Usnesení z 33. schůze Rady města Kroměříže

| 09.05.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 33. schůze Rady města Kroměříže konané 2. května 2016

Bytové záležitosti  č. 991 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 913 - 07 z 30. schůze Rady města Kroměříže konané dne 4. dubna 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži  xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou    

-2-

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou  skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. xx na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

-3-

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení  na ul. U Sýpek  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 31.10.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

xx

byt č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx
xx

2.

pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx
xx

3.

pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx
xx

-6-

4.

pronájem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

5.

pronájem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

náhradníci:

xx
xx

E)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s.r.o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně manžele xx k předání bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb. 

F)

s c h v a l u j e

postoupení smlouvy mezi dvěma nájemci:

1.

xx

byt č. 30 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

xx

byt č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

po postoupení smluv se nájemci přestěhují takto:

1.

xx
byt č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

2.

xx
byt č. 30 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

-7-

Nájemní smlouvy budou s nájemci uzavřeny na dobu určitou do 31.05.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.   

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 115/1 v k. ú. Bílany – č. 992

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s manželi xx, bytem Bílany, 767 01  Kroměříž na užívání  části pozemku parc. č. 115/1 - ostatní plocha v k. ú. Bílany o výměře cca 48 m2, na dobu  neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  od 3. května 2016, za účelem údržby pozemku. 

Směna pozemků v k. ú. Postoupky – č. 993

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemku  parc. č. 44/2 - ostatní plocha   o výměře 46 m2   v k. ú.   Postoupky  ve vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 27/3 - ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú.  Postoupky  ve vlastnictví manželů xx, bytem  767 01 Kroměříž. Rozdíl mezi výměrami pozemků bude vyrovnán finančně, a to za   smluvní kupní cenu 100 Kč/ m², t. j.  celkem      za  1.900 Kč,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru prodeje  částí pozemků parc. č. 870/21 a 870/41 v k. ú. Kroměříž – č. 994

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje  pozemků  parc.  č.  870/21  o  výměře cca 35 m²   a parc.  č.  870/41 o  výměře cca 5 m², oba ostatní plocha  v k. ú.   Kroměříž. 

-8-

Převod pozemku parc. č. 3123/5 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do vlastnictví města Kroměříže – č. 995

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit,  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku  parc. č.  3123/5 - ostatní plocha  o výměře 116 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže.

Souhlas se zrušením předkupního práva k pozemkům stpč. 7062 a parc. č. 604/205 v k. ú. Kroměříž – č. 996

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  souhlasit  se zrušením předkupního  práva,    založeného   kupní smlouvou ze dne  10. 12. 1993  jako věcné právo na  pozemky stpč. 7062 a parc. č. 604/205, oba v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví   manželů  xx,  bytem  767 01 Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc. č. 3193/1 v k. ú. Kroměříž – č. 997

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc. st. č.  3193/1- zastavěná plocha a nádvoří o  výměře 91 m²  v k. ú.   Kroměříž  a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3123/19 v k. ú. Kroměříž – č. 998

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  3123/19 - ostatní plocha o  výměře  161 m²    v k. ú.   Kroměříž    a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-9-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro KmNet s. r. o. (Kroměříž, Spáčilova) – č.  999

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 1500/105, 1500/122 a 1500/326 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování   podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,   spočívající v umístění  ochranné HDPE trubky s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označení: „Optická síť  - Kroměříž, Spáčilova“   pro  společnost KmNet s. r. o.,  se sídlem  Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   50  Kč  za metr běžný   délky trasy vedení, na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro KmNet s. r. o. (Kroměříž, 17. listopadu) – č. 1000

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 870/21, 870/25, 870/42, 870/68 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování   podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,   spočívající v umístění  ochranné HDPE trubky s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Optická síť  - Kroměříž, 17. listopadu“   pro  společnost KmNet s. r. o.,  se sídlem  Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   50  Kč    za metr běžný délky trasy vedení,   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-10-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro KmNet s. r. o. (Kroměříž, Tovačovského) – č. 1001

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 234/5, 258 a 268/12 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování   podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,   spočívající v umístění  ochranné HDPE trubky s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Optická síť  - Kroměříž, Tovačovského“   pro  společnost KmNet s. r. o.,  se sídlem  Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50  Kč  za metr běžný délky trasy vedení,  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení  služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Velehradská – kab. smyčka VN, TS Lidl) – č. 1002

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 3105/18, 3105/21, 3105/22, 3235/27, 966/4 a 966/5 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž, Velehradská- kab. smyčka VN, TS Lidl “   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    600 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-11-

Zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, Pospíšil, kabel NN) – č. 1003

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 163, 199 a 201 v katastrálním území Postoupky pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, Pospíšil, kabel NN“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 600  Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (STL plynovod. přípojka pro RD č. p. 4530, Kroměříž – č. 1004

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 862/6 a 3744/53 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v geometrickém plánu č. 6819-50/2016, ze dne 22.3.2016, vyhotoveném firmou GEODEZIE Kroměříž, spol. s r. o., Prusinovského 113/1, 767 01 Kroměříž   pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

-12-

Zveřejnění záměru užívání parc. č. 2869/4 a parc. č. 2869/7 v k. ú. Kroměříž – č. 1005

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 2869/4 - zahrada o výměře 74 m2 a dále parc. č. 2869/7 - zahrada o výměře 15 m2,  vše v k. ú. Kroměříž,  za účelem údržby.

Zveřejnění záměru pronájmu plochy k parkování na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 1006

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3105/1 - ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem parkování pro osobní automobil. 

Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 1007

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 2828  na ulici Tovačovského v Kroměříži, a to: restaurace, kavárny, barových bufetů a výrobních a přípravných prostor včetně instalované technologie a příslušenství za účelem provozování hostinské činnosti. 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (fotoateliér na plaveckém bazénu) – č. 1008

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s paní xx, IČ: 441 75 302,  bytem  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře 51,3m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 3. 5. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně,  za výši nájemného 21.200 Kč , které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem provozování fotoateliéru.

-13-

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č. 1009

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností Floor design, s. r. o., IČ: 293 14 518, se sídlem  767 01 Kroměříž, zastoupené panem xx, na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha o výměře 291 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou s účinností od 3. 5. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně,  za výši nájemného 79.728 Kč, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace, za účelem umístění prodejní buňky - 123 m2 a provozování letní zahrádky – 168 m2.

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č. 1010

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy s panem xx, IČ: 115 17 590,  bytem  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha o výměře 54 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou s účinností od 3. 5. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně,  za výši nájemného 15.840 Kč, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace, za účelem umístění prodejní buňky, ve které provozuje zámečnictví a výrobu klíčů.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ Oskol – č. 1011

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 3861 na ulici Mánesova v  Kroměříž nacházející se na stpč. 5186 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Oskol základní organizace v Kroměříži, IČ: 014 53 033, na adrese Mánesova 3861, 767 01  Kroměříž.

-14-

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1012

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností CITY SPORTS, s. r. o., IČ: 293 03 788, se sídlem Veveří 464/17, 602 00  Brno na pronájem části pozemku parc. č. 1110/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

Souhlas s novým označením prodejny Kanzelsberger ve Vodní ulici v Kroměříži – č. 1013

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s výměnou označení prodejny Kanzelsberger na adrese Vodní 61, 767 01  Kroměříž, podle   přiložené zprávy. 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1115/54 v k. ú. Kroměříž – č. 1014

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku  parc.  č.   1115/54  -  ostatní plocha  o  výměře cca 180 m²    v k. ú.   Kroměříž     a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže 

s o u h l a s í 

se zřízením věcného břemene  na    části pozemku    parc. č.  1115/54   v katastrálním území Kroměříž  pro  pana  xx, bytem  767 01 Kroměříž  za podmínky, že konkrétní náležitosti  věcného břemene  budou předloženy Radě města Kroměříže ke schválení.

-15-

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 1015

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém, zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 4. dubna 2016, podle předložené zprávy

o d v o l á v á 

Ing. Petra Orsavu z funkce člena komise pro nakládání s majetkem města zřizované Radou města Kroměříže,  z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednání komise.

Smlouva o realizaci stavby č. 36/2016 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Rumunská 4060, 4061, Kroměříž – č. 1016

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2016 - „Revitalizace bytového domu, ulice Rumunská 4060-4061 v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu Rumunská 4060,4061, Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 37/2016 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 1017

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 37/2016 - „Rodinný dům – sjezd“ mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 38/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1018

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 38/2016 - „Zpevněná plocha pro parkování“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-16-

Smlouva o realizaci stavby č. 39/2016 mezi městem Kroměříž a xx a xx – č. 1019

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 39/2016 - „Vodovodní přípojka, parc. č. 392/1, k. ú. Těšnovice“  mezi městem Kroměříž  a xx, 767 01 Kroměříž  a xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 40/2016 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Tovačovského 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, Kroměříž – č. 1020

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 40/2016 - „Výměna balkonů domu Tovačovského 3163-3166“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu Tovačovského 3165/21, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 41/2016 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1021

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 41/2016 - „Rodinný dům, Kroměříž – Těšnovice“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 42/2016 mezi městem Kroměříž a  x x a xx  – č. 1022

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2016 - „Rodinný dům, Vážany č. 36 - Vnitřní plynovod+NTL přípojka“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-17-

Smlouva o realizaci stavby č. 43/2016 mezi městem Kroměříž a xx a xx a xx  – č. 1023

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2016- „Nová plynová přípojka pro RD č. p. 25, Kroměříž, Kotojedy“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 44/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1024

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2016- 1. „Nová plynová přípojka pro RD č. p. 25, Kroměříž, Kotojedy“   a    2. „RD1 + RD2 - Kotojedy parc. č. 18 /k. ú.  Kotojedy/“, mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 45/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1025

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2016- „Novostavba RD, parc.č. 47/4, 47/5“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 46/2016 mezi městem Kroměříž a xx a x x  – č. 1026

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 46/2016- „Novostavba RD, parc. č. 3744/31 Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a  xx  a xx, Kojetín, podle  předložené zprávy. 

-18-

Plánovací smlouva mezi panem xx  a městem Kroměříž -  č. 1027

Rada města Kroměříž po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domku, mezi panem xx,  767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 23. března 2016 – č. 1028

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e    n a  v ě d o m í 

doporučení dopravní komise vybavit městskou policii mobilním laserovým měřičem rychlosti (bod č. 6  zápisu dopravní komise „Těšnovice - měřiče rychlosti, dopravní zrcadla“)

s c h v a l u j e 

1.

zpracování návrhu a realizaci k vyznačení V 12c - Zákaz zastavení u Mlýnské brány 

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: do 1. srpna 2016

2.

zpracování  projektové  dokumentace na stavební úpravu ul. Štěchovice s možným vyznačením pruhu pro cyklisty do protisměru

zodpovídá: PhDr. Jana Pšejová

3.

zpracování návrhu a realizaci k možnosti průjezdu cyklistů v protisměru ulicí Nábělkova 

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: do 1. srpna 2016

4.

zpracování  návrhu  a realizaci přesunutí dopravních značek stezky pro chodce a cyklisty na začátek pojízdného chodníku včetně jeho rozvětvení za chodníkem ulice Oskol 

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: do 1. června 2016

5.

zpracování projektové dokumentace  na stavební úpravu k rozšíření parkovacích míst na ul. Peřinkova

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová

-19-

6.

zpracování  návrhu a realizaci osazení dopravních zrcadel ve spodní části obce (u RD p. Dočkalové) a naproti místa napojení účelové komunikace ve výjezdu na Velké Těšany

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: do 1. července  2016

7.

zařazení  do návrhu rozpočtu města Kroměříže na rok 2017  zpracování projektové dokumentace stavebních úprav křižovatky  ulice Havlíčkova x Albertova 

zodpovídá:  PhDr. Jana Pšejová

u k l á d á 

1.

vedoucím odboru rozvoje města  a  odboru správy majetku města a služeb, zajistit realizaci výše uvedených  úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací

2.

vedoucí odboru rozvoje města prověřit  u  Českých drah, a. s.  možnost  vybudování nové komunikace podél železniční tratě k napojení průmyslové zóny mimo obytnou zástavbu ulic Čelakovského a Bílanská s napojením před železničním  přejezdem u ul. J. Silného a vyústěním u areálu společnosti KRUŽÍK

zodpovídá PhDr. Jana Pšejová

n e s c h v a l u j e


1. 
změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Obvodová - Denkova

2. 
změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Hulínská

3. 
změnu stávajícího dopravního režimu na Švabinského nábřeží

4. 
změnu stávajícího dopravního režimu podél květinářství na ul. Oskol

5.
změnu stávajícího jízdního řádu MHD

6. 
osazení informačních stacionárních radarů na příjezdech do obce Těšnovice

7. 
vybudování světelně řízené křižovatky Kojetínská x Štěchovice x Třebízského

-20-

Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zřízení hřiště  – č. 1029

Rad města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  ,,Multifunkční hřiště Kroměříž, místní část Trávník a sociální zařízení hřiště Trávník“, zadávací dokumentaci (výzvu a Obchodní podmínky vypracované ve formě smlouvy o dílo).

b)

oslovení dodavatelských firem:

1. ANICO floor, Brno - Královo pole, Ptašínského 308/5, 602 00 Brno - Královo Pole
    IČ:  26963281 

2. Sportovní podlahy Zlín s. r. o., Mostní 5552, 760 01 Zlín
    IČ: 25560191

3. EKKL a. s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž
    IČ: 27752771

4. DOR - SPORT s. r. o., Bruzovice 247. 739 36 Sedliště
    IČ: 60774151

5. Pavlacký s. r. o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
    IČ: 63472902

6. Ptáček - pozemní stavby s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín
    IČ: 25896873

7. Proving,  s. r. o., Poštovní 480, 768 24 , Hulín
    IČ: 26244888

8. Rovina Hulín, Kroměřížská 134, 768 24, Hulín
    IČ:  64508510

9. JM Demicarr s. r. o.,  Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
    IČ:  63489163

j m e n u j e 

hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: p. Marek Šindler
PhDr. Jana Pšejová         náhradník: Ing. Pavlína Cveková
Ing. Jana Gregorová náhradník: p.  Jaroslav Pajgr

-21-

Žádost společnosti Magic Bus  s. r. o. o uzavření smlouvy o vzniku a plnění závazku veřejné služby – č. 1030

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o vzniku a plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě se společností Magic Bus s. r. o.

Videomapping pro město Kroměříž – č. 1031

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 200.000  Kč  převodem z položky 03/5169 na investiční položku KU/6125, na pořízení videomappingu pro město Kroměříž, podle důvodové zprávy.

Návrh na spolupráci za účelem umístění a provozování kontejnerů na textil s firmou TextilEco, a. s. – č. 1032 

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

spolupráci města Kroměříže se společností TextilEco, a. s.,  za účelem umístění a provozování kontejnerů na sběr použitého textilu a obuvi v Kroměříži.

Kontejnery na elektroodpad od firmy ASEKOL a. s. – č. 1033

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů od firmy ASEKOL a. s., podle předložené zprávy.

-22-

Žádost Oblastní charity Kroměříž  o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 1034

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vydání deseti  kusů bezplatných parkovacích karet pro vozidla Oblastní charity Kroměříž s platností  do 31. prosince 2018. 

Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací – č. 1035

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s obcemi Bařice-Velké Těšany, Břest, Honětice, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice a Soběsuky a to bezúplatně.

Žádost Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1036

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí dotace  ve výši 3.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Historickou skupinu Osvětim, Legerova 22, 120 49  Praha 2,  na úhradu nákladů na přemístění, montáž a demontáž výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství", která bude instalována v měsíci červnu a červenci 2016 v Knihovně Kroměřížska

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Historickou skupinou Osvětim, Legerova 22, 120 49  Praha 2,  o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže,  na úhradu nákladů na přemístění, montáž a demontáž výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství", která bude instalována v měsíci červnu a červenci 2016 v Knihovně Kroměřížska, podle předložené zprávy. 

-23-

Žádost Ing. Zdeňka Krče o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1037

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016, z částky 200 tis. Kč určené na akce, jejich spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Ing. Zdeňka Krče, 767 01 Kroměříž,  na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací módní přehlídky „Top Móda 2016", pořádané 21. května 2016 ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku Kroměříž

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž a Ing. Zdeňkem Krčem o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací módní přehlídky „Top Móda 2016", pořádané 21. května 2016 ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Žádost o finanční příspěvek  na uspořádání 56. Otologický den Kroměřížské nemocnice a. s. – č. 1038

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit  poskytnutí dotace a  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 20.000 Kč pro Kroměřížskou nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO: 276 60 532, na pronájem společenského a divadelního sálu a předsálí Kulturního domu v Kroměříži, p. o.,  a to v čase od 8.30 hod. do 17.00 hod. na uspořádání akce  „56. Otologický den" dne 1. prosince 2016.

2.

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí, a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž, IČO: 276 60 532, na poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na pronájem společenského a divadelního sálu a předsálí Kulturního domu Kroměříž, p. o. na pořádání „56. Otologického dne“ Kroměřížskou nemocnicí a. s., podle předložené zprávy. 

-24-

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, p. o. – č. 1039

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., předseda komise, místostarosta města

Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:

Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:

Jana Řachová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

Milada Šromotová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:

Mgr. Dana Karmasinová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce,

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského  úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

-25-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2016 – č. 1040

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost akad. mal. Karla Zemana o odkoupení pamětních medailí – č. 1041

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru - pamětních medailí města Kroměříže,  autoru akad. mal. Karlu Zemanovi s tím, že jmenovaný obdrží 1 ks z každé sady vyrobené v roce 2004 (most v Podzámecké zahradě a Květná zahrada) a dále 1 ks ze sady vyrobené v roce 2009 (pohled do zámeckého nádvoří). 

Návrh na ocenění paní Dagmary Šebestíkové – č. 1042

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrné pamětní medaile paní Dagmaře Šebestíkové u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos městu Kroměříži.

Žádost společnosti Plastika a. s. o prodloužení hudební produkce  - č. 1043

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení výjimky, podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008,   pro společnost Plastika a. s., Kroměříž, na prodloužení doby konání akce „Oslava 60. výročí Plastiky a. s.“, konané v termínu 25. června  2016 na Velkém náměstí v Kroměříži do 23.30 hodin.

-26-

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015 – č. 1044

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2015, podle předložené zprávy. 

Jmenování vedoucího úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví – č. 1045

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na návrh tajemnice městského úřadu a na základě výběrového řízení ze dne 29. března 2016

j m e n u j e 

Mgr. Radovana Klabala  do funkce vedoucího úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kroměříž s účinností od  1. června 2016.

Výzva k plnění dílčí veřejné zakázky – rámcová smlouva o poskytování auditních služeb – č. 1046

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Výzvu k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky pro rok 2016 adresovanou uchazeči Ernst & Young Audit, s. r. o. a uzavření Prováděcí smlouvy mezi městem Kroměříž jako  objednatelem a Ernst & Young Audit, s. r. o. jako dodavatelem podle předložené zprávy, a to na základě Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb uzavřené mezi městem Kroměříž a Ernst & Young Audit, s. r. o. dne 23.03.2016, do maximální výše 500.000 Kč,  bez DPH. 

-27-

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka osobního vozidla střední třídy“ – č. 1047

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) 

vyřazení nabídky č. 2 uchazeče Samohýl Motor Zlín a. s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín z důvodu neprokázání splnění zákonných požadavků kvalifikace i dalších požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném rozsahu

b) 

výběr nejvýhodnější nabídky s názvem „Dodávka osobního vozidla střední třídy“ s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., IČO:  634 91 257, za cenu podle nabídky ve výši 638.819,00 Kč, bez DPH.

Nominace člena Rady seniorů města Kroměříže – č. 1048

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

pana  Milana Perdykulu členem Rady seniorů města Kroměříže. 

Služební cesta do Bruselu – č. 1049

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

na pozvání poslankyně Evropského parlamentu Ing. Michaely Šojdrové služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., - místostarosty města Kroměříže,  do Bruselu ve dnech 25.  - 27. května 2016,  za účelem seznámení se s programy Evropské komise a možnostmi jejich využití pro územní samosprávné celky s tím, že cesta i ubytování bude hrazeno paní Šojdrovou.

-28-

Služební cesta do Nitry – č. 1050

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu  Mgr. Jaroslava Němce – starosty města Kroměříže a   PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., - místostarosty města Kroměříž,  do Nitry dne 17. května 2016, za účelem schůzky k připravovanému mezinárodnímu projektu „Revalorization of green spaces bordering the main roads, streets and bike lanes in the cities - experience exchange". K cestě bude využito služební vozidlo  Městského úřadu Kroměříž. 

 

Mgr. Jaroslav Němec   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

      starosta města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže