Usnesení z 20. schůze Rady města Kroměříže

| 16.10.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 20. schůze Rady města Kroměříže konané 12. října 2015

Bytové záležitosti – č. 574

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 536 - 07 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. září 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži xx, z důvodu úmrtí žadatele

2.

část usnesení č. 536 - 07 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. září 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 536 - 07 z 19. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. září 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-


16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. xx na Nitranské ul. v Kroměříži s x, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.10.2015 - 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu- opět na dobu určitou 

C)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně manžele xx k předání bytu č. C 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

2.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx k předání bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

3.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx k předání bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

4.

Kroměřížským technickým službám, s.r.o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx k předání bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák .č. 89/2012 Sb.

D)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.10.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx

xx

-7-

Prodej pozemku parc. č. 197 v k. ú. Miňůvky – č. 575

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej     pozemku   parc. č. 197 - orná půda        o výměře 610 m2   v k. ú.   Miňůvky  pro  pana  xx, bytem Bezměrov, 767 01 Kroměříž  za  kupujícím navrhovanou  celkovou smluvní kupní cenu 100.000 Kč.  

Prodej pozemku parc. č. 299/3 v k. ú. Miňůvky – č. 576

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej     pozemku   parc.  č. 299/3 - zahrada    o výměře 56 m²   v k. ú. Miňůvky  pro  manžele   xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  500 Kč/m², splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Směna pozemků v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 577

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit   směnu  částí   pozemku   parc. č. 327 - vodní plocha     v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic, podle nového geometrického plánu č. 134-165/2015 ze dne 19. 8. 2015 označených jako pozemky parc. č. 327/2 - vodní plocha o výměře 158 m2 a parc. č. 327/3 - vodní plocha o výměře  46 m2  ve vlastnictví paní xx bytem   Jarohněvice,  768 01 Kroměříž  za části pozemků  parc. č. 248 - trvalý travní porost a parc. č. 245/1- orná půda,  oba  v k. ú. Drahlov u Jarohněvic, podle nového geometrického plánu č. 134-165/2015 ze dne 19. 8. 2015 označených jako pozemky parc. č.  248/2 - trvalý travní porost o výměře  30 m2 a parc. č. 245/3 - orná půda o výměře 174 m2 ve vlastnictví města Kroměříže.

-8-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3131/2 v k. ú. Kroměříž – č. 578

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 3131/2 - ostatní plocha   o výměře 296 m2   v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, J. Silného – kab. NN, LH Computer) – č. 579

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1987/2 v katastrálním území Kroměříž,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  J. Silného  - kab. NN, LH Computer“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

2.

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 383 v katastrálním území Bílany,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  J. Silného  - kab. NN, LH Computer“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   500  Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-9-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávnické zahrádky, úprava NN, 2 RD) – č. 580

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 552 v katastrálním území Trávník  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového nadzemního  vedení  NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávnické zahrádky, úprava NN, 2 RD“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.500 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 964/5 v k. ú. Kroměříž – č. 581

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 964/5 - ostatní plocha   o výměře  cca 16 m2   v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1525/13 v k. ú. Kroměříž – č. 582

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 1525/13  - zahrada o výměře  cca      50 m2   v k. ú.   Kroměříž     a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-10-

Žádost o souhlas s vynětím orné půdy ze zemědělského půdního fondu – č. 583

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v  bodě č. 440 v usnesení z 16. schůze Rady města Kroměříže, konané dne  13. července 2015  část   souhlasí, týkající se   vynětí orné půdy

s o u h l a s í         

s vynětím orné půdy ze  zemědělského půdního fondu u pozemků parc. č.  641/12 o výměře     4 m2, parc. č. 3227/8 o výměře  26 m2,  3227/7 o výměře  33 m2  a   641/23 o výměře 53 m2, vše orná půda v k. ú. Kroměříž pro společnost Trasko, a. s., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu a. s. (VPI Kotojedy, E.ON) – č. 584

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  244/1 v katastrálním území Kotojedy,   pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě  spočívající v umístění nového  vedení  metalických kabelů,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „VPI  Kotojedy, E. ON“   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská  2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

Nabytí komunikace na ulici Slovákova v Kroměříži – č. 585

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže   schválit nabytí  účelové komunikace  na pozemcích parc. č.  1566/24, parc. č. 1582/115 a parc. č. 3137/5, vše v k. ú. Kroměříž, vybudované v rámci stavby  „Bytový dům Z1 Kroměříž, Dolní Zahrady- SO 02 Komunikace a zpevněné plochy“  z vlastnictví společnosti DZ  Immobiliare  s. r. o., se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž   za  celkovou  smluvní kupní cenu  1.000 Kč + DPH. 

-11-

Žádost pana xx  o ukončení smlouvy – č. 586

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy uzavřené dne 29. 5. 2012 s panem xx, IČ: 880 97 226, bytem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor a movitých věcí, dohodou,  ke dni 31. 10. 2015.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro TC Bajda Kroměříž, z. s. – č. 587

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu pozemků: 

p. č. 290/6 - ostatní plocha o výměře 1.178 m2

p. č. 290/7 - ostatní plocha o výměře    243 m2

p. č. 290/8 - ostatní plocha o výměře    790 m2

p. č. 290/9 - ostatní plocha o výměře 1.399 m2

p. č. 290/10 - ostatní plocha o výměře  262 m2

p. č. 290/11 - ostatní plocha o výměře 1.516 m2

p. č. 290/12 - ostatní plocha o výměře   910 m2

p. č. 290/13 - ostatní plocha o výměře   239 m2

p. č. 290/14 - ostatní plocha o výměře   451 m2

p. č. 290/18 - ostatní plocha o výměře 1.647 m2

p. č. 290/19 - ostatní plocha o výměře    413 m2

p. č. 290/20 - ostatní plocha o výměře    117 m2

p. č. 290/21 - ostatní plocha o výměře    615 m2

p. č. 348/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 522 m2

p. č. 5932 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  173 m2

p. č. 6955 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře    64 m2

p. č. 7111 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  107 m2

p. č. 7651 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře    68 m2

p. č. 7820 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře  146 m2,

vše v k. ú. Kroměříž, 

za účelem sportovní a rekreační činnosti.

-12-

Zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 466/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže (parkovací místa) – č. 588

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 466/1  - trvalý travní porost v k. ú. Vážany u Kroměříže o výměře cca 60 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy  jako  parkování pro osobní automobily.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor na ulici Lutopecká v Kroměříži  (garáž ev. č. 1995) – č. 589

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s xx, bytem, 767 01  Kroměříž,   na pronájem garáže vedené pod ev. č. 1995 na stpč. č. 7870/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú, Kroměříži na ulici Lutopecká v Kroměříži, na dobu neurčitou s účinností od 1. listopadu 2015, za výši ročního nájemného 1.200 Kč za účelem garážování vlastního motorového vozidla.

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Kroměříž – č. 590

Rada města Kroměříže po projednání 


s c h v a l u j e 

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Kroměříž uzavřené dne 18. 2. 2008 s účinností od 1. 3. 2008 se Základní školou praktickou a Základní školou speciální Kroměříž, IČ: 479 34 581,  se sídlem 1. máje 209, 767 01  Kroměříž, dohodou,  ke dni 31. 10. 2015.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 61 ve  Vodní ulici  v Kroměříži – č. 591

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejněné záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 61, ulice  Vodní v Kroměříži o celkové výměře 182,80 m2 pro firmu Kanzelsberger, a. s., za účelem prodejny knih, nahraných nosičů zvukových záznamů a souvisejícího sortimentu.

-13-

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla – Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. – č. 592

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 1295 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., IČ: 644 22 453, se sídlem Velehradská 625, 767 01  Kroměříž.

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. pop. 114 v Prusinovského ulici v Kroměříži – č. 593

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy mezi Domem kultury v Kroměříži, p. o., IČ: 709 62 642 se sídlem Tovačovského 2828, 767 01  Kroměříž a Divadelním spolkem Kroměříž, IČ: 270 35 018, Postoupky 20, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor ve 2. a 3. NP  v domě č. pop. 114 na stpč. 211/2 v k. ú. Kroměříž na ulici Prusinovského v Kroměříži o celkové výměře 511,04 m2, na dobu pěti let s účinností od 1. ledna 2016,  za účelem provozování klubové kulturní činnosti s důrazem a zaměřením na ochotnické divadlo a jiné drobné kulturní (hudební, výtvarné apod.) formy.

Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor – č. pop. 132 v Trávníku – č. 594

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 24. 5. 2007 s paní Sylvou Sýkorovou, bytem Trávník 118, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 132 v Trávníku, 767 01  Kroměříž za účelem prodejny potravin a smíšeného zboží, dohodou,  ke dni 31. 10. 2015

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 132 v místní části Trávník o celkové výměře 144,07 m2.

-14-

Souhlas s umístěním sídla pro SDH ČMS – okresní sdružení hasičů Kroměříž – č.  595

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. pop. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži, nacházející se na stpč. č. 7274, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní organizace Kroměříž, IČ: 634 14 333, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01  Kroměříž.

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla – Klub UNESCO Kroměříž – č. 596

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. pop. 149/33,  Riegrovo  náměstí v Kroměříži, nacházející se na stpč. č. 165, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,  pro Klub UNESCO Kroměříž, spolek, IČ: 479 34 778, se sídlem Riegrovo nám. 149/33, 767 01  Kroměříž.

Souhlas s umístěním sídla pro Centrum pro seniory Zachar – č. 597

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. pop. 625/4 na ulici Velehradská v Kroměříži, nacházející se na stpč. č 1295, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Centrum pro seniory Zachar, IČ: 269 90 717,  Velehradská 625/4, 767 01  Kroměříž.

-15-

Souhlas s umístěním sídla pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace č. 1 – č. 598

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. pop. 625/4 na ulici Velehradská v Kroměříži, nacházející se na stpč. č 1295, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž pro Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace č. 1 Kroměříž, IČ: 181 88 052, se sídlem Velehradská 625/4, 767 01  Kroměříž. 

Souhlas s umístěním sídla pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace č. 2 – č. 599

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla v budově č. pop. 625/4 na ulici Velehradská v Kroměříži, nacházející se na stpč. č 1295, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž pro Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace č. 2 Kroměříž, IČ: 708 20 139, se sídlem Velehradská 625/4, 767 01  Kroměříž.

Uzavření dodatku  č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s KTS, s. r. o. – č. 600

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r .o., IČ: 262 76 437,  se sídlem Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, který doplňuje bod č. I. Předmět smlouvy o odstavec č. 5, a to takto:

5. 

Touto smlouvou půjčitel vyřazuje a doplňuje movité a nemovité věci určené k bezplatnému užívání vypůjčiteli blíže specifikované v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce, podle předložené zprávy.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-16-

Smlouva o realizaci stavby č. 67 mezi městem Kroměříž a xx – č. 601

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 67 /2015 - „Přízemní rodinný dům - Těšnovice“ mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 76/2015 mezi městem Kroměříž  a xx  – č. 602

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 76 /2015 - „Přívod pitné vody na pozemek stpč. 73“ mezi městem Kroměříž  a xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 77/2015 mezi městem Kroměříž a xx č. 603

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 77 /2015 - „Stavební úpravy a nástavba rodinného domu, Kroměříž, Brandlova, parc. č. 1526“ mezi městem a xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 78/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 604

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 78 /2015 - „Rodinný dům na parc. č. 251/2, k. ú. Postoupky“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 768 24 Hulín, podle  předložené zprávy. 

-17-

Smlouva o realizaci stavby č. 79/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 605

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 79 /2015 - „Sjezd k rodinnému domu č. p., Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 80/2015 mezi městem Kroměříž a ZAPA beton a. s. – č. 606

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 80 /2015 - „Střížovice - přístupová komunikace k těžebnímu prostoru firmy ZAPA beton / přístupová komunikace SEVER /“ mezi městem Kroměříž  a  ZAPA beton a. s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 81/2015 mezi městem Kroměříž a Honebním  společenstvem, Hradisko – Postoupky – č. 607

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 81/2015 - „Kaplička sv. Huberta - patrona myslivců“ mezi městem Kroměříž  a  Honebním společenstvem, Hradisko - Postoupky, podle  předložené zprávy. 

Plánovací smlouva mezi PMS Reality, a. s. a městem Kroměříž – č. 608

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  Plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 10 řadových domků, mezi společností PMS Reality a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-18-

Plánovací smlouva mezi OKC, s. r. o. a městem Kroměříž – č. 609

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit   Plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu Komunitního bydlení v Trávnických zahrádkách, mezi společností OKC, s. r. o., se sídlem Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby mezi Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje a městem Kroměříž – č. 610

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby - „IPRM - Oprava chodníků v ulici Nábělkova Kroměříž“  mezi Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Nabytí pozemků a budov v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Justiční akademie - 611

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit   v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemku parc. st.  č.  628/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 790 m2,  včetně budovy s č. pop. 505, parc. st. č. 628/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 , včetně garáže a  parc. st. č. 628/9 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2, včetně  budovy  bez č. pop., vše v k. ú. Kroměříž.   A dále pozemků parc. č.  3388 o výměře 1.257 m2,  parc. č.  3389/1 o výměře 1.073 m2, parc. č.  3390/1 o výměře 2.121 m2, parc. č.  3391 o výměře 265 m2, parc. č. 3392 o výměře 54 m2 a  parc. č.  5042 o výměře 490 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví ČR - Justiční akademie, se sídlem Masarykovo náměstí 183/15, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

-19-

Souhlas s umístěním sídla pro KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch, o. s. – č. 612

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 115/1 na Velkém náměstí v Kroměříži nacházející se na stpč. č  217 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro „KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, o. s.“, IČ: 605 75 654, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž.

Informační zpráva – možnosti umístění psů z psího útulku – č. 613

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e    n a   v ě d o m í 

předloženou informativní zprávu o možnostech umisťování toulavých psů z města Kroměříže v případě zrušení útulku pro psy Čápka.

Záměr vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu – telefonní ústředna  - č. 614

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í 

a) 

s pořízením služeb telefonní ústředny formou dlouhodobého pronájmu

b) 

s veřejnou zakázkou malého rozsahu na pořízení VoIP koncových přístrojů v předpokládané výši do 700.000 Kč s DPH

c) 

s veřejnou zakázkou malého rozsahu na výměnu aktivních síťových prvků v předpokládané výši do 900.000 Kč s DPH, podle předložené zprávy.

-20-

Místní akční plány rozvoje vzdělávání – č. 615

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í 

se zpracováním projektu Místního akčního plánu vzdělávání ORP Kroměříž

u k l á d á  

vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříže  zajistit zpracování projektové žádosti.

Schválení dotací do 50.000 Kč – č. 616

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli: 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH DOTACÍ DO 50 000 Kč

Příjemce dotace Číslo žádosti Dotace ve výši 

KMsport, z. s., Kroměříž 191/03/15/3 3 000 Kč

NPÚ územní odborné pracoviště Kroměříž 192/04/15/3 10 000 Kč

Centrum pro seniory Zachar , Kroměříž 185/03/15/3 2 400 Kč

Občanské sdružení Barbořice, Kroměříž 171/02/15/3 7 328 Kč

Kroměřížská dráha , o. s. 188/03/15/3 7 000 Kč

MC Klubíčko, Kroměříž 167/02/15/3 10 000 Kč

C E L K E M 39 728 Kč 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace v rámci dotačních titulů města Kroměříže těmto žadatelům: 

SEZNAM NESCHVÁLENÝCH DOTACÍ DO 50 000 Kč

Žadatel Číslo žádosti Dotace ve výši 

Aeroklub Kroměříž 190/03/15/3 0

BC Bruiser Kroměříž 189/03/15/3 0

-21-

Návrh rozpočtového opatření na rok 2015 – č. 617

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit rozpočtové opatření na rok 2015 pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 18.000 Kč, na realizaci pasportizace kotelen mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2015 – č. 618

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2015 u mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost MŠ, Kroměříž, Gorkého 2566, p. o., o schválení  podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – č. 619

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

snížení nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizaci, na 120 žáků, s účinností od 13. 10. 2015

b)

zrušení místa poskytovaného vzdělávání Gorkého 2565, Kroměříž

c)

snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení Školní jídelna - výdejna, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace, na 30

d)

zrušení místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Školní jídelna - výdejna Gorkého 2565, Kroměříž

e)

podání žádosti Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu 

-22-

Žádost o poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených – č. 620

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 5.000 Kč  pro Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace č. 1, Velehradská 625, 767 01  Kroměříž IČO:  181 88 052, na  náklady spojené se slavnostním setkání členů k založení jednotlivých organizací.

Žádost o poskytnutí finančního daru na pořízení vícemístného vozidla – 621

Rada města Kroměříž po projednání 

n e s c h v a l u j e   

poskytnutí finančního daru na pořízení vícemístného vozidla pro přepravu  uživatelů pro Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice. 

Služební cesta do Nitry – č. 622

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., Mgr. Kateřiny Lučanové, Petry Smékalové/Jarmily Resutíkové, Bc. Marie Sumcové,  Ing. Ivany Jurečkové, Mgr. Petra Sedláčka, Zdeňky Dočkalové, Kamily Bráníkové,  Veroniky Habrové a Jana Hrdiny – řidiče,   do Nitry dne 23. října 2015. K této zahraniční služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž „Ford Transit 3Z4 9190“.

Inventarizace majetku města Kroměříže – č. 623

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plán inventur majetku města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

-23-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 624

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 

  - 7.962,0 pol. 232 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny

    8.264,0 pol. 421 rekultivace skládky Lutopecny

- 17.600,0 pol. 232 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně

  16.746,0 pol. 421 IPRM revitalizace zeleně

         64,0 pol. 411 odborný lesní hospodář

       106,0 pol. 232 příjem Ekokom

       560,0 pol. 214 dividendy VAK

       529,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

       214,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP

      -  19,0 pol. 232 návrh dotace VPP

         19,0 pol. 411 dotace VPP

____________________________________________________________________ 

        921,0 příjmy celkem


b)

na straně výdajů: 

       106,0 pol. 590 vratka Ekokom

         64,0 pol. 521 odborný lesní hospodář

       751,0 pol. 632,0 projekt „Reko hřiště s UT“ SK Hanácká Slavia Kroměříž

                  (schváleno na II. zasedání ZMK)

__________________________________________________________________________ 

       921,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace:

514.155 příjmy celkem

510.758 výdaje celkem 

    3.397 saldo příjmů a výdajů

  - 3.397 financování 

-24-

Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB – č. 625

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. k  „Obecným úvěrovým podmínkám Komerční banky, a. s.“, podle předložené zprávy. 

Jednací řád komise RMK pro informatiku a web – č. 626

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád komise Rady města Kroměříže pro informatiku a web, podle předložené zprávy.

Vydání Katalogu lidové architektury, okres Kroměříž  - č. 627

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 na vydání Katalogu lidové architektury, okr. Kroměříž autorů Prof. Ing. arch. Antonína Kuriala, PhDr. Věry Kovářů.

Schválení darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Hospicem na Svatém Kopečku – č. 628

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy  mezi městem Kroměříž a  Hospicem na Svatém Kopečku, IČ: 736 34 671, nám. Sadové 4/24, 779 00  Olomouc - Svatý Kopeček, podle předložené zprávy. 

Mgr. Jaroslav Němec                                 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže                                         místostarosta města Kroměříže