Usnesení z 31. schůze Rady města Kroměříže

| 12.04.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 31. schůze Rady města Kroměříže konané 11. dubna 2016

Rekonstrukce školní družiny ZŠ Komenského – č. 989

Rada města Kroměříže po projednání 

I. 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ KOMENSKÉHO“, Komenského náměstí č. p. 440, 767 01 Kroměříž, zadávací dokumentaci (výzvu a Obchodní podmínky vypracované ve formě smlouvy o dílo), podle předložené zprávy. 

II.

s c h v a l u j e 

oslovení dodavatelských firem:

1) SMO, a. s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
2) Ptáček - pozemní stavby s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín - Město
3) Machálek stavby, s. r. o. - Havlíčkova 664/27, 767 01 Kroměříž
4) Stavconsult, s. r. o. - Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
5) Proving, s. r. o. - Poštovní 480, 768 24 Hulín
6) MODOS, spol. s. r. o. - Masarykova 34, 772 00 Olomouc

j m e n u j e 

hodnotící komisi v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec náhradník: p. Marek Šindler
PhDr. Jana Pšejová náhradník: Ing. Pavlína Cveková
Ing. Jana Gregorová náhradník: p.  Jaroslav Pajgr

 

Mgr. Jaroslav Němec          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže