Usnesení ze 17. schůze Rady města Kroměříže

| 30.07.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 17. schůze Rady města Kroměříže konané 27. července 2015

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění – č. 480 

Rada města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

CERGOMONT s. r. o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 46993223
Za cenu dle nabídky: 21.978.831,00 Kč bez DPH,  26.594.386,00 Kč s DPH,

na druhém místě se umístil uchazeč

CALIPSUM s. r. o.
Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, IČ:29307163
Za cenu dle nabídky: 23.982.913,00 Kč bez DPH, 29.019.325,00 Kč s DPH

Schválení příkazních smluv na technický a autorský dozor při realizaci projektu   „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“ – č. 481

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy Benefit Centre a. s., na zajištění autorského dozoru při realizaci stavby pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“

2.
uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy Benefit Centre o. p. s., na zajištění technického dozoru investora při realizaci stavby pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“

3.
uzavření příkazní smlouvy s firmou Energy Benefit Centre a. s., na zajištění administrace projektu „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“

-2-

Jmenování vedoucí úřednice odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Kroměříž – č. 482

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

Mgr. Veroniku Škrabalovou  do funkce vedoucí úřednice odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. srpna 2015. 

Mgr. Jaroslav Němec                  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže