Usnesení z 38. schůze Rady města Kroměříže

| 04.07.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 38. schůze Rady města Kroměříže konané 30. června 2016

Změna řádného nezávislého člena poroty v rámci veřejné zakázky „Územní plán Kroměříž – č. 1146

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

v souladu s § 106 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Prof. PhDr. Pavla Zatloukala členem poroty na veřejnou zakázku s názvem „Územní plán Kroměříž“ zadávanou formou soutěže o návrh, náhradou za odstoupivšího Ing. arch. Pavla Grasseho.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník – č. 1147

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a 

o výběru nejvhodnější nabídky    

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník" s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to: 

TEMINI Stav s. r. o., Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž 
za cenu podle nabídky  2.905.991,00 Kč bez DPH, tj. 3.516.249,00  Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč:

K+S STAVEBNÍ s. r. o., Vrchlického 2899/31, 76701 Kroměříž 
za cenu podle nabídky  3.625.160,00 Kč vč. DPH

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže