Usnesení z 26. schůze Rady města Kroměříže

| 11.02.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 26. schůze Rady města Kroměříže konané 8. února 2016

Bytové záležitosti – č. 768

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 629 - 07 z 21. schůze Rady města Kroměříže konané dne 9. listopadu 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul.  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.02.2016 do 31.07.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná  s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 28.02.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.

xx
byt č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

xx
byt č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži 

-6-

4.

xx a xx
byt č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou
náhradníci:
xx a xx 
xx a xx 

E)

s c h v a l u j e 

1.

pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 28.02.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva  k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx
xx

F)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 28.02.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

pronájem bytu č.1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 28.02.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

Prodej pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 769

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů xx

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej    části  pozemku   parc. č. 2762/1 - ostatní plocha o výměře cca 80 m2   v k. ú.   Kroměříž   pro manžele xx, bytem 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

Prodej části pozemku parc. č. 307/ 1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 770

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej    části  pozemku   parc. č. 307/1 - vodní plocha   o výměře  cca 200 m2   v k. ú.  Drahlov u Jarohněvic    pro  manžele xx  bytem Drahlov, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  200 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

Prodej  části pozemku parc. č. 964/5 v k. ú. Kroměříž – č. 771

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej    části  pozemku  parc. č. 964/5 - ostatní plocha   o výměře  cca 2 m2   v k. ú.   Kroměříž  pro manžele xx,  bytem  767 01 Kroměříž za  smluvní kupní cenu  1.000 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

-8-

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1110/2 v k. ú. Kroměříž (lokalita Bágrák) – č. 772

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Pavla Trčaly 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části parc. č. 1110/2 - zeleň  v k. ú. Kroměříž,   za účelem umístění vleku pro vodní lyžování a wakeboarding.

Prodloužení  smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 31 v místní části Těšnovice – č. 773

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana xx

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 31 v místní části Těšnovice o celkové výměře 43,08 m2 za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.

2.

užívání nebytových prostor v budově č. p. 31 v místní části Těšnovice, 767 01  Kroměříž o celkové výměře 43,08 m2 do doby ukončení výběrového řízení,  za stávajících podmínek.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor  bez  č. p. na parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž (občerstvení Bajda) – č. 774

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem xx, bytem  767 01  Kroměříž, na pronájem nebytových prostor budovy bez čísla popisného na pozemku stpč. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2 na dobu určitou   s účinností od 1. dubna 2016 do 31. března 2017  za výši nájemného 40.000 Kč, které  se bude každoročně zvyšovat o index inflace,  za účelem provozování rychlého občerstvení.

-9-

Úplatné nabytí pozemků a budov v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 775

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

1.

zrušit bod VII.  v usnesení z XI. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 5. listopadu 2015, v plném znění

2.

schválit nabytí   pozemku parc. st.  č.  628/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 790 m2, včetně budovy s č. pop. 505, parc. st. č. 628/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2, včetně garáže a  parc. st. č. 628/9 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2, včetně  budovy bez č. pop., vše v k. ú. Kroměříž.   A dále pozemků parc. č.  3388 o výměře 1.257 m2,  parc. č. 3389/1 o výměře 1.073 m2, parc. č.  3390/1 o výměře 2.121 m2, parc. č.  3391 o výměře 265 m2, parc. č.  3392 o výměře 54 m2 a  parc. č.  5042 o výměře 490 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž,   z vlastnictví ČR -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do  vlastnictví města Kroměříže,  za smluvní kupní cenu  23.030.000 Kč,   splatnou po podpisu kupní smlouvy,  ve třech  splátkách takto:

a)

první splátka ve výši  7.678.000 Kč bude uhrazena  do  30. 3. 2016

b)

druhá  splátka ve výši 7.676.000 Kč bude uhrazena do 30. 6. 2017

c)

třetí  splátka ve výši 7.676.000 Kč  bude uhrazena do   30. 4. 2018

Současně s kupní smlouvou bude zřízeno  zástavní právo k nemovitým věcem za účelem zajištění pohledávky  z titulu  nedoplatku  zbývající části kupní ceny a věcné právo ve prospěch prodávajícího, spočívající  v závazku kupujícího  nezcizit prodávané věci po dobu  trvání zástavního práva.

Poplatníkem daně  z nabytí nemovitých věcí  bude město Kroměříž. 

Zrušení usnesení z IX. zasedání ZMK – prodej části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž – č. 776

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zrušit  bod II.  v usnesení z IX. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 3. září 2015, v plném znění.

-10-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2200/36 a částí pozemků parc. č. 2089/23, 2089/24, 2089/25 a  2089/78  v k. ú. Kroměříž – č. 777

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku parc. č.  2200/36 o výměře 71 m2 a částí   pozemků   parc. č.  2089/23 o výměře 17 m2,  parc. č. 2089/24   o výměře  cca 11 m2 , parc. č. 2089/25   o výměře  cca 73 m2  a  parc. č. 2089/78   o výměře  cca 8 m2, vše ostatní plochy  v  k. ú.   Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1075/3 a 3273/1 v k. ú. Kroměříž – č. 778

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  částí   pozemků    parc. č. 1075/3 - ostatní plocha    o výměře  cca 40 m2  a   parc. č. 3273/1 -  ostatní plocha    o výměře  cca 5 m2  v  k. ú.   Kroměříž     a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 512 v k. ú. Miňůvky – č. 779

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku    parc. č. 512 - orná půda   o výměře  2.342 m2    v  k. ú.   Miňůvky   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Prodej id. 1/9 pozemků parc. č. 727/2 a 727/3 v k. ú. Trojanovice – č. 780

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   id. 1/9  pozemků   parc. č. 727/2 - ostatní plocha o výměře  658 m2   a  parc. č. 739/3 - ostatní plocha   o výměře 32 m2, oba v  k. ú.   Trojanovice pro  xx,  739 13  Kunčice pod Ondřejníkem,   za smluvní kupní cenu  celkem 1.000 Kč  splatnou jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

-11-

Nabytí pozemků parc. č. 1578/29 a 1578/33 v k. ú. Kroměříž – č. 781

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   pozemků  parc. č. 1578/29  - ostatní plocha o výměře  55 m2   a  parc. č. 1578/33 - ostatní plocha o výměře  24 m2  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví  pana xx, bytem   767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 100 Kč/m2, splatnou jednorázově  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž – č. 782

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny  části   pozemku   parc. č. 1104/3 - ostatní plocha   o výměře cca 63 m2   v k. ú.   Kroměříž  ve vlastnictví města Kroměříže  za  pozemky   parc. č. 1004/33 - ostatní plocha o výměře 52 m2 a  parc. č. 1004/35 - ostatní plocha o  výměře 11 m2 v k. ú.  Kroměříž ve vlastnictví pana xx a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mez ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – parc. č. 286/5 v k. ú. Postoupky – č. 783

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit    uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 9255/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se pozemku  parc. č. 286/5 - ostatní plocha  v k. ú.  Postoupky.

-12-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. – č. 784

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 247/5, 247/7, 247/4 a 57/6    v katastrálním území Kotojedy pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění podzemního vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy,  kabel  NN, Benzina“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro NET4GAS, s. r. o. – č.  785

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3030/1 v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  plynárenského zařízení,    spočívající v umístění nového podzemního  vedení  vysokotlakého plynovodu v rámci stavby  6114-MORAVIA - VTL plynovod, úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení  v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 6177-17/2013 ze dne 7. 2. 2013   pro  společnost NET4GAS, s. r. o, se sídlem Na Hřebenech II  1718/8, 140 21 Praha 4 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.705  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-13-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek) – č.  786

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1517 v katastrálním území Skaštice pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového sloupu VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  5.000 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, TS Hulínská + kabel VN, NN – obnova) – č. 787

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 2089/5, 2089/6, 2089/48, 2089/49,  2089/50,  2089/69,  2089/70, 2089/71, 2089/77, 2149/2, 2149/3, 2149/16  a 3164/8     v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění podzemního vedení NN, VN, skříně SS a uzemnění, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  TS Hulínská + kabel VN, NN- obnova“ pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  9.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

-14-

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice – č. 788

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice o výměře cca 200 m2 za účelem údržby pozemku.

Žádost o umístění informačního panelu na pozemku parc. č. 3112/13 v k. ú. Kroměříž – č. 789

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3112/13 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 1,5 m2 za účelem umístění informačního panelu pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1993 na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 790

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1993 na ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí se SZMK, p. o. – č. 791

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 3. 12. 2012 se Sportovními zařízeními města Kroměříže, p. o., IČ: 215 51 430,  se sídlem Obvodová 3965, 767 01  Kroměříž, kterým se rozšiřuje článek č. I. Předmět smlouvy, bod č. 4 v tomto znění: Touto smlouvou přenechává půjčitel výpůjčiteli k bezplatnému užívání nemovitosti specifikované v příloze č. 3, která je nedílnou součástí dodatku č. 4, podle předložené zprávy. 

Ostatní body smlouvy se nemění.

-15-

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám č. 262/04/ú/Km a č. 451/08/ú/Km s Jihomoravskou plynárenskou, a. s. – č. 792

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 262/04/ú/Km ze dne 3. 12. 2004 uzavřené se společností Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ: 499 70 607, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, podle předložené zprávy

2.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 451/08/ú/Km ze dne 8. 12. 2008 uzavřené se společností Jihomoravská plynárenská, a. s., IČ: 499 70 607, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 04/2016 mezi městem Kroměříž a Arcibiskupským gymnáziem Kroměříž – č. 793

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 04/2016 – „Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž  a  Arcibiskupským gymnáziem v  Kroměříži, Pilařova 3,   767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 05/2016 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 794

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 05/2016 - „Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Tomkova“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

-16-

Smlouva o realizaci stavby č. 06/2016 mezi městem Kroměříž a ELIS – střechy s. r. o., Kroměříž – č. 795

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 06/2016 – „Oplocení a venkovní plochy – ELIS -střechy s. r. o., Švabinského 1630/85, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  ELIS - střechy s. r. o., Švabinského 1630/85, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby  č. 07/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 796

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 07/2016 – „Novostavba rodinného domu“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 08/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 797

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 08/2016 – „Zateplení rodinného domu, K. Rudého 3818/119, NZÚ 2015, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Žádost a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Kroměříže – č. 798

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit   v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků  parc. č.  1020/3  o výměře 1.241 m2, 1020/17 o výměře 70 m2, 1020/66 o výměře 74 m2, 1020/102 o výměře 163 m2 a 1020/103 o výměře 79 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž,    z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

-17-

Zveřejnění záměru prodeje pozemků  parc. č. 207/2 a 208 v k. ú. Postoupky – č. 799

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemků  parc. č.  207/2 o výměře 1.468 m2 a  parc. č.  208  o výměře 414 m2, oba  trvalý travní porost  v  k. ú.  Postoupky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Justiční akademii – č. 800

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 94/10, 95/1, 96/2, 979/8, 979/12, 979/42, 992/28, 3097/4, 3378/1,  3378/2, 3378/3  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního  vedení  svazku HDPE trubiček pro optický kabel, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „JA - Optika fáze III“  pro  Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/bm    na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Uzavření nové pachtovní smlouvy č. 142/2015 se Zemědělským obchodním družstvem Rataje – č. 801

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

zveřejnění záměru pronájmu části parcely č. 3073/3 - orná půda v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 0,0077 ha pro Zemědělské obchodní družstvo Rataje, IČ: 485 28 846, se sídlem Rataje 71, 768 12  Rataje za účelem provozování zemědělské činnosti 

2.

uzavření pachtovní smlouvy č. 142/2015 se Zemědělským obchodním družstvem Rataje, IČ: 485 28 846, se sídlem Rataje 71, 768 12  Rataje, dle předložené zprávy, s tím, že smlouva bude uzavřena až po uplynutí doby zveřejnění pozemku parc. č. 3073/3 v k. ú. Kroměříž, pokud se nepřihlásí žádný zájemce.

-18-

Smlouva o realizaci stavby č. 10/2016 mezi městem Kroměříž a xx – č. 802

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 10/2016 - „Stavební úpravy rodinného domu, kpt. Jaroše 3724/3, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Dohoda  vlastníků provozně souvisejících kanalizací – č. 803

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací / č. provozovatele: 12/VAK -KM/2015/Pr-D1 / mezi městem Kroměříž a SBD DOLMEN - družstvo, Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – parc. č. 268/7, 268/11,  268/13 v k. ú. Kroměříž – č. 804

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit: 

a)

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BKM/9724/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  parc. č. 268/7 a 268/11, oba ostatní plocha v k. ú.  Kroměříž

b)

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 9731/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 268/13-  ostatní plocha v k. ú.  Kroměříž.

-19-

Smlouva o realizaci stavby č. 11/2016 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Páleníčkova 2414 a 2415 Kroměříž – č. 805

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 11/2016 - „Zateplení obvodového pláště bytového domu na p. č. st. 2658“ mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu Páleníčkova 2414 a 2415 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 12/2016 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 806

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 12/2016 -  „Novostavba RD - parc. č. 893/13“  mezi městem Kroměříž  a xx, 767 01  Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Změna nájemce a budoucího kupujícího bytové jednotky č. 3274/13 na ulici Talichova v Kroměříži – č. 807

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem SBD Rybníčky - družstvo, se sídlem Talichova  3270/29, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž a nájemcem xx, 767 01 Kroměříž, týkající se nájmu  bytové jednotky  č. 3274/13  v domě č. pop. 3274    na ulici Talichova v Kroměříži, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  změnu  v  bodě č.  VIII.,  odstavec  3.,   v usnesení z XXIV. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže,  konaného dne 5. března 2009, týkající  se  budoucího prodeje bytové jednotky  č. 3274/13 a příslušných spoluvlastnických podílů  na společných částech domu  č. p. 3274  a na pozemcích stpč. 7722 a stpč. 7505, vše v k. ú. Kroměříž,  z paní xx na paní xx, 767 01 Kroměříž.

-20-

Nabídka spolupráce – výroba a vysílání reportáží z Kroměříže – č. 808

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

spolupráci s firmou J. D. Production, s. r. o., v oblasti výroby a vysílání jednotlivých TV reportáží nebo týdeníku z Kroměříže ve variantě: 

1 reportáž týdně 

cena za 1 ks reportáže (natočení a odvysílání min. 12 x) = 2.700  Kč + DPH

celkové náklady 2016 (39 týdnů) = 105.300 Kč + DPH

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

rozpočtové opatření  v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016  ve výši 105.300 Kč  na úhradu nákladů na výrobu a natáčení reportáží z města Kroměříže firmou J. D. Production, s. r. o. 

b)

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže na úhradu nákladů na výrobu a natáčení reportáží z města Kroměříže firmou J. D. Production, s. r. o.

Prodloužení platnosti Plánu prevence kriminality města Kroměříže – č. 809

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodloužení Plánu prevence kriminality města Kroměříže z původního období 2012 - 2015 na 2012 - 2016, podle předložené zprávy. 

-21-

Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2016 – č. 810

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2016

1. Kroměříž - Asistenti prevence kriminality
2. Kroměříž - Digitalizace MKMS

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci těchto projektů, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat.

1. Kroměříž - Asistenti prevence kriminality

celková cena -            588.000 Kč
požadovaná dotace - 510.000 Kč
podíl obce -                  78.000 Kč

2. Kroměříž - Digitalizace MKMS

celková cena -            241.000 Kč

požadovaná dotace - 186.000 Kč
podíl obce -                  55.000 Kč

Záměr vybudování cyklostezky Kroměříž – Postoupky – č. 811

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje  města Městského úřadu Kroměříž zajistit zpracování podkladů pro vedení úseku trasy pod drážním tělesem v souladu s požadavky SŽDC, s. o.

Smlouva o zřízení služebnosti v rámci dokončené stavby Lutopecny – revitalizační rybník – č. 812

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. PM/2016-ZSM/Puk v předloženém znění.

-22-

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Územní plán Kroměříž“ – č.  813

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Územní plán Kroměříž“. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 na realizaci projektu „Územní plán Kroměříž“ tyto komise:

a) 

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: Marek Šindler
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Ing. arch. Vladimír Zicháček
Ing. Doris Nováková náhradník: Ing. arch. Pavel Máselník

b) 

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: Marek Šindler
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Ing. arch. Vladimír Zicháček
Ing. Pavlína Cveková náhradník: PhDr. Jana Pšejová
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. náhradník: Ing. arch. Pavel Máselník
Ing. Doris Nováková náhradník: Pavla Litvinová

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

-23-

s c h v a l u j e

seznam firem, kterým bude zaslána Výzva:

Ing. arch. Vladimír Dujka
Kamenná č. p. 3858, 760 01  Zlín
IČ: 14639351

Urbanistický ateliér Zlín, s. r. o.
třída Tomáše Bati č. p. 399, 763 02  Zlín - Louky
IČ: 46973753

knesl kynčl architekti s. r. o.
Šumavská č. p. 416/15, 602 00 Brno
IČ: 47912481

Ing. arch. Leopold Pšenčík Atelier Utilis UAZ
Lazy I/4007, 760 01  Zlín
IČ: 12433900

Doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Keřová č.p. 23, 641 00  Brno
IČ: 11551593

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o.
Žižkova č.p. 5, 602 00  Brno
IČ: 25517562

Žádost o realizaci výběrového řízení – Dům kultury v Kroměříži – č.  814

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci veřejné zakázky Domem kultury v Kroměříži na pořízení velkoplošné LED obrazovky, podle předložené zprávy.

Jednání o spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kroměříž spol. s r. o. – č. 815

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o možnostech spolupráce s Podnikatelskými inkubátorem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-24-

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro společnost Za sklem z. s., Pardubská 293, Vizovice – č. 816

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu  k rozvojovému záměru  pro rok 2017, který byl podán 18. ledna 2016   společností  Za sklem z. s., Pardubská 293, Vizovice.  Rozvojový záměr se týká odlehčovací služby. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro společnost Za sklem z. s., Pardubská 293, Vizovice – č. 817

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 2017, který byl podán dne 18. ledna 2016 společností Za sklem z.s., Pardubská 293, Vizovice.  Rozvojový záměr se týká sociálně-aktivizačních služeb. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571, Praha – č. 818

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 2017, který byl podán dne 15. ledna 2016 společností Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Hábova 1571, Praha, podle předložené zprávy. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Středisko rané péče Educo Zlín z. s. – č. 819

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 18.000 Kč k rozvojovému záměru podanému dne 12. ledna 2016  společností  Raná péče Educo Zlín z. s., Třída Tomáše Bati 385, Zlín.  Finanční částka ve výši 18.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017. 

-25-

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Pečovatelskou službu města Chropyně – č. 820 

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru  pro rok 2017, který byl podán dne 13. ledna 2016 Pečovatelskou službou města Chropyně, Nám. Svobody 29, Chropyně, podle předložené zprávy. Rozhodnutí v dané věci přísluší městu Chropyně. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Domov pro seniory Koryčany – č. 821

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 217, který byl podán dne 12. ledna 2016 Domovem pro seniory Koryčany, Kyjovská 77, Koryčany, podle předložené zprávy.  Rozhodnutí v dané věci přísluší městu Koryčany. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Hrbová 1561, 755 01  Vsetín – č. 822

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu  ve výši 30.000 Kč k rozvojovému záměru podanému dne 18. ledna 2016 společností Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., Hrbová 1561, Vsetín.   Finanční částka ve výši 30.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

-26-

Vyjádření obce k rozvojovému záměru a schválení finanční podpory pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. – č. 823

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 50.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016  Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, Kroměříž. Finanční částka ve výši 50.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. – Erbenovo nábřeží – č. 824

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 50.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o.,  Riegrovo nám. 159, Kroměříž. Finanční částka ve výši 50.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. – Lesní, Vážany – č. 825

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 50.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o.,  Riegrovo nám. 159, Kroměříž. Finanční částka ve výši 50.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

-27-

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro společnost Podané ruce o. p. s. – č. 826

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 100.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 7. ledna 2016 společností Podané ruce o. p. s., Vídeňská 225/3, Brno. Finanční částka ve výši 100.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Oblastní charitu Kroměříž – osobní asistence – č. 827

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 2017, který byl podán dne 15. ledna 2016 Oblastní charitou Kroměříž  - středisko osobní asistence, Ztracená 63, Kroměříž, podle předložené zprávy. Rozhodnutí v dané věci přísluší  daným obcím. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Oblastní charitu Kroměříž – sociální poradna – č. 828

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 2017, který byl podán 18. ledna 2016 Oblastní charitou Kroměříž  - sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Oblastní charitu Kroměříž – pečovatelská služba – č. 829

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 2017, který byl podán dne 13. ledna 2016 Oblastní charitou Kroměříž - pečovatelskou službou, Ztracená 63, Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-28-

Vyjádření  obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí – č. 830

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru  pro rok 2017, který byl podán dne 13. ledna 2016 Diakonií ČCE - hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí,  Domov pro seniory,  podle předložené zprávy. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 a schválení finanční podpory pro Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí – č. 831

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru  pro rok 2017, který byl podán dne 13. ledna 2016 Diakonií ČCE - hospic CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem, podle předložené zprávy.

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 – Oblastní charita Kroměříž, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – č. 832

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 30.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 21. ledna 2016 Oblastní charitou Kroměříž - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Ztracená 63, Kroměříž. Finanční částka ve výši 30.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

-29-

Vyjádření obce k rozvojovému záměru na rok 2017 – Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s.  – č. 833

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

finanční podporu k rozvojovému záměru pro rok 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016 Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s., Gahurova 5265, Zlín, podle předložené zprávy. 

Žádost Aeroklubu Kroměříž o mimořádný příspěvek na provoz a činnost – č.  834

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí transferu na provozní náklady ve výši 50.000 Kč pro Aeroklub Kroměříž, Na Hrázi 1148/6, 767 01 Kroměříž. 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 pro základní školy, mateřské školy, SVČ Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č.  835

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost Kromilk a. s. o záštitu města Kroměříže – č. 836

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

záštitu města Kroměříže nad pořádáním odborné konference  „Kroměřížské mlékařské dny 2016“, která se uskuteční ve dnech 5. - 6.  října 2016.

-30-

Návrh na udělení stříbrné pamětní medaile – č. 837

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit udělení stříbrné pamětní medaile Mgr. Miroslavu Pilátovi u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos městu Kroměříži.

Cena města Kroměříže – č. 838

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení Ceny města Kroměříže za rok 2015 MUDr. Evě Novákové. 

Žádost Pečovatelské služby Kroměříž, z. ú.,  o vydání bezplatné parkovací karty – č. 839

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání  jednoho kusu bezplatné parkovací karty pro  Pečovatelskou službu Kroměříž, z. ú., Nitranská 4091/2, 767 01  Kroměříž,  s platností do  31. prosince 2018.

Vypovězení smlouvy o umístění a provozování kontejnerů – č. 840

Rada města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e 

výpověď smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Kroměříž a firmou REVENGE, a. s., Praha 5 ze dne 6. 9.2012 s tím, že dvouměsíční výpovědní lhůta započne 1. března 2016. 

Žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ – č. 841

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s připojením města Kroměříže k akci Vlajka pro Tibet 2016,  a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu nebo jiném čestném místě.

-31-

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska – p. o. zřizované městem Kroměříž – č. 842

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

soustavu závazných ukazatelů na rok 2016 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Žádost o spolupráci na akci České památky v Paříži 2016 – č. 843

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

spolupráci a účast města Kroměříže na připravované výstavě České památky v Paříži 2016 organizované společností Czech Architecture Week

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření  v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 60.000  Kč,  jako podíl na pořádání výstavy České památky v Paříži 2016 konané ve dnech 4. - 10.  dubna 2016.

Zpráva o činnosti komisí zřízených RMK za rok 2015 – č. 844

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené zprávy o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže za rok 2015

s c h v a l u j e

jednací řád komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita, podle předložené zprávy. 

-32-

Stav oken v budově B Městského úřadu Kroměříž – č. 845

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

stav oken v budově  B  Městského  úřadu  Kroměříž, Husovo nám. 534, podle předložené  zprávy.  

Zrušení části usnesení č. 753 z 25. schůze RMK konané 11. ledna 2016 – č. 846

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v usnesení č. 753 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané 11. ledna 2016 část:

„z m o c ň u j e  Mgr. Radka Vondráčka k účasti na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž,   k připomínkování návrhu nových stanov, které se bude konat dne 28. ledna 2016“.

Pověření Mgr. Petra Sedláčka k účasti na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ztracená 61 – č. 847

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e 

Mgr. Petra Sedláčka,  767 01  Kroměříž k účasti na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž, které se bude konat dne 25. února 2016  k připomínkování návrhu nových stanov. 

Memorandum o rozvoji přátelských vztahů mezi městy  Olomouc, Kroměříž a obcí Lednice – č. 848

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření memoranda o rozvoji přátelských vztahů mezi městy Olomouc, Kroměříž a obcí Lednice, podle předložené zprávy.

 

Mgr. Jaroslav Němec       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže místostarosta