Usnesení z 24. schůze Rady města Kroměříže

| 14.12.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 7. prosince 2015

Bytové záležitosti – č. 700 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 536 - 07 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. září 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. xxna Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)
s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 8 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 11 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 7 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č .B 20 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. xx na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx a xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. xx  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+0 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.12.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži

2.

byt č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

nájemní smlouva s paní xx bude uzavřena od 01.01.2016

3.

xx
byt č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. xx na Kotojedské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx

D)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.12.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

Prodej pozemku parc. č. 3140/1 v k. ú. Kroměříž – č. 701

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Martina Kružíka – zástupce společnosti Kružík s. r. o. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej     pozemku     parc. č. 3140/1 - ostatní plocha   o výměře 488 m2   v k. ú.   Kroměříž    pro  společnost Kružík s. r. o.,  se sídlem  Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

-5-

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 702

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Zdeňky Hlobilové, Ing. Jaroslava Adamíka a RSDr. Vladimíra Kenši – zástupců  OV KSČM v Kroměříži 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Okresním výborem Komunistické strany Čech a Moravy,  zastoupeným  paní Zdeňkou Hlobilovou, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži o celkové výměře 192,62 m2 

Místnosti pouze pro OV KSČM

Výměra m2

Místnosti užívané společně s ostatním nájemcem

Výměra m2

Pokoj m. č. 4

19,32

Chodba m. č. 1

16,24

Pokoj m. č. 6

19,83

Soc. zař. m. č. 2

11,85

Kancelář m. č. 9

21,84

Soc. zař. m. č. 3

6,07

Kancelář m. č. 10

21,84

Sál m. č. 7

81,37

Kancelář m. č. 12

14,52

Sklad m. č. 8

10,07

Kuchyňka m. č. 14

2,40

Kancelář m. č. 11

13,84

 

 

Chodba m. č. 15

46,30

Celkem výměra

99,75

Celkem výměra

185,74

 

 

Poloviční výměra

92,87

Celkem pro OV KSČM

 

 

192,62

  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  s účinností od 1. ledna 2016 za výši nájemného 70.106  Kč ročně,  za účelem umístění sekretariátu OV KSČM v Kroměříži. 

Žádost společnosti MTA brand, s. r. o. o povolení podnájmu třetí osobě v budově č. p. 520 na nám. Míru v Kroměříži – č. 703

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s uzavřením podnájemní smlouvy s firmou BRIT.AFRO, s. r. o., IČ: 285 83 931, se sídlem Holická 49a/1173, Olomouc - Hodolany a dále s panem Matějem Koudelou, IČ: 032 83 003, Zeyerova 635/5, Jeseník,  v nebytových prostorách budovy č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži o výměře 989,46 m2 za účelem provozování hostinské a obchodní činnosti za podmínky, že nájemné pro firmu BRIT.AFRO, s. r. o. a p. Matěje Koudelu nesmí být vyšší než je nájemné pro firmu MTA brand, s. r. o., IČ: 292 83 175, Ostrovského 253/3, 150 00  Praha - Smíchov.  

-6-

Zrušení předkupního práva a zveřejnění záměru prodeje části pozemku PINK, spol. s r. o. – č. 704

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Vlastimila Cabaly  a Ing. Karla Kopuletého 

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž vstoupit v jednání se společností Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o., o uzavření smlouvy o spolupráci, jejíž součástí bude zrušení předkupního práva  k budově č. p. 2788 a k pozemku parc. st. č. 6270 v k. ú. Kroměříž a jeho nahrazení jiným vhodným zajištěním

termín: 30. leden 2016 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 964/5 v k. ú. Kroměříž – č. 705

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod č. 581 v usnesení z 20. schůze Rady města Kroměříže  konané dne 12. října 2015, v plném znění

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 964/5 - ostatní plocha   o výměře  cca 2 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 706

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod č. 634 v usnesení z 21. schůze Rady města Kroměříže  konané dne 9. listopadu 2015, v plném znění

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 2762/1 - ostatní plocha   o výměře cca 80 m2   v k. ú.   Kroměříž  

-7-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 307/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic  – č. 707

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 307/1 - vodní plocha   o výměře  cca 200 m2   v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic.  

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Těšnovice – č. 708

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 252/1 - ostatní  plocha   o výměře  cca 200 m2   v k. ú.   Těšnovice   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kroměříž – č. 709

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   stpč.  607  s budovou č. pop. 517 v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování nového bodu kamerového systému, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení  pro město Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy obtíženým ze služebnosti je Justiční akademie, se sídlem  Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy       o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-8-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Drahlov, Zbořil – kabel NN) –  710

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 307/1 v katastrálním území Drahlov u Jarohněvic  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN včetně kabelového pilířku, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Drahlov,  Zbořil - kabel NN“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.040 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice – kabel NN, 3.O.M.) – č. 711

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  457 a 107/4 v katastrálním území Těšnovice  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN včetně kabelového pilířku, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Těšnovice - kabel NN, 3.O.M“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-9-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost  Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (11010-056636) – č. 712

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3075/1  v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „11010-056636, CG5M KROM KMYVN OK“   pro  společnost   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500  Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy       o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.  (11010-056642) – č. 713

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 3178/2, 3178/8, 3178/9            v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,  spočívající v umístění nového optického kabelu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „11010-056642, CG5M KROM KMYVN OK“   pro  společnost   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.300  Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-10-

Uzavření smlouvy na pronájem parc. č. 577/4 a části pozemku parc. č. 577/3 v k. ú. Zlámanka – č. 714

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

r u š í 

usnesení č. 631 z 21. schůze Rady města Kroměříže konané dne 9. listopadu 2015 v plném znění

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s panem xx, bytem  767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 577/4 - zahrada o výměře 1.260 m2 a dále části pozemku  parc. č. 577/3 - zahrada o výměře cca 100 m2,  vše v k. ú. Zlámanka,  na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2016 za výši nájemného 500  Kč ročně,  za účelem provozování zemědělské činnosti.

Dohoda o narovnání za pronájem pozemků v k. ú. Lutopecny – č. 715

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit uzavření dohody o narovnání mezi městem Kroměříž  a Povodím Moravy, s. p.,  IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno za užívání části pozemku parc. č. 1420 - vodní plocha v k. ú. Lutopecny o výměře 212 m2, podle předložené zprávy.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Dětský sportovní klub Dráček – č. 716

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 2590 na ulici Kotojedská v  Kroměříž nacházející se na stpč. 636 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž,  pro Dětský sportovní klub Dráček, IČ: 266 11 911, Kotojedská 2590, 767 01  Kroměříž.

-16-

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Klub seniorů města Kroměříže, z. s. – č. 717

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v  Kroměříž nacházející se na stpč. 1295 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Klub seniorů města Kroměříže, z. s., Velehradská 625, 767 01  Kroměříž.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro Myslivecký spolek Postoupky – Hradisko – č. 718

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 69 v obci Postoupky, 767 01  Kroměříž nacházející se na stpč. 259/1 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž,  pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, obvodní myslivecký spolek - Myslivecký spolek Postoupky - Hradisko, IČ: 479 30 519, se sídlem Postoupky 69, 767 01  Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 92/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 719

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 92/2015 -  „Přívod pitné vody na pozemek parc. č. 437/3, k. ú. Trávník“  mezi městem Kroměříž  a xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-12-

Smlouva o realizaci stavby č. 93/2015 mezi městem Kroměříž a SEALL, s. r. o. – č. 720

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 93/2015 - „Pobočka SEALL Kroměříž - změna dokončené stavby“ mezi městem Kroměříž  a  SEALL, s. r. o.,  Spořická 5, 431 01 Spořice,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 94/2015 mezi městem Kroměříž a xx a xx  – č. 721

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 94/2015 -  „Rodinný dům - sjezd z komunikace“ mezi městem Kroměříž  a  xx a xx, oba bytem  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Návrh nájemní smlouvy mezi Domem kultury v Kroměříži a Divadelním spolkem Kroměříž – č.  722

Rada města Kroměříže po projednání  

s c h v a l u j e 

nájemní smlouvu  mezi Domem kultury v Kroměříži, p. o. IČ: 709 62 642,  se sídlem Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříž a Divadelním spolkem Kroměříž, IČ: 270 35 018,  se sídlem Postoupky 20, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy. Vybavení prostor  specifikovaných v příloze č. 1, podle předložené zprávy, je nedílnou součástí smlouvy. 

Přestavba a dostavba plaveckého bazénu Kroměříž – zadání studie – č. 723

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zadání nové studie Přestavby a dostavby plaveckého bazénu Kroměříž zhotoviteli ateliér Šuráň, s. r. o., Jugoslávská 12/481, 120 00 Praha 2,  v rozsahu podle cenové nabídky tj. 410.000,00 Kč,  bez DPH, podle předložené zprávy. 

-13-

Podlimitní veřejná zakázka – Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž  včetně interiéru – č. 724

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek čl. 6 zadávací podmínky a vyhlášení veřejné zakázky  „Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž  včetně interiérů“ v otevřeném řízení.

j m e n u j e  

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel  ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Rekonstrukce Domu kultury Kroměříž včetně interiérů“   komise v následujícím složení:

a)

podle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek:

Mgr. Jaroslav Němec
Marek Šindler
PhDr. Jana Pšejová
náhradník: zástupce příkazníka

b)

podle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: Mgr. Radek Vondráček
Jiří Kašík         náhradník: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
PhDr. Jana Pšejová náhradník: Ing. Radim Hlaváč
Ing. Jana Gregorová           náhradník: Jaroslav Pajgr
Ing. Josef Císař         náhradník: Ing. Aleš Opravil

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

Dohoda o vyrovnání s Ing. Oldřichem Kuchařem – č. 725

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zaplacení částky ve výši 40.000  Kč  xx,  Kroměříž,  jako náhradu za dvě výlepové plochy v jeho vlastnictví, které byly odstraněny z Bezručova parku a ze Slovanského náměstí v Kroměříži. 

-14-

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016 – č. 726

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

a)

schválit  Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, podle předložené zprávy

b) 

zveřejnit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, podle předložené zprávy.

Smlouva o dílo – servis IVVS zařízení – č. 727

Rada města Kroměříže pro projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo na servis IVVS (informační varovný a vyrozumívací systém) mezi městem Kroměříž a společností PWS Plus s. r. o., Luční 1867, 686 03  Staré Město, podle předložené zprávy. 

Realizace programu „Děti v pohybu“ – č. 728

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

cíle, obsahové a organizační zaměření programu „Děti v pohybu“, podle předložené zprávy

b)

jako koordinátorku programu „Děti v pohybu“ Mgr. Svatavu Ságnerovou, bytem Holešov 

-15-

Návrh na udělení písemného souhlasu k přijetí daru – č. 729

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

předchozí souhlas Základní škole Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizaci, Albertova 4062, zřízené městem Kroměříž, k přijetí účelově určeného daru od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p .s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, podle předložené zprávy.

Poskytnutí finančních prostředků Českému svazu chovatelů poštovních holubů  – č. 730

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů základní organizace Kroměříž, Axmanova 3247/19 na poskytnutí finančních prostředků ve výši 25.000 Kč za předpokladu schválení rozpočtového opatření ZMK.

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že Zastupitelstvo města Kroměříže schválí rozpočtovým opatřením finanční prostředky ve výši 25.000 Kč určené pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů základní organizace Kroměříž. 

Návrh na odměnu ředitelce  Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, Kroměříž, p. o. – č. 731

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

odměnu Marii Skopalové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí školního roku 2014/2015, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

Schválení veřejnoprávní smlouvy – xx  – č. 732

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 40.000 Kč pro pana xx, bytem Skaštice, za účelem kompenzace pojistného sjednaného u České pojišťovny, a. s., na pojištění úrody proti povodním (Wolfův splávek).  

-16-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015  - č. 733

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 

          44,0 pol. 4116 pěstounská péče
        126,0 pol. 4116 činnost OLH, meliorační dřeviny
          18,0 pol. 4116 dotace VPP
          50,0 pol. 4116 biokoridor Barborka 
          89,0 pol. 2329 ostatní příjmy – kultura vyúčtování projektu 2014
     1.500,0 pol. 2122 odvody příspěvkových organizací – Sociální služby města   
Kroměříže
      - 350,0 pol. 2329 návrh dotace prevence kriminality
        350,0 pol. 4216 prevence kriminality
      - 980,0 pol. 2329 návrh dotace dorozumívací systém – Domov pro seniory
        980,0 pol. 41-2 dorozumívací systém – domov  pro seniory
 - 19.050,0 pol. 2329 návrh dotace ZŠ Oskol- snížení energetické  náročnosti 
   18.402,0 pol. 41-2 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol 
       - 50,0 pol. 4122 dotace na dětské dopravní hřiště
       706,0 pol. 232 vyúčtování energií 

    1.835,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů:

     1.500,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže, provoz
        126,0 pol. 522 činnost OLH, meliorační dřeviny 
          89,0 pol. 516 ostatní služby kultura a cestovní ruch
     7.000,0 pol. 612 nemovitosti v areálu SK Hanácká Slavia
   - 7.000,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
        120,0 pol. 522 Azylový dům pro matky s dětmi 

    1.835,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace

526.627,- příjmy celkem
523.230,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování 

-17-

Zrušení Správy majetku města Kroměříže, p. o.  – řešení pohledávek – č. 734 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vzdání se práva Správy majetku města Kroměříže, p. o.,  k nedobytným pohledávkám, podle přílohy č. 1, podle předložené zprávy:

Pohledávky SMMK, p. o. - vzdání se práva k pohledávkám

 

č.p.

příjmení

jméno

identifikátor

dluh

 

Českofrancouzská společnost

 

 

3 867,00  

 

Lakatoš

Michal

 

172 992,00  

 

Galčanová

Marie

 

22 600,00  

 

Horváth

Milan

 

11 760,00  

 

Horváthová

Miroslava

 

38 778,00  

 

Macková

Petra

 

3 310,00  

 

Mata

František

 

21 739,00  

 

Stolaříková

Vlasta

 

2 601,00  

 

Frkalová

Jaroslava

 

12 856,00  

 

Gáborová

Saskia

 

15 881,00  

 

Gáborová

Viola

 

946,00  

 

Horváth

Julius

 

264,00  

 

Divila

Alois

 

46 102,00  

 

Horváthová

Marcela

 

9 700,00  

 

Lakatošová

Rozália

 

118 709,00  

 

Olejníková

Dagmar

 

96 344,00  

 

Rašková

Štěpánka

 

24 171,00  

 

Balážová

Pavlína

 

15 491,00  

 

Bartáková

Kateřina

 

80 031,00  

 

Dopita

Antonín

 

31 614,00  

 

Macková

Petra

 

102 052,00   

 

Matová

Terezie

 

116 291,00  

 

Mlčochová

Radomíra

 

9 374,00  

 

Srněnský

Jiří

 

9 039,00  

 

Ferko

Ivan

 

29 027,00  

 

Horváth

Jan

 

68 213,00  

 

Odložilová

Irena

 

37 605,00  

 

Oračko

Kristian

 

249,00  

 

Oračko

Kristián

 

27 147,00  

 

Oračková

Marta

 

46 055,00  

 

Danihel

Bohumil

 

33 660,00  

 

Demeter

Alexander

 

50 031,00  

 

Lakatošová

Kristína

 

6 984,00  

 

Lakatošová

Renata

 

11 177,00  

 

Volf

Jaroslav

 

23 431,00  

 

Danihel

Bohumil

 

90 086,00  

 

Horváthová

Marcela

 

85 266,00  

 

Oračková

Květa

 

167 277,00  

 

Oračková

Květa

 

1 961,00  

 

Horváthová

Judita

 

19 359,00  

 

Lazarová

Anna

 

42 861,00  

 

Stojková

Helena

 

73 547,00  

 

Sinuová

Marcela

 

10 867,00  

 

Vrbecká

Božena

 

31 715,00  

 

Zuzaňáková

Martina

 

69 069,00  

 

Chmelařová

Irena

 

125 204,00  

 

Brada

Robert

 

39 942,00  

 

Danihel

Bohumil

 

156 160,00  

 

Gala

Zdeněk

 

54 902,00  

 

Hubalová

Jana

 

2 530,00  

 

Horváthová

Marcela

 

49 759,00  

 

Lakatoš

Roman

 

20 622,00  

 

Masljak

Barbora

 

86 121,00  

 

Masljak

Barbora

 

2 200,00  

 

Nováková

Helena

 

5 807,00  

 

Pavlík

Radovan

 

38 044,00  

Celkem

55

 

 

2 473 390,00  


a předání tohoto seznamu finančnímu odboru Městského úřadu Kroměříž k evidenci

2.

prodej pohledávek z majetku  Správy majetku města Kroměříže, p. o.  do majetku Kroměřížských technických služeb, s. r. o., v členění  a smluvních kupních cenách, podle přílohy č. 2, podle předložené zprávy:

Pohledávky SMMK, p. o. - prodej do KTS, s. r. o.

č.p.

příjmení

jméno

identifikátor

dluh

prodejní cena

 

Nováková

Světlana

 

237 475,00  

23 747,50  

 

Jamborová

Julie

 

5 545,00  

1 109,00  

 

Lapčíková

Leona

 

1 910,00  

500,00  

 

Svobodová

Hana

 

8 163,00  

1 632,60  

 

Polák

Antonín

 

3 573,00  

3 573,00  

 

Snopková

Andrea

 

76,00  

7,60  

 

Snopková

Andrea

 

21 190,00  

2 119,00  

 

Žák

Zdeněk

 

316,00  

63,20  

 

Žák

Zdeněk

 

18 113,00  

3 622,60  

 

Drábková

Milena

 

29 713,00  

2 971,30  

 

Maníková

Anna

 

91 232,00  

9 123,20  

 

Spáčil

Zdeněk

 

2 227,00  

500,00  

 

Danihel

Ján

 

30 591,00  

6 118,20  

 

Dunka

Peter

 

4 454,00  

1 113,50  

 

Dunka

Peter

 

45 554,00  

9 110,80  

 

Steinbacherová

Růžena

 

1 000,00  

1 000,00  

 

Vlha

Josef

 

2 583,00  

645,75  

 

Vlha

Josef

 

32 909,00  

3 290,90  

 

Gáborová

Gabriela

 

1 460,00  

1 460,00  

 

Horváth

František

 

1 000,00  

1 000,00  

 

Šišková

Eva

 

5 634,00  

1 126,80  

 

Kavická

Monika

 

4 948,00  

1 237,00  

 

Kavická

Monika

 

7 441,00  

1 860,25  

 

Šišková

Eva

 

6 638,00  

1 327,60  

 

Viktorínová

Růžena

 

435,00  

435,00  

 

Viktorínová

Růžena

 

6 613,00  

6 613,00  

 

Valášek

Radomír

 

194 300,00  

38 860,00  

 

Suchánek

Jaroslav

 

945,00   

945,00  

 

Bartoš

Ladislav

 

15 553,00  

3 110,60  

 

Kováčová

Irma

 

6 323,00  

1 264,60  

 

Křeháček

Ondřej

 

25 677,00  

5 135,40  

 

Nováková

Kamila

 

45 412,00  

22 706,00  

 

Bečka

Martin

 

3 516,00  

500,00  

 

Bečka

Martin

 

134 278,00  

13 427,80  

 

Sobek

Ondřej

 

10 902,00  

10 902,00  

 

Koudelák

Milan

 

11 580,00  

2 316,00  

 

Milerová

Lucie

 

1 289,00  

1 289,00  

Celkem

37

 

 

1 020 568,00  

185 764,20  Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže – č. 735

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a návrh rámcové smlouvy včetně příloh na provedení auditní služby s názvem  „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“, podle  předložené zprávy.

 

   Mgr. Jaroslav Němec           PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

starosta města Kroměříže         místostarosta