

-17-

Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži (kavárna Scéna) – č. 1151

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti:

Ing. Rostislava Horčičky a Františka Hrabala – zástupců společnosti Pivovar Kroměříž, s. r. o. 

Oldřicha Chvály a Libora Kozárka – zástupců společnosti PMS Reality a.  s. 

Romana Konečného a Roberta Maňase – zástupců společnosti RK Scéna s. r. o. 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  se společností  Pivovar Kroměříž, s. r. o. Na Sádkách 2798/9, 767 01  Kroměříž, IĆ: 293 08 666,  na pronájem  nebytových prostor v budově č.  p. 2828  na ulici Tovačovského v Kroměříži, a to: restaurace, kavárny, barových bufetů a výrobních a přípravných prostor včetně instalované technologie a příslušenství na dobu určitou šesti let  s účinností od 1.  října 2016 za výši nájemného 735.000 Kč ročně, bez DPH, za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace. Společnost Pivovar Kroměříž, s. r. o. předložila nejvyšší  částku  ročního nájemného. 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1152

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru směny   pozemků   parc.  č.  657/3   o  výměře    18 m2, parc. č.   657/4       o výměře  19 m2    a  parc. č. 657/5   o  výměře  367 m2,  vše ostatní plochy v k. ú.   Vážany u Kroměříže ve vlastnictví paní xx za části  pozemků  parc. č. 655/4 a 656/2, oba trvalý travní porost o výměře celkem  cca  404 m²   v k. ú.   Vážany u Kroměříže ve vlastnictví města Kroměříže.

Nabytí id. 3/45 pozemku stpč. 415 a budovy bez č. pop., v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1153

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  id. 3/45  pozemku  stpč. 415 - zastavěná  plocha  a nádvoří o výměře 18 m2   a  id. 3/45 budovy bez č. pop. na pozemku stpč. 415, vše v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

-18-

Nabytí části chodníku na pozemku parc. č. 3271/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1154

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o  r u č  u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   spojovacího chodníku  na  části  pozemku  parc. č. 3271/2, podle nového geometrického plánu č. 6859-123/2016 ze dne  6. 6. 2016, označené jako parc. č. 3271/3   - ostatní plocha o výměře  6 m2   z vlastnictví   společnosti  OC Rejdiště s. r. o., se sídlem   Tylova  220/17, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 200 Kč, splatnou jednorázově  po podpisu kupní smlouvy. 

Nabytí pozemků parc. č. 3132/15 a 1641/7 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1155

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit   v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemků  parc. č.  3132/15 - ostatní plocha  o výměře 417 m2  a parc. č.  1641/7 - ostatní plocha  o výměře 20 m2, oba   v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská-kabel NN, 3 O.M) – č. 1156

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 4921, 4812/8 a 4920                v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  Chropyňská - kabel NN,      3 O. M“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    9.640  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-19-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník, kabel NN, Hofírek) – č. 1157

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 522/1 v katastrálním území Trávník pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník,  kabel NN, Hofírek“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 800  Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL 1613 M Z KROM 278 OK) – č. 1158

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 643/1  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1613 M Z KROM 278 OK“   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.100 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-20-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Disribuce, a. s. (Kroměříž, Za Zám. zahradou, kabel NN, Doláková) – č. 1159

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 2676 v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  Za Zám. zahradou, kabel NN, Doláková“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Květná, úprava NN, Miklošková) č. – 1160

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e    

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 2715/3 v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  Květná, úprava  NN, Miklošková“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000  Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-21-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Skopalíkova, 2. část) – č. 1161

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  1567/5, parc. č. 1567/7,   parc. č. 1567/8,   parc. č. 1574/3,   parc. č. 1582/115,   parc. č. 3123/2,   parc. č. 3123/9,   parc. č. 3137/1,   parc. č. 3669/1, vše v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Reko MS Kroměříž- Skopalíkova, 2. část“      pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru nemovitostí.

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/24 v domě č. pop.  na ulici Havlíčkova v Kroměříži a změn a v převodu nebytové jednotky – č. 1162

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3338/24  v domě č. pop.   na ulici Havlíčkova   v Kroměříži z xx bytem   Havlíčkova, 767 01 Kroměříž na  xx a xx, oba bytem  Havlíčkova  767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012  ve věci převodu id. 51/100 nebytové jednotky  3338/13 - garáže  a příslušejících podílů  na společných částech  domu čp.  na ulici Havlíčkova  z xx bytem  Havlíčkova, 767 01 Kroměříž na xx bytem  Havlíčkova, 767 01 Kroměříž

-22-

Zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 466/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1163

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 466/1  - trvalý travní porost v k. ú. Vážany u Kroměříže o výměře cca 60 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy  jako  parkování pro osobní automobily.

Zveřejnění záměru pronájmu/užívání stavby Lutopecny – revitalizační rybník – č. 1164

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru užívání stavby Lutopecny - revitalizační rybník nacházející se na parc. č. 1420, 1422, 1424 v k. ú. Lutopecny pro Moravský rybářsky svaz, místní organizaci Kroměříž. 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž – č. 1165

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 977/7 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 12 m2. 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž – č. 1166

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 5036 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 150 m2.

-23-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na ul. Havlíčkova v Kroměříži – č. 1167

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 62 m2 nacházejících se na parc. č. 628/8 - zastavěná plocha  a nádvoří v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 10 v obci Zlámanka – č. 1168

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 10 v obci Zlámanka o výměře cca 126,40 m2.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži – č. 1169

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se na budově č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži, a to:

- prostor umístěný v podkroví budovy o velikosti 10,56 m2
- část střechy budovy o výměře 3,93 m2
- prostor v/na budově, které jsou potřebné na kabelová propojení, tj. na vedení kabelů mezi:
technologií nájemce a existujícím rozvaděčem nízkého napětí budovy
technologií nájemce a zásuvkou pro záložní dieselagregát umístěnou na budově
technologií nájemce a datovým (telefonním, resp. optickým) rozvaděčem budovy

Uzavření smlouvy o užívání parc. č. 94 v k. ú. Trávník – č. 1170

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy s xx, bytem Trávník,  767 01  Kroměříž na užívání pozemku parc. č. 94 - vodní plocha o výměře 71 m2 v k. ú. Trávník,  na dobu neurčitou s účinností od  1. července 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou,  za účelem údržby pozemku.

-24-

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1453 v k. ú. Bílany – č. 1171

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností CZECH OUTDOOR, s. r. o., IČ: 241 99 427, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00 na pronájem části pozemku parc. č. 1453 o výměře cca 5m2 na dobu neurčitou s účinností od  1. ledna 2017 s výpovědní lhůtou šest měsíců, která začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně, za výši nájemného 17.989 Kč/rok, které se bude každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem umístění reklamního zařízení o rozměru 5,1 x 2,4 m.

Uzavření smlouvy o užívání  částí pozemku parc. č. 479/2 a pozemku parc. č. 479/4 v k. ú. Trávník – č. 1172

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s xx, bytem , 767 01  Kroměříž části pozemku parc. č. 479/2 - ostatní plocha o výměře cca 270 m2 a dále části pozemku parc. č. 479/4 - ostatní plocha o výměře cca 90 m2 , vše v k. ú. Trávník. 

Uzavření dodatku č. 4 s Agility Kroměříž, z. s. – č. 1173

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené s Agility Kroměříž, z. s., IČ: 270 59 197, se sídlem Družba II 1272, 768 24  Hulín dne 30. 9. 2010 na pronájem části pozemku parc. č. 601/8 - ostatní plocha o výměře 3.600 m2 a dále pozemku parc. č. 4539 - zastavěná plocha o výměře 67 m2 za účelem výcviku psů a konání závodů agility, kterým se mění bod č. I. smlouvy, a to takto:

I. Pronajímatel má právo vlastnictví k pozemku parc. č. 601/8 - ostatní plocha o výměře 4.124 m2 a pozemku parc. č. 4539 o výměře 67 m2 v k. ú. Kroměříž (budova bez č. p. nacházející se na tomto pozemku není v majetku města Kroměříž) zapsaných u Katastrálního úřadu v Kroměříži na LV č. 10001 a přenechává část pozemku parc. č. 601/8 o výměře 3.600 m2 a celý pozemek parc. č. 4539 do pronájmu za účelem výcviku psů a konání závodů agility (dle usnesení 81. schůze RMK konané dne 23. 9. 2010 usnesení č. 2633-04). Nájemce není oprávněn pronajímat pozemek třetí osobě. 

Ostatní ujednání smlouvy o pronájmu pozemku zůstávají beze změny. 

-25-

Uzavření smlouvy na pronájem plynárenského zařízení v areálu Domova pro seniory Vážany, Kroměříž – č. 1174

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9414003770/181184 s RWE GasNet, s. r. o., IČ: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem na pronájem plynárenského zařízení,  podle předložené zprávy.

Souhlas s provedením opravy na majetku města na parc. č. 1071/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1175

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s provedením opravy brány nacházející se na pozemku parc. č. 1071/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž zapsaném na LV č. 10001,  na náklady Společenství vlastníků domu Mánesova, Štursova 2891, 2892, 2893 Kroměříž.

Změna usnesení č. 222 – 06 z 10. schůze  RMK  konané 30. března 2015 – č. 1176

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62 933 591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha, Chodov, na pozemky parc. č. 1005 - ostatní plocha o výměře 233 m2, parc. č. 1408 - ostatní plocha o výměře 907 m2, parc. č. 1460 - vodní plocha o výměře 15.145 m2, vše v k. ú Bílany na dobu určitou, a to 10 let s účinností od data nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vydaného příslušným státním orgánem za účelem realizace projektu „Revitalizace a rekonstrukce  nádrží v PP Stonáč“.

Smlouva o realizaci stavby č. 65/2016 mezi městem Kroměříž  a xx – č. 1177

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 65/2016 „Novostavba RD manželů Baťkových, ul. Požárníků Vážany“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-26-

Smlouva o realizaci stavby č. 66/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1178

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 66/2016  „Rodinný dům, Kroměříž p. č. 1020/173“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 67/2016 mezi městem Kroměříž  a xx  – č. 1179

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 67/2016  „Odstranění domu č. p. 86, Na Návsi 86/378, Vážany, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 68/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1180

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 68/2016 „Stavební úpravy RD, Havlíčkova 3894, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 69/2016 mezi městem Kroměříž  a xx  – č. 1181

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 69/2016 „Novostavba, rodinný dům – Kroměříž -Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-27-

Smlouva o realizaci stavby č. 70/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1182

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 70/2016 „Prodejna Barvy Laky a jedna bytová jednotka“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 71/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1183

Rda města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 71/2016 „Kroměříž, ulice Žerotínova, Zkapacitnění potrubí DN 500“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 72/2016 mezi městem Kroměříž a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – č. 1184

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 72/2016  „Most ev. č. 47-012 přes Věžecký potok za obcí Postoupky“  mezi městem Kroměříž  a  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 73/2016 mezi městem Kroměříž a KOMPAL s. r. o. – č. 1185

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 73/2016  „Novostavba garáže“ mezi městem Kroměříž  a KOMPAL s. r. o., Bílany 19, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-28-

Smlouva o realizaci stavby č. 74/2016 mezi městem Kroměříž a DZ IMMOBILIARE s. r. o. – č. 1186

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 74/2016 „Bytový dům Z7, Kroměříž, Dolní Zahrady“ mezi městem Kroměříž  a  DZ IMMOBILIARE s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 76/2016 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 1187

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 76/2016 „Vodovodní přípojka pro RD v Trávníku“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 77/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1188

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 77/2016  „Novostavba řadového rodinného domu, Trávník parc. č. 184/18“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č.  78/2016 mezi městem Kroměříž a xx   – č. 1189

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 78/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/30, Trávník“ mezi městem Kroměříž  a xx,   763 61 Napajedla a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-29-

Smlouva o realizaci stavby č. 79/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1190

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 79/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/3, Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51,  podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 80/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1191

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 80/2016  „Rodinný dům, parc. č. 184/4, Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT, s. r. o., 561 18  Němčice 51, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 81/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1192

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 81/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/5, Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 82/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1193

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 82/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/6, Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51, podle  předložené zprávy.

-30-

Smlouva o realizaci stavby č. 83/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1194

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 83/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/7, Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51,  podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 84/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1195

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 84/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/8, Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 85/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1196

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 85/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/9, Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 86/2016 mezi městem Kroměříž a Q-CONSTRUCT – č. 1197

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 86/2016 „Rodinný dům, parc. č. 184/10, Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  Q-CONSTRUCT s. r. o., 561 18  Němčice 51,  podle  předložené zprávy.

-31-

Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 22. června 2016 – č. 1198

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání komise RMK pro dopravu a BESIP ze dne 22. června 2016, podle předložené zprávy.  

s c h v a l u j e 

a)

zpracování studie   k úpravě nástupiště zastávky u domova pro seniory na ul. Lesní ve Vážanech

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

b)

zpracování  projektové  dokumentace  na vybudování nového přechodu pro chodce na křižovatce ulic Moravská x Vrobelova, na straně blíže k ZŠ Slovan

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

c)

zpracování návrhu a realizaci úpravy stání vozidel na Husově náměstí na straně u provozoven upravit způsob stání na podélný s vyznačením zákazu stání s časovým omezením 7  - 17 hodin   + vodorovné dopravní značení podélné stání, na straně u hlavní silnice doplnit kolmý způsob stání + s dodatkem jen pro osobní vozidla 

zodpovídá:  Lambert Hanzal 
termín: do 1. října 2016 

d)

rozšíření počtu parkovacích míst na celém území města v novém územním plánu

zodpovídá:  Ing. arch. Vladimír Zicháček 
termín: nestanoven

e)

zpracování  studie  k rozšíření vozovky a počtu parkovacích míst na ul. Talichova před č. p. 3736,5 

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

f)

zpracování  studie  k rozšíření vozovky a počtu parkovacích míst na ul. Talichova před č. p. 3292, 3638, 3701 

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

-32-

g)

zajištění  zvýšeného  dohledu městské policie nad dodržováním zákona při jízdě cyklistů v pěší zóně a na chodnících v rámci celého města

zodpovídá:  Mgr. Libor Kubiš 

h)

zpracování návrhu a realizaci zřízení přechodu pro chodce na křižovatce  u ZŠ Slovan přes ul. Vrchlického a ul. Páleníčkova a před tímto přechodem ve směru jízdy od ul. Velehradská vyznačit zákaz zastavení 

zodpovídá:  Lambert Hanzal 
termín: do 1. října 2016

ch)

zpracování  studie k možnosti řešení bezpečného přechodu chodců přes ulici Kotojedskou a železniční  přejezd Kotojedy, mezi ulicemi Třasoňova - Altýře 

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová
termín: nestanoven

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města, vedoucímu správy majetku města a služeb,  vedoucímu stavebního úřadu MěÚ Kroměříž a řediteli městské policie zajistit realizaci  výše uvedených bodů a) až ch)

n e s c h v a l u j e 

a)
změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Stavbařů

b)
snížení rychlosti na ul. Moravská

c)
rozšíření počtu parkovacích míst na ul. Čs. armády

d)
snížení rychlosti a vybudování zpomalovacích prahů na ul. Vrchlického, Páleníčkova, Sládkova, Zeyerova

e)
změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Tyršova

-33-

Aktualizace Programu regenerace MPR Kroměříž 2017 – 2020 – č. 1199

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost  zpracování „Aktualizace Programu regenerace MPR Kroměříž 2017 – 2020“

u k l á d á 

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zadat  zpracování  „Aktualizace Programu regenerace MPR Kroměříž 2017 – 2020“ v termínu do 31. prosince 2016.

Informace o navrhovaných objektech k financování z Programu regenerace MPR v roce 2017 – č. 1200

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

návrh akcí Programu regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž pro rok 2017:

1. 

oprava fasády měšťanského domu Šipka, Riegrovo nám. č.p.142 (majitel město Kroměříž)  
náklad odhad 300.000 Kč

2.

restaurování madony na Mariánském sloupu, Velké nám. (majitel město Kroměříž)              
náklad odhad 150.000 Kč

3.

odvlhčení fasády kino Nadsklepí (majitel město Kroměříž)                                                   
náklad odhad 750.000 Kč

4.

rekonstrukce a revitalizace portálu Konzervatoř  ( majitel Zlínský kraj )                               
náklad odhad 500.000 Kč                                                                                        

celkem          1.700.000 Kč

Fyzické osoby:

5. 

oprava a renovace zídky s volutami ze strany Riegrova náměstí, za kostelem P. Marie, zídka patří k objektu č.p. 232 ul. Tylova (soukromé vlastnictví - Pavelková Milada Tylova 233/4,Tichák Zdeněk a Ticháková Alena Tylova 232/2)

náklad odhad  250.000 Kč

-34-

6. 

oprava fasád v Lennonově uličce (soukromé vlastnictví -  Vlašínová Irena Ztracená 366/2 Kroměříž, Ptáčková Karolína Okrajová 1167/4, Třebíč,     Čechová Renata, Býkovice28, 67971, Dačevová Kateřina Velká Bíteš- Janovice 595 01,     Rumlíková Vlasta Ztracená 366/2, Kroměříž, Vondruška Michal a Alena,     Brigádnická 276/73h Brno, Ivan a Dana Navrátilovi, Palackého 1313, Hulín, 

Právnická osoba:

7.

Česká spořitelna a.s. Olbrachtova 1929/62 Praha

celkový náklad ul. Lennonova  bod 6.+7. odhad: 500.000 Kč  

Církev:

8.   

sanace vlhkého zdiva, kostel sv. Jana Křtitele           3.023.892 Kč

9.   

restaurování vitráží kostela sv. Mořice             2.588.680 Kč

10. 

restaurování ramenných prvků kostela sv. Mořice         11.292.730 Kč 

11.

obnova historických omítek na kostele sv. Mořice                                          922.180 Kč

 

12.

Emeritní dům, Riegrovo nám (u kostela  P. Marie)           4.900.000 Kč

___________________________________________________________________________ 


Celkem:                                                                                                       22.727.482 Kč

Další objekty bez odhadu celkových nákladů:

Objekt „Solária Bajda“

2 ks soch Nepomuckého ( jedna ve spodní části ul. Na Sladovnách, druhá před moravním mostem v zeleném pásu u Podzámecké zahrady)

Dopis spoluobčanům pro navrhované objekty k financování z Programu regenerace MPR v roce 2017 – č. 1201

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

znění dopisu vlastníkům/spoluvlastníkům objektů navrhovaných k financovaní z Programu regenerace MPR v roce 2017, podle předložené zprávy.

-35-

Veřejná zakázka Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo námětí, objekt „B“ – č. 1202

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

r o z h o d l a 

v souladu s § 76, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o vyloučení uchazečů:

Uchazeč č. 1

Společnost „Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt „B“ - PSt Zlín - INSTALACE plus“

Uchazeč č. 2

PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o.

Uchazeč č. 3

UCHYTIL s. r. o.

Uchazeč č. 4

SDRUŽENÍ: MAMUT-THERM & NAVRÁTIL

Uchazeč č. 5

Společnost za „B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/1 a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí objekt „B“, 

z další účasti v zadávacím řízení a to z důvodu vyřazení nabídek uchazečů z dalšího hodnocení, podle předložené zprávy

2.

r o z h o d l a 

o zrušení veřejné zakázky Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“, vyhlášené dne 13. 6. 2016  z důvodu dle § 84 odst. 1 b) zákona 137/2006 Sb. v platném znění

3. 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce - Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ - opakování v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění, dle § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení.

-36-

4.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 na realizaci projektu - Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ tyto komise:

a) 

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Jaroslav Pajgr
PhDr. Jana Pšejová náhradník: Ing. Pavlína Cveková

b) 

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Mgr. Jana Kutá
PhDr. Jana Pšejová náhradník: Ing. Pavlína Cveková
Ing. Jana Gregorová náhradník: Petra Smetánková, DiS.
Jaroslav Pajgr     náhradník: Ing. Josef Císař

a zmocňuje tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu s § 76 zákona č 137/2012.

5. 

s c h v a l u j e 

seznam firem, kterým bude zaslána Výzva:

Pozemní stavitelství Zlín a .s.
Kúty 3967, 760 01 Zlín
IČ: 469 00 918

PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o.
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. - Město
IČ: 258 96 873

UCHYTIL s. r. o.
K terminálu 507/7, 619 00 Brno
IČ: 607 34 078

MAMUT-THERM s. r. o
Slaměníkova 302/23, 614 00 Brno
IČ: 268 85 263

STAVBY VANTO, s. r. o.
Panská 25, 686 04 Kunovice
IČ: 282 69 314

-37-

Směrnice Řízení rizik v rámci Městského úřadu Kroměříž – č. 1203

Rada města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

směrnici  č. 5/2016 Řízení rizik v rámci  Městského úřadu  Kroměříž,  podle předložené  zprávy.

Schválení darovací smlouvy Domova pro seniory Napajedla – č. 1204

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Domovem pro seniory Napajedla, p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO: 708 50 976,  ve výši 4.000 Kč, na provoz Domova pro seniory, podle přiložené zprávy.

Ukončení zveřejňování smluv uzavřených městem Kroměříž na webových stránkách města  - č. 1205

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 363 z 13. schůze   Rady města Kroměříže konané  18. května 2015,   v plném znění.

KROK o. p. s.  - výroční zpráva  - č. 1206

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výroční zprávu o činnosti Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2015, podle předložené zprávy. 

-38-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK  pro rozpočtový rok 2016 – č. 1207

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce MŠ, Kroměříž, Štítného 3712, p. o. – č. 1208

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu paní Miladě Šromotové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, za plnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

Jmenování ředitelky MŠ, Kroměříž, Štítného 3712, p. o. – č. 1209

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

právní jednání Mgr. Jana Sovadiny,  spočívající ve vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace a sdělení, že nenastoupí do pracovního poměru 

j m e n u j e

paní Mgr. Kateřinu Kolaříkovou, ředitelkou Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, s účinností od 1. srpna 2016.  

-39-

Návrh na zařazení ředitelky MŠ, Kroměříž, Štítného 3712, p. o., do platové třídy a platového stupně a stanovení měsíčního platu – č. 1210

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařazení paní Mgr. Kateřiny Kolaříkové, ředitelky Mateřské školy. Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, do 10. platové třídy a 2. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně),  

s t a n o v u j e

paní Mgr. Kateřině Kolaříkové, ředitelce Mateřské školy. Kroměříž, Štítného  3712, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. srpna 2016,  podle předložené  zprávy. 

Žádost Klubu UNESCO Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení a instalaci „lavičky Václava Havla“ – č. 1211

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit rozpočtové opatření ve výši 100.000  Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  na zakoupení a instalaci  „lavičky Václava Havla"

2.

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 pro Klub UNESCO Kroměříž na zakoupení a instalaci „lavičky Václava Havla".

Žádost spolku Moravští madrigalisté o ocenění členů sboru – č. 1212

Rada  města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení Kroměřížského tolaru členům pěveckého sboru Moravští madrigalisté:

Petru Bertókovi
Ing. Jaroslavu Bochořákovi
Mgr. Ivě Chudobové
Mgr. Věře Kroftové
Janu Kubáčkovi,

za mimořádný přínos městu Kroměříži v oblasti kultury.

-40-

Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o. o udělení výjimky na prodloužení doby konání akce Kromfest – č. 1213

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008, na prodloužení doby konání akce „Kromfest“, konané v termínu 23. července 2016 na Pionýrské louce v Kroměříži,  do 24  hodin.

Koncepce rodinné politiky města Kroměříže 2016 – 2018 – č. 1214

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Koncepci rodinné politiky města Kroměříže 2016 – 2018, včetně opatření uvedených v příloze předmětné koncepce, podle předložené zprávy.

Koncepce životního prostředí – č. 1215

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

Koncepci životního prostředí včetně opatření uvedených v příloze předmětné koncepce, podle upravené předložené zprávy.

Služební cesta do Ružomberku – č. 1216

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. do partnerského města Ružomberku, za účelem rozvoje partnerských vztahů, která se uskutečnila dne 7. července 2016. K jízdě bylo použito služební vozidlo MěÚ Kroměříž.

-41-

Služební cesta do polského města Piekary Slaskie – č. 1217

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu Mgr. Jaroslava Němce,  Jaroslava Sigmunda, Dušana Sigmunda, Mgr. Iva Jiříka, Břetislava Chmelaře a Antonína Kalvody    do  polského partnerského města Piekary Slaskie, která se uskutečnila  dne 16. července 2016,  na základě pozvání starostky    na oslavy "Dni Miasta Piekary Slaskie", podle předložené zprávy. 

Služební cesta do Marchegg – č. 1218

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

na základě pozvání vedení města zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. do Marchegg, která se uskutečnila  17. července 2016. K jízdě bylo použito služební vozidlo MěÚ Kroměříž. 

Služební cesta do Ramnicu Valcea – č. 1219

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu Mgr. Jaroslava Němce, Marka Šindlera  a  Mgr.  Ondřeje Bednáře - tlumočníka, na oslavě Dnů města Ramnicu Valcea ve dnech 28. až 31. července 2016, na základě pozvání starosty města Ramnicu Valcea, podle předložené zprávy. 

Organizační záležitosti Městského úřadu Kroměříž – č. 1220

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

provedení organizačních změn v rámci Městského úřadu Kroměříž, podle předložené zprávy.

-42-

KROK o. p. s. – změna zřizovací listiny v návaznosti na zápis v rejstříku o. p. s. – č. 1221

Rada města Kroměříže po projednání za účasti JUDr. Petra Skopala 

s ch v a l u j e

v souladu s usnesením Krajského soudu v Brně č.j. Fj 55255/2016/KSBR ze dne 01.06.2016 změnu čl. III odst. 1, odst. 2 Zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s., který se mění a zní takto:

Čl. III

Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:

a) fundraisingové aktivity, příprava projektů a získávání grantových prostředků, koordinace, administrace a realizace projektů s dopadem do cestovního ruchu, jejichž nositelem je Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s, město Kroměříž, případně další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu v destinaci kroměřížského regionu,

b) zapojení do rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu řešených ve vazbě na kroměřížský region jinými subjekty,

c) zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu v kroměřížském regionu, dílčích, koncepčních a analytických materiálů, koordinace strategických aktivit v destinaci kroměřížského regionu,

d) tvorba a podpora partnerství v území, kooperace a komunikace s partnery na všech úrovních řízení ČR,

e) zajišťování publicity a public relations realizovaných projektů, zajišťování prezentace na veletrzích, organizace famtripů a presstripů, zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdružení,

f) služby zaměřené na rozvoj obce, zejména zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel, marketing, propagaci a podporu partnerství v oblasti cestovního ruchu v Kroměříži a destinaci kroměřížského regionu,

g) poskytování turistického a informačního servisu pro návštěvníky a občany města Kroměříže.

-43-

Složení řídícího výboru Místního akčního plánu – č. 1222

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

složení řídícího výboru MAP Kroměříž:


zástupce realizátora projektu MAP PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
                                          Mgr. Jiří Pánek

zástupce kraje                          Ing. Radovan Výsmek

zástupci zřizovatelů škol          Ing. Martin Drkula
                                        Mgr. Pavel Horák
                                         Michaela Kavanová

zástupci vedení škol                 Mgr. Hana Fuksová
                                        RNDr. Olga Loučková
                                        PaedDr. Marie Kirilenková
                                        Hana Klabalová
                                          Jiřina Červinková
                                        Jana Řachová

zástupce organizace neformálního
a zájmového vzdělávání          Mgr. Jana Valerová

zástupci základních uměleckých škol         Bc. Herbert Novotný
                                        MgA. Ivona Křivánková

zástupce KAP                                 Ing. Radovan Výsmek

zástupce MAS působících na území MAP Ing. Eva Lízalová
                                         Mgr. Roman Hoza

Spoluvlastnický podíl města Kroměříže na SBD Rybníčky II – družstvo – č. 1223

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže,  vstoupit do jednání s SBD Rybníčky II –družstvem,  ohledně žádosti SBD Rybníčky II-družstvo o převod spoluvlastnického podílu města Kroměříže na SBD Rybníčky II  - družstvo, podle předložené zprávy.

-44-

Schválení vyhlášení urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Kroměříž“ včetně soutěžních podmínek – č. 1224

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh  „Územní plán Kroměříž", podle předložené zprávy 

2.

vyhlášení urbanistické soutěže o návrh  „Územní plán Kroměříž",  v termínu 1. 8. 2016,  podle předložené zprávy.

 


Mgr. Jaroslav Němec Marek Šindler
starosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže