Usnesení z 35. schůze Rady města Kroměříže

| 03.06.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 35. schůze Rady města Kroměříže konané 30. května 2016

Bytové záležitosti – č. 1052 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 991 - 07 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. května 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2.

část usnesení č. 991 - 07 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. května 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude i nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s   xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy  s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi  bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní  smlouva k bytu - opět na dobu určitou    

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě  zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli  bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1  v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti  plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou -  jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.06. 2016 - 31.12.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži se xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č.19 o vel. 1+0 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx

2.

pronájem bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx
xx

-11-

3.

pronájem bytu č. 4 o vel. 3+1 v domě č. pop.  na Braunerově ul. v Kroměříži manželům xx, a to na dobu určitou od 01.06. 2016 do 31.05.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou, a za podmínky, že manželé xx uvolní byt č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou a taktéž pan xx uvolní byt č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1053

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části pozemku  parc.  č.  446/1 - zahrada o  výměře  cca  1.200 m²   v k. ú.   Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 517/4 a části parc. č. 17/9 v k. ú. Trávník – č. 1054

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku  parc.  č.  517/4 - ostatní plocha  o  výměře  69 m² a části pozemku  parc.  č.  17/9 - trvalý travní porost o  výměře  cca  300 m², vše  v k. ú.   Trávník a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže 

Nabytí pozemků parc. č. 1566/8, 1566/12, 1566/29 a 1566/42 v k. ú. Kroměříž – č. 1055

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit nabytí   pozemku  parc. č. 1566/8   - ostatní plocha o výměře  195 m2,  parc. č. 1566/12 - ostatní plocha o výměře  63 m2,  parc. č. 1566/29   - ostatní plocha o výměře  16 m2 a  části pozemku  parc. č. 1566/13 - ostatní plocha o výměře cca 10 m2, vše  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví   společnosti  DZ IMMOBILIARE s. r. o., se sídlem   Velké náměstí  47/39, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 1.000Kč + DPH, splatnou jednorázově  po vkladu vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-12-

Nabytí pozemku parc. č. 3148/12 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1056

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit, v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku  parc. č.  3148/12 - ostatní plocha  o výměře 78 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

Nabytí pozemku parc. č. 3123/13 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1057

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit, v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku  parc. č.  3123/13 - ostatní plocha  o výměře 20 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu.

Nabytí pozemků parc. č. 1020/68, 1020/73 a 1020/89 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1058

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit,  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků  parc. č.  1020/68 o výměře 72 m2, parc. č. 1020/73 o výměře 3 m2 a  parc. č. 1020/89 o výměře 10 m2, vše ostatní plochy  v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

Nabytí nemovitostí na ulici Kollárova z vlastnictví Fondu ohrožených dětí – č. 1059

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  nabytí   pozemku  stpč. 1489   - zastavěná  plocha a nádvoří  o výměře  289 m2,  jehož součástí je  budova s č. pop.  658 a  parc. č. 96/5 - zahrada  o výměře  406 m2, vše  v k. ú. Kroměříž,  z vlastnictví   Fondu  ohrožených dětí, se sídlem  Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Kroměříže.

-13-

Žádost Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. o zrušení předkupního práva – č. 1060

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  zrušení   předkupního  práva  založeného   smlouvou  o zřízení věcného předkupního práva    ze dne  23. 12. 2011 na budovu č. p. 337  na pozemku  stpč.  763 a na budovu č. p. 431  na pozemku stpč.  1142, vše  v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví  Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o.,  se sídlem Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž.  

Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro RWE GasNet, s. r. o. – č. 1061

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dodatek č. 1  ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. 8800081256/BVB/1/P, kterým se doplňuje výčet   budoucích  služebných pozemků v   čl. I., a to o pozemek parc. č. 248/2  v   k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Dolnozahradská – kab. NN, Bartošek) – č. 1062

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 1608/4 a 3130/2,  v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Dolnozahradská - kab. NN, Bartošek“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-14-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Plynovodní přípojka pro RD č. p. 98, Miňůvky) – č. 1063

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 136/1, v   k. ú. Miňůvky, pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,  spočívající v umístění nové podzemní  přípojky plynu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v geometrickém plánu č. 331-125/2016, ze dne 03.05.2016, vyhotoveném firmou GEOKAR, s. r. o., Nádražní 514, 768 61  Bystřice pod Hostýnem   pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Investor se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., (Kroměříž, Kostnická – kab. smyčka NN, Austrien) – č. 1064

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 137/3, v katastrálním území Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  Kostnická- kab. smyčka NN, Austrien“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-15-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž – Gen. Píky – lokalita 12 RD) – č. 1065

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 3744/4, 3744/50 a 3744/51,  v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení v rozsahu   vymezeném  geometrickým plánem  č.: 6778-2a/2016 zhotovený firmou 3GEOM, s. r.  o., který ověřil(a) Ing. Tomáš Klos dne 19.04.2016 pod č.: 202/2016,  pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (Kroměříž, Kpt. Jaroše CG5M-KOM-KMNAM-OK) – č. 1066

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 79/14, 3110/3, 3363 a stpč. 604/1, jehož součástí je budova č. p. 520, vše  v katastrálním území Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „CG5M-KROM- KMNAM-OK“   pro  společnost   Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  v celkové  výši  4.600  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-16-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Justiční akademii (JA -  Optika fáze III) – č. 1067

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  407/1 a stpč. 411/2,                   v katastrálním území Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  svazku HDPE trubiček pro optický kabel, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „JA - Optika fáze III“  pro  Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1453 v k. ú.  Bílany – č. 1068

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc č. 1453 v k. ú. Bílany za účelem  umístění billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č. 1069

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 234 m2 za účelem umístění prodejní buňky.

Zveřejnění záměru užívání parc. č. 94 v k. ú. Trávník – č. 1070

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 94  - vodní plocha o výměře 71 m2 v k. ú. Trávník. 

-17-

Uzavření smlouvy na užívání parc, č, 2869/4 a parc. č. 2869/7 v k. ú. Kroměříž – č. 1071

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 9 Kroměříž, IČ: 634 58 977, se sídlem Francouzská ul. 4035, 767 01  Kroměříž na bezplatné užívání pozemku parc. č. 2869/4 - zahrada o výměře 74 m2 a pozemku parc. č. 2869/7 - zahrada o výměře 15 m2, vše v  k. ú. Kroměříž, na dobu neurčitou s účinností od 1. června 2016 za účelem údržby. 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 1072

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 1007 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. května 2016,  v plném  znění

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 2828  na ulici Tovačovského v Kroměříži, a to: restaurace, kavárny, barových bufetů a výrobních a přípravných prostor včetně instalované technologie a příslušenství za účelem provozování hostinské činnosti.

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny Městskému úřadu v Kroměříži do 30. června 2016.

Zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení ve vlastnictví města Kroměříže – č. 1073

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu plynárenského zařízení pod názvem - STL plynovod Domov pro seniory Kroměříž – Vážany.

-18-

Souhlas s umístěním sídla spolku SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s. – č. 1074

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 3607 na ulici Obvodová v Kroměříži nacházející se na stpč.  6210 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,  pro SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s., IČ: 181 89 172,   se sídlem Obvodová 3607, 767 01  Kroměříž.

Změna usnesení č. 1010 z 33. schůze RMK ze dne 2. května 2016 – č. 1075

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 1010 ze 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. května 2016, a to v části týkající se ceny za pronájem části pozemku parc.  č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž o výměře 54 m2 - výše ročního nájemného se mění na 23.760  Kč. 

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací – č. 1076

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací   (číslo provozovatele: 2/VAK-KM/2016/Pr-D1)   mezi městem Kroměříž a Ing. Robertem Vychytilem, Braunerova 2820/17, 767 01 Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 47/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1077

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 47/2016 - „Přívod pitné vody na pozemek parc. č. 437/3, k. ú. Trávník“ mezi městem Kroměříž  a   xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

-19-

Smlouva o realizaci stavby č. 48/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1078

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 48/2016 - „Novostavba RD parc. č. 71/1 Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 49/2016 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 1079

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 49/2016 - „Zahradní domek, Miňůvky parc. č. 250“   mezi městem Kroměříž  a  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 51/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1080

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51/2016- „Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Brandlova“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 52/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 1081

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 52/2016 - „Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Bartošova“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-20-

Smlouva o realizaci stavby č. 53/2016 mezi městem Kroměříž a Janem Klechem – č. 1082

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 53/2016 -  „Polyfunkční dům K1“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 54/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1083

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 54/2016 - „Oprava vodovodu Kroměříž, ulice Stoličkova“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 55/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  – č. 1084

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 55/2016 - „Oprava vodovodu Kroměříž, ulice Tomkova“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 56/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1085

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 56/2016 - „Oprava vodovodu Kroměříž, ulice Veleslavínova“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-21-

Smlouva o realizaci stavby č. 57/2016 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 1086

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 57/2016 - „Rozšíření stávajícího sjezdu k domu č. p. 650, ul. Svatopluka Čecha, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 58/2016 mezi městem Kroměříž a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s. – č. 1087

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 58/2016 - „CG5M_KROM_KMNAM_OK“  mezi městem Kroměříž  a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 59/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1088

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 59/2016 - „Přípojka vody a plynu RD“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-22-

Zahájení přípravných prací k akcím Rekonstrukce krytého bazénu a Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu – č. 1089

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření rámcové příkazní smlouvu SML 150/2016  uzavírané mezi příkazcem městem Kroměříží a příkazníkem MCI Servis s. r. o.,  se sídlem Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČ: 277 18 158,  na administraci veřejných zakázek spojených s  přípravou akcí: Modernizace, rekonstrukce a přestavba plaveckého bazénu v Kroměříži a Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu, podle přiložené zprávy

b e r e    n a   v ě d o m í 

prezentaci připravené studie rekonstrukce krytého plaveckého bazénu.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského – č. 1090

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise 

r o z h o d l a   

o  výběru nejvhodnější nabídky    a    

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo na stavbu  na stavbu „ Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to: 

Stav consult,  s. r. o.,  Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž 

za cenu dle nabídky:  4.025.633 Kč bez DPH , tj. 4.871.016  Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč MODOS spol.  s  r. o., Masarykova 34, Olomouc za cenu dle nabídky:  5.178.087,48 Kč vč. DPH

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč ENVIA systém s. r. o., Vejvanovského 1592/20, Kroměříž  za cenu dle nabídky:  5.456.960,00 Kč vč. DPH

-23-

Komunitní bydlení pro seniory v Kroměříži – č. 1091

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci na projekt Komunitní bydlení pro seniory v Kroměříži 

u k l á d á

řediteli Sociálních služeb města Kroměříž zajistit přípravu potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na projekt Komunitního bydlení pro seniory v Kroměříži. 

Přezkum hospodaření města Kroměříže za rok 2016 – č. 1092

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

souladu s § 42 odst. 1 zákona o obcích, resp. zákona č.420/2004 Sb., přezkum hospodaření města Kroměříže za období 1. 1.2016 - 31. 12. 2016 a uzavření smlouvy s auditorkou Ing. Milenou Lakomou, zapsanou v seznamu KA ČR pod. č. 1231, podle předložené zprávy. 

Vzdání se práva k pohledávce – č. 1093

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit vzdání  se práva k pohledávce  ve výši 20.000 Kč  společnosti IRESTAN CZ, s. r. o. 

Stanovisko k rozšíření kapacity Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC, s. r. o. – č. 1094

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s rozšířením kapacity Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC, s. r. o., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, o 150 míst.

-24-

Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v ZŠ Zachar, Kroměříž, p. o – č. 1095

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizaci, z 900 žáků na 610 žáků, s účinností od 1. září 2017

b)

podání žádosti Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace,  o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení.

Žádost základních škol o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu – č. 1096

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

podání žádosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace,  o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení s účinností nejblíže možnou na 100 žáků

b)

podání žádosti Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení s účinností nejblíže možnou na 115 žáků

c)

podání žádosti Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení s účinností nejblíže možnou na 150 žáků.

Žádost spolku Pro Kroměříž, z. s., Kotojedská 22, Kroměříž o záštitu a partnerství – č. 1097

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

záštitu a partnerství bez finančního příspěvku v projektech „Mikrojesle 1, 2, 3 - Kroměříž“ spolku Pro Kroměříž, z. s., Kotojedská 22, 767 01 Kroměříž, IČ: 050 66 051.

-25-

Žádost Laury Šarochové o poskytnutí finančního daru – č. 1098

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč  xx, Bystřice pod Hostýnem, na zajištění ozvučení a zapůjčení pódia na akci AG FEST 2016, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“,

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem a xx,  bytem 768 61  Bystřice pod Hostýnem, jako obdarovanou, na náklady spojené s ozvučením a zapůjčením pódia na akci AG FEST 2016, podle předložené zprávy.

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka – č. 1099

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2015/2016, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy.

Návrh na odměnu řediteli Sportovního zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 1100

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

řediteli Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace, odměnu za splnění mimořádných úkolů, které ředitel podstatným způsobem ovlivnil, podle předložené zprávy.

-26-

Žádost o finanční příspěvek – č. 1101

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit

1.

Poskytnutí daru a  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 4.000 Kč pro Domov pro seniory Napajedla p. o., Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO: 708 50 976, na provoz Domova pro seniory.

2.

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Domovem pro seniory Napajedla, p. o.,  Husova 1165, 763 61 Napajedla, IČO: 708 50 976, na poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na provoz Domova pro seniory Napajedla p. o.

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o finanční příspěvek – č. 1102

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na úhradu dovozu stánků, židlí a ozvučení pódia na akci Přehlídka zájmové činnosti uživatelů domovů se zdravotním postižením a domovů pro seniory, pořádanou Sociálními službami města Kroměříže, příspěvkovou organizací, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž.

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., o schválení samostatného zadání veřejné zakázky malého rozsahu a následné realizace akce „Rekonstrukce kotelny“ – č. 1103

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Sociálním službám města Kroměříže p. o., samostatné zadání zakázky malého rozsahu a následnou realizaci akce „Rekonstrukce kotelny v Domově pro seniory U Moravy“, kterou bude financovat z vlastních zdrojů, a to z investičního fondu Sociálních služeb města Kroměříže p. o.

u k l á d á

řediteli Sociálních služeb města Kroměříže p. o., aby postupoval přiměřeně v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek. 

-27-

Výběr dodavatele – veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování auditních služeb  „Poskytování právních služeb v souvislosti s přípravou akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.“ – č. 1104

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních služeb s názvem „Poskytování právních služeb v souvislosti s přípravou akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.“ s  uchazečem, který předložil nabídku a to se společností: 

PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář;  Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha,  IČO: 266 92 392, za jednotnou hodinovou sazbou za právní služby ve výši  dle nabídky 3.850  Kč bez DPH

b)

Výzvu k poskytnutí plnění na vypracování akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., která bude definovat zejména: 

  • cíle akcionářské dohody;
  • pravidla pro řízení VAK;
  • úpravu rozhodování a komunikace mezi účastníky akcionářské;
  • otevřenost akcionářské dohody;
  • předkupní práva a převody akcií;
  • eliminaci rizik spojených s postavením spojených osob v pozici osoby ovládající vůči VAK Kroměříž, a. s. 

Zrušení usnesení č. 981 z 30. schůze RMK – č. 1105

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 981 z 30. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2016, v plném znění. 

-28-

Změna tarifních podmínek MHD Kroměříž – č. 1106

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

s c h v a l u j e 

změnu tarifních podmínek Městské hromadné dopravy v Kroměříži s účinností od 1. července  2016 takto:

a)

v odstavci 4. Předplatné časové jízdné se vypouští část pátá - 90denní pro občany nad 70 let s trvalým bydlištěm v Kroměříži

b)

v odstavci 5. Bezplatná přeprava se doplňuje nová odrážka:

- senioři od 70 let s trvalým bydlištěm v Kroměříži s platnou čipovou kartou typu 70+, platnost zvýhodnění této karty je nutné 1 x ročně aktualizovat

2.

u k l á d á 

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., jako provozovateli MHD v Kroměříži, zajistit převod stávajících čipových karet typu 70+ od 1. července  2016 na kartu se zvýhodněním dle bodu 1. s tím, že nevyčerpanou poměrnou část uhrazeného předplatného na těchto kartách bude po 1. červenci  2016 možné vyplatit držitelům v předplatní kanceláři MHD v budově nádraží.

Schválení studijní zahraniční cesty – č. 1107

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studijní zahraniční cestu PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, p. o., do  ve dnech 24. - 28. října  2016,  kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, podle předložené zprávy. 

Udělení výjimky na  prodloužení kulturní produkce na Velkém náměstí – č. 1108

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení výjimky, podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008, na prodloužení doby konání akce „Kroměříž 2016 - v barvách, světle, umění“, konané dne 11. června 2016 na Velkém náměstí v Kroměříži, do 01.00 hodin 12. června 2016.

-29-

Návrh na ocenění  Ing. Jaroslava Adamíka – č. 1109

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrné pamětní medaile města Kroměříže  Ing. Jaroslavu Adamíkovi u příležitosti jeho životního jubilea za celoživotní přínos pro město Kroměříž. 

Služební cesta do partnerského města Piekary Slaskie a Ružomberoku – č. 1110

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., Bc. Karla Holíka, BA, MBA  a Mgr. Martina Bsonka do partnerského města Piekary Śląskie dne 16. června 2016 za účelem rozvoje partnerských vztahů v oblasti sportu a kultury. K cestě bude využito služebního vozidla MěÚ Kroměříž

b)

služební cestu pana  Marka Šindlera – místostarosty města Kroměříže, do partnerského města Ružomberok dne 2. až 4. června 2016 za účelem účasti na akcích „Dni mesta Ružomberok“. K cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž. 


Mgr. Jaroslav Němec           PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže