Usnesení ze 16. schůze Rady města Kroměříže

| 20.07.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 16. schůze Rady města Kroměříže konané 13. července 2015

Bytové záležitosti – č. 427

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 269 - 07 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. dubna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 269 - 07 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. dubna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nadále zůstávají vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 371 - 07 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  xx, z důvodu úmrtí žadatele

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 29.02.2016 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči  KTS, s. r. o. a uhrazen nedoplatek za komunální odpad .V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.10.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o., nedoplatek za komunální odpad a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o., nedoplatek za komunální odpad a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx a xx  (společný nájem bytu § 2270), a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že p. Šíma bude pravidelně splácet nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 jna Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou   

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel  Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavaření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti pylnoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

-11-

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-12-

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-13-

59.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

60.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

61.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

62.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

63.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

64.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-14-

65.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

66.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

67.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

68.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

69.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

70.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-15-

71.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

72.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

73.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

74.

uzavření nájemní smlouvy  s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou   

75.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

76.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-16-

77.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

78.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

79.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

80.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

81.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

82.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-17-

83.

uzavření  nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude sním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s  xx a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

u k l á d á

1.
Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959 Kroměříž vyzvat písemně xx  k předání bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži,  podle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

-18-

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 455 v k. ú. Těšnovice – č. 428

Rada města Kroměříže p projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     části pozemku   parc. č. 455 -  ostatní plocha, o výměře cca 100 m2   v k. ú.   Těšnovice     a  předává věc  ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž – č. 429

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     části pozemku   parc. č. 2089/50 -  ostatní plocha, o výměře cca 25 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž – č. 430

Rada města Kroměříže po projednání  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž o výměře  cca 1.800 m2 za účelem udržování čistoty, výsadba zeleně a jeho následné využití pro zajištění provozu a vytvoření příznivých podmínek pro činnost Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, s. r. o.

-19-

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1971/1 v k. ú. Kroměříž – č. 431

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1971/1 - ostatní plocha, o výměře 145 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrady.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve 2. a 3. NP v domě č. p. 114 na ulici Prusinovského v Kroměříži – č. 432

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í   

usnesení č. 376 z 15. schůze Rady města Kroměříže konané dne 15. června 2015,  v plném znění 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve 2. a 3. NP v domě č. p. 114 na ulici Prusinovského v Kroměříži o celkové výměře 511,04 m2 za účelem provozování klubové kulturní činnosti s důrazem a zaměřením na ochotnické divadelní a jiné drobné kulturní (hudební, výtvarné apod.) formy.

Žádost o ukončení dohody o udělení souhlasu k umístění a provozu zařízení ze dne 1. 9. 2011 – č. 433

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ukončení dohody o udělení souhlasu k umístění a provozu zařízení ze dne 01.09.2011 uzavřené se společností HELEMIK, s. r. o., IČ: 274 73 406, se sídlem Havlíčkova 2788, 767 01  Kroměříž, jejímž právním nástupcem je na základě smlouvy o převodu části podniku s platností od 1. března 2012 v existujících smluvních vztazích společnost Internethome, s. r. o., IČ: 241 61 357, Za Brumovkou 266/2, 140 00 Praha 4, Michle, dohodou,  ke dni 14. červenci 2015.

-20-

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kotojedy, Kroměříž, Těšnovice a Zlámanka Zlínskému kraji – č. 434

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu    města    Kroměříže     schválit  bezúplatný  převod   pozemků:

a)

parc. č. 248/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 23 m2 k. ú. Kotojedy

b)

parc. č. 3188/18- ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 27 m2 
parc. č. 3188/19- ostatní plocha, silnice   o výměře   8 m2 
parc. č. 3188/20- ostatní plocha, silnice   o výměře 10 m2 
parc. č. 3235/5  - ostatní plocha, silnice   o výměře 30 m2 ,            
vše v k. ú.   Kroměříž

c)

parc. č. 327/6  - ostatní plocha, silnice   o výměře     21 m2 
parc. č. 399/9  - ostatní plocha, silnice   o výměře     14 m2 
parc. č. 399/12  - ostatní plocha, silnice   o výměře     3 m2 
parc. č. 399/13  - ostatní plocha, silnice   o výměře 216 m2 
parc. č. 399/14  - ostatní plocha, silnice   o výměře     2 m2 
parc. č. 440/2    - ostatní plocha, silnice   o výměře    28 m2, 
vše v k. ú. Těšnovice

d)

parc. č. 276/4    - ostatní plocha, silnice   o výměře 14 m2 
parc. č. 276/23  - ostatní plocha, silnice   o výměře 15 m2 
parc. č. 276/26  - ostatní plocha, silnice   o výměře 18 m2, 
vše v k. ú. Zlámanka,

z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.

-21-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Ztracená – kab. smyčka NN, ČS) – č. 435

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3086, v katastrálním území Kroměříž,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Ztracená - kab. smyčka NN, ČS“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   500 Kč    na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti výustního objektu pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 436

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 277/4 a parc. č. 254/1 v katastrálním území Kotojedy,   pro účely zřízení a provozování  výústního objektu, který je ukončením  havarijního přepadu čerpací stanice Kotojedy,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice Kotojedy“   pro  společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   3.290 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-22-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávnické zahrádky – kab. NN, Mrázek) – č. 437

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 352/2, parc. č. 569, parc. č. 551 a parc. č. 570/1, v katastrálním území Trávník,   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávnické zahrádky - kab. NN, Mrázek“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.900 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 39/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 438

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 39 /2015  -  „Monofunkční bytový dům, Kroměříž, Kostnická“    mezi městem Kroměříž   a   Mgr. Thomasem Gordon Austrien, bytem  Kotojedy  92, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 43/2015 mezi městem Kroměříž a společností OKC, s. r. o. - č. 439

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2015 - „Komunitní bydlení, Trávnické zahrádky“ mezi městem Kroměříž   a  společností   OKC, s. r. o., se sídlem  Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž,   podle předložené zprávy. 

-23-

Smlouva o realizaci stavby č. 41/2015 mezi městem Kroměříž a společností Trasko, a. s.- č. 440

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.
uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 41 /2015 -  „Příprava lokality pro výstavbu RD, ul. K. Čapka, Kroměříž“     mezi městem Kroměříž   a  společností Trasko, a. s., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,   podle  předložené zprávy. 

2.
napojení  stavebního objektu SO 08 Dešťová kanalizace   do  kanalizačního řadu na ulici Karla Čapka v Kroměříži, který je  ve vlastnictví města Kroměříže

s o u h l a s í 

s vynětím orné půdy v uvedeném rozsahu:

parc.č. výměra druh pozemku Plocha vynětí ze ZPF pozemek dotčen stavebními objekty
641/12 2274 m2 orná půda (ZPF) 4m2 SO 01 Komunikace a chodníky 
3227/8 26 m2 orná půda (ZPF, památkově chráněné území) 15m2 SO 01 Komunikace a chodníky 
3227/7 33 m2 orná půda (ZPF, památkově chráněné území) 20m2 SO 01 Komunikace a chodníky 
641/23 53 m2 orná půda (ZPF) 18m2 SO 01 Komunikace a chodníky SO 04 Splašková kanalizace SO 06 Tlaková splašková kanalizace SO 07 Čerpací stanice splaškových vod

Smlouva o realizaci stavby č. 44/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 441

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2015 – „Zřízení sjezdu, ul. Dvořákova, Kroměříž, připojení pozemku p. č. st. 2250 v k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a xx, 767 01  Kroměříž, podle předložené zprávy.

-24-

Smlouva o realizaci stavby č. 45/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 442

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2015 - „Zřízení sjezdu, ul. Stoličkova, Kroměříž, připojení pozemku p. č. 1697/6 a 1697/7 v k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž   a  xx, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 46/2015 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 443

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 46/2015 - „Sjezd k výustnímu objektu lokalita u Billy - Kroměříž, p. č. 920/33, k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 47/2015 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek Třasoňova 3344 – č. 444

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 47/2015 - „Zateplení bytového domu Třasoňova č. p. 3344/8a, 767 01 Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků jednotek Třasoňova 3344, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 48/2015 mezi městem Kroměříž  a SVORNOST, stavebním bytovým družstvem, Kroměříž – č. 445

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 48/2015 - „Revitalizace BD/ 6BJ/Axmanova, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  SVORNOST, stavebním bytovým družstvem, Kroměříž, Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-25-

Smlouva o realizaci stavby č. 49/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 446

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 49/2015 - „Kanalizační přípojka pro RD, p. č. 136/2, Bílany“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 50/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 447

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 50/2015 – „Vodovodní přípojka zahradních domů, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 51/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 448

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51/2015 - „Stavební úpravy objektu, Hanácké náměstí č. p. 475, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 52/2015  mezi městem Kroměříž a společností Makovec, a. s. – č. 449

Rada města  Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 52/2015 - „Oprava a stavební úpravy prodejny masa, uzenin, lahůdek, sýrů a pečiva firmy Makovec a. s. v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž  a  společností MAKOVEC, a. s., náměstí T. G. Masaryka 201, 796 01 Prostějov, podle  předložené zprávy. 

-26-

Smlouva o realizaci stavby č. 53/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 450

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 53/2015 - „Výstavba rodinného domu Kroměříž, ulice Legionářů, parc. č. 3744/33“ mezi městem Kroměříž  a  xx, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 54/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 451

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 54/2015 - „Novostavba rodinného domu v Trávníku, část Trávnické zahrádky, parc. č. 353/2, 353/1, k. ú. Trávník“ mezi městem Kroměříž  a  xx, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 55/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 452

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 55/2015 - „Plynofikace RD - Postoupky č. 98, parc. č. 162, k. ú. Miňůvky“ mezi městem Kroměříž  a  xx, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 56/2015 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 453

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření   smlouvy  o realizaci  stavby č. 56/2015 -   „Rekonstrukce vodovodního řadu 1-9- 6, Kroměříž, m. č. Vážany“ mezi městem Kroměříž  a  společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-27-

Smlouva o realizaci stavby č. 57/2015 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 454

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 57/2015 - „Zateplení rodinného domu, Velehradská 529/45, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 58/2015 mezi městem Kroměříž a společností IWWA, s. r. o. – č. 455

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 58/2015 - „Změna dokončené stavby budovy občanského vybavení, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  IWWA, s. r. o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 59/2015 mezi městem Kroměříž a xx – č. 456

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 59/2015 - „Rodinný dům Kroměříž - Trávník “ mezi městem Kroměříž a xx, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 60/2015 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 457

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 60/2015 - „Oprava kanalizace Kroměříž - Sněmovní náměstí“ mezi městem Kroměříž  a  společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

-28-

Smlouva o realizaci stavby č. 61/2015 mezi městem Kroměříž a xx  - č. 458

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 61/2015 - „Stavba garáže a skladu domácích potřeb“ mezi městem Kroměříž  a xx, podle  předložené zprávy. 

Souhlas vlastníka s uzavřením nájemní smlouvy s MC Klubíčko, o. s. – č. 459

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Zachar, Kroměříž, p. o., IČ: 47933810, se sídlem Albertova 4062, 767 01  Kroměříž, zastoupenou Mgr. Petrou Fečkovou, ředitelkou a Mateřským centrem Klubíčko, o. s., IČ: 26602024, se sídlem Albertova 4062/8, 767 01  Kroměříž zastoupené Ing. Marcelou Bradovou, ředitelkou,  na dobu určitou s účinností od 1. července 2015 do 30. června 2018, tj. na dobu tří let.

Udělení souhlasu vlastníka s umístěním sídla – č. 460

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s umístěním sídla „Krajského svazu karate ČSKe Zlínského kraje z.s.“ na adrese Kotojedská 2590, 767 01  Kroměříž. 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 461

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v předloženém zápise se zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 1. července 2015, podle předložené zprávy. 

-29-

Souhlas s umístěním sídla pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kroměříž – č. 462

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži nacházející se na stpč. č. 7274 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sbor dobrovolných hasičů města Kroměříže, IČ: 479 30 331, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01  Kroměříž.

2.

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 22 v obci Bílany, 767 01 Kroměříž nacházející se na stpč. č. 120/2 a stpč. 121 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Bílany u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sbor dobrovolných hasičů místní část Bílany, IČ: 603 83 135, se sídlem Kovářská 16/10, 767 01  Kroměříž.

3.

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 69 v obci Postoupky, 767 01  Kroměříž nacházející se na stpč. č. 259/1 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Postoupky u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sbor dobrovolných hasičů Postoupky,  IČ: 634 59 566 se sídlem Ztracená, 767 01  Kroměříž.

4.

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 4 v obci Hradisko, 767 01  Kroměříž nacházející se na stpč. č. 148/1 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Hradisko u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sbor dobrovolných hasičů, IČ: 65270 118, se sídlem Hradisko 43, 767 01  Kroměříž.

5.

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č. p. 33 v obci Zlámanka, 767 01  Kroměříž nacházející se na stpč. č. 92 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Zlámanka u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sbor dobrovolných hasičů Zlámanka, IČ: 634 58 870, se sídlem Ztracená 68/11, 767 01  Kroměříž

-30-

6.

u d ě l u j e 

souhlas s umístěním sídla v budově č.p. 138 v obci Trávník, 767 01  Kroměříž nacházející se na stpč. č. 166/1 a stpč. č. 166/2 zapsané na listu vlastnictví č. 10001vedeném pro obec Kroměříž katastrální území Trávník u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Sbor dobrovolných hasičů Trávník, IČ 603 83 372 se sídlem Trávník 138, 767 01  Kroměříž.

Žádost xx o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – č. 463

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 5. 2012, včetně jejich dodatků, uzavřené s xx, IČ 652 71 416, se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži, dohodou, a to ke dni  31.07.2015

2.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 5. 2012, včetně jejich dodatků, uzavřené s xx, IČ 652 71 416 se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 4091-92 na ulici Nitranská v Kroměříži, dohodou, a to ke dni 31.07.2015

3.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v 1. NP v domě č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříž o celkové výměře  37,18 m2

4.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v suterénu domu č.p. 4091-92 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 59,29 m2

-31-

Žádost společnosti ELPAX, s. r. o., o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – č. 464

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 5. 2012, včetně jejich dodatků, uzavřené se společností ELPAX, s. r. o., IČ 181 88 851, se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01  Kroměříž zastoupené xx, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži, dohodou, a to ke dni  31.07.2015

2.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 5. 2012, včetně jejich dodatků, uzavřené se společností ELPAX, s. r. o., IČ 181 88 851, se sídlem Milíčovo nám. 525/7, 767 01  Kroměříž zastoupené xx, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 4091-92 na ulici Nitranská v Kroměříži dohodou, a to ke dni 31.07.2015.

Provoz veřejných WC na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 465

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytování příspěvku ve výši 20.000 Kč měsíčně, za účelem provozování veřejných WC v budově Hanácké náměstí č. 625, pro Kroměřížské technické služby, s. r. o., s účinností od 14. července 2015. 

Výsledek aukce služebních vozidel – č. 466

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na koupi dvou služebních vozidel se společností AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž s celkovou nabídkovou cenou 746.570  Kč  s DPH, podle  předložené zprávy.

-32-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu Úprava školní zahrady – polyfunkční hřiště v k. ú. Bílany – č. 467

Rada města Kroměříže po projednání  doporučení hodnotící komise 

r o z h o d l a   

o  výběru nejvhodnější nabídky a 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o dílo na stavbu  na stavbu  „Úprava školní zahrady-polyfunkční hřiště parc. č. 228, k. ú. Bílany“, s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to: 
K+S  STAVEBNÍ  s. r. o.,  Vrchlického 2889/31, 767 01 Kroměříž 
za cenu dle nabídky  3.962.816 Kč bez DPH, tj. 4.795.008  Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč: 
Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 
za cenu dle nabídky  4.905.000 Kč vč. DPH

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč: 
PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a. s., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 Vokovice 
za cenu dle nabídky  4.850.429,28 Kč vč. DPH

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit dofinancování akce „Úprava školní zahrady -polyfunkční hřiště parc. č. 228, k. ú. Bílany“  do rozpočtu města Kroměříže na rok 2016, ve výši 1.800 tis. Kč.

Žádost Apoštolské církve Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 468

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vydání bezplatných parkovacích karet pro Apoštolskou církev Kroměříž. 

Žádost společnosti Bezpečnostní systémy s. r. o. Kroměříž o vydání  bezplatných parkovacích karet – č. 469

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vydání bezplatných parkovacích karet pro společnost Bezpečnostní systémy s. r. o., Na Sádkách 1935/1, Kroměříž.  

-33-

Schválení dotací do 50.000 Kč – č. 470

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a) 

poskytnutí dotací do 50.000 Kč žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže:

SEZNAM SCHVÁLENÝCH DOTACÍ DO 50 000 Kč žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže 

Příjemce dotace Číslo žádosti Dotace ve výši 

Bike park 146/03/15/2 0 Kč
Bike park 181/02/15/2 0 Kč
Centrum služeb postiženým Zlín - Horizont 150/02/15/2 5 300 Kč 
Club extrémních sportů 143/02/15/2 7 900 Kč
Dětský domov 178/03/15/2 3 900 Kč
Gymnázium Kroměříž 136/03/15/2 8 100 Kč
Jezdecká stáj Stoličkovi - FO 173/02/15/2 0 Kč
Kuželkářský klub 165/03/15/2 0 Kč
Leteckomodelářský klub 157/03/15/2 0 Kč
Lodní sporty 141/02/15/2 8 100 Kč
Mažoretky J. Pavlíčkové 152/03/15/2 0 Kč
MC Klubíčko 168/03/15/2 8 100 Kč
Moravský rybářský svaz, MO Kroměříž 174/02/15/2 17 800 Kč
Moravský rybářský svaz, MO Kroměříž 175/05/15/2 0 Kč
Paráda 159/03/15/2 0 Kč
Prompt servis 137/03/15/2 1 600 Kč
Slováková J. - studio Kamarád - FO 153/02/15/2 6 200 Kč
Střední škola hotelová a služeb 138/02/15/2 6 500 Kč
TEFO 156/03/15/2 5 700 Kč
TJ Slavia - MBA 142/02/15/2 48 500 Kč
TJ Slavia - judo 145/02/15/2 22 300 Kč
TJ Slavia - karate 155/02/15/2 16 000 Kč
T.J. Sokol Kroměříž 144/03/15/2 2 300 Kč
T.J. Sokol Postoupky - šachový odd. 149/02/15/2 38 500 Kč
TK Gradace 182/02/15/2 13 000 Kč
TK Henzély 170/02/15/2 11 400 Kč
TS Henzély 169/02/15/2 4 500 Kč
Volleyball club 139/03/15/2 8 100 Kč
Vodácký klub 163/02/15/2 11 500 Kč
Fotoklub DK Kroměříž 166/03/15/2 5 000 Kč
SWING BAND - FO 148/03/15/2 5 527 Kč
Klub UNESCO 158/03/15/2 0 Kč
Centrum služeb postiženým Zlín - Horizont 151/03/15/2 6 050 Kč
Oblastní spolek ČČK 135/03/15/2 10 000 Kč
MC Klubíčko 183/05/15/2 0 Kč
Poradenské centrum pro sluchově postižené 160/02/15/2 31 500 Kč
AG Kroměříž 140/03/15/2 2 500 Kč
Inspiruj se 180/02/15/2 5 000 Kč
Klub SHM Kroměříž 162/03/15/2 5 000 Kč
o. s. Barbořice 171/02/15/2 0 Kč
o. s. Barbořice 172/03/15/2 9 800 Kč
Hortus  Moraviae 176/03/15/2 9 950 Kč
Gábová Jana - FO 179/02/15/2 0 Kč
Kroměřížská dráha 147/02/15/2 30 000 Kč
MC Klubíčko 167/02/15/2 20 000 Kč
Muzejní a vlastivědná společnost 184/02/15/2 0 Kč
Muzeum umění Olomouc 128/02/15/1 10 000 Kč

C E L K E M 405 627 Kč

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, podle předložené zprávy.

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dotace nad 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, podle předložené zprávy

SEZNAM NÁVRHŮ DOTACÍ nad  50 000 Kč  žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže 

Příjemce dotace Číslo žádosti Dotace ve výši 

HK Kroměříž   161/02/15/2 100 000 Kč

C E L K E M 100 000 Kč

Čerpání dotací v rámci dotačních titulů za rok 2014 – č. 471

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o čerpání dotací za rok 2014, podle  předložené zprávy.

Žádost o poskytnutí sponzorského daru – č.  472

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové organizaci, na zajištění aktivizačních činností pro klienty.

-35-

Ustanovení odpovědného politika a koordinátora pro Místní agendu 21 – č. 473

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

ustanovit PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D., odpovědným politikem pro MA21

2.

ustanovit Mgr. Viliama Staňka koordinátorem MA21.

Žádost o schválení studijní cesty – č. 474

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studijní cestu PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace, do prestižních knihoven Německa a Dánska, pořádanou sdružením SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR v Praze v termínu od 26. října  do 30. října  2015.

Schválení služební cesty do partnerského města Piekary Slaskie – č. 475

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

účast delegace města Kroměříže ve složení Mgr. Jaroslav Němec, s chotí, na akci Dni Miasta v partnerském městě Piekary Slaskie v termínu 11. -12. července 2015, včetně dopravy služebním automobilem.

Zahraniční služební cesta do Kremsu – č. 476

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu do rakouského partnerského města Krems ve složení PhDr. Pavel Motyčka Ph.D. a  Mgr. Jana Kutá  29. července  2015. K této zahraniční  služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž.

-36-

Zahraniční služební cesta do Ružomberku – č. 477

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu do Ružomberku ve složení PhDr. Pavel Motyčka, PhD.,  Mgr. Pavel Zrna, Mgr. Aleš Vrtal, Jaroslava Krejčiříková, Jan Hrdina a účinkující  amatérských souborů a řemeslníků,  ve dnech 25. a 26. července 2015. K zahraniční cestě bude použito služební vozidlo Domu kultury Kroměříž Renault Traffic, služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž Ford Transit a jedno osobní služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž. 

Souhlas s přijetím daru od firmy SZP Těšnovice, a. s.  pro Dům kultury Kroměříž – č. 478 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přijetí daru ve výši 20.000 Kč  od firmy SZP Těšnovice, a. s., Těšnovice 153, 767 01  Kroměříž  pro Dům kultury v Kroměříži, p. o., ve prospěch akce Dožínky Zlínského kraje 2015.

Jmenování členů dozorčí rady KTS, s. r. o.  – č. 479

Rada  města Kroměříže, plnící funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž po projednání

k o n s t a t u j e, 

že členům dozorčí rady zanikla funkce uplynutím funkčního období 

j m e n u j e

Ing. Jaroslava Adamíka
Ing. Radima Hlaváče
Marka Šindlera

členy dozorčí rady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., s účinností od 14. července 2015. 

Mgr. Jaroslav Němec                  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže               místostarosta města Kroměříže