Usnesení z 15. schůze Rady města Kroměříže

| 18.06.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 15. schůze Rady města Kroměříže konané 15. června 2015

Bytové záležitosti – č. 371

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 269 - 07 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. dubna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži manželům xx s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení 

2.

část usnesení č. 269 - 07 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. dubna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení 

3.

část usnesení č. 269 - 07 z 11. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. dubna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži panu xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2015 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření  nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu  - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě,že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy  s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č.pop.4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

u k l á d á

1.
Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní xx  
k předání bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb. 

-10-

2.
Kroměřížským technickým službám, s.r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně pana xx
k předání bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži dle 
§ 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

3.
Kroměřížským technickým službám, s.r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní xx
k předání bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul.v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

4.
Kroměřížským technickým službám, s.r.o. Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní xx k předání bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.  

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.06.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži


V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou
náhradníci:

xx
xx

2.

xx

byt č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži

-11-

V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády  č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

3.

xx

byt č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

4.

xx

byt č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx
xx

5.

xx

byt č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx
xx

6.

xxx

byt č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

-12-

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx (společný nájem bytu § 2270), a to na dobu určitou do 30.06.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

náhradníci:
xx
xx

2.

pronájem bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.06.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena  nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx

xx

Prodej části pozemku parc. č. 1509/7 v k. ú. Kroměříž – č. 372

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části  pozemku   parc. č. 1509/7- ostatní plocha, o výměře  cca 2 m2   v k. ú.   Kroměříž  pro společnost Areál    Spáčilova   KM   s. r. o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  1.000 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

-13-

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži – č. 373

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti  Mgr. Milana Antoše – ředitele společnosti Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s. 

s c h v a l u j e 

1.

užívání nebytových prostor od 17. května 2015 do doby ukončení výběrového řízení, za stávajících podmínek

2.

uzavření smlouvy s Centrem služeb postiženým Zlín, o. p. s., IČ: 25300083, na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži o celkové výměře 847,74 m2 na dobu 10 let  s účinností od 16. června 2015, za výši nájemného 100.000 Kč ročně, za účelem provozování centra poskytujícího sociální služby a chráněné dílny. 

Uzavření smlouvy na pronájem garáže na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 374

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní  xx bytem Lutopecká 1422, 767 01  Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1991 na ulici Lutopecká  na pozemku parc. č. 7870/1 v k. ú. Kroměříž  na dobu neurčitou s účinností od 16. června 2015 za výši ročního nájemného 1.200 Kč,   za účelem garážování motorového vozidla ve vlastnictví nájemce.

Žádost o souhlas s umístěním vyhrazeného parkovacího místa na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 375

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP č. 067997 pana xx, bytem  767 01 Kroměříž na ulici Havlíčkova na parc. č. 3105/1 - ostatní plocha, v k. ú.  Kroměříž  o rozloze 3,5 m x 4,0 m pro vozidlo RZ  2Z27237 na dobu neurčitou s tím, že si město Kroměříž vyhrazuje právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

-14-

Žádost o dlouhodobý pronájem 1. a 2. NP budovy č. pop. 114 na ulici Prusinovského v Kroměříži (Klub Starý pivovar) – č. 376

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 114 na ulici Prusinovského v Kroměříži o celkové výměře 511,04 m2, za účelem provozování klubové kulturní činnosti s důrazem a zaměřením na ochotnické divadlo a jiné drobné kulturní (hudební, výtvarné a pod.) formy. 

Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci č. OSM-039/2011 – č. 377

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o spolupráci č. OSM-39/2011 uzavřené dne 5. září 2011 s Kroměřížskou nemocnicí, a. s., IČ: 27660532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž,   dohodou, a to ke dni 30. června 2015. 

Nabytí pozemku parc. č. 94/8 a 4557 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 378

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí   pozemků parc.   č.  94/8 -  ostatní plocha, o výměře  451 m²  a parc.   č.  4557 -  ostatní plocha, o výměře  161 m²  v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 625/25 a 704/5 v k. ú. Kroměříž – č. 379

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemků   parc. č. 625/25 -  ostatní plocha, o výměře 161 m2   a parc. č.  704/5 - lesní pozemek, o výměře 902 m2  v k. ú.   Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-15-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 601/17 v k. ú. Kroměříž – č. 380

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje,  ani  pronájmu,      pozemku   parc. č. 601/17 -  ostatní plocha,   o výměře 737 m2   v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 299/3 v k. ú. Miňůvky – č. 381

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  299/3 – zahrada, o výměře  56 m²   v k. ú. Miňůvky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 420/1, 3096/2 a 3780/2 v k. ú. Kroměříž – č. 382

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje   částí    pozemků   parc. č. 420/1 o výměře cca  14 m2, parc. č. 3096/2 o výměře  cca   4 m2  a parc. č. 3780/2 o výměře cca   10 m2, vše   ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž.  

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vnitrobloku na ulici Kotojedská v Kroměříži – č. 383

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   částí    pozemků   parc. č. 5026 - ostatní plocha, o výměře 1.168 m2, parc.č. 5028- ostatní plocha, o výměře 353 m2,  parc. č. 5174 - ostatní plocha, o výměře 461 m2, parc. č. 5175 - ostatní plocha,  o výměře 51 m2  a  dále částí pozemku parc. č. 1066/17, podle nového geometrického plánu č. 6541-198/2014 ze dne 17. září 2014, označených jako parc. č. 1066/33 – zahrada, o výměře 32 m2 a parc. č.  1066/34 - zahrada o výměře 11 m2, vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kotojedská. 

-16-

Souhlas s povolením výjimky na parkovací stání – Poliklinika Kroměříž – č. 384

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s povolením výjimky z ustanovení § 5, odst. 2 vyhlášky  č. 268/2009 Sb., v platném znění,   o technických požadavcích na stavby, a to na počet parkovacích  stání  pro stavbu:  „Poliklinika Kroměříž, náměstí Míru 3760, 767 01  Kroměříž“.

Smlouva o  realizaci stavby č. 32/2015 mezi městem Kroměříž a paní xx – č. 385

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 32/2015 – „Letní restaurační zahrádka“ mezi městem Kroměříž a paní  xx, , 683 01 Rousínov, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 33/2015 mezi městem Kroměříž a Restaurací Centrál – č.  386

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 33/2015 – „Letní restaurační zahrádka“ mezi městem Kroměříž a Restaurací Centrál, Velké náměstí 37, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 42/2015 mezi městem Kroměříž a společností OC Rejdiště, s. r. o. – č. 387

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 42 /2015 -  „Místo pro přecházení MK a spojovací chodník na p. č. 3271/2, 1113/8, k. ú.  Kroměříž“     mezi městem Kroměříž   a  společností   OC Rejdiště, s. r. o., se sídlem  Tylova  220/17, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy doplněné o stanovisko stavebního úřadu. 

-17-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (KM, Soudní-rozšíření kab. NN, garáže) – č. 388

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc.č.  390/1  v   k. ú. Kroměříž      pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „KM, Soudní - rozšíření  kab. NN, garáže“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (KM, připojení DTS+NN a VN 815, Toma) – č. 389

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  1465/2  v   k. ú. Kroměříž     pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „KM, připojení DTS +NN z VN 815, Toma“ pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu  ve výši   2.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-18-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (KM, Čápka – přel. VN – Toma) – č. 390

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č.  1476/7, 1465/2, 3274/1, 1101/1 a 1102/1  v k. ú. Kroměříž   pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „KM, Čápka - přel. VN - TOMA“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   4.500 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Obvodová – příp. NN, Jüptner) – č. 391

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č. st. 2391 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Obvodová - příp. NN, Jüptner“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-19-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s., Kroměříž (Strž – příp. NN, Skříček) – č. 392

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č.  2532/2  v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : „Kroměříž, Strž - příp. NN, Skříček“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (NTL plynovod. přípojka pro RD č. p. 4195, Kroměříž, Třešňová) – č. 393

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc.č. 604/124 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „NTL plynovod. přípojka pro RD č. p. 4195, Kroměříž, Třešňová“ pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

-20-

Zřízení služebnosti pro OC Rejšitě s. r. o. – č. 394

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti  stavby a užívání chodníků a  odstavných stání   k tíži  části pozemků   parc. č. 1104/45, parc. č.  1104/61, parc. č. 3271/2  v   k. ú. Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování objektů  Chodníků (SO-281) a  Odstavných stání (SO-282, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto objektů, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „OC Rejdiště “   pro  OC REJDIŠTĚ  s. r. o., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu  ve výši 20.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby, za podmínky, že investor naplní svůj závazek a vysadí 15 kusů stromů, podle smlouvy o spolupráci ze dne 13. ledna 2014. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Uzavření smlouvy na užívání areálu dětského dopravního hřiště – č. 395

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o užívání mezi městem Kroměříž a Českým červeným křížem, oblastním spolkem Kroměříž, IČ: 00426351, se sídlem Koperníkova 2646/1, 767 01  Kroměříž na užívání nemovitostí:

a)
budova č. p. 2646 - jiná stavba na pozemku p. č. st. 5639

b)
budova bez č. p. - garáž na pozemku p. č. st. 5640

c)
pozemky p. č. 5639 a st. 5640 - zastavěná plocha a nádvoří,  a p. č. 469/9 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

vše v památkově chráněném území katastrálního území Kroměříž, zapsané na listu vlastnictví č. 5062 v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž na dobu určitou, a to od 16. června 2015 do 1. května 2020,  za účelem provozování dětské dopravní výchovy a dalších výchovně vzdělávacích aktivit.

-21-

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – č. 396

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny   pozemků    parc. st. č. 2774 - zastavěná plocha a nádvoří,             o výměře  418  m2, parc. st. č. 3158 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  266  m2, parc. st. č. 6969 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  63  m2, parc. č. 1468/11 - ostatní plocha, o výměře cca 3.243 m2  a  částí pozemku parc. č.  1441/5, podle nového geometrického plánu označených jako pozemky parc. č. 1441/26 - orná půda, o výměře 1.296 m2 a parc. č. 1441/27 - orná půda, o výměře 216 m2, vše v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví PMS Reality, a. s. za pozemek  parc. č. 641/11 -  orná půda, o výměře 3.074 m2,  parc. č. 665/46 -  orná půda, o výměře 6.284 m2,  za část pozemku  parc. č. 673/2 -  orná půda, o výměře 7.889 m2 a za část pozemku parc. č. 888, podle nového geometrického plánu označeného jako pozemek parc. č. 888/14 - orná půda, o výměře 1.240 m2, vše v k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví  města Kroměříže.

Transformace Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s. na Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú. – č. 397

Rada města Kroměříž, IČ 00287351, se sídlem Kroměříž, Velké náměstí 115, PSČ 767 01 v působnosti jediného zakladatele obecně prospěšné společnosti Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s.,  IČ: 26940931, se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/2, PSČ 767 01, učinila tato rozhodnutí:

I. 
Zakládací listina obecně prospěšné společnosti se mění tak, že článek VI. 2. nově zní takto:
2. Správní rada má tři členy.
Ostatní ustanovení zakládací listiny zůstávají beze změn. 

II. 
Novými členy správní rady obecně prospěšné společnosti se jmenují:
- pan PhDr.  Pavel Motyčka Ph.D.
- pan Petr Horka
- pan Marek Šindler
  Kroměříž

III. 
Schvaluje se změna právní formy z obecně prospěšné společnosti Pečovatelská služba Kroměříž, o. p. s., na ústav Pečovatelská služba Kroměříž, z. ú., podle předneseného návrhu rozhodnutí o změně právní formy vypracovaného obecně prospěšnou společností ze dne 15. června 2015.

-22-

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 398

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění 

1.

s c h v a l u j e 

předložený program Valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

2.

s c h v a l u j e 

orgány valné hromady:

Mgr. Jaroslav Němec  - předseda valné hromady 
JUDr. Karel Smíšek -  ověřovatel  zápisu z valné hromady
Anna Snídalová - zapisovatelka z valné hromady

3.

s c h v a l u j e

zprávu jednatele společnosti o hospodaření a činnosti společnosti 

4.

b e r e   n a    v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2014 

5.

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2014

6.

s c h v a l u j e

účetní závěrku společnosti za rok 2014 

-23-

7.

s c h v a l u j e 

rozdělení zisku společnosti za rok 2014  ve výši 3.788.949,14 Kč takto: 


Zákonný rezervní fond 379.000,00 Kč
Příděl do sociálního fondu   100.000,00 Kč
Příděl do fondu odměn   250.000,00 Kč
Příděl do fondu rozvoje              3.009.949,14 Kč
Příděl do fondu ředitele           50.000,00 Kč

8.

s c h v a l u j e

a)

odměnu jednateli Mgr. Petru Sedláčkovi, jako celoroční hodnocení ha rok 2014, ve výši jednoho měsíčního platu

b)

odměnu jednateli RSDr. Vladimíru Kenšovi, jako celoroční hodnocení za rok 2014, ve výši jednoho měsíčního platu 

c)

odměnu jednatelce Ing. Věře Knapkové, jako celoroční hodnocení za rok 2014 ve výši  jednoho měsíčního platu 

9.

s c h v a l u j e

auditorku Ing. Ludmilu Pospíšilovou (e. č. KAČR 1492) pro audit účetní závěrky za rok 2015-06-08

10.

o d v o l á v á 

a)

Ing. Věru Knapkovou, BA,  ke dni  15. červnu  2015,  z funkce jednatele

b)

RSDr. Vladimíra Kenšu, ke dni 15. červnu  2015, z funkce jednatele 

11.

j m e n u j e

a)
MUDr. Tomáše Třasoně,  ke dni 16. červnu  2015, do funkce jednatele 

b)
Jiřího Kašíka,  ke dni 16. červnu 2015, do funkce jednatele 

-24-

Návrh  MAMUT – THERM s. r. o. , na vystavení směnky namísto bankovní záruky – č. 399

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s o u h l a s í

s návrhem MAMUT - THERM s. r. o., se sídlem Slaměníkova 302/23, Maloměřice, Brno, IČ: 26885263, zastoupená  jednateli Ing. Pavlem Michlem a Martinem Nekvapilem na vystavení vlastní směnky namísto bankovní záruky na dobu záruční doby upravené ve smlouvě o dílo uzavřené dne 10.09.2014 mezi městem Kroměříž jako objednatelem a firmou MAMUT - THERM s. r. o.,  jako zhotovitelem, č. smlouvy zhotovitele 200/1400807, č. smlouvy objednatele 2014/42/Ko, kdy předmětem smlouvy je snížení energetické náročnosti objektu Základní školy Zachar,  Albertova 4062/8, 767 01 Kroměříž. 

Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 18. března 2015 a 3. června 2015 – č. 400

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložené zprávy z jednání dopravní komise RMK ze dne 18. března 2015  a 3. června 2015

u k l á dá 

příslušným odborům Městského úřadu Kroměříž zpracovat krátké informativní zprávy ke konkrétním bodům uvedeným v předložené zprávě a tyto předložit na schůzi Rady města Kroměříže 24. srpna 2015.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 401

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu  města  Kroměříže  schválit  prověření  této žádosti  na změnu  územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) 

xx,  767 01  Kroměříž, zařazení  pozemku  parc. č. 1534/3  umístěného  v  k.ú.  Kroměříž  do ploch  individuální  rekreace (RI návrh).

-25-

Vyhodnocení veřejné zakázky – Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž – č. 402

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

I. 

vyřazení nabídek  v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nabídku uchazeče ALTAIR SOFTWARE s. r. o, IČ: 28350511, ze 3. části veřejné zakázky

a

v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nabídku uchazeče FirstPower s. r. o., IČ: 28386191, ze 4. části veřejné zakázky 

II.

uzavření smlouvy

1. část - Virtualizace telefonní ústředny
s uchazečem NWT a. s., IČ 63469511 
s nabídkovou cenou 274.000 Kč bez DPH,  tj. 331.540  Kč s DPH

2. část - Konsolidace aktivních prvků a SAN infrastruktury, zvýšení bezpečnosti LAN
s uchazečem Computer system cz s. r. o., IČ 26834979 
s nabídkovou cenou 2.490.940 Kč bez DPH, tj. 3.014.037,40 Kč s DPH

3. část - Konsolidace SQL infrastruktury
s uchazečem Computer system cz s. r. o., IČ 26834979 
s nabídkovou cenou 337 710  Kč bez DPH, tj. 408.629,10 Kč s DPH

4. část - Zajištění energetické bezpečnosti IT infrastruktury
s uchazečem Charita Opava, IČ 43964591 
s nabídkovou cenou 332.400 Kč bez DPH, tj. 402.204,00 Kč s DPH

5. část - Webový GIS portál občana
s uchazečem GEOVAP, spol. s r.o., IČ 15049248 
s nabídkovou cenou 290.000 Kč bez DPH, tedy 350.900,00 Kč s DPH.

Změna poskytovatele služeb pevných telefonních linek – č. 403

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření rámcové smlouvy se společností O2 Czech Republik a. s., IČ 60193336,  na fixní telefonní služby, na dobu neurčitou,  podle předložené důvodové zprávy.

-26-

Uzavření darovací  smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro ČR – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje – č. 404

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

poskytnutí daru ve výši 40.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015,   Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje,  za účelem zlepšení pracovních podmínek a vybavení příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, stanice Kroměříž

2.

uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž jako dárcem a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje jako obdarovaným, podle předložené zprávy. 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH Kroměříž – č. 405

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresnímu sdružení Kroměříž, na činnost v oblasti požární ochrany v okrese Kroměříž

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o finanční příspěvek – č. 406

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit poskytnutí finančního příspěvku, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, ve výši 10.000 Kč pro Sociální služby města Kroměříže na pořízení retro kuchyňky v Domově se zvláštním režimem Strom života. 

-27-

Společné setkání občanů s rodáky Těšnovic – č. 407

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže schválit rozpočtové  opatření v rozpočtu  města Kroměříže na rok 2015  ve výši 40.000 Kč na „Společné  setkání občanů s rodáky Těšnovic“, podle předložené zprávy.

Žádost Oblastní charity Kroměříž o finanční příspěvek na nákup evakuačních plachet – č. 408

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.
poskytnutí  dotace  ve výši 24.000 Kč na nákup evakuačních  plachet pro  Oblastní  charitu  Kroměříž 

2.
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy   o  poskytnutí  neinvestiční  dotace z  rozpočtu  města Kroměříže, podle předložené  zprávy.

Žádost Oblastní charity Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 409

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vydání  deseti  kusů  bezplatných  parkovacích karet pro  vozidla Oblastní  charity Kroměříž na dobu  jednoho roku.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2015 – č. 410

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2015 u příspěvkových organizací Základní škola Zachar Kroměříž, Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945 a Základní škola Slovan, Kroměříž, podle předložené zprávy.

-28-

Žádost Nadace pro transplantace kostní dřeně o finanční dar – č. 411

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města na rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Nadaci pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/12, Plzeň, na podporu rozvoje dárcovství a transplantací kostní dřeně a léčby leukémií. 

Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizace  - č. 412

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizace, na 155 žáků, s účinností od 1. září 2015

b)

podání žádosti Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizace,  o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu 

Analýza stavu pojištění příspěvkových organizací zřizovaných městem – č. 413

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r  e    n a   v ě d o m í 

předloženou analýzu stavu pojištění v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Kroměříž.

Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty – č. 414

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

služební cestu pana Mgr. Milana Budína, ředitele Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, do Velké Británie v rámci projektu „Most do života - jazykové vzdělávání“.

-29-

Prověření možnosti provozování veřejných akcí v budově č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí – č. 415

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o možnostech provozování veřejných akcí v budově č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříži. 

Žádost Klubu UNESCO Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku – č. 416

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, z částky 200.000,- Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Klub UNESCO Kroměříž na realizaci slavnostního setkání při příležitosti 70. výročí založení světové organizace UNESCO

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Klub UNESCO Kroměříž,  podle předložené zprávy.

Žádost osadního výboru Těšnovice o povolení prodloužení hudební produkce – č. 417

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce Sjezd rodáků dne 27. června  2015 do 3.00 hodin v areálu Žlíbek v Těšnovicích pořádané osadním výborem Těšňovice s tím, že po 22. hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele obce. 

Žádost GET ART! o. s ., o povolení prodloužení hudební produkce – č. 418

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 5/2008 na prodloužení doby konání slavnostní vernisáže 6. ročníku výstavy Sochy v zahradě 2015 dne 27. června 2015 do 1.00 hodin v Podzámecké zahradě u Dlouhého rybníka v Kroměříži, pořádané sdružením GET ART!, s tím, že po 22. hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

-30-

Návrh spolupráce Arcibiskupského zámku a zahrad s městem Kroměříž – č. 419

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

záštitu města Kroměříže nad programem Zapojení veřejnosti do správy a obnovy památek UNESCO v Kroměříži, realizovaného Národním památkovým ústavem, Správou státního zámku Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříži

n e s c h v a l u j e 

konání veřejné sbírky městem Kroměříží na obnovu kroměřížských historických zahrad (památek UNESCO).

Uzavření partnerské smlouvy mezi městy Kroměříž a Ružomberok – č. 420

Rada města  Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření partnerské smlouvy mezi městem Kroměříží a slovenským městem Ružomberok, podle předložené zprávy.

Návrh koncepce destinačního managementu v Kroměříži – č. 421

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh koncepce fungování destinačního managementu v Kroměříži,  podle předložené zprávy

u k l á d á  

1.

vedoucímu finančního odboru doplnit koncepci destinačního managementu o podrobný ekonomický rozbor, podle předložené zprávy v termínu do 24. srpna 2015 

2.   

Mgr. Veronice Škrabalové vypracovat rozbor právních kroků souvisejících s přípravou destinačního managementu,  podle předložené zprávy v termínu do 24. srpna 2015 

-31-

Pravidla pro fungování a financování osadních výborů města Kroměříže – č. 422

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu  města Kroměříže vydat směrnici  č. 1/2015 pravidla pro  fungování  a financování osadních  výborů města Kroměříže s účinností  od 1. července  2015, podle předložené zprávy.

Souhlas s přijetím daru od spolku ART Collegium 2002 pro Dům kultury v Kroměříži – č. 423

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

přijetí daru v max. výši 300.000 Kč  od ART Collegia 2002 Kroměříž, z. s., zastoupeného předsedou Petrem Vojtáskem, pro Dům kultury v Kroměříži, p. o., ve prospěch festivalu Hudba v zahradách a zámku 2015.

Zahraniční služební cesta do Nitry – č. 424

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu do slovenského partnerského města Nitra ve složení: PhDr. Pavel Motyčka, PhD., Mgr. Pavel Zrna, Šárka Kučerová a Mgr. Aleš Vrtal,  ve dnech 3. a 4. července 2015, při příležitosti městské slavnosti příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

K této služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž.

Směrnice ke zpracování a čerpání rozpočtu č. 425

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici č. 1/2015, ke zpracování a čerpání rozpočtu, podle předložené zprávy. 

-32-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 – č. 426

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže  na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 
         74,0 pol. 411 dotace veřejně prospěšné práce
       - 74,0 pol. 232 návrh dotace veřejně prospěšné práce
         65,0 pol. 411 dotace na činnost odb. lesního hospodáře a melior. dřeviny 
       252,0 pol. 411 dotace projekty prevence kriminality
     - 252,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
       960,0 pol. 232 návrh dotace sociálně právní ochrana dětí 
- 16.000,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti č. p. 533 a 534
  19.050,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol
___________________________________________________________________________ 
    4.075,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 
        710,0 pol. 501-2 platy sociálně právní ochrana dětí (SPOD)
        178,0 pol. 503 sociální zabezpečení SPOD
          72,0 pol. 503 zdravotní pojištění SPOD
          65,0 pol. 521 odborný lesní hospodář a meliorační dřeviny 
          10,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže (retro kuchyňka)
          40,0 pol. 504, 516 společné setkání rodáků Těšnovic
          24,0 pol. 522 Oblastní charita Kroměříž (evakuační plachty)
        432,0 pol. 532 dopravní obslužnost
   26.635,0         pol. 612 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol  
 - 20.000,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534
   - 4.091,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje
___________________________________________________________________________
     4.075,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace: 
495.920,- příjmy celkem
492.523,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů 
  - 3.397,- financování 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, PhD. 

     starosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže