Usnesení z 28. schůze Rady města Kroměříž

| 10.03.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 28. schůze Rady města Kroměříže konané 7. března 2016

Bytové záležitosti – č. 852 (28/3)

Rada města Kroměříže p projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 768 - 07 z 26. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. února 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 768 - 07 z 26. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. února 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na ul. U Zámečku v Kroměříži xx, z důvodu nákladných oprav bytu  

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v  DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 30.09.2016 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek z vyúčtování vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem  bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou. 

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených  organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx,  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou..

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2016 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-6-

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-7-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to z důvodu  neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.03.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.

xx
byt č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

3.

xx
byt č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
Mgr. Jana Zapletalová

4.

xx
byt č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži

-8-

náhradníci:
xx
xx

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx,  a to na dobu určitou do 31.03.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

náhradníci:
xx
xx
xx

2.

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži xx, a to na dobu do 31.03.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

3.

pronájem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 29 o vel. 3+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

4.

pronájem bytu č. 29 o vel. 3+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou 

5.

pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž – č. 853 (28 – 2/1)

Rada města Kroměříže po projednání a  provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností CITY SPORTS, s. r. o., IČ: 293 03 788,  se sídlem Veveří 464/17, 602 00  Brno na pronájem části pozemku parc. č. 1110/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

Prodej  pozemku parc. č. 2200/36 a části pozemku parc. č. 2089/23, 2089/24, 2089/25 a 2089/78 v k. ú. Kroměříž – č. 854  (28 – 2/2)

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej    pozemku parc. č.  2200/36 o výměře 71 m2 a částí   pozemků    parc. č.  2089/23 o výměře cca 17 m2, parc. č. 2089/24   o výměře  cca 11 m2, parc. č. 2089/25   o výměře  cca 73 m2, parc. č. 2089/78   o výměře   8 m2, vše ostatní plochy  v  k. ú.   Kroměříž  pro společnost Plastika a. s., se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž – č. 855 (28 – 2/3)

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje části pozemku   parc. č. 3296/6 -  ostatní  plocha   o výměře  cca 28 m²   v  k. ú. Kroměříž    a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-10-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/19 v k. ú. Kroměříž – č. 856 (28 – 2/4)

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 625/19 - ostatní plocha   o výměře cca 20 m2   v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje budovy vodojemu na pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž – č. 857  (28 – 2/5)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje  budovy vodojemu bez čísla popisného,   postavené na   pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž, pro společnost Vodovody a kanalizace  Kroměříž, a. s.  

Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž, v lokalitě u Šlajzy – č. 858  (28 – 2/6)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit  nabytí   pozemků  parc. č. 2540/3 - ostatní plocha o výměře  971 m2 v k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví  id. ½ xx bytem  769 01 Holešov a id. ½ pana xx, bytem 769 01 Holešov  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 250 Kč/m2, splatnou jednorázově  po vkladu vlastnického práva  do katastru nemovitostí. 

2.

neschválit nabytí pozemků  parc. č. 4641 - trvalý travní porost  o výměře  94 m2  a  parc. č. 4783 - ostatní plocha o výměře  138 m2  v k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví  id. ½  , bytem  Slovenská 291, 769 01 Holešov a id. ½ , bytem  769 01 Holešov  do vlastnictví města Kroměříže.

-11-

Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, části pozemku parc. č. 115/1 v k. ú. Bílany – č. 859 (28 – 2/7)

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části pozemku  parc. č. 115/1- ostatní plocha o  výměře  cca 40 m2   v  k. ú.  Bílany    a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru    pronájmu části pozemku  parc. č. 115/1- ostatní plocha o  výměře  cca 40 m2   v  k. ú.  Bílany.  

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 300/3 v k. ú. Miňůvky – č. 860  (28 – 2/8)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  300/3 - zahrada o výměře  113 m²   v k. ú. Miňůvky.

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0004 (budova č. p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži) – č. 861 (28 – 2/10)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/0004 uzavřené s xx , KRAJANKA sociální podnik, IČ: 634 58 144, se sídlem Gen. Svobody 1214/20, 767 01  Kroměříž dne 30. 12. 2015 s účinností od 1. 1. 2016, kterým se mění článek III. bod 1. který zní: 

Nájemce bude shora uvedené prostory využívat jako prodejnu smíšeného zboží a výrobnu potravinářských a škrobárenských výrobků.

Ostatní body smlouvy se nemění. 

-12-

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. Kroměříž – č. 862  (28 – 2/11)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje:

a)
části  pozemku  parc.  č.  2777/1  -  orná půda  o výměře cca 10 m²   v k. ú. Kroměříž

b)
části  pozemku  parc.  č.  2777/1  -  orná půda  o výměře cca 110 m²   v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Postoupky – č. 863 (28 – 2/14)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   směny  části   pozemku   parc. č. 395/5 - ostatní plocha   o výměře cca 29 m2   v k. ú.   Postoupky  ve vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 27/13 - ostatní plocha o výměře 29 m2 v k. ú.  Postoupky  ve vlastnictví xx.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy, kabel NN, Gargulák) – č. 864 (28 – 2/12)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 255 v katastrálním území Kotojedy pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN s uzemněním, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy - příp. NN, Gargulák“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 4.260 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-13-

Zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská – příp. NN, IWWA) – č. 865  (28 – 2/13)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3182 v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - příp. NN, IWWA“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč     na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2016 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek ulice Máchova 2493-96 Kroměříž – č. 866  (28 – 2/17)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2016 - „Úprava bytového domu Máchova 2493/6, 2494/8, 2495/10, 2496/12 Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků jednotek ulice Máchova 2493-96 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 14/2016 mezi městem Kroměříž a Euroface Consulting s. r. o. – č.  867  (28 – 2/18)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 14/2016 - „Letní kavárenské zahrádka“  na Masarykově náměstí v Kroměříži mezi městem Kroměříž  a  Euroface Consulting s. r. o., Komenského náměstí 381/20, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-14-

Smlouva o realizaci stavby č. 15/2016 mezi městem Kroměříž a  p. xx  č. – 868 (28 – 2/19)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15 /2016 - „Rodinný dům, Hradisko  - vnitřní plynovod+STL přípojka“  mezi městem Kroměříž  a  xx, Hradisko , 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 869  (28 – 2/21)

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2016 - „Dopravní napojení na pozemek p. č. 1508, k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  Veveří, 602 00 Brno, podle  předložené zprávy. 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 611/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 870  (28 – 2/22)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 611/2 – zahrada  o výměře  48 m2 v k. ú.  Vážany u Kroměříže.

Zveřejnění záměru  pronájmu pozemků parc. č. 2323/1, 2353/1, 2353/49, 2353/50 v k. ú. Kroměříž – č. 871  (28 – 2/23)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 2323/1, 2353/1, 2353/49, 2353/50,  vše orná půda v k. ú. Kroměříž.

-15-

Zveřejnění záměru  pronájmu pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky – č. 872 (28 – 2/24)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 302 – zahrada o výměře 1.115 m2 v katastrálním území Postoupky.

Zveřejnění záměru prodeje  pozemků parc. č. 2869/4 a 2869/7 v k. ú. Kroměříž – č. 873 (28 – 2/25)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje   pozemků parc. č. 2869/4 - zahrada, o výměře 74 m2 a parc. č. 2869/7 – zahrada  o výměře  15 m2, vše v  katastrálním území Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 23/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže  - č. 874  (28 – 2/26)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 23/3  zahrada o výměře 207 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 979/26 v k. ú. Kroměříž  – č. 875  (28 – 2/27)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 979/26 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře   398 m2 v katastrálním území Kroměříž.

-16-

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1075/1 v k. ú. Kroměříž – č. 876  (28 - 2/28)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1075/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o rozměru 900 m2 v katastrálním území Kroměříž.

Plánovací smlouva mezi  xx  a městem Kroměříž – č. 877  (28 -2/29)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného domku, mezi xx,  767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Plánovací smlouva mezi TRASKO, a. s. a městem Kroměříž – č. 878 (28 – 2/31) 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 18 rodinných domů, mezi TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Výpůjčka pozemků pro výkon zkoušek pro motocykly – č. 879 (28 – 2/33)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s., IČ: 476 76 647,  se sídlem Pivovarská 261, 788 33  Hanušovice na část pozemku parc. č. 4566/37 o výměře cca 2.000 m2 a dále části pozemku parc. č. 4566/53 o výměře cca 1.250 m2 v k. ú.  Kroměříž na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou pro výkon zkoušek z odborné způsobilosti k řízení skupiny řidičského oprávnění A (motocykly) s tím, že konkrétní termíny zkoušek vždy v dostatečném předstihu oznámí vlastníkovi zkušební komisaři Městského úřadu v Kroměříži. 

-17-

Informační vitríny – č. 880  (28 – 2/32)

Rada města Kroměříže po projednání  

s c h v a l u j e 

realizaci výměny informačních vitrín na území města Kroměříže,  podle předložené zprávy

u k l á d á

1.

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříže  zajistit realizaci výměny informačních vitrín na území města Kroměříže

2.

Mgr. Veronice Škrabalové zpracovat pravidla pro užívání informačních vitrín 

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v místní části Těšnovice, Zlámanka, Trávník – č. 881  (28 – 2/34)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o bezúplatném užívání nebytových prostor uzavřené s xx, bytem 767 01 Kroměříž na nebytové prostory v domě č. p. 6 v místní části Zlámanka o celkové výměře 170,7 m2 včetně krytého vstupu do prodejny o výměře 17,1 m2, a to dohodou   ke dni 14. březnu 2016 

2.

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s xx, bytem  767 01  Kroměříž, a to na nebytové prostory:

- budově č. p. 31 v místní části  Těšnovice o výměře 43,08 m2
- budově č. p. 6 v místní části Zlámanka o výměře 170,7 m2 včetně krytého vstupu 
  prodejny o výměře 17,1 m2
- budově č. p. 132 v místní části Trávník o výměře 144,07 m2

s účinností od 15. března 2016  za výši nájemného 3.000 Kč ročně za všechny nebytové prostory a spotřebu energie pouze v prostorách prodejny v Těšnovicích, s tím že energie v prodejnách Zlámanka a Trávník bude hradit město Kroměříž,  za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.

-18-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži – č.  882  (28 – 2/35)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži - místnost o výměře 8 m2 

2.

užívání nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 8 m2 do doby ukončení výběrového řízení, za stávajících podmínek

Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 883  (28 – 2/36)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. března  2007 s xx, bytem Wolkerova 960, 768 24  Hulín, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 19,02 m2, dohodou,    ke dni 4. dubnu  2016

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 10,80 m2 za účelem provozování zubní laboratoře. 

Uzavření smlouvy na pronájem garáže ev. č. 1993 na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 884 (28  - 2/37)

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s xx, bytem  767 01  Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1993 na ulici Lutopecká v Kroměříži,  na dobu neurčitou  s účinností od 15. března 2016,  za výši ročního nájemného 1.200  Kč za účelem garážování vlastního vozidla.

-19-

Souhlas s umístěním sídla spolku Přátelé Evropy Kroměříž, z. s. – č. 885 (28 – 2/38)

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s umístěním sídla v budově č. p. 3920 na Slovanském náměstí v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 6226/1 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,  pro spolek Přátelé Evropy Kroměříž, z. s.,  IČ: 226 05 479,  se sídlem Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž.

Souhlas s umístěním sídla spolku Klub Jablůnka, z. s. – č. 886 (28 - 2/38)

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s umístěním sídla v budově č. p. 3607/19 na ulici Obvodová v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 6210 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,  pro Klub Jablůnka, z. s., IČ:  266 22 831,  se sídlem Obvodová 3607, 767 01  Kroměříž.

Souhlas s umístěním sídla pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Trávník – č. 887 (28 – 2/40)

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 138 v místní části Trávník, 767 01  Kroměříž  nacházející se na stpč.  166/1 a stpč. 166/2  zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Trávník u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Český zahrádkářský svaz Základní organizaci Trávník, IČ: 634 59 027, Trávník 138, 767 01 Kroměříž.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města – č. 888  (28 – 2/41)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání Komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 17. února  2016, podle předložené zprávy.

-20-

Vzdání se práva k pohledávce města – č. 889  (28/4)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vzdání se práva k pohledávce č. j. 0913277/11 ve výši 21.000 Kč v souladu s usnesením Okresního soudu v Kroměříži čj. 27D 85/2013 – 251, podle předložené zprávy.

Směrnice o kontrolním systému města – č.  890 (28/5)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici č. 1/2016 o kontrolním systému města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Inventarizační zpráva za rok 2015 – č.  891 (28/6)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

inventarizační zprávu města Kroměříže za rok 2015, podle předložené zprávy. 

Žádost o převod finančních prostředků roku 2015 do roku 2016 na činnost KROK o. p. s. – 892 (28/7)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

převod finančních prostředků roku 2015 v celkové výši 225 895,49 Kč a jeho využití na činnosti KROK o. p. s. v roce 2016.

-21-

Program regenerace MPR pro rok 2016 – č. 893 (28/8)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit Program regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2016, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování, údaje v Kč: 

                                                             celkové náklady      stát. podpora      příspěvek města
                                                                 
Velké nám č. p. 48                                              500.000,-           140.000,-                  50.000,-   
Moravcova ul. č. p. 259                                      645.139,-           181.000,-                  65.000,- 
Velké nám. č. p.39, 40                                         300.000,-            84.000,-                  30.000,- 
 
Chrám sv. Mořice  (vitráže oken)                     350.560,-           350.000,-                             0
___________________________________________________________________________
Celková suma                                                   1.795.699,-          755.000,-                 145.000,-                                                       

 

Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost) – č. výzvy 03_15_033 – č. 894   (28/9)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost - č. výzvy 03_15_033.

Změna zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. – č. 895  (28/10)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit  změnu zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s., podle předložené zprávy.

-22-

Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím – č. 896 (28/11)

Rada města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

směrnici  č. 2/2016 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 1. dubna 2016,  podle předložené zprávy.

Příplatek na úpravu zevnějšku oddávajícím – č. 897  (28/12)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit  příspěvek na úpravu zevnějšku  pro  zastupitele města Kroměříže, kteří jsou pověřeni vykonávat  občanské obřady, podle předložené zprávy, s účinností  od 1. dubna  2016.

Průzkum stavu informačních a komunikačních technologií u příspěvkových organizací města Kroměříže – č. 898  (28/14)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh komise pro informatiku a web, zřízené Radou města Kroměříže,  na provedení průzkumu mezi příspěvkovými organizacemi města Kroměříže za účelem zjištění stavu jejich informačních a komunikačních technologií, podle důvodové zprávy 

u k l á d á 

a)

Kanceláři úřadu, oddělení informačních technologií,  provedení průzkumu mezi příspěvkovými organizacemi města Kroměříže za účelem zjištění stavu jejich informačních a komunikačních technologií

b)

ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací města Kroměříže zajistit potřebnou součinnost při zpracování dotazníků.

-23-

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu – č. 899  (28/15)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ: 607 30 960, Komenského náměstí 435, 767 01  Kroměříž, na seminář „Celoživotní učení - Kroměříž 2016“, podle předložené zprávy.

Žádost Cyklistického oddílu Cyklosport Chropyně, sportovní spolek – č. 900  (28/16)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí dotace  ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 14. ročníku cyklistického závodu FORCE CHŘIBSKÁ  50MTB 2016 pro Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, Komenského 348, Chropyně

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Cyklistickým oddílem Cyklosport Chropyně, sportovní spolek, IČ: 652 68 792, Komenského 348, Chropyně, na úhradu nákladů spojených s pořádáním 14. ročníku cyklistického závodu FORCE CHŘIBSKÁ  50MTB 2016, podle předložené zprávy.

Žádost o finanční podporu na provoz Potravinové banky ve Zlínském kraji v roce 2016 – č. 901  (28/17)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a)

schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 30.000 Kč na provoz Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s. Poskytnuté finanční prostředky budou využity k zajištění distribuce potravinové pomoci potřebným  lidem na území naší obce prostřednictvím pomáhajících organizací

b)

schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kroměříž a Potravinovou banku ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasénka 119, 755 01  Vsetín, IČ: 040 24 915,  na provoz Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, ve výši 30.000 Kč,  podle předložené zprávy. 

-24-

Žádost o přidělení finančních prostředků do rozpočtu Domu kultury v Kroměříži – č. 902 (28/18)

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 365.160 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 na opravu a pořízení majetku pro Dům kultury v Kroměříži, podle předložené zprávy.

Žádost Knihovny Kroměřížska o změnu limitu závazných ukazatelů – č. 903  (28/19)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Knihovny Kroměřížska pro rok 2016, podle předložené zprávy. 

Zpracování koncepce využití obnovitelných zdrojů energie pro město Kroměříže – č. 904 (28/22)

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zajistit zpracování koncepce využití obnovitelných zdrojů energie pro město Kroměříž. 

Jmenování asistentky koordinátora MA21 – č. 905 (28/23)

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

Ing. Markétu Osinovou asistentkou koordinátora MA21.

-25-

Ustavení Rady seniorů města Kroměříže – č. 906   (28/20)

Rada města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e

Radu seniorů města Kroměříže,  jako poradní orgán Rady města Kroměříže,  v otázkách týkajících se života seniorů a osob se zdravotním postižením

j m e n u j e

členy Rady seniorů města Kroměříže:

Jitka Buriánová
Marie Foltýnová
Zdeňka Dočkalová
Anna Macháňová
Helena Seibertová
Alois Oldřich Novotný
Hana Špačková
Mgr. Jitka Dvořáková
Ing. Milan Jachan
Edita Lindovská
Jiří Kočař
František Sedlář

s c h v a l u j e

statut Rady seniorů města Kroměříže, podle přílohy zprávy.

Zapojení se do projektu Senior Pas – č. 907  (28/21)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „SENIOR PAS MĚSTA KROMĚŘÍŽE“ se společností Sun Drive Communications s. r. o., Haraštova 370/22, 620 00 Brno, podle předložené zprávy.

-26-

Vyhlášení Veřejně prospěšného projektu „Mládeži přístupno“ – č.  908  (28/24)

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejně prospěšného projektu pro rok 2016 „Mládeži přístupno“, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření, v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016,  ve výši 100.000 Kč na vrub depositu participativních projektů. 

 

 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. Marek Šindler

         místostarosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže