Usnesení z 30. schůze Rady města Kroměříže

| 12.04.2016 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z 30. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2016

Bytové záležitosti č. - 913

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 852 - 07 z 28. schůze Rady města Kroměříže konané dne 7. března 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 852 - 07 z 28. schůze Rady města Kroměříže konané dne 7. března 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 768 - 07 z 26. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. února 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 852 - 07 z 28. schůze Rady města Kroměříže konané dne 7. března 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to z důvodu nevyhovujícího řešení bytu

5.

část usnesení č. 852 - 07 z 28. schůze Rady města Kroměříže konané dne 7. března 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 3+1 v domě č. pop.  xx, a to z důvodu neuvolnění bytu xx

-2-

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-3-

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou. 

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a  jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 7 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinností plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou. 

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své  povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-4-

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.C 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 17 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-7-

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

C)

s c h v a l u j e

změnu v uzavírání nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx (která je dle pravomocného rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 12.11.2015 zastoupena opatrovníkem xx). Nájemní smlouva bude s novým opatrovníkem xx uzavřena od 01.04.2016 do 31.10.2016. 

-8-

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.04.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

xx

byt č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx
xx

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx,  a to na dobu určitou do 30.04.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 30.04.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx

-9-

Změna Zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. – č. 914

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu Čl. III, odst. 1  Zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s., který se mění a zní takto: 

Čl. III

Druh poskytovaných služeb

1. Společnost bude poskytovat tyto služby:

a) služby zaměřené na rozvoj obce, zejména zkvalitňováním podmínek pro život obyvatel, marketing, propagaci a podporu partnerství v oblasti cestovního ruchu v Kroměříži a destinaci kroměřížského regionu,

b) poskytování turistického a informačního servisu pro návštěvníky a občany města Kroměříže,

c) ediční, publikační činnost - vydávání propagačních materiálů a tiskovin, pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, osvětová a poradenská činnost, 

d) fundraisingové aktivity, příprava projektů a získávání grantových prostředků, koordinace, administrace a realizace projektů s dopadem do cestovního ruchu, jejichž nositelem je Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s, město Kroměříž, případně další subjekty působící v oblasti cestovního ruchu v destinaci kroměřížského regionu,

e) zapojení do rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu řešených ve vazbě na kroměřížský region jinými subjekty,

f) zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu v kroměřížském regionu, dílčích, koncepčních a analytických materiálů, koordinace strategických aktivit v destinaci kroměřížského regionu,

g) tvorba a podpora partnerství v území, kooperace a komunikace s partnery na všech úrovních řízení ČR,

h) zajišťování publicity a public relations realizovaných projektů, zajišťování prezentace na veletrzích, organizace famtripů a presstripů, zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdružení.

Prodej pozemku parc. č. 300/3 v k. ú. Miňůvky – č. 915

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku  parc.  č.  300/3 - zahrada o výměře 113 m²   v k. ú. Miňůvky   pro manžele xx bytem   767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-10-

Prodej částí pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. Kroměříž – č. 916

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej: 

a)

části  pozemku  parc.  č.  2777/1  -  orná půda  o výměře cca 10 m²   v k. ú. Kroměříž pro xx a xx, bytem  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

b)

části  pozemku  parc.  č.  2777/1  -  orná půda  o výměře cca 110 m²   v k. ú. Kroměříž           pro manžele xx, bytem 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujících.

Uzavření  smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 917

Rada města Kroměříže po projednání a  provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy s pane xx  IČ: 885 73 737, bytem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře cca 8 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně za výši nájemného 700 Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem zřízení výdejního místa internetového obchodu. 

-10-

Žádost firmy MTA brand, s. r. o. o uplatnění opce k nájemní smlouvě a splátkový kalendář – č. 918

Rada města Kroměříže po projednání za účasti paní xx  a Mgr. Petra Sedláčka 

b e r e  n a  v ě d o m í 

1.

změnu sídla firmy MTA brand, s. r. o., IČ: 292 83 175,  dříve  -  nám. Míru 520, 767 01  Kroměříž, nyní  - Ostrovského 253/3, 150 00  Praha 5 - Smíchov

2.

uplatnění opčního práva na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16. 7. 2012 s firmou MTA brand, s. r. o., IČ: 292 83 175,  se sídlem nám. Míru 520, 767 01  Kroměříž (nyní Ostrovského 253/3, 150 00  Praha 5 - Smíchov) článku č. VIII. bodu č. 1, s tím že:

Na základě uplatnění opčního práva se nájemní smlouva prodlužuje 

na dobu od 16. 7. 2017 do 16. 7. 2022

r u š í 

usnesení č. 703 z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 7. prosince 2015, v plném znění 

s o u h l a s í 

s uzavřením podnájemní smlouvy s firmou ADRIANE s. r. o., se sídlem Okružní 930/5, 664 91 Ivančice, IČ: 293 00 363, v nebytových prostorách budovy č. p. 520 na nám. Míru v Kroměříži, o výměře 989, 46 m2, za účelem provozování hostinské a obchodní činnosti, za podmínky, že nájemné pro firmu ADRIANE s. r. o., nesmí být vyšší než nájemné pro firmu MTA brand, s. r. o., IČ: 292 83 175, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

u k l á d á 

Mgr. Petru Sedláčkovi  – jednateli  Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,    zpracovat návrh splátkového kalendáře s firmou MTA brand, s. r. o., IČ: 292 83 175, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  s tím, že tento návrh bude předložen  Radě města Kroměříže  ke schválení v termínu nejpozději do 30. září 2016.

-12-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., (Kroměříž, Kaplanova – přel. TS PNP, Plastika) – č. 919

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 2089/5, 2089/6, 2089/9, 2089/50, 2089/69 a 2089/70 v katastrálním území Kroměříž účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Kaplanova- přel. TS PNP, Plastika“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 4.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL 1604 M z KROM 243 OK) – č. 920

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1074/1 a 3236/5  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1604 M Z KROM 243 OK“   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.200 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-13-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL 1603 M Z KROM 257 OK) – č. 921

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 234/7  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1603 M Z KROM 257 OK  pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. RVDSL 1604 M Z KROM 232 OK) – č. 922

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 849/92  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1604 M Z KROM 232 OK“   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.200 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-14-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL 1605 M Z KROM 283 OK) – č. 923

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 389/2  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1605 M Z KROM 283 OK“   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.200 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL 1617 M Z KROM 255 OK) – č. 924

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  332/1 a  3103/1                       v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1617 M Z KROM 255 OK“   pro  společnost   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.300 Kč       na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-15-

Prodej budovy vodojemu na pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž – č. 925

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej armaturní  budovy vodojemu  bez čísla popisného, postavené na   pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem   Kojetínská 3666/64,  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  podle znaleckého posudku  č. 6195/30-16 ze dne 14.03.2016, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Ladislavem Frgalem, celkem   494.010 Kč,   splatnou jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 688/14 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 926

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  688/14 - orná půda o  výměře  14.217 m²         v k. ú.  Vážany u Kroměříže   a    předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Postoupky – č. 927

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   směny     pozemku   parc. č. 44/2 - ostatní plocha   o výměře 46 m2   v k. ú. Postoupky  ve vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 27/3 - ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú.  Postoupky  ve vlastnictví manželů xx.

Žádost o souhlas s užíváním pozemku parc. č. 4864 v k. ú. Kroměříž – č. 928

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s užíváním pozemku parc. č. 4864 - vodní plocha v k. ú. Kroměříž  za účelem přechodného umisťování sací hadice na odběr vody za účelem zalévání zahrádky pro paní xx, bytem  767 01 Kroměříž.

-16-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, obnova VN 30, kab. st. – T5 Barbořina) – č. 929

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 2795/2, 2795/18, 2795/54, 3415 a 3416 v katastrálním území Kroměříž účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního vedení   VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, obnova VN 30, kab. st. - T5 Barbořina“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. UZSVM/BKM/4014/2014-BKMM – č. 930

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/4014/20147-BKMM uzavřené s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 26. 9. 2014  na pronájem části pozemku parc. č. 3112/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž,  kterým se mění Čl. IV., a to takto:

Nájem se sjednává na dobu určitou ode dne platnosti této smlouvy do 31. 5. 2022.

Ostatní ujednání smlouvy o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM/4014/2014-BKMM ze dne 26. 9. 2014 zůstávají nadále v platnosti beze změny. 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž – č. 931

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1296/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 640 m2 za účelem výstavby dočasné stavby hangáru. 

-17-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová – č. 932

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 51,3 m2 

2.

užívání nebytových prostor v budově č. p.  3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 51,3 m2 do doby ukončení výběrové řízení za stávajících podmínek.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č.  933

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 291 m2 za účelem umístění prodejní buňky

2.

užívání části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha o výměře 291 m2 v k. ú. Kroměříž do doby ukončení výběrové řízení za stávajících podmínek.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž – č. 934

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 36 m2 za účelem umístění prodejní buňky

2.

užívání části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Kroměříž do doby ukončení výběrové řízení za stávajících podmínek.

-18-

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově  č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 935

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

1.

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 12. 2005 uzavřené s paní xx, IČ: 750 53 853,  bytem  768 24  Hulín na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži, kterým se mění 

bod č. I. smlouvy, a to takto:

Pronajímatel touto smlouvou dává do užívání nájemce nebytové prostory nacházející se v 2. Nadzemním podlaží shora uvedeného domu.

Jedná se o tyto prostory:

Název místnosti Plocha  v m2
Část místnosti č. 2.39 1,90
½ místnosti č. 2.40 8,54
½ místnosti č. 2.41 5,40 
Celkem 15,84 

s účinností od 4. 4. 2016, s tím, že výše nájemného bude upravena dle stávajících podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 12. 2005.

Ostatní body smlouvy se nemění.

2.

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 7.12 2005 uzavřené s paní xx, IČ: 750  53861,  bytem 769 01  Holešov na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži, kterým se mění 

bod č. I. smlouvy, a to takto:

Pronajímatel touto smlouvou dává do užívání nájemce nebytové prostory nacházející se v 2. nadzemním podlaží shora uvedeného domu.

Jedná se o tyto prostory:

Název místnosti Plocha v m2
Část místnosti č. 2.39 1,90
½ místnosti č. 2.40 8,54
½ místnosti č. 2.41 5,40 
Celkem 15,84 

s účinností od 4. 4. 2016, s tím, že výše nájemného bude upravena dle stávajících podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 7. 12. 2005.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-19-

Žádost o uzavření podnájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 3607/19 na ulici Obvodová v Kroměříži (budova SK Hanácká Slavie) – č. 936

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podnájem pro xx, IČ: 031 25 378,  bytem  767 01  Kroměříž v nebytových prostorách budovy č .p. 3607/19 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 54 m2 za účelem provozování masérské a rekondiční činnosti za podmínky, že nájemné pro xx nesmí být vyšší než je nájemné pro pana xx, bytem 767 01  Kroměříž.

Souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Zámoraví – č. 937

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 2077 na Švabinského nábřeží v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 1883 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Zámoraví se sídlem Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž.

Souhlas s umístěním sídla Divadelního spolku Kroměříž – č. 938

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 114 na Prusinovského v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 211/2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Divadelní spolek Kroměříž, IČ: 270 35 018, se sídlem Prusinovského 114, 767 01  Kroměříž. 

-19-

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – č. 939

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů /č. provozovatele: 27/VAK-KM/2015/Pr-D21/  mezi městem Kroměříž a Realitní společností ZVONEK, s. r. o., Vejvanovského 384, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 940

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2016 – „Rozšíření stávajícího sjezdu k domu č. p. 662, ul. Svatopluka Čecha, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a   xx,  767 01 Kroměříž,  podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 19/2016 mezi městem Kroměříž a PTÁČEK–správa, a. s.  – č. 941

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2016 - „Rekonstrukce a přístavba Obchodního a logistického centra spol PTÁČEK-správa, a. s. Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  PTÁČEK-správa, a. s., Houškova 4, 624 00 Brno, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 20/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 942

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2016 - „Novostavba rodinného domu v Holanech, parc. č. 188/3, parc. č. 48/1, k. ú. Bílany, 767 01 Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-21-

Smlouva o realizaci stavby č. 21/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 943

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2016 - „Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Stoličkova“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 22/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 944

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 22/2016 - „Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Veleslavínova„ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 23/2016 mezi městem Kroměříž a Martinem a  xx  – č. 945

Rada města Kroměříže po  projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2016 - „Sjezd na parcelu č. 48/2 v obci Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 2/2016 mezi městem Kroměříž a Global Business, s. r. o. – č. 946

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24/2016- „Rozšíření provozu na výrobu rozvaděčů“  mezi městem Kroměříž  a  Global Business, s. r. o., Kostelec u Holešova, PSČ 769 43, podle  předložené zprávy. 

-22-

Smlouva o realizaci stavby č. 25/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 947

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 25/2016 - „Stánek pro potravinářství, parc. č. 2735, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 26/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 948

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 26/2016 - „Kroměříž - ulice Bílanská, zpevněné plochy před č. p. 65“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 769 01 Holešov, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 27/2016 mezi městem Kroměříž a xx– č. 949

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2016 - „Zřízení nového sjezdu k domu č. p. 3374, ul. K. Světlé, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 28/2016 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 950

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 28/2016 - „IPRM - oprava chodníků v ulici S. Čecha, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-23-

Smlouva o realizaci stavby č. 29/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 951

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2016 - „Sjezd na pozemek parc. č. 128, Kroměříž – Vážany“  mezi městem Kroměříž  a   xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 30/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 952

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2016 - „Rodinný dům“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 769 01 Holešov - Všetuly  a xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 31/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 953

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 31/2016 - „ Stavební úpravy rodinného domu, Švabinského nábřeží 2135/29, Kroměříž „ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 33/2016 mezi městem Kroměříž a KTS, s. r. o. – č. 954

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2016 - „Rozšíření veřejného osvětlení Za Zámeckou zahradou, lokalita Za Splavem, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-24-

Smlouva o realizaci stavby č. 35/2016 mezi městem Kroměříž  a  xx – č. 955

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 35/201 6- „Novostavba rodinného domu, ulice Soudní, parcela č. 387/1“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Opravy nemovitostí v majetku města Kroměříže – č. 956

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

realizaci opravy střechy Kulturního domu ve Zlámance v předpokládané částce do 400.000  Kč, vč. DPH

b)

provedení oprav /restaurování/ vybraných památek v celkové předpokládané částce do 800.000 Kč,  vč. DPH: 

- kašna na Velkém náměstí - doplnění osvětlení 120.000 Kč
- socha sv. Antonína Peduánského - restaurování 187.000 Kč
- kašna na Riegrově náměstí - restaurování         497.000 Kč

V obou případech bude realizace oprav nemovitého majetku města Kroměříže hrazena z vlastních prostředků Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Kroměříž – č. 957

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 40.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresnímu sdružení Kroměříž, se sídlem Hanácké náměstí 463/7, 767 01  Kroměříž,  na činnost v oblasti požární ochrany v okrese Kroměříž 

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  neinvestiční účelové  dotace  mezi městem Kroměříže a  Sdružením  hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, se sídlem Hanácké náměstí 463/7, 767 01  Kroměříž, ve výši 40.000 Kč,  podle předložené zprávy.

-25-

Veřejná zakázka: Dodávka osobního vozidla střední třídy – č. 958

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku automobilu s  názvem „Dodávka osobního vozidla střední třídy“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu  se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla střední třídy“,jako zakázky malého rozsahu,  komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:       

Komise:                                                      Náhradníci členů komise:

Mgr. Jaroslav Němec                                  Ing. Petr Hajný
Mgr. Jana Kutá                                           Ing. Jaroslav Adamík
Marek Šindler                                   Bc. Karel Holík, BA
Mgr. Veronika Škrabalová                         Mgr. Ing. Marie Navrátilová
Vlastimil Brázdil                                         Jan Hrdina

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam autosalonů z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

AUTOSALON PRIMA, k. s., Velehradská 4260/24d, 767 01 Kroměříž
Autoeden Zedník  s. r. o., Kotojedy 13, 767 01 Kroměříž
AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž
M servis, s. r. o, Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž
DOBE - CAR s. r. o., Tovární 1250, Holešov 769 01
Samohýl Motor Zlín a. s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín
T-MOTOR Zlín s. r. o., Louky 431, 763 02 Zlín

-26-

Zrušení výběrového řízení na zhotovitele akce „Územní plán Kroměříž“ a vyhlášení nového výběrového řízení – č. 959

Rada města Kroměříže po projednání 

I.

r o z h o d l a 

o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení na zhotovitele akce „Územní plán Kroměříž“:

1. 

ATELIER URBI, spol. s  r. o., se sídlem Chopinova 301/9, 626 00  Brno, IČ 262 34 734

2. 

Sdružení „Územní plán Kroměříž", vedoucí člen: knesl kynčl architekti s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00  Brno, IČ 479 12 481

3. 

Společnost „Hrůša + Arch. Design“, vedoucí člen Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o., Žižkova 5, 602 00  Brno, IČ 255 17 562

II. 

r o z h o d l a 

o zrušení zadávacího řízení Územní plán Kroměříž

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města Městského úřadu Kroměříž přípravou veřejné zakázky „Územní plán Kroměříž“   formou otevřené soutěže o návrh, ve smyslu ustanovení § 102 až 109 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzvání všichni ocenění účastníci. 

Příkazní smlouva – aukce mobilní operátor – č. 960

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Aukce mobilního operátora“ s firmou QCM s. r .o., Bellova 370/40, 623 00 Brno za cenu 54.450 Kč,  s DPH, podle předložené zprávy. 

-27-

Veřejná zakázka malého rozsahu – Rámcová smlouva IT 2016 – č. 961

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu - „Rámcová smlouva IT 2016“, podle předložené zprávy 

 j m e n u j e  

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Rámcová smlouva IT 2016" ve složení:

Členové komise:   

Mgr. Jaroslav Němec, Mgr. Veronika Škrabalová, Ing. Jan Pšeja

Náhradníci komise:

Marek Šindler, JUDr. Ivana Bukovská, Emanuel Běhounek

Záměr pořízení nového antivirového řešení pro město Kroměříže – č. 962

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu  města  Kroměříže  schválit  rozpočtové  opatření  ve  výši  200.000  Kč   přesunem z neinvestičních (5172) do investičních prostředků (612), na pořízení antivirového software ESET, podle důvodové zprávy.

Záměr vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu – Internetová konektivita, telestěna MP – č. 963

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

veřejnou zakázkou malého rozsahu na službu internetová konektivita pro město Kroměříž na dobu neurčitou v předpokládané výši do 1.300.000 Kč,  s DPH

b) 

veřejnou zakázkou malého rozsahu na výměnu telestěny pro operační místnost Městské policie Kroměříž v předpokládané výši do 300.000 Kč,  s DPH, 

podle předložené zprávy

-28-

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2015 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 964

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2015, podle předložené zprávy.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015  ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže – 965

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného  výsledku hospodaření za rok 2015  základních škol, mateřských  škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže zřizovaných městem Kroměříž do jednotlivých fondů následovně:  

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 98.708,28 Kč

- fond odměn 78.000,00 Kč    
- fond rezervní         20.708,28 Kč

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 57.302,50 Kč

- fond odměn 40.000,00 Kč
- fond rezervní           17.302,50 Kč

 Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 1.002.043,64 Kč

- fond odměn 200.000,00 Kč     
- fond rezervní         802.043,64 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 68.130,42 Kč

- fond odměn   20.000,00 Kč         
- fond rezervní           48.130,42 Kč

-29-

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 580.217,75 Kč

- fond odměn                407.000,00 Kč         
- fond rezervní            173.217,75 Kč  

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 9.513,63 Kč

- fond odměn   7.000,00 Kč  
- fond rezervní                2.513,63 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 7.825,51 Kč

- fond odměn   6.000,00 Kč   
- fond rezervní             1.825,51 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 34.457,75 Kč

- fond odměn                              0,00 Kč

- fond rezervní                    34.457,75 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 6.159,30 Kč

- fond odměn                           0,00 Kč     
- fond rezervní                     6.159,30 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 15.128,11 Kč

- fond odměn      5.000,00 Kč     
- fond rezervní               10.128,11 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 52.835,96 Kč

- fond odměn             42.200,00 Kč     
- fond rezervní                     10.635,96 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 10.352,61 Kč

- fond odměn                   0,00 Kč       
- fond rezervní                  10.352,61 Kč.

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 20.426,40 Kč 

- fond odměn        10.000,00 Kč
- fond rezervní                 10.426,40 Kč

-30-

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 11.680,83 Kč

- fond odměn                  5.000,00 Kč
- fond rezervní                  6.680,83 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 46.536,77 Kč

- fond odměn     20.000,00 Kč    
- fond rezervní              26.536,77 Kč   

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 10.942,29 Kč

- fond odměn         8.000,00 Kč    
- fond rezervní                 2.942,29 Kč

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 7.439,20 Kč

- fond odměn                           0,00 Kč
- fond rezervní               7.439,20 Kč

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2016 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 966

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2016 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy a

u k l á d á

odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby případné změny v těchto plánech v roce 2016 s organizacemi projednal.

-31-

Odpisové plány ZŠ, MŠ a Sportovních zařízení města Kroměříž, p. o., zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2016 – č. 967

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány základních škol, mateřských škol, Sportovních  zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2016, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby případné změny v těchto plánech v roce 2016 s organizacemi projednal a schválil. 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených  RMK pro rozpočtový rok 2016 – č. 968

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Schválení účetní závěrky  Sociálních služeb města Kroměříže k rozvahovému  dni za rok 2016 – č. 969

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku dotčené účetní jednotky, tj. Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2015, podle předložené zprávy.

-32-

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizované městem Kroměříže – č. 970

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

přidělení  zlepšeného   výsledku   hospodaření Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž,  za rok 2015  ve výši 80.816 Kč  do rezervního fondu.

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2016 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 971

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2016 Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby případné změny v těchto plánech v roce 2016 s organizací projednal a schválil. 

Odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 972

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, na rok 2016, podle předložené zprávy,

u k l á d á

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby případné změny v tomto plánu v roce 2016 s organizací projednal a schválil. 

-33-

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2015 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska – č. 973

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

účetní závěrku Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  k rozvahovému dni 31. 12. 2015, podle předložené zprávy

2. 

účetní závěrku Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2015, podle předložené zprávy. 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 974

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015  Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně:  

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí 802.331,94 Kč

- fond odměn                  0,-   Kč  
- fond rezervní        802.331,94 Kč

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2015 činí   3.786,36 Kč

- fond odměn          0,-   Kč
- fond rezervní    3.786,36 Kč

-34-

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2016 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 975

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2016 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy 

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu, aby případné změny v těchto plánech v roce 2016  s organizacemi projednal. 

Odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2016 – č. 976

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2016, dle předložené zprávy

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu, aby případné změny v těchto plánech v roce 2016 s organizacemi projednal. 

Návrh na odměnu ředitelce MŠ, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 977

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu paní Marii Rudolfové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, za plnění mimořádných úkolů souvisejících se sloučením Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace a Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

-35-

Žádost Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách o poskytnutí finančního příspěvku – č. 978

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí dotace  ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  z částky 200 tis. Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách,   na činnost spolku a  zajištění turistické sezóny 2016.

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a Občanským sdružením pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  Občanskému sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách na činnost spolku a   zajištění  turistické sezóny 2016. 

Žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely – č. 979

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s užitím znaku města Kroměříže v obrazové příloze vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně ve druhé polovině prosince 2016.

Návrh na ocenění Jany Štěpánové – č. 980

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení bronzového kroměřížského tolaru paní Janě Štěpánové za dlouholetou iniciativní práci v oblasti ochotnického divadla.

-36-

Umístění pamětní desky na rodném domě Miloše Macourka – č. 981

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění pamětní desky na rodném domě Miloše Macourka v ulici Malý Val  č. p. 1540/47 v Kroměříži 

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi - jednateli  Kroměřížských technických služeb, s. r. o.  zajistit zhotovení a instalaci pamětní desky na rodném domě Miloše Macourka v ulici Malý Val  č. p. 1540/47  v Kroměříži, v termínu do 15. června 2016.

Změna ve složení komise kulturní a společenské – č. 982

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á

Mgr. Aleše Vrtala, referenta odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž  z funkce tajemníka komise kulturní a společenské zřizované Radou města Kroměříže 

j m e n u j e 

Lenku Peclovou, referentku odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž  do funkce tajemnice  komise kulturní a společenské zřizované Radou města Kroměříže. 

Změna ve složení komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města – č. 983

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Ing. Filipa Zubíka z funkce člena komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města, zřizované Radou města Kroměříže 

j m e n u je 

pana Borise Zubíka členem komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města, zřizované Radou města Kroměříže. 

-37-

Směrnice č. 3/2016, o oběhu dokladů – č. 984

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici č. 3/2016,  o oběhu dokladů, podle předložené zprávy.

Žádost Domu kultury v Kroměříži o udělení výjimky z nočního klidu – č. 985

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008, pro Dům kultury v Kroměříži, na prodloužení doby konání akce „Majáles 2016" dne 29. dubna 2016 do 02.00 hodiny 30. dubna 2016,  v prostorách Pionýrské louky  v Kroměříži.

Pojmenování nové ulice v lokalitě Dolních Zahrad – č. 986

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit pojmenování nové ulice v Kroměříži: Veselá,  podle předložené situační zprávy. 

Žádost Základní školy Zachar, Kroměříž o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu – č. 987

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace, Albertova 4062 o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení s účinností nejblíže možnou na 180 žáků. 

-38-

Rozdělení dotací I. výzva 2016 – č. 988

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)

poskytnutí dotací k žádostem do 50 000 Kč  žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto: 


  I. výzva 2016    
  Žádosti  o dotace - do 50 000 Kč  
  žadatel číslo žádosti dotace 

  KULTURNÍ KOMISE    

1 Art Collegium 2002 Kroměříž, z. s. 22/02/16/1 15 000 Kč
2 Český svaz pro film a video 11/02/16/1 10 000 Kč
3 Fotoklub  DK Kroměříž, z. s. 8/01/16/1 10 000 Kč
4 Fotoklub  DK Kroměříž, z. s. 10/03/16/1 10 000 Kč
5 Fotoklub  DK Kroměříž, z. s. 9/02/16/1 40 000 Kč
6 Klub amatérského filmu Kroměříž 12/02/16/1 6 000 Kč
7 SČF - Klub filatelistů 06-5 Kroměříž 73/01/16/1 4 000 Kč
8 Klub UNESCO 108/01/16/1 40 000 Kč
9 Klub UNESCO 109/02/16/1 40 000 Kč
10 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 4/03/16/1 5 000 Kč
11 PaedDr. Zdeněk Mojžíš 62/03/16/1 5 000 Kč
12 Moravští madrigalisté z. s. 84/02/16/1 15 000 Kč
13 Moravští madrigalisté z. s. 83/01/16/1 20 000 Kč
14 Pěvecký sbor Moravan Kroměříž 26/02/16/1 15 000 Kč
15 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 61/03/16/1 10 000 Kč
16 Soukromá ZUŠ D-MUSIC s. r. o. 53/02/16/1 5 000 Kč
17 Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska 67/03/16/1 5 000 Kč
18 Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska 65/01/16/1 10 000 Kč
19 Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska 66/02/16/1 40 000 Kč
20 Švabinského kruh přátel výtvarného umění  v Kroměříži 38/01/16/1 15 000 Kč
21 Žůrek Petr 52/02/16/1 30 000 Kč

  Kulturní komise celkem 350 000 Kč

  KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  

1 Centrum pro seniory Zachar 28/01/16/1 15 000 Kč
2 Centrum pro seniory Zachar 98/03/16/1 6 000 Kč
3 Centrum pro zdravotně postižené Zlín.kraje o. p. s. 56/01/16/1 10 000 Kč
4 Česká unie neslyšících 23/01/16/1 10 000 Kč
5 Česká unie neslyšících 24/02/16/1 3 000 Kč
6 Český svaz žen - ORŽ Kroměříž 34/01/16/1 2 000 Kč
7 Fond ohrožených dětí 113/02/16/1 10 000 Kč
8 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 75/02/16/1  4 500 Kč
9 Oblastní charita Kroměříž 42/02/16/1 5 000 Kč
10 Oblastní charita Kroměříž 32/02/16/1 5 000 Kč
11 Oblastní sdružení Českého červeného kříže 112/02/16/1 10 000 Kč
12 ROSKA Kroměříž 125/01/16/1 15 000 Kč
13 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 114/01/16/1 20 000 Kč
14 SK neslyšících Kroměříž, z. s. 90/03/16/1 3 000 Kč
15 Svaz diabetiků 81/01/16/1 3 000 Kč
16 Svaz diabetiků 82/03/16/1 3 000 Kč
17 Svaz postižených civilizačními chorobami Kroměříž 14/01/16/1 3 000 Kč
18 Svaz tělesně postižených MO č. 1 Kroměříž 5/01/16/1 3 000 Kč

  Komise sociální a zdravotní celkem 130 500 Kč

  KOMISE PRO VÝCHOVU    

1 Český svaz žen - ORŽ Kroměříž 35/03/16/1 1 500 Kč
2 Gymnázium Kroměříž 6/02/16/1 8 500 Kč
3 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 21/02/16/1 20 000 Kč

  Komise pro výchovu celkem 30 000 Kč

  KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ    

1 Spolek Barbořice 63/03/16/1 10 000 Kč
2 Environmentální ústav KOTVICE z. ú. 134/02/16/1 9 018 Kč

  Převod do II. výzvy 10 982 Kč

  Komise pro životní prostředí celkem 30 000 Kč

  KOMISE SPORTOVNÍ  

1 ATLETICKÝ KLUB  KROMĚŘÍŽ z. s. 127/02/16/1 4 300 Kč
2 ATLETICKÝ KLUB  KROMĚŘÍŽ z. s. 128/03/16/1 2 700 Kč
3 BC Bruiser Kroměříž 103/03/16/1 2 700 Kč
4 Gymnázium Kroměříž 27/03/16/1 2 400 Kč
5 Jezdecká stáj AL-Kham-Sa Zlámanka 17/03/16/1 1 900 Kč
6 Junák - český skaut, stř. M. Svobody Kroměříž, z. s. 110/02/16/1 5 100 Kč
7 Junák - český skaut, stř. M. Svobody Kroměříž, z. s. 92/03/16/1 1 500 Kč
8 Junák - český skaut, stř. Polárka Kroměříž, z. s. 57/01/16/1 15 200 Kč
9 Junák - český skaut, stř. Polárka Kroměříž, z. s. 58/02/16/1 7 800 Kč
10 Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s. 44/01/16/1 8 700 Kč
11 Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s. 45/02/16/1 4 100 Kč
12 Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, o. s. 46/03/16/1 1 800 Kč
13 Klub českých turistů Kroměříž 49/01/16/1 1 000 Kč
14 Klub českých turistů Kroměříž 50/03/16/1 1 000 Kč
15 Kuželkářský klub Kroměříž z. s. 55/02/16/1 5 300 Kč
16 Kynologický klub Kroměříž 2/01/16/1 6 900 Kč
17 Lakros klub Kroměříž z. s. 1/01/16/1 3 200 Kč
18 Lodní sporty Kroměříž 138/02/16/1 5 500 Kč
19 Moravský rybářský svaz o. s. 131/01/16/1 8 800 Kč
20 Moravský rybářský svaz o. s. 132/02/16/1 4 900 Kč
21 Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s. 31/02/16/1 2 200 Kč
22 Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s. 29/03/16/1 2 400 Kč
23 Pionýr, z. s. - Pionýrské centrum Kroměříž 115/01/16/1 6 700 Kč
24 Pionýr, z. s. - 2.pionýr.skupina J.Fučíka Kroměříž 116/01/16/1 3 500 Kč
25 Pionýr, z. s. - 2.pionýr.skupina J.Fučíka Kroměříž 117/02/16/1 4 900 Kč
26 RUSAVSKÁ SPORTOVNÍ, z. s. 136/02/16/1 5 300 Kč
27 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 20/02/16/1 5 400 Kč
28 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž 72/01/16/1 5 600 Kč
29 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Postoupky 94/03/16/1 1 200 Kč
30 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trávník 139/03/16/1 1 000 Kč
31 TJ Slavia Kroměříž z. s. - oddíl basketbalu 102/02/16/1 10 300 Kč
32 TJ Slavia Kroměříž z. s. - oddíl karate 100/01/16/1 12 300 Kč
33 TJ Slavia Kroměříž z. s. - oddíl karate 101/02/16/1 6 400 Kč
34 TEFO, o. s. 104/01/16/1 5 400 Kč
35 TEFO, o. s. 105/03/16/1 1 000 Kč
36 TJ Sokol Kroměříž 124/03/16/1 1 900 Kč
37 TJ Sokol Postoupky 19/02/16/1 7 300 Kč
38 Taneční klub Gradace Kroměříž 122/02/16/1 4 400 Kč
39 Vodácký klub Kroměříž 141/02/16/1 8 200 Kč

  Komise sportovní celkem 190 200 Kč

  KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH  

1 Klubíčko Kroměříž, z. s. 79/02/16/1 12 700 Kč
2 Klubíčko Kroměříž, z. s. 80/03/16/1 9 200 Kč
3 Kroměřížská dráha, z. s. 142/01/16/1 18 000 Kč
  Kroměřížská dráha, z. s. 143/02/16/1 25 500 Kč
  Veterán klub 74/02/16/1 19 300 Kč

  Převod do II. výzvy 3 000 Kč

  Komise pro cestovní ruch celkem 87 700 Kč

b) 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací k žádostem do 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto:

  I. výzva 2016  - neschválené dotace

  Žádosti  o dotace - do 50 000 Kč

  žadatel číslo žádosti dotace

  KULTURNÍ KOMISE    

1 Ing. Zdeněk Krč 3/02/16/1 0 Kč
2 Spolek přátel SPgŠ Kroměříž 64/02/16/1 0 Kč
  KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  
1 Oblastní charita Červený Kostelec 76/01/16/1 0 Kč
2 Slováková Jarmila 88/01/16/1 0 Kč
3 Svaz postižených civilizačními chorobami Kroměříž 13/03/16/1 0 Kč
  KOMISE SPORTOVNÍ  
1 BC Kroměříž, z. s. 36/01/16/1 0 Kč
2 Jezdecká stáj S+S 44/01/16/1 0 Kč
3 Oblastní charita Kroměříž 133/03/16/1 0 Kč
4 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž 51/02/16/1 0 Kč

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a) schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto:

  I. výzva 2016  

  Žádosti o dotace - nad 50 000 Kč

  žadatel číslo žádosti návrhy dotací

  KULTURNÍ KOMISE    
1 Divadelní spolek Kroměříž 68/01/16/1 60 000 Kč
2 Divadelní spolek Kroměříž 69/02/16/1A 40 000 Kč
3 Divadelní spolek Kroměříž 69/02/16/B 25 000 Kč
4 Galerie Orlovna 119/01/16/1 30 000 Kč
5 Galerie Orlovna 120/02/16/1 60 000 Kč
6 GET ART! 118/02/16/1 20 000 Kč
7 JAZZ CLUB Kroměříž 129/01/16/1 35 000 Kč
8 Pěvecký sbor Moravan Kroměříž 25/01/16/1 20 000 Kč
9 Říše loutek Kroměříž z. s. 130/01/16/1 50 000 Kč
10 Umělecká iniciativa Kroměříž, z. s. 37/02/16/1 20 000 Kč
11 Vyš.odb.šk.pedag.a soc. a Střed.pedag.škola Kroměříž 96/02/16/1 40 000 Kč
12 Základní umělecká škola Kroměříž 40/02/16/1 60 000 Kč

  Kulturní komise celkem 460 000 Kč

  KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  
1 Centrum služeb postiženým Zlín - Horizont Kroměříž 33/01/16/1 40 000 Kč
2 Klubíčko Kroměříž 78/01/16/1 100 000 Kč
3 Korálky Kroměříž, z. s. 43/01/16/1 60 000 Kč
4 Oblastní sdružení Českého červeného kříže 111/01/16/1 35 000 Kč
5 Poradenské centrum pro sluchově postižené 95/01/16/1 40 000 Kč
6 Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 39/01/16/1 94 500 Kč

  Komise sociální a zdravotní celkem 369 500 Kč

  KOMISE SPORTOVNÍ  
1 Aeroklub Kroměříž z. s. 60/02/16/1 14 700 Kč
2 Dětský sportovní klub Dráček, z. s. 77/01/16/1 65 000 Kč
3 HK Kroměříž 135/01/16/1 300 000 Kč
4 Jezdecká stáj Al-Kham-Sa Zlámanka 16/02/16/1 10 000 Kč
5 Junák-český skaut, stř. M. Svobody Kroměříž, z. s. 91/01/16/1 22 100 Kč
6 Klub SHM Kroměříž 106/01/16/1 15 600 Kč
7 Lodní sporty Kroměříž 137/01/16/1 20 000 Kč
8 Mažoretky Jany Pavlíčkové, z. s. 47/01/16/1 20 000 Kč
9 Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s. 30/01/16/1 20 900 Kč
10 SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. 93/01/16/1 300 000 Kč
11 Taneční studio Henzély o. s. 147/02/16/1 15 000 Kč
12 Taneční klub Henzély - SWING 145/02/16/1 25 200 Kč
13 TJ Těšnovice 7/01/16/1 69 600 Kč
14 TJ Slavia Kroměříž z. s. - oddíl basketbalu 99/01/16/1 161 200 Kč
15 TJ Sokol Kroměříž 123/02/16/1 27 200 Kč
16 TJ Sokol Postoupky 18/01/16/1 17 300 Kč
17 Taneční klub Gradace Kroměříž 121/01/16/1 35 700 Kč
18 Volleyball Club Kroměříž, z. s. 97/01/16/1 18 600 Kč
19 Vodácký klub Kroměříž, z. s. 140/01/16/1 51 700 Kč

  Komise sportovní celkem 1 209 800 Kč

  KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH  
1 Platforma pro podporu sociál.podnik.na Kroměřížsku, z. s. 107/02/16/1 12 300 Kč

  Komise pro cestovní ruch celkem 12 300 Kč

b) uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy:

c) neschválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50 000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 takto:

  I. výzva 2016  - neschválené  dotace

  Žádosti o dotace - nad 50 000 Kč

  žadatel číslo žádosti návrhy dotací

  KOMISE SPORTOVNÍ  
1 ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z.s. 126/01/16/1 0 Kč
2 Aeroklub Kroměříž z. s. 59/01/16/1 0 Kč
3 Jezdecká stáj Al-Kham-Sa Zlámanka 15/01/16/1 0 Kč
4 Kuželkářský klub Kroměříž z.s. 54/01/16/1 0 Kč
5 Taneční studio Henzély o. s. 146/01/16/1 0 Kč
6 Taneční klub Henzély - SWING 144/01/16/1 0 Kč

 

Mgr. Jaroslav Němec            PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže