Usnesení z 21. schůze Rady města Kroměříže

| 18.11.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 21. schůze Rady města Kroměříže konané 9. listopadu 2015

Bytové záležitosti – č. 629

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 536 - 07 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. září 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži  s xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 536 - 07 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. září 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e 

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop. Jánská ul. v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6  o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní  smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx a xx  a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad.

V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou  do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx a xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

-7-

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude  řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou   

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle §  2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V  případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx (společné užívání bytu s xx), a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-11-

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

59.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-12-

60.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

61.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx,  a to na dobu určitou od 01.11.2015 do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

62.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

63.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16  o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

64.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

65.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-13-

66.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

67.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

68.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

69.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

70.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a uhrazen nedoplatek za komunální odpad.  V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

71.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-14-

C)

n e s c h v a l u j e 

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nesplácení dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemmého a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nesplácení dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

-15-

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.11.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.

xx
byt č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

xx
byt č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži nájemní smlouva s xx bude uzavřena na dobu určitou do 30.04.2016

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

2.

pronájem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2016.

-16-

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 3303,  U Sýpek v Kroměříži – č. 630 

Rada  města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana  xx – zástupce Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. a paní xx  – zástupkyně sociálního podniku Krajanka

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy pro sociální podnik Krajanka, Gen. Svobody 1214/20, 767 01  Kroměříž, IČ: 634 58 144, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3303,  U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 28 m2 na dobu neurčitou  s účinností od 1. ledna 2016,  za výši nájemného 36.000 Kč ročně,   za účelem provozování sociálního podniku Krajanka – farmářského obchodu. 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k . ú. Zlámanka – č. 631

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti  xx

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s panem xx,  bytem  767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 577/4 - zahrada o výměře 1.260 m2 v k. ú. Zlámanka na dobu neurčitou  s účinností od 1. ledna 2016,  za výši nájemného 500 Kč ročně, za účelem provozování zemědělské činnosti

2.

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 577/3 - zahrada - o výměře cca 413 m2 v k. ú. Zlámanka za účelem provozování zemědělské činnosti

p o v ě ř u j e

Ing. Aleše Opravila  zajištěním zpřístupnění příjezdové komunikace k uvedenému pozemku. 

-17-

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. p.  61 Vodní ul.  v Kroměříži – č. 632

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Martina Kanzelsbergera a pana Jana Kanzelsbergera – zástupců společnosti Kanzelsberger  a. s.  

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností Kanzelsberger a. s., , Václavské náměstí 796/42, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 256 93 654,  na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 61 Vodní ulice v Kroměříži o celkové výměře 182,80 m2 na dobu pěti let s účinností od 1. ledna 2016,   za výši nájemného 510.000 Kč ročně,  za účelem prodejny knih, nahraných nosičů zvukových záznamů a souvisejícího sortimentu.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemků pro TC Bajda Kroměříž, z. s. – č. 633

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Aloise Novotného a Mgr. Miroslava Piláta – zástupců  TC Bajda Kroměříž, z. s. 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemků s na pronájem pozemků: 

p. č. 290/6 - ostatní plocha o výměře 1178 m2
p. č. 290/7 - ostatní plocha o výměře 243 m2
p. č. 290/8 - ostatní plocha o výměře 790 m2
p. č. 290/9 - ostatní plocha o výměře 1.399 m2
p. č. 290/10 - ostatní plocha o výměře 262 m2
p. č. 290/11 - ostatní plocha o výměře 1516 m2
p. č. 290/12 - ostatní plocha o výměře 910 m2
p. č. 290/13 - ostatní plocha o výměře 239 m2
p. č. 290/14 - ostatní plocha o výměře 451 m2
p. č. 290/18 - ostatní plocha o výměře 1647 m2
p. č. 290/19 - ostatní plocha o výměře 413 m2
p. č. 290/20 - ostatní plocha o výměře 117 m2
p. č. 290/21 - ostatní plocha o výměře 615 m2
p. č. 348/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m2
p. č. 5932 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2
p. č. 6955 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2
p. č. 7111 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2
p. č. 7651 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2
p. č. 7820 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2
vše v k. ú. Kroměříž 

s TC Bajda Kroměříž, z. s., Na Sladovnách 4255/2, 767 01  Kroměříž, IČ: 181 88 028, na dobu 15 let  s účinností od 1. ledna 2016,   za výši nájemného 1 Kč ročně,  za účelem sportovní a rekreační činnosti.

-18-

Zveřejnění záměru prodeje části  pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 634

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 2762/1 - ostatní plocha   o výměře cca 80 m2   v k. ú.   Kroměříž     a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž – č. 635

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m²   v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3140/1 v k. ú. Kroměříž – č. 636

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 3140/1 - ostatní plocha   o výměře 488 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

Nabytí veřejného osvětlení v k. ú. Trávník – č. 637

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit   nabytí  veřejného osvětlení  vybudovaného  v rámci stavby  ZTV pro výstavbu RD v obci Trávník na pozemku parc. č. 184/2 v k. ú. Trávník  z vlastnictví společnosti STRABIS Group s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3,   za celkovou  smluvní kupní cenu  1.000 Kč  včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy. 

-19-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3297/9 v k. ú. Kroměříž – č.  638

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3297/9 - ostatní plocha   o výměře cca 286 m2   v k. ú.   Kroměříž     a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Prodej části pozemku parc. č. 420/1, 3096/2 v k. ú. Kroměříž – č. 639

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej     částí    pozemků   parc. č. 420/1 o výměře cca 14 m2,  parc. č. 3096/2 o výměře  cca  10 m2, vše   ostatní plocha     v k. ú.   Kroměříž    pro manžele    xx, bytem  767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu  700 Kč/m²,   splatnou jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice – kabel NN, p. Polák) – č. 640

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  424/1 v katastrálním území Těšnovice  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN včetně kabelového pilířku, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice - kabel NN, Polák“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  840 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-20-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Mariánov – VN, TS, kabel NN – zahrady) – č. 641

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3210 a parc. č. 2918/8 v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního  vedení VN, trafostanice, podzemního vedení NN a kabelových pilířků, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Mariánov - VN, TS, kabel NN - zahrady“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 28.960 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – kabel smyčka NN, Kuchař) – č. 642

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 551 v katastrálním území Trávník  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník  - kabel. smyčka  NN, Kuchař“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-21-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Šlajza – kabel. smyčka NN, KTS) – č. 643

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 551 v katastrálním území Trávník  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního  vedení  NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Šlajza  - kabel. smyčka  NN, KTS“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnosti itself s. r. o. a T-Mobile Czech Republic a. s. – č. 644

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 94/10, 95/1, 96,2, 101/4, 979/1, 979/2, 979/8, 979/12, 979/42, 992/28, 3104/1, 3104/2, 3110/3, 3112/3, 3112/13, 3235/1 a 3235/35 v kat. území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního vedení veřejné komunikační sítě sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém plánu vypracovaném společností Elgeo s. r. o.,  Charbulova 168, 618 00  Brno,   č. 6097-6/2013   ze dne   2. 10. 2014, pro  společnosti  itself s. r. o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00  Brno  a  T-Mobile Czech Republic a. s.,  se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,  jako oprávněné    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  67.820 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávnění  se zavazují, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-22-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro NET4GAS, s. r. o. – č. 645

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1824/1, parc. č. 1824/2 a parc. č. 1824/3   v katastrálním území Chropyně  pro účely zřízení a provozování  plynárenského zařízení, spočívající v umístění nového podzemního  vedení  vysokotlakého plynovodu v rámci stavby    „6114-MORAVIA- VTL plynovod, úsek TU 160 Bukovany- TU 167 Kyselovice“, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení  v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1476-22/2013 ze dne 26. 3. 2013   pro  společnost NET4GAS, s. r. o, se sídlem Na Hřebenech II  1718/8, 140 21 Praha 4, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  28.325 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Dohoda o společném užívání parkoviště – č. 646

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o společném užívání parkoviště mezi městem Kroměříž a panem Vlastimilem Kubíčkem, bytem Kostnická 485/4, 767 01  Kroměříž o zřízení parkoviště pro motorová vozidla o celkové výměře 503  m2 , a to na pozemcích parc. č. 134/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 408 m2 a dále parc. č. 135/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 95 m2, za podmínek uvedených v příloze, podle předložené zprávy. 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 647

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži o celkové výměře 219,17 m2 pro OV KSČM za účelem umístění sekretariátu OV KSČM v Kroměříži.

-23-

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 648

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 7. 10. 2015, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 82/2015 mezi městem Kroměříž a Kolektory Kroměříž, s. r. o. – č. 649

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 82 /2015 - „Změna užívání tepelných kanálů“  mezi městem Kroměříž  a  Kolektory Kroměříž, s. r. o., Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 83/2015 mezi městem Kroměříž, xx – č. 650

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 83 /2015 - „Novostavba rodinného domu - Martin Dočkal“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž a xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 84/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 651

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 84/2015 - „Novostavba rodinného domu - kú Kroměříž pč. 604/334, 604/134„ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-24-

Smlouva o realizaci stavby č. 85/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 652

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 85/2015 - „Rodinný dům, Trávník parc. č. 112/1, 372 - změna stavby před dokončením“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 86/2015 mezi městem Kroměříž a VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – č. 653

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 86/2015 - „Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž - Realizace úspor energie  mezi městem Kroměříž  a  Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Nabídka společnosti Rovina Group a. s. na prodej nemovitostí – č. 654

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí nemovitostí: 

- budova  s č. p. 3607, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Kroměříž, postavená na 
  pozemku p. č. st.  6210  
- budova bez č. p., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Kroměříž, postavená na pozemku  
  p. č. st. 6211 v k. ú. Kroměříž,

z  majetku společnosti Rovina Group a. s., Kroměřížská 134, 768 24  Hulín, do majetku města Kroměříže,  za celkovou  kupní cenu 7.000.000 Kč, za podmínek podle nabídky, podle předložené zprávy. 

-25-

Veřejná zakázka „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a  příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže“ – č. 655

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 353 z 13. schůze Rady města Kroměříže ze dne 18. května 2015 - Prověření hospodaření smluvních vztahů města Kroměříž a jeho příspěvkových a obchodních organizací a dále nová usnesení

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na provedení auditní služby s názvem „Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže  a příspěvkových organizací a obchodních společností  města Kroměříže“.  Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou  dle interní Směrnice č. 2/2014 , k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu  se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na auditní službu zadané jako zakázka malého rozsahu komisi v následujícím složení:

a)

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení: 

        náhradník: 
1. Mgr. Jaroslav Němec Ing. Petr Hajný
2. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. Jiří Kašík
3. Mgr. Jana Kutá Mgr. Veronika Škrabalová 

b)

hodnotící komisi v následujícím složení:

         náhradník: 
1. Mgr. Jaroslav Němec                             Mgr. Petra Fečková
2. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. Jiří Kašík
3. Marek Šindler Bc. Karel Holík, BA
4. Mgr. Jana Kutá Mgr. Veronika Škrabalová
5. Ing. Bc. Martina Pinďáková Ing. Dana Smrčinová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

-26-

s c h v a l u j e

udělení  výjimky   z interní směrnice č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek, Čl. 10  VZMR limit 3, odst.1  spočívající v oslovení čtyř dodavatelů

s c h v a l u j e

seznam 4 subjektů z tzv. Velké čtyřky auditorských firem - čtyř největších auditorských firem, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1.
KPMG Česká republika Audit, s. r. o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČ  496  19 187,  Sp. zn. C 24185 vedená u Městského soudu v Praze

2.
Deloitte Audit, s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 496 20 592, Sp. zn. C 24349 vedená u Městského soudu v Praze

3.
Ernst & Young Audit, s. r. o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00,  IČ 267 04 153, Sp. zn. C 88504 vedená u Městského soudu v Praze

4.
PricewaterhouseCoopers Česká republika Audit, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČ 407 65 521, Sp. zn. C 3637 vedená u Městského soudu v Praze

Informativní zpráva k hospodaření s majetkem města u příspěvkových organizací – č. 656

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu k řešení majetkových vztahů příspěvkových organizací, podle předložené zprávy. 

Prohlášení – Nová opatření pro větrné a malé solární elektrárny vlastněné obcemi a domácnostmi – č. 657

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prohlášení „Nová opatření pro větrné a malé solární elektrárny vlastněné obcemi a domácnostmi",  podle  přílohy u předložené zprávy.

-27-

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž  č. 2/2015 o místních poplatcích – č. 658

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2015 o místních poplatcích, podle předložené zprávy. 

Dotace mimo řádné dotační tituly – Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s. – č. 659

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Klub sportovního tance Swing Kroměříž, o. s., na akci „Galavečer tanečního sportu 2015“.

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 660

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu č. 1 Organizačního  řádu  Městského úřadu  Kroměříž, podle předložené zprávy 

s t a n o v u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/200 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených do Městského úřadu  Kroměříž na 214,5, podle předložené  zprávy.

Nákup kancelářského nábytku – č. 661

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nákup kancelářského nábytku  pro  oddělení  matriky odboru občansko-správních  agend a odboru správy majetku  města a služeb  Městského úřadu Kroměříž, formou přímého  nákupu, podle předložené  zprávy.  

-28-

Žádost Dětského domova U Sýpek 1306, Kroměříž a Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Korálky o umístění pokladničky pod vánočním stromem – č. 662

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky  v roce 2015, jejíž výtěžek bude určen z 1/2 pro  děti z  Dětského domova U Sýpek 1306, Kroměříž a  z 1/2 Občanskému  sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Korálky, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž.

Schválení darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Svazem tělesně postižených – č. 663

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Svazem tělesně postižených v České republice, o. s. místní organizace č. 1 Kroměříž,  se sídlem Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 181 88 052, na částku 5.000 Kč, podle předložené zprávy.

Žádost Domu kultury v Kroměříži o odepsání pohledávky – č. 664

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s o u h l a s í 

s odepsáním pohledávky Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace ve výši 19.989  Kč vedené za společností SIEN REFLEX s. r. o., Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10

d o p o r u č u j e

ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. vymáhat pohledávku soudní cestou. 

Žádost Domu kultury v Kroměříži o změnu využití účelové dotace – č. 665

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  rozpočtové opatření - změnu využití účelové dotace ve výši 220.000  Kč. Finanční prostředky budou využity na úhradu programu čtyřdenního  vánočního jarmarku konaného ve dnech 19. prosince  - 23. prosince  2015.

-29-

Žádost Muzea Kroměřížska o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 666

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska, příspěvkovou organizaci, Velké náměstí 38, Kroměříž, s platností do  31. prosince 2016.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2015 – č. 667

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2015 u mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž, podle   předložené zprávy.

Návrh na úpravu platů, příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 668

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. listopadu 2015 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Návrh na odměny ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříže – č. 669

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí školního roku 2014/2015, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy.

-30-

Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Kroměříž – č. 670

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

školské obvody jednotlivých základních škol zřizovaných městem Kroměříž takto:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

Komenského náměstí, Vodní, Ztracená, Křižná, Vejvanovského, Tylova, Moravcova, Riegrovo náměstí, Dobrovského, Blahoslavova, Třebízského, Na Kopečku, Lázeňská, Chobot, Resslova, Na Sladovnách, Farní, Pilařova, Tovačovského směrem ke škole, Husovo náměstí směrem ke škole, 1. máje směrem ke škole, Velké náměstí, Prusinovského, Šafaříkova, Milíčovo náměstí, Malý Val, Kovářská, Jánská, Masarykovo náměstí, náměstí Míru směrem ke škole, Ulička, Křižkovského, Volného, Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí, Za Zámeckou zahradou

od 6. třídy: Kaplanova, Na Sádkách, Chropyňská, Hulínská směrem k Horním Zahradám.

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

U Sýpek, Smetanova, Štěchovice, Koperníkova, Lutopecká, U Strže, Na Lindovce, Víta Nejedlého, Pod Barbořinou, Žerotínova, Květná, Františka Vančury, Kojetínská, Bedřicha Zelinky, Školní, Odbojářů, Profesora Vojtěcha Tučka, Kazimíra Rudého, Josefa Obadala, Josefa Homoly, Generála Svobody, Pavlákova, Ladislava Pavlíka, Havlíčkova směrem ke škole, náměstí Míru směrem ke škole, Soudní, K Vodojemu, Skalky, Vinohrádky, Nad Lomy, Strážná, Ostrov

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Kotojedská směrem ke škole, Husovo náměstí směrem ke škole, 1. máje směrem ke škole, Vrchlického, Jiráskova, Kollárova, Svatopluka Čecha, Kpt. Jaroše, Velehradská směrem ke škole, Moravská, Sokolovská, Máchova, Zeyerova, Březinova, Slovanské náměstí, Gorkého, Sládkova, Talichova, Třasoňova, Peřinkova, Nábělkova, Kožíkova, Seifertova, Tomečkova, U Prachárny, Vrobelova, Páleníčkova, Vachova

-31-

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

Šturzova, Myslbekova, Mánesova, Kotojedská směrem ke škole, Alšova, Nerudova, Oskol, Spáčilova, Erbenovo nábřeží, Na Hrázi, Altýře, U Rejdiště, Obvodová, Denkova, Úprkova, Kostnická, Na Nohyláku, Za Oskolí, Rostislavova, Tovačovského směrem ke škole 

od 6. třídy: Nová, Braunerova, Axmanova, Dolnozahradská, Karla Rajnocha, Ovocná, Skopalíkova, U Zámečku, Bartošova, Chelčického, Partyzánská, Nádražní, Raisova, Štítného, Stoličkova, Tomkova, Švabinského nábřeží, Veleslavínova, Wolkerova, Čelakovského, Bílanská, Hulínská směrem k Dolním Zahradám, Brandlova, Jožky Silného, Zborovská, Hlávkova, U Trati, Krátká, Ke Splávku, Tržiště, Slovákova

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

Nová, Braunerova, Axmanova, Dolnozahradská, Karla Rajnocha, Ovocná, Skopalíkova, U Zámečku, Na Sádkách, Zborovská, Bartošova, Chelčického, Partyzánská, Nádražní, Raisova, Štítného, Stoličkova, Tomkova, Švabinského nábřeží, U Trati, Krátká, Veleslavínova, Wolkerova, Čelakovského, Bílanská, Hulínská, Brandlova, Chropyňská, Jožky Silného, Kaplanova, Hlávkova, Ke Splávku, Tržiště, Slovákova

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

17. listopadu, Slovenského národního povstání, Albertova, Francouzská, Rumunská, Havlíčkova směrem ke škole, Purkyňova, Dvořákova, Tyršova, Boční, Žižkova, Karolíny Světlé, Boženy Němcové, Elišky Krásnohorské, Velehradská směrem ke škole, Ořechová, Švestková, Sadová, Broskvová, Meruňková, Jabloňová, Višňová, Třešňová, Bratří Šilerů, K Terezovu, Čs. ardády, Nitranská, U Cihelny, Karla Čapka, Fügnerova, Hanácké náměstí, 3. pluku, Legionářů, Gen. Píky, Gen. Bočka, Gen. Klapálka

u k l á d á

vedoucí oddělení právních činností odboru občansko-správních agend ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž připravit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů a tuto předložit Radě města Kroměříže.

-32-

Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. a Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o. – č. 671

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)
sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, IČ 709 95 567, s Mateřskou školou, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkovou organizací, IČ 709 95 583, s účinností od 1. ledna 2016

b)
jako přejímající organizaci Mateřskou školu Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkovou organizaci, IČ 709 95 567, na kterou s účinností od 1. ledna 2016 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace. 

Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o rozšíření agendy občanských průkazů – č. 672

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dodatek č. 6  ke  „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji", uzavřené mezi městem Kroměříž a Státní tiskárnou cenin, státní podnik,  na dobu určitou od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2025, za cenu 3.636 Kč měsíčně, bez DPH,  podle předložené zprávy. 

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje – č. 673

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit  smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje  číslo: D/1886/2015/KH  pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž ve výši 16.000 Kč,  na výdaje spojené s činností této jednotky, podle předložené zprávy. 

-33-

Personální záležitosti – č. 674

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nové platové výměry:

a)
Mgr. Daniele Hebnarové - ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. 

b)
PhDr. Šárce Kašpárkové - ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o.

c)
Mgr. Ivu Vojtkovi - řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 

d)
Bc. Karlu Holíkovi, BA  - řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.,
podle předložené zprávy. 

 


Mgr. Jaroslav Němec                          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
       starosta města Kroměříže                                         místostarosta města Kroměříže