Usnesení z 19. schůze Rady města Kroměříže

| 21.09.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 19. schůze Rady města Kroměříže konané 14. září 2015

Bytové záležitosti – č. 536

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži panu xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka bude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži panu xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži manželům xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v domě č. pop. 1410 na Lutopecké ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

-2-

8.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži panu xx, z důvodu úmrtí žadatele

9.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

10.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen společný nájem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži xx  s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e 

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži  s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx (zastoupena opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem xx,  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži  s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti  plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - od 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - od 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatelem, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx a xx  (společný nájem bytu), a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatky  za komunální odpad

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to z důvodu opakovaných problémů v rámci soužití s nájemníky domu 

-10-

D)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně paní xx k předání bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

2.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně paní xx a xx  k předání bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30. 9. 2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci: 

xx

xx

2.

xx
byt č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

3.

xx

byt č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

xx

xx

4.

xx

byt č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

xx

xx

-11-

5.

xx

byt č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx

xx

6.

xx

byt č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx

xx

7.

xx

byt č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži paní xx  a to na dobu určitou do 30. 9. 2016.

V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx

xx

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž – č. 537

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části pozemku   parc. č. 2769/1- ostatní plocha   o výměře cca 27 m2   v k. ú.   Kroměříž      a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-12-

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v ulici Jánská v Kroměříži (budova ZUŠ) – č. 538

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Pavla Jurtíka – zástupce ředitelky Základní umělecké školy Kroměříž 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se Základní uměleckou školou Kroměříž, IČ: 634 14 929, se sídlem Jánská 31, 767 01  Kroměříž zastoupenou  MgA. Ivonou Křivánkovu na pronájem 

nebytových prostor v objektu č. p. 27, který je součástí pozemku stpč. 246, 
nebytových prostor v objektu č. p. 28, který je součástí pozemku stpč. 247,
nebytových prostor v objektu č. p. 29, který je součástí pozemku stpč. 248,
nebytových prostor v objektu č. p. 30, který je součástí pozemku stpč. 249,
nebytových prostor v objektu č. p. 31, který je součástí pozemku stpč. 250,
nebytových prostor v objektu bez čísla popisného, který je součástí pozemku stpč. 8123 

a dále pozemků p.  č. 14 - zahrada, p. č. 15 - zahrada, p. č. 16 - zahrada,  p. č. 17 - zahrada, vše v k. ú. Kroměříž,   na dobu neurčitou   s účinností od 1. ledna 2016 za výši nájemného 10.000 Kč ročně, za účelem provozování činnosti - výuka na základní umělecké škole v oborech hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický a činnosti souvisejících s touto výukou - výstavy, koncerty, besídky, představení apod. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Spáčilova – přel. kab. NN, Svornost) – č. 539

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc.  č. 257/1 v katastrálním území Kroměříž,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž,  Spáčilova - přel. kab. NN, Svornost“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-13-

Prodej pozemků ve vnitrobloku na ulici Kotojedská v Kroměříži – č. 540

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  částí    pozemků   parc.č. 5026 - ostatní plocha o výměře 1168 m2, parc.č. 5028 - ostatní plocha o výměře 353 m2,  parc. č. 5174- ostatní plocha o výměře 461m2, parc. č. 5175 - ostatní plocha  o výměře 51 m2  a  dále částí pozemku parc. č. 1066/17, dle nového geometrického plánu č. 6541-198/2014 ze dne 17. 9. 2014 , označených jako parc. č. 1066/33  - zahrada o výměře 32 m2 a parc. č.  1066/34 - zahrada o výměře 11 m2, vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kotojedská, a to pro:

1. 

xx

a) id. 1/12 pozemku  p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,  
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

2.  

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

3. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028- ostatní plocha,
f)i d. 1/9 pozemku p. č. 5175- ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
h) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
i) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu  kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-14-

4. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č.1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu  kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

5.  

xx

a) id. 1/36 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/63 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/63 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/36 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  30    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

6. 

xx

a) id. 2/36 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 2/63 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 2/63 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 2/36 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  70    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

7. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

8. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č.1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,
e) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
f) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
h) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-15-

9. 

xx

a) id. 1/24 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/24 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  50    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

10. 

xx

a) id. 1/24 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/24 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu   50    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

11.

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

12. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026  - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 -  ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,
e) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
f) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
h) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

13. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-16-

14. 

xx

a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,

b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,

d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,

e) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,

f) id.  1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

g) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,

h) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

15. 

xx

a) id. 1/18 pozemku p. č.  5175 - ostatní plocha,

b) id. 1/42 pozemku p. č.  5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/42 pozemku p. č.  1066/33 -zahrada,

d) id. 1/18 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  50    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

16. 

xx

a) id. 1/18 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,

b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada

d) id. 1/18 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  50    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

17. 

xx

a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,

b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,

d) id. 1/9 pozemku p. č.1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

18.  

manžele Petra  a Janu Žabenských,  bytem Spáčilova 3373/48,767 01 Kroměříž 

a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,

b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,

d) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-17-

19. 

xx

a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,

b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,

d) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

20. 

xx

a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,

b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,

c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 541

Rada města Kroměříž po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu s panem xx, bytem Střížovice , 768 21  Kvasice na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 - zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou  s účinností od 1. října 2015 za výši ročního nájemného 300  Kč, tj. 2 Kč/m2, za účelem zahrádky.

Žádost o prominutí nájemného za červenec a srpen 2015 (provoz občerstvení – plavecký bazén) – č. 542

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prominutí nájemného za období červenec a srpen 2015 ve výši 2.885  Kč z nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži paní Soni Hespodárikové, 

-18-

Žádost o snížení části nájemného za rok 2015 (tenisové kurty – za zimním stadionem) – č. 543

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného za rok 2015 o částku 11.250  Kč z pronájmu části pozemku parc. č. 1104/3 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, nebytových prostor nacházejících se na pozemku parc. č. 1104/3 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž a movitých věcí panu Miroslavu Hespodárikovi.

Žádost o pronájem garáže na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 544

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem  xx, bytem Albertova, 767 01  Kroměříž na pronájem ideální 1/2 garáže o celkové výměře 22,80 m2 na stpč. 6431 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kroměříž na ulici Nitranská v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 15. září 2015 za výši ročního nájemného 1.200  Kč,  za účelem garážování vlastního motorového vozidla.

Smlouva o realizaci stavby č. 71 mezi městem Kroměříž a společností VAK Kroměříž, a. s. – č. 545

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 71 /2015 - „Oprava uzávěrů, šoupat Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 72/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 546

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 72 /2015 - „Rekonstrukce a přístavba RD č. p. 53, Hradisko“ mezi městem Kroměříž  a  xx Hradisko, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-19-

Smlouva o realizaci stavby č. 73/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 547

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 73 /2015 - „Rekonstrukce RD Vrchlického č. p. 1063, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, Skořepka, 602 00 Brno, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 74/2015 mezi městem Kroměříž a  xx– č. 548

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 74 /2015 - „Rekonstrukce RD, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, Velké náměstí, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 75/2015 mezi městem Kroměříž a společností VÍTKOVICE Doprava, a. s. – č. 549

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 75 /2015 - „Plnicí stanice CNG  (u čerpací stanice BENZINA, s. r. o.)“ mezi městem Kroměříž  a  VÍTKOVICE Doprava, a. s., 1. máje 3302/102a, 703 00 Moravská Ostrava, podle  předložené zprávy. 

Žádost o opravu chodníku ul. Nádražní – č. 550

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

odboru správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž  zohlednit požadavek občanů na rekonstrukci chodníku podél bytového domu na ul. Nádražní  při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016.

-20-

Podnět k pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž – č. 551

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

podaný podnět k pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, podle předložené zprávy

p ř e d á v á 

návrh zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž pořizovateli Městskému úřadu Kroměříž, stavebnímu úřadu, oddělení územního plánování a státní památkové péče, podle předložené zprávy. 

Program regenerace MPR pro rok 2016 – č. 552

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2016, včetně jeho financování, takto: 

Celkové náklady

(v tis. Kč) státní podpora příspěvek města

Velké nám č. p. 48   

správce-Králík) 500 250 50

Moravcova ul. č. p. 259 (manželé  

Vondruškovi) 1.453 726 145

Velké nám. č. p. 46 (dříve Králík, prodáno manž. Vondruškovým 664 332 66

Velké nám. č. p. 39, 40 (PMS Reality – zídka naproti zámku) 300 150 30

Kostel sv. Jana Křtitele (sanace zdiva) 3.024 1.512 302

Chrám sv. Mořice (vitráže oken) 3.555 1.777 356

Objekty v majetku církve

Celková suma 9.496 4.747 949

                                                             

-21-

Schválení darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Domem sociálních služeb Návojná – č. 553

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy  mezi městem Kroměříž a Domem sociálních služeb Návojná, se sídlem Návojná 100, 763 32  Nedašov, IČ: 708 50 852,  podle předložené zprávy. 

Žádost Hospice na Svatém Kopečku o poskytnutí finanční podpory – č. 554

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, Hospici  na Svatém Kopečku, IČ: 736 34 671, nám. Sadové 4/24, 779 00  Olomouc - Svatý Kopeček

2.

uzavření darovací smlouvy  mezi městem Kroměříž a  Hospicem na Svatém Kopečku, IČ: 736 34 671, nám. Sadové 4/24, 779 00  Olomouc - Svatý Kopeček, podle předložené zprávy. 

Žádost Společnosti Ludvíka Svobody o poskytnutí finančního příspěvku – č. 555

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 25.000  Kč na vydání publikace Ludvík Svoboda – životopis,  pro Společnost Ludvíka Svobody, z. s. 

Žádost společnosti Kola pro Afriku o partnerství a podporu akce Běh pro Gambii – č. 556

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro společnost Kola pro Afriku na organizaci Běhu pro Gambii.

-22-

Žádost Českého svazu pro film a video o poskytnutí cen pro XLIII. ARSfilm amatérů – č. 557

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

1 x zlatý kroměřížský tolar - hlavní cena

1 x stříbrný kroměřížský tolar  - cena poroty

3 x bronzový kroměřížský tolar - 1. místa v jednotlivých kategoriích

vítězům XLIII. ročníku ARSfilmu amatérů Kroměříž 2015, mezinárodní tematické soutěže neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu a experimentů, která se bude konat 9. - 11. října 2015

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finančního příspěvku pro Český svaz pro film a video jako odměnu pro vítěze hlavní ceny. 

Žádost o uznání nákladů – TJ Slavia Kroměříž – č. 558

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jako uznatelný náklad výdajů hrazených z dotace města Kroměříže pro TJ Slavia Kroměříž, z. s., náklady na ubytování sportovců při 13. ročníku Mezinárodního turnaje IFJL konaného v Kroměříži ve dnech 25. - 27. 9. 2015.  

Žádost o úpravu rozpočtu  Centrum služeb postiženým Zlín , o. p. s. – č. 559

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

doplnění rozpočtu k žádosti o dotaci č. 151/03/15/2 Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s., o položku klávesy. 

-23-

Personální obsazení komise RMK pro informatiku a web – č. 560

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e 

členy komise  Rady města Kroměříže pro informatiku a web, s účinností od 15. září 2015: 

předseda: Ing. Filip Zubík 

tajemník: Ing. Jan Pšeja

členové: Mgr. Jan Bartoň

Petr Fryček 

Petr Gremlica

Mgr. Dalibor Mráz

Bc. Oldřich Navrátil

Josef Vaníček 

Radek Zahradníček

Další postup v projektu  Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž – č. 561

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Kanceláři úřadu, oddělení informačních technologií,  předložit na jednání zastupitelstva zprávu o stavu realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž, podle   předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a) 

odstoupení od projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“

b) 

ponechání částky 1.800.000 Kč na pořízení tel. ústředny, tel. přístrojů a obnovu souvisejících aktivních prvků na položce 6111

c) 

přesun částky 3.000.000  Kč do rezervy

-24-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2015 – č. 562

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2015 u příspěvkových organizací Základní škola Zachar Kroměříž a Základní škola Slovan, Kroměříž, podle předložené zprávy.

Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ Zachar – č. 563

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace, na 170 žáků, s účinností od 1. září 2016

b)

podání žádosti Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace, o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení.

Vyhodnocení dopadů směrnice č. 3/2014 Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříže – č. 564

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhodnocení Směrnice č. 3/2014 Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříž k 30. červnu 2015 

u k l á d á

útvaru interního auditu a vnitřní kontroly Městského úřadu Kroměříž, posoudit a zapracovat připomínky příspěvkových organizací do Směrnice č. 3/2014 Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříž.

-25-

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků – č. 565

Rada města Kroměříže po projednání 

v y d á v á 

směrnici  č. 2/2015 Poskytování osobních  ochranných  pracovních  prostředků s účinností  od 1. října  2015, podle předložené  zprávy.

Vyhodnocení přínosu členství  města Kroměříže v organizacích, jejich je členem – č. 566

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí vyhodnocení  přínosu členství  města Kroměříže v organizacích, jejichž  je členem, podle předložené zprávy. 

Návrh provozních poplatků na vykoná svatebních obřadů – č. 567

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

úhradu provozních nákladů při konání svatebních obřadů mimo dny a hodiny schválené Radou města Kroměříže a mimo obřadní místnost, s účinností od 1. ledna 2016 takto: 

a)

uzavření manželství mimo dny schválené  RMK 1.000 Kč

b)

uzavření manželství mimo obřadní místnost 1.000 Kč

c)

uzavření manželství mimo Kroměříž 2.000 Kč

d)

uzavření manželství mimo 9 až 16 hodin 3.000 Kč

e)

uzavření manželství  31. prosince, o nedělích, o státních a ostatních 

svátcích určených  zákonem č. 245/2000 Sb. 6.000 Kč 

Zaplacení provozních poplatků nemá vliv na paralelní povinnost úhrady příslušných správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky a provozní poplatky se sčítají. V případě souběhu více provozních poplatků se uvedené částky nesčítají, hradí se vyšší částka. 

-26-

Schválení termínů svatebních obřadů v roce 2016 – č. 568

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

termíny svatebních obřadů  v obřadní místnosti města Kroměříže v roce 2016, podle předložené zprávy. 

Nominace do Školské komise Předsednictví Svazu měst a obcí ČR – č. 569

Rada města Kroměříže po projednání 

n a v r h u j e

Mgr. Jaroslava Němce, nar. 25. března  1966, jako člena Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Nominace do Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR – č. 570

Rada města Kroměříže po projednání 

n a v r h u j e

Mgr. Radka Vondráčka, nar. 30. prosince 1973, jako člena Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. 

Nominace do Sociálně-zdravotní komise Předsednictví Svazu měst a obcí ČR – č. 571

Rada města Kroměříže po projednání

n a v r h u j e

místostarostu PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D., nar. 29. července  1974, jako člena Sociálně-zdravotní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky

Zahraniční služební cesta - 572

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

účast Mgr. Jaroslava Němce a Marka Šindlera na služební cestě do Grazu v Rakousku ve dnech 7. října až  9. října 2015, na základě pozvání firmy Saubermacher. 

-27-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 573

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 

    - 760,0 pol. 232 návrh dotace Program regenerace MPR

      760,0 pol. 411 dotace Program regenerace MPR 

      453,0 pol. 422 rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího  systému 

-  4.400,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 

   3.686,0 pol. 422 revitalizace Slovanského náměstí 

        14,0 pol. 412 revitalizace Slovanského náměstí 

    - 187,0 pol. 232 návrh dotace VPP

      187,0 pol. 411 dotace VPP

      228,0 pol. 411 projekty škol 

___________________________________________________________________________ 

      - 19,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

- 1.320,0 pol. 612 Program regenerace MPR objekt č. p. 114

  1.320,0 pol. 517 Program regenerace MPR objekt č. p. 114

     228,0 pol. 533 projekty škol 

         1,0 pol. 549 náhrada škody 

  4.800,0 pol. 612 konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž

  1.800,0 pol. 611 pořízení telefonní  ústředny a obnova souvisejících akt. prvků  

  2.752,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdajů 

___________________________________________________________________________ 

     - 19,0 výdaje celkem 

c) 

rekapitulace

513.227,- příjmy celkem

509.830,- výdaje celkem

   3.397,- saldo příjmů a výdajů

 - 3.397,- financování

Mgr. Jaroslav Němec       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

       starosta města Kroměříže                                         místostarosta měst