Usnesení z 11. schůze Rady města Kroměříže

| 30.04.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 11. schůze Rady města Kroměříže konané 27. dubna 2015 

Bytové záležitosti – č. 269 – 07

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í 

1.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži manželům xx  s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži manželům xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu jč. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č.pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop.1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

6.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži panu xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

-2-

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č.19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s manželi xx  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č.pop 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní xx  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.11.2015 s tím, že bude řádně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.06.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.06.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži se slečnou  xx, a to na dobu určitou do 30.11.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 31.05.2016.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.11.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 31.05.2016 s tím, že před podpisem nájemné smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou    

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou do 31.05.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva  k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.11.2015 - z důvodu opakovaných stížností na sousedské vztahy v domě. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 31.07.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx,  xx a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.04.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx

xx

2.

xx

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

xx, za podmínky uvolnění bytu č. 15 o vel. 1012/76 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

xx

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 30.04.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

xx

xx

-8-

Nabytí pozemku parc. č. 286/5 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 270 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku parc.   č.  286/5 - ostatní plocha, o výměře 60 m²  v k. ú. Postoupky   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

Nabytí pozemků parc. č. 1578/2, parc. st. č. 5429 a 5430 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 271 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit   v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemku parc.   č.  1578/2 - ostatní plocha,  o výměře 334m²  a pozemků parc. st. č. 5429 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 86 m2 a st. č. 5430 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu    ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

Nabytí id. 8/20 pozemku parc. č. 34 v k. ú. Postoupky – č. 272 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit    nabytí   id. 8/20 pozemku parc.   č.  34  - zahrada,  o výměře 762 m²   v k. ú. Postoupky   z vlastnictví pana  Stanislava Jurtíka, bytem Plešovec č. 67, 768 11 Chropyně  do vlastnictví města Kroměříže formou darování. 

-9-

Úplatné nabytí parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – ÚZSVM (kupní cena) – č. 273 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  kupní cenu za  pozemek  parc.   č.  401 - ostatní plocha, o výměře 417 m2 v k. ú. Kroměříž  ve  vlastnictví ČR - Úřadu pro   zastupování  státu    ve  věcech majetkových, která činí  celkem   138.300 Kč. 

Uzavření smlouvy na pronájem odloučeného pracoviště MŠ, Gorkého 2566, Kroměříž – č. 274 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s Kroměřížskou nemocnicí a. s., IČ 276 60 532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž na pronájem budovy č. p. 2566 na ulici Gorkého v Kroměříži za účelem provozování mateřské školy.

Žádost p. Janovského o uzavření podnájemní smlouvy – č. 275 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s podnájmem pro paní  xx, bytem  767 01 Kroměříž  a paní xx, bytem 768 23  Břest, v nebytových prostorách budovy č. p. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 75,62 m2 za účelem provozování prodejny a půjčovny svatebního, těhotenského a společenského oblečení pro maminky a děti za podmínky, že nájemné pro paní  xx a paní  xx nesmí být vyšší než je nájemné pro pana xx bytem 768 23 Břest.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. pop. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži – č. 276 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži o výměře 847,71 m2 pro Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s.

-10-

Žádost Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o., o uzavření nové nájemní smlouvy – č. 277 - 06

Rada města Kroměříž po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Kroměříž a Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o., IČ: 708 98 2219, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1,  na pronájem budovy č. p. 2646 - jiná stavba na pozemku p. č. st. 5639,  budovy bez č. p. - garáž na pozemku p. č. st. 5640, pozemku p. č. 5639 a st. 5640 - zastavěná plocha a nádvoří,   a p. č. 469/9 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,  vše v k. ú. Kroměříž na dobu určitou 5 let,  a to s účinností od 1. května 2015 do 1. května 2020 za výši nájemného 3.000 Kč měsíčně za účelem využití pozemků jako Dětské dopravní hřiště. 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na garáž č. 1991 na ulici Lutopecká – č. 278 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení nájemní smlouvy č. 2013/0009 uzavřené dne 18.9.2013 s paní xx, bytem Lutopecká 1422, 767 01  Kroměříž na pronájem garáže č. 1991 na ulici Lutopecká v Kroměříži, dohodou, a to k 30. dubnu 2015 

2.

zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1991 na ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

Žádost o pronájem pozemku parc. č. 2372 v k. ú. Kroměříž – č. 279 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu, ani užívání,  pozemku parc. č. 2372 v k. ú. Kroměříž za účelem údržby pozemku.

-11-

Žádost o pronájem pozemků v k. ú. Kroměříž v okolí rybníku Nová Opleta – č. 280 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu, ani užívání,  pozemků v k. ú. Kroměříž za účelem sečení trávy:

Parcela č. Výměra v m2
4681 19 848,0
4682 16 312,0
4691 1 131,0
4692 1 094,0
4693 2 910,0
4916 323,0
4697 2 416,0
4698 972,0
4699 971,0
4649 2 041,0
4648 214,0
4650 232,0
4651 2 232,0
4655 2 069,0
4654 184,0
4657 2 107,0
4656 163,0

 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1509/7 v k. ú. Kroměříž – č. 281 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje    části  pozemku   parc. č. 1509/7- ostatní plocha   o výměře  cca   2  m2   v k. ú.   Kroměříž.

Souhlas s napojením kanalizační přípojky z RD do kanalizačního řadu ve vlastnictví města Kroměříže – č. 282 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

napojení  přípojky kanalizace splaškové  z  rodinného domu na parcele č. 75 v k. ú. Trávník do kanalizačního řadu  ve vlastnictví města Kroměříže.

-12-

Smlouva o realizaci stavby č. 27/2015 mezi městem Kroměříž a Vítkovice Doprava, a. s – č. 283 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 27 /2015 -  „Rozšíření čerpací stanice pohonných hmot Benzina o plnící stanici CNG“     mezi městem Kroměříž   a   společností Vítkovice Doprava, a. s., se sídlem  1. máje  3302/102a, 703 00 Moravská Ostrava,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 28/2015 mezi městem Kroměříž a KmNet s. r. o. – č. 284 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 28 /2015 -  „Výstavba datové optické sítě sídliště Oskol a Zachar, Kroměříž“     mezi městem Kroměříž   a   společností  KmNet  s. r. o.,  se sídlem Kaplanova  1780/1D, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 29/2015 mezi městem Kroměříž a Balaneo-Invest s. r. o. – č. 285 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2015 – „Letní kavárenská zahrádka“ mezi městem Kroměříž a společností Balaneo - Invest s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 30/2015 mezi městem Kroměříž a manželi xx  – č. 286 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 30 /2015 -  „Rodinný dům  na parc. č. 3744/90    v k. ú. Kroměříž“     mezi městem Kroměříž   a   manželi xx,  oba bytem 767 01 Kroměříž,   podle předložené zprávy. 

-13-

Smlouva o realizaci stavby č. 31/2015 mezi městem Kroměříž a ZŠ Zachar  Kroměříž  – č. 287   - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 31 /2015  -  „Stavební úpravy vstupního schodiště ZŠ Zachar“    mezi městem Kroměříž   a   Základní školou  Zachar, Kroměříž, příspěvkovou organizací, se sídlem  Albertova  4062, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města – č. 288 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v předloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 8. dubna 2015, podle předložené zprávy. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Obvodová - příp. NN. Jüptner) – č. 289 - 06

Rada  města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č. st. 2391 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Obvodová- příp. NN, Jüptner“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-14-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s.  (Kroměříž, Strž – příp. NN, Skříček) – č. 290 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc.č.  2532/2  v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Strž - příp. NN, Skříček“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice – kabel NN, Minařík) – č. 291 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č.  85 a 86/1  v   k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice-kabel NN, Minařík“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-15-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Plynová kotelna pro bytový dům Obvodová 3790, Kroměříž) – č. 292 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 1500/14, 1500/15, 1500/16, 1500/29 a 1500/231 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Plynová kotelna pro bytový dům Obvodová 3790, Kroměříž“ pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Vítkovice Doprava, a. s. (Rozšíření čerpací stanice pohonných hmot Benzina o plnící stanici CNG) – č. 293 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 64/8 v   k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Rozšíření čerpací stanice pohonných hmot Benzina o plnící stanici CNG“ pro  společnost Vítkovice Doprava, se sídlem 1. máje 3302, 70300 Ostrava jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  100 Kč/ m délky přípojky   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

-16-

Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž – č. 294 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

1.

rozhodnout o pořízení Regulačního plánu  Městské památkové rezervace Kroměříž z vlastního podnětu, v souladu s §62 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavební zákon

2.

uložit Stavebnímu úřadu Městského úřadu Kroměříž zadat  zpracování  Regulačního plánu Městského památkové rezervace Kroměříž  v rozsahu, který mu ukládá stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 295 - 02

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  prověření  těchto žádostí  na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) 

L - STAM, s. r. o., Pačlavice č.p. 197, 768 34  Pačlavice,

zařazení  pozemku  parc. č. 1061  umístěného  v k.ú. Bílany,  do smíšených ploch  výroby a služeb (SV stav) 

2)  

xx  U Sýpek č.p. 3589/10, 767 01  Kroměříž,

zařazení  pozemku   parc. č.  409  umístěného  v  k. ú.  Kroměříž,  do  ploch  všeobecného bydlení (BO stav)

3) 

SZP Těšnovice, a. s., Těšnovice č.p. 153, 767 01  Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. 210/1, 211 a parc. č. 212 umístěných v k. ú. Těšnovice do ploch zemědělské výroby (PZ návrh)

4) 

xx Spáčilova č.p. 3543, 767 01  Kroměříž,

zařazení  pozemku  parc. č.  2507/2  umístěného  v k. ú.  Kroměříž,  do ploch  individuální rekreace (RI stav)

-17-

Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – č. 296 - 02

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže určit Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže, členem zastupitelstva pro spolupráci   s pořizovatelem Územního plánu Kroměříž a územně plánovací dokumentace.

Veřejná zakázka v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“ – č. 297 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“

jmenuje

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a směrnicí k zadávání veřejných zakázek č. 2/2014 ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení na realizaci projektu tyto komise:

a) 

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Ing. Soňa Mertová
Ing. Jana Kotková
Ing. Martin Raus

b) 

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 
Mgr. Jana Kutá náhradník: Ing. Radim Hlaváč
Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Josef Císař
Ing. Jakub Karmazín náhradník: Ing. Jan Košner, Ph.D.
Ing. Zdeněk Zachariáš   náhradník: Ing. Martin Raus

z m o c ň u j e 

zmocňuje tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení nabídek.

-18-

Rozdělení dotací  do 50.000 Kč v rámci dotačních titulů města Kroměříže – I. výzva – č. 298

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací do 50.000 Kč žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže - I. výzva:

Seznam schválených dotací do 50.000 Kč žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže - I. výzva 2015

Příjemce dotace číslo žádosti dotace ve výši
2. pionýrská skupina J. Fučíka 67/02/15/1 7 000 Kč
2. pionýrská skupina J. Fučíka 66/01/15/1 10 000 Kč

Aeroklub

54/01/15/1

25 000 Kč

Aeroklub

55/02/15/1

5 000 Kč

Agility

117/01/15/1

3 000 Kč

Art Collegium 2002

63/02/15/1

20 000 Kč

Atletický klub

91/02/15/1

10 000 Kč

Atletický klub

92/03/15/1

5 000 Kč

Barbořice

119/03/15/1

10 000 Kč

BC92

14/01/15/1

3 000 Kč

Bike park

73/01/15/1

3 000 Kč

Centrum pro seniory Zachar

28/01/15/1

10 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Zl.kraje

25/01/15/1

5 000 Kč

Centrum služeb postiženým Zlín

6/01/15/1

20 000 Kč

Česká unie neslyšících

12/02/15/1

5 000 Kč

Česká unie neslyšících

11/01/15/1

10 000 Kč

Český svaz chovatelů

83/02/15/1

10 000 Kč

Český svaz pro film a video

43/02/15/1

10 000 Kč

Darmoděj

38/01/15/1

10 000 Kč

Divadelní spolek

88/01/15/1

50 000 Kč

Divadelní spolek

89/02/15/1

40 000 Kč

D-music

81/03/15/1

5 000 Kč

Domov pro osoby se ZP Zborovice

132/04/15/1

10 000 Kč

FOD - Klokánek, Havlíčkova, Kroměříž

9/01/15/1

25 000 Kč

FOD - Klokánek, Kollárova, Kroměříž

10/01/15/1

25 000 Kč

FOD Havlíčkova, Kroměříž

8/01/15/1

8 000 Kč

Fotoklub DK Kroměříž

23/01/15/1

12 000 Kč

Fotoklub DK Kroměříž

24/03/15/1

7 000 Kč

Galerie Orlovna

122/01/15/1

10 000 Kč

Galerie Orlovna

123/02/15/1

50 000 Kč

GET ART!

124/02/15/1

20 000 Kč

Gymnázium Kroměříž

74/03/15/1

5 000 Kč

Jaspis

53/01/15/1

10 000 Kč

Jazz Club Kroměříž

120/01/15/1

35 000 Kč

Jezdecká stáj S+S

32/01/15/1

2 000 Kč

-19-

Junák, středisko M. Svobody

33/03/15/1

5 000 Kč

Junák, středisko M. Svobody

34/01/15/1

25 000 Kč

Junák, středisko M. Svobody

35/02/15/1

4 700 Kč

Junák, středisko Polárka

111/02/15/1

10 000 Kč

Junák, středisko Polárka

112/01/15/1

20 000 Kč

Klub amatérského filmu Kroměříž

44/02/15/1

5 000 Kč

Klub orientačního běhu směr

49/02/15/1

15 000 Kč

Klub orientačního běhu směr

50/01/15/1

13 000 Kč

Klub SHM

86/01/15/1

30 000 Kč

Klub UNESCO

29/01/15/1

30 000 Kč

Klub UNESCO

30/02/15/1

45 000 Kč

Klub UNESCO

31/03/15/1

5 000 Kč

Konfederace politických vězňů

15/01/15/1

3 500 Kč

KST Swing

106/01/15/1

10 000 Kč

KST Swing

107/02/15/1

10 000 Kč

Kuželkářský klub

40/01/15/1

5 000 Kč

Kuželkářský klub

41/02/15/1

10 000 Kč

Kuželkářský klub

42/03/15/1

5 000 Kč

Lakros klub

113/03/15/1

4 000 Kč

Lakros klub

114/01/15/1

8 000 Kč

Leteckomodelářský klub

61/01/15/1

6 000 Kč

Leteckomodelářský klub

62/02/15/1

10 000 Kč

Lodní sporty

82/01/15/1

15 000 Kč

Mažoretky J. Pavlíčkové

7/01/15/1

15 000 Kč

MC Klubíčko

99/02/15/1

8 000 Kč

MC Klubíčko

100/03/15/1

8 000 Kč

Moravan

36/01/15/1

25 000 Kč

Moravan

37/02/15/1

10 000 Kč

Moravští madrigalisté

84/01/15/1

20 000 Kč

Moravští madrigalisté

85/02/15/1

10 000 Kč

MSKS Kynologický klub

46/01/15/1

7 000 Kč

NK Bajda

2/03/15/1

5 000 Kč

NK Bajda

3/01/15/1

20 000 Kč

Obl.charita Km - Charitní pečov.sl.

108/02/15/1

12 000 Kč

Obl.charita Km - Kont.centrum Plus

56/02/15/1

7 000 Kč

Oblastní spolek ČČK Kroměříž

19/01/15/1

50 000 Kč

Oblastní spolek ČČK Kroměříž

18/02/15/1

10 000 Kč

OS rodičů a přátel ZŠaMŠ spec.-Korálky

22/01/15/1

50 000 Kč

Petr Žůrek

60/02/15/1

30 000 Kč

Pionýr

65/01/15/1

3 000 Kč

Poradenské centrum pro sluch.post. KM

101/01/15/1

40 000 Kč

Prompt servis

64/02/15/1

3 000 Kč

Roska Kroměříž

78/01/15/1

15 000 Kč

Říše loutek

57/01/15/1

40 000 Kč

SDH Postoupky

20/03/15/1

2 000 Kč

SDH Postoupky

21/02/15/1

3 000 Kč

Sjednocená org. nevidomých a slabozr.

75/01/15/1

20 000 Kč

-20-

SONS

17/03/15/1

5 000 Kč

Sportovní klub neslyšících

16/03/15/1

5 000 Kč

SPVUK

102/01/15/1

15 000 Kč

SPVUK

103/02/15/1

5 000 Kč

SPVUK

104/03/15/1

5 000 Kč

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

131/05/15/1

5 000 Kč

Svaz diabetiků územní org. Km

105/01/15/1

5 000 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami

76/01/15/1

3 000 Kč

Svaz tělesně postižených

51/01/15/1

3 000 Kč

Švabinského kruh přátel výtvar.umění

125/01/15/1

10 000 Kč

T. J. Sokol Kroměříž

94/02/15/1

15 000 Kč

T. J. Sokol Kroměříž

95/03/15/1

5 000 Kč

T. J. Sokol Postoupky

47/01/15/1

15 000 Kč

T. J. Sokol Postoupky

48/02/15/1

12 000 Kč

Taneční klub Henzély

115/01/15/1

10 000 Kč

Taneční studio Henzély

116/01/15/1

10 000 Kč

TC Bajda

71/02/15/1

20 000 Kč

TC Bajda

72/01/15/1

35 000 Kč

TEFO

26/01/15/1

8 000 Kč

TEFO

27/03/15/1

3 000 Kč

TJ Slavia - MBA

70/02/15/1

25 000 Kč

Umělecká iniciativa

129/05/15/1

20 000 Kč

Veterán klub

68/02/15/1

20 000 Kč

Vodácký klub

80/01/15/1

40 000 Kč

Volleyball club

45/01/15/1

20 000 Kč

VOŠPg a SPgŠ Kroměříž

58/02/15/1

20 000 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

87/02/15/1

50 000 Kč


a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, podle předložené zprávy. 

Informační zpráva z jednání dopravní komise RMK ze dne 18. března 2015 – č. 299

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í  

zápis z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 18.  března 2015, podle předložené zprávy. 

-21-

Vypořádání hospodářského výsledku 2014 Správy majetku města Kroměříže – č. 300

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

proúčtování úhrady ztráty Správy majetku města Kroměříže, p. o., ve výši 688.974,06 Kč na vrub rezervního fondu organizace.

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – Aukce služebních vozidel – č. 301

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu „Koupě služebních vozidel“

v y h l a š u j e 

veřejnou zakázku malého rozsahu formou elektronické aukce na pořízení dvou služebních vozidel v celkové maximální ceně 750.000 Kč s DPH,  podle předložené důvodové zprávy. Vozidla budou soutěžena podle obecné technické specifikace.

u k l á d á

Kanceláři úřadu, oddělení informačních technologií, zajistit organizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce služebních vozidel“, podle předložené důvodové zprávy.

Vyhlášení veřejné zakázky – Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž – č. 302

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž (s možností dílčího plnění), podle předložené důvodové zprávy

j m e n u j e

pro potřeby této veřejné zakázky komisi pro otvírání obálek a hodnocení podaných nabídek ve složení:

náhradník: 

Mgr. Jaroslav Němec  Mgr. Radek Vondráček
Ing. Jaroslav Adamík  Ing. Blanka Šimůnková
Ing. Filip Zubík           Marek Šindler
Bc. Jan Pšeja Emanuel Běhounek
Petr Procházka  Petr Janek

-22-

Veřejná zakázka malého rozsahu – aukce tonery 2015 – č. 303

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - tonery 2015“ pro období červen 2015 až prosinec 2016 formou elektronické aukce, podle předložené důvodové zprávy

u k l á d á

Kanceláři úřadu, oddělení informačních technologií zajistit organizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce -tonery 2015“, podle předložené důvodové zprávy.

Žádost Dětského sportovního klubu Dráček o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – č. 304 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem haly TJ Slavia Kroměříž, Kotojedská ulice 2590, Kroměříž mezi  Dětským sportovním klubem Dráček, Kotojedská 2590, Kroměříž a p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže, na dobu neurčitou, za výši nájemného 2.000 Kč ročně, za účelem  rozvíjení pohybových aktivit dětí. 

Žádost p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže o trvalé připojení odběrného místa – č. 305

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti  p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže o trvalé připojení odběrného místa k distribuční soustavě VN nebo VVN  pro zajištění provozu plaveckého bazénu na Obvodové ulici v Kroměříži, podle předložené zprávy. 

Odpis pohledávky p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 306

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit odpis nedobytné pohledávky  ve výši 60.687,10 Kč u příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

-23-

Podklady pro studii realizace „Arcibiskupské cyklostezky“ – č. 307 – 06/03

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

1.

zajistit katastrální podklady pro vypracování podkladů pro zadání studie realizace Arcibiskupské cyklostezky 

2.

vytipovat trasování Arcibiskupské cyklostezky po pozemcích převážně v majetku města Kroměříže

zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města ve spolupráci s referentem odboru kultury a cestovního ruchu - cyklokoordinátorem

termín: schůze RMK 18. května 2015 

Dofinancování festivalu Hudba v zahradách a zámku – č. 308 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu rozpočtového určení účelové dotace Domu kultury Kroměříž, z akce Openair festival, ve výši 300.000 Kč, na dofinancování letošního ročníku festivalu Hudba v zahradách a zámku, konaného ve dnech 21. června - 8. srpna  2015.

Projekt Rodinné pasy  - č. 309 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rodinné pasy města Kroměříže 2015 -2016“ se společností Sun Drive Communications s. r. o., Haraštova 370/22, 620 00 Brno, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015  ve výši 76.000 Kč  na realizaci projektu „Rodinné pasy města Kroměříže 2015 - 2016“. 

-24-

Smlouva a žádost KST Swing o příspěvek na soutěž „O cenu starosty města Kroměříže 2015“ – č. 310 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč pro KST Swing Kroměříž na pořádání taneční soutěže „O cenu starosty města Kroměříže 2015“, podle předložené zprávy. 

Žádost Muzea  Kroměřížska o finanční příspěvek  - č. 311 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Muzeum Kroměřížska na zajištění konference „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“ konané v Kroměříži ve dnech 16. - 17. září 2015

2.  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Muzeum Kroměřížska, podle předložené zprávy

Informativní zpráva – návrh konceptu plesu města Kroměříže  – č. 312 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh konceptu plesu města Kroměříže, podle  předložené zprávy. 

-25-

Zahraniční služební cesta do Nitry  - č. 313 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu Mgr. Jaroslava Němce - starosty města Kroměříže a  PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. – místostarosty města Kroměříže,  do Nitry  (Slovenská republika) dne 6. května 2015. Doprava bude zajištění služebním vozidlem Městského úřadu Kroměříž. 

Žádost Střední zdravotnické školy Kroměříž o spolupráci a finanční příspěvek na Mezinárodní den ošetřovatelství – č. 314 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Střední zdravotnickou školu Kroměříž na pořádání 14. ročníku Mezinárodního dne ošetřovatelství dne 7. května 2015

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro Střední zdravotnickou školu Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Žádost o převzetí záštity nad akcí Svatba jako v pohádce a žádost o dotaci – č.  315 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity města Kroměříže nad 12. ročníkem akce Svatba jako v pohádce, konaným ve spolupráci s  Arcibiskupským zámkem v Kroměříži dne 1. května  2015

2.

poskytnutí finančního příspěvku  ve výši  10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž,  pro paní Blanku Červenákovou, 767 01  Kroměříž  na zajištění propagace akce Svatba jako v pohádce, konané dne 1. května 2015. 

3.

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro paní Blanku Červenákovou, podle předložené zprávy. 

-26-

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o finanční příspěvek  - č. 316 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční částky do výše 7.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na úhradu dovozu stánků, židlí a ozvučení pódia na akci Přehlídka zájmové činnosti uživatelů domovů se zdravotním postižením a domovů pro seniory, pořádanou Sociálními službami města Kroměříže, příspěvkovou organizací, Riegrovo náměstí 159, Kroměříž.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2015 – č. 317 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2015 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelce MŠ, Kroměříž, Spáčilova 3239, p. o.  – č. 318 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

osobní příplatek paní Miluši Suchnové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, s účinnosti od 1. května 2015, podle předložené zprávy.

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ  a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 319 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, výši odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2014/2015, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy.

-27-

Pověření odboru školství a sociální péče k vydávání stanoviska podle zákona o hmotné nouzi – č. 320 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odbor školství a sociální péče vydávat za město Kroměříž stanoviska dle § 33 odst.6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, od 1. května  2015.

Členství města Kroměříže v Benchmarkingové iniciativě 2005 – č. 321

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

členství  města Kroměříže v Benchmarkingové  iniciativě 2005.

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže – č. 322

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže, na základě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., schválit  měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže, s účinností od 1. června 2015, takto:  

člen rady   2.640  Kč
předseda výboru, předseda komise   2.433  Kč
člen výboru, člen komise   2.081  Kč
člen zastupitelstva      901  Kč
neuvolněný místostarosta 10.412  Kč

Jednací řád komise pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města – č. 323 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád komise Rady města Kroměříže  pro cestovní ruch, prezentaci města a partnerská města s účinností od 1. května 2015, podle předložené zprávy. 

-28-

Jednací řád komise RMK pro životní prostředí – č. 324 - 08

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád komise Rady města Kroměříže pro životní prostředí s účinností od 28. dubna 2015, podle předložené zprávy. 

Změna  ve složení povodňové komise města Kroměříže – č. 325

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á

Mgr. Pavla Zrnu z funkce člena povodňové komise města Kroměříže

j m e n u j e

Mgr. Jaroslavu Sílešovou členkou povodňové komise města Kroměříže. 

Smlouva o poskytování právních služeb – č. 326

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

smlouvu o poskytnutí  právních služeb s Advokátní kanceláří Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová - advokátka, IČ:  439 89 667, Olomoucká  36, 789 85 Mohelnice, podle předložené zprávy.

Mgr. Jaroslav Němec                          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže                                         místostarosta města Kroměříže