Usnesení z 10. schůze Rady města Kroměříže

| 02.04.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 10. schůze Rady města Kroměříže konané 30. března 2015

Bytové záležitosti – č. 215 – 07

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í

1.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži manželům xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži panu  xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

4.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži paní  xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 176 - 07 z 8. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. března 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.09.2015 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy  uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx a xx  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2,písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s manželi xx  a xx, a to na dobu určitou -jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. Vpřípadě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č.pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou do 30.04.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou do 30.04.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.04.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 17 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 30.04.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-11-

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem xx a xx, a to na dobu určitou do30.06.2015 s tím, že budou pravidelně splácet nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s panem xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

-12-

Prodej části pozemku parc. č. 3744/8 v k. ú. Kroměříž – č. 216 - 06

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Ivany Michelini – jednatelky společnosti Gais s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části  pozemku   parc. č. 3744/48 - ostatní plocha,  o výměře cca 140 m2     v k. ú.   Kroměříž pro společnost Gais s. r. o., se sídlem  Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní    cenu  500 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva   do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61  v k. ú. Kroměříž – č. 217 - 06

Rada města Kroměříže  po projednání a  provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s firmou RATO reality, s. r. o., IČ: 241 78 802, se sídlem Lannova 2061/8, Praha - Nové Město, na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře cca 234 m2 na dobu určitou s účinností od 1. června 2015 do 31. května 2016 za výši nájemného 400 Kč/m2/rok za účelem umístění prodejní buňky za účelem provozování prodejny železářství a elektro.

Prodej plynárenského zařízení „STL plynovod Domov pro seniory Kroměříž – Vážany“,  společnosti RWE GasNet, s. r. o. – č. 218 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   plynárenského zařízení s názvem „STL plynovod Domov  pro seniory Kroměříž - Vážany“,  společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem  za   smluvní kupní cenu  stanovenou dle Vyhlášky  ERÚ č. 195/2014 - o způsobu regulace cen v energetických odvětvích..,  splatnou  jednorázově   po  podpisu kupní smlouvy

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříže jednat s majiteli  přilehlých pozemků, na kterých vede plynovodní zařízení, o zřízení věcných břemen termín: 30. květen 2015

-13-

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Kroměříž – parc. č. 604/119 – č. 219 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit      uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva   č. UZSVM/BKM/ 1466/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 604/119 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž. 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  v k. ú. Kroměříž – parc. č. 457/4 – č. 220 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva   č. UZSVM/BKM/ 1557/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 457/4 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž.

Úplatný převod pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM (Slovanské náměstí) – č. 221 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti  o  převod   pozemku parc. st. č. 6226/1 - zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 1.972 m² a  pozemků parc. č. 979/43 - o výměře 663 m², parc. č. 3659/1 o výměře 60 m², parc. č. 3659/2 o výměře 47 m² a parc. č. 3659/3 o výměře 3 m², vše ostatní plochy v obci Kroměříž, k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,  do vlastnictví města Kroměříže. 

-14-

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 135/1 v k. ú. Kroměříž – č. 222 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výpověď ze smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené s panem V. K., bytem 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 135/1 - ostatní plocha, o výměře 95 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem veřejného parkoviště s výpovědní lhůtou tři měsíce, která započne běžet dne 1. dubna 2015.

Uzavření smlouvy o výpůjčce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – č. 223 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

1.

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 1. 2010 se společností SALIX MORAVA,  IČ: 253 80 893, se sídlem Revoluční 30, 751 17  Horní Moštěnice, kterým se v článku č. 1, bodu č. 2 snižuje celková výměra pronajatých pozemků o část parc. č. 1409 - ostatní plocha, v k. ú. Bílany o výměře 5.700 m2 s účinností od 1. 4. 2015, s tím že pozemek bude předán po ukončení zemědělských prací k datu 1. října 2015.

2.

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62 933 591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha, Chodov, na pozemky parc. č. 1005 - ostatní plocha, o výměře 233 m2, parc. č. 1408 - ostatní plocha, o výměře 907 m2, část pozemku parc. č. 1409 - ostatní plocha, o výměře cca 5.700 m2,  parc. č. 1460 - vodní plocha, o výměře 15.145 m2, vše v k. ú. Bílany na dobu určitou, a to  20 let s účinností od 1. dubna 2015 za účelem realizace projektu „Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč“, s tím, že termín zahájení prací souvisejících s projektem na pozemku parc. č. 1409 - ostatní plocha, v k. ú. Bílany bude 1. října 2015.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 357/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 224 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e  

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku   parc. č. 357/3 – zahrada,   o výměře  119  m2 v k. ú.   Vážany u Kroměříže  a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-15-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 225 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    části  pozemku   parc. č. 2329/2 – zahrada,   o výměře  cca 150  m2    v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže

u k l á d á 

majetkoprávnímu útvaru odboru rozvoje města, Městského úřadu Kroměříž,  připravit rozbor uzavřených nájemních smluv na  přilehlé pozemky pozemku parc. č. 2329/2, v majetku města Kroměříže, a jednat s nájemci těchto pozemků, zda mají zájem o odkup těchto pronajatých pozemků

termín: 30. květen 2015

Smlouva o realizaci stavby č. 15/2015 mezi městem Kroměříž a V. M. – č. 226 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 15/2015 -  „Rekonstrukce vodovodní přípojky pro Penzion Menšík“   mezi městem Kroměříž   a   panem V. M.,  bytem 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 16/2015 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Gen. Svobody 2939, 2940, Kroměříž – č. 227 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 16/2015 -  „Zastřešení a zateplení štítů  bytového domu Gen. Svobody 2939-40, Kroměříž“    mezi městem Kroměříž   a  Společenstvím vlastníků domu  Gen. Svobody 2939, 2940, Kroměříž, se sídlem Gen. Svobody  2940, 767 01  Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

-16-

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2015 mezi městem Kroměříž a Ing. D. B.  – č. 228 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 17/2015 - „Stavba rodinného domu na  p. č.  609, k. ú. Trávník“   mezi městem Kroměříž   a   Ing. D. B., bytem   747 14 Ludgeřovice,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2015 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek domu č. pop. 3201 Oskol v Kroměříži – č. 229 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 18/2015 -  „Revitalizace panelového domu  Kroměříž, Oskol 3201“ mezi městem Kroměříž   a  Společenstvím vlastníků  jednotek domu  č. p. 3201 Oskol v Kroměříži, se sídlem Oskol  3201, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 19/2015 mezi městem Kroměříž a T. M.  – č. 230 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 19/2015 - „Novostavba  rodinného domu na parc. č. 88/1, Těšnovice“   mezi městem Kroměříž   a   T. M., bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 21/2015 mezi městem Kroměříž a Mivali s. r. o. – č. 231 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizci stavby č. 21/2015 – „Sport bar, kavárna, S-bar“ mezi městem Kroměříž a společností Mivali s. r. o., se sídlem Medlov 15, 768 02 Zdounky, podle předložené zprávy.

-17-

Smlouva o realizaci stavby č. 22/2015 mezi městem Kroměříž a K. Z.  – č. 232 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 22/2015 - „Novostavba rodinného domu, Trávník, parc. č. 353/2, 353/1, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a K. Z. , bytem   767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 23/2015 mezi městem Kroměříž a Mgr. E. K. – č. 233 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 23/2015 -  „Stavební úpravy  RD č. pop. 113 v Těšnovicích“     mezi městem Kroměříž   a      Mgr. E. K.,  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 24/2015 mezi městem Kroměříž a T. D. V. – č. 234 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24/2015 – „Letní kavárenská zahrádka“ mezi městem Kroměříž a panem T. D. V., bytem  627 00 Brno, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 25/2015 mezi městem Kroměříž a Ing. K. P. – č. 235 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 25/2015 - „Rekreační chalupa, Postoupky“ mezi městem Kroměříž   a Ing. K. P., bytem    760 01 Zlín,   podle  předložené zprávy. 

-18-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, příp. NN Šebková) – č.  236 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 400/1  a 792 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, příp. NN, Šebková“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy      o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany KM, kabel NN z TS Polní, Šiška) – č. 237 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 196, 197/1  a  142/1  v   k. ú. Vážany u Kroměříže  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Vážany KM, kabel  NN z TS Polní, Šiška“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    3.200  Kč    na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy      o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-19-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (KM, 3. Pluku – lokalita 10 RD, PMS) – č. 238 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 3744/75  v   k. ú. Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „KM, 3. Pluku - lokalita 10 RD, PMS“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    600 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a správní poplatek za vklad smlouvy   o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Justiční akademii (Propojení objektů Ministerstva spravedlnosti ČR v Kroměříži optickým kabelem) – č. 239 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 96/2, 389/2, 3105/1, 3110/3 a 3112/3  v   k. ú. Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  zařízení komunikační sítě spočívající v umístění nového    podzemního   vedení  HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Propojení objektů Ministerstva spravedlnosti ČR v Kroměříži optickým kabelem“   pro  Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž, jako  oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž, jako vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 50 Kč/bm,        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy      o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-20-

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města – č. 240 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

jednací řád komise pro nakládání s majetkem města, podle předložené zprávy

2,

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání Komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 17. 3. 2015, podle předložené zprávy. 

Pronájem nebytových prostor  k provozování sociálního obchodu – č. 241 – 06/09

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži o výměře cca 28 m2 s občanským sdružením Barbořice, IČ: 228 77 991, se sídlem Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž na dobu  určitou  s účinností od 1. června 2015 do 31. května 2016 za výši nájemného 100 Kč měsíčně, za účelem provozování sociálního obchodu.

Návrh přechodného využití budovy č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříže – č. 242 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

kanceláři úřadu Městského úřadu Kroměříž prověřit možnost provozování veřejných akcí v budově č. pop. 476/1  na Hanáckém náměstí v Kroměříži

termín: 30. duben 2015.

-21-

Lutopecny – revitalizační rybník – č. 243 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci  investiční akce „Lutopecny - revitalizační rybník" na pozemcích ve vlastnictví města Kroměříže p. č. 1422 a p. č. 1424, podle platné projektové dokumentace.

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Kroměříže za rok 2014 a uzavření Výzvy č. 2 IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 244 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2014, podle předložené zprávy

2.

uzavřít Výzvu č. 2  k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod,  s platností od 18. 5. 2015.

Zřízení komise Rady města Kroměříže – č. 245

Rada města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e

komisi Rady města Kroměříže  pro informatiku a web, podle předložené důvodové zprávy.

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – aukce kopírek – č. 246

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem 21 ks kopírovacích strojů se společností Arles, s. r. o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták,  na dobu určitou do 31. 12.  2016, podle předložené zprávy.

-22-

Program kastrace koček a kocourů ve městě Kroměříži – č. 247 - 08

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

Program kastrace koček a kocourů ve městě Kroměříži, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  v návaznosti na schválený Program kastrace koček a kocourů ve městě Kroměříži rozpočtové opatření: 

30.000 Kč na finanční příspěvek/dar občanům
20.000 Kč na nákup služeb

p o v ě ř u j e 

RNDr. Boženu Ševčíkovou - vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž,  podepisováním darovacích smluv o poskytnutí finančního příspěvku občanům za město Kroměříž.

Žádost p. Petříka – jednatele společnosti Magic Bus, s. r. o. o dotaci – č. 248

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit dotaci města Kroměříže ve výši 38.000 Kč měsíčně  pro   společnost Magic Bus, s. r. o., Skaštice 153, 767 01  Kroměříž na zajištění provozu linky č. 11 MHD v Kroměříži. 

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže – I. výzva 2015 – č. 249

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení dotací žadatelům v rámci I. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2015, podle předložené zprávy. 

-23-

Inventarizační zpráva za rok 2014 – č. 250 - 04

Rada města Kroměříže p projednání 

s c h v a l u j e

inventarizační zprávu města Kroměříže za rok 2014, podle předložené zprávy.

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2014 Správy majetku města Kroměříže, p. o. – č. 251 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Správy majetku města Kroměříže. Příspěvkové organizace, zřizované městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2014, podle předložené zprávy.

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2014 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska – č. 252 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

účetní závěrky Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži příspěvkových organizací města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  k rozvahovému dni 31. 12. 2014, podle předložené zprávy. 

-24-

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 253 - 03

Rad města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného  výsledku hospodaření za rok 2014  Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž do jednotlivých fondů následovně:  

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 211.204,47 Kč
- fond odměn               0    Kč  
- fond rezervní        211.204,47 Kč      

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí   131.272,57 Kč
- fond odměn        50.000     Kč
- fond rezervní           81.272,57 Kč

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2015 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 254 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2015 Domu kultury a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, 

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž, aby případné změny v těchto plánech v roce 2015  s organizacemi projednal. 

-25-

Odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2015 – č. 255 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2015, podle předložené zprávy,

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž,  aby případné změny v těchto plánech v roce 2015 s organizacemi projednal. 

Žádost KST  Swing o udělení záštity nad taneční soutěží „O cenu starosty města Kroměříže 2015“ a odpuštění nájmu – č. 256 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Klubu sportovního tance Swing Kroměříž,  na taneční soutěž „O cenu starosty města Kroměříže 2015“,  která se uskuteční v Domě kultury v Kroměříži 2. května 2015. 

Schválení služební cesty do Ružomberku – č. 257 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční služební cestu do města Ružomberok  ve Slovenské republice dne 2. dubna 2015 ve složení: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města Kroměříže, PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - místostarosta města Kroměříže. Doprava bude zajištění služebním vozidlem Městského úřadu Kroměříž. 

-26-

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2014 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže, Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 258 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních  zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  k rozvahovému dni 31. 12. 2014, podle předložené zprávy.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 259 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného  výsledku hospodaření za rok 2014  základních škol, mateřských  škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovního zařízení města Kroměříže zřizovaných městem Kroměříž do jednotlivých fondů následovně:  

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 104 128,41 Kč

- fond odměn 83 000     Kč    
- fond rezervní 21 128,41 Kč               

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 89 224,16 Kč

- fond odměn 44 000     Kč
- fond rezervní 45 224,16 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 634 125,08 Kč

- fond odměn     0  Kč     
- fond rezervní 634 125,08 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí  37 690,63Kč

- fond odměn   18 000      Kč         
- fond rezervní  19 690,63 Kč

-27-

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace činí   533 877,29 Kč

- fond odměn   266 877,29  Kč         
- fond rezervní  267 000,00  Kč

Základní škola Zámoraví, Kroměříž,  příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 9 416,98 Kč

- fond odměn     9 000     Kč  
- fond rezervní      416,98 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014  činí 37 780,86 Kč

- fond odměn          25 000       Kč   
- fond rezervní    12 780,86   Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 82 355,64 Kč

- fond odměn           10 000     Kč                   
- fond rezervní              72 355,64 Kč  .

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí  54 472,60 Kč

- fond odměn    15 000      Kč   
- fond rezervní               39 472,60 Kč     

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 18 879,72 Kč

- fond odměn             6 000     Kč     
- fond rezervní              12 879,72 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí  39 039,19Kč

- fond odměn      18 000     Kč     
- fond rezervní     21 039,19 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí  32 246,67 Kč  

- fond odměn      15 000     Kč    
- fond rezervní                 17 246,67 Kč   

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace 
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 4 436,85 Kč

- fond odměn            0      Kč       
- fond rezervní              4 436,85 Kč      

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 25 674,79 Kč 

- fond odměn  10 000     Kč
- fond rezervní 15 674,79 Kč        

-28-

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí  10 575,91 Kč

- fond odměn               5 000     Kč
- fond rezervní             5 575,91 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 43 551,42 Kč

- fond odměn   20 000       Kč   
- fond rezervní     23 551,42  Kč    

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 30 671,57 Kč

- fond odměn   15 000     Kč    
- fond rezervní              15 671,57 Kč   

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2014 činí 88 857,74 Kč

- fond odměn                  0       Kč
- fond rezervní           88 857,74 Kč

Sociální služby města Kroměříže, Riegrovo nám. 159, příspěvková organizace 
rozdělení   zlepšeného   výsledku hospodaření,   který   za   rok   2014 činí  138 612,-  Kč

- fond odměn           0   Kč
- fond rezervní 138 612  Kč   

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2015, ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 260 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2015 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních  zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž, aby případné změny v těchto plánech v roce 2015 s organizacemi projednal.

-29-

Odpisové plány ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sportovních  zařízení města Kroměříže a Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizovaných městem Kroměříž – č. 261 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovních zařízení města Kroměříže a Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2015, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství a sociální péče, aby případné změny v těchto plánech v roce 2015 s organizacemi projednal a schválil. 

Žádost spolku Adventor o. s., Praha o finanční dar na akci Putování po proudu 2015 – č. 262 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

poskytnutí 3.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, spolku Adventor o. s., Vondroušova 1197, Praha 6,  na realizaci osvětové kampaně v rámci akce Putování po proudu 2015.

Jednací řád sportovní komise Rady města Kroměříže – č. 263 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád sportovní komise Rady města Kroměříže, s účinností od 1. dubna 2015, podle předložené zprávy. 

Jednací řád komise RMK pro výchovu, celoživotní vzdělávání a rodinu – č. 264 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

jednací řád komise Rady města Kroměříže  pro výchovu, celoživotní vzdělávání a rodinu,  s účinností od 1. dubna 2015.

-30-

Členství tajemnice MěÚ Kroměříž ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR – č. 265 

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

účast JUDr. Františka Dočekala, Ph.D. ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. 

s c h v a l u j e

účast Mgr. Jany Kuté - tajemnice Městského úřadu Kroměříž, ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadu ČR, o. s. 

Změna ve složení povodňové komise města Kroměříže – č. 266

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

JUDr. Františka Dočekala, Ph.D. z funkce člena povodňové komise města Kroměříže

j m e n u j e

Mgr. Janu Kutou členkou povodňové komise města Kroměříže. 

Návrh rozpočtových opatření – č. 267 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 900.000 Kč na akci „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž – část obvodový plášť – severní štít“. 

-31-

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o. – č. 268

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o. dne 4. června 2015.

V případě, že se Mgr. Jaroslav Němec, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit  Jiřího Kašík – člena Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.,  dne 4. června 2015, v plném rozsahu. 

 

Mgr. Jaroslav Němec                        Ph.Dr. Pavel Motyčka, Ph.D.       
     starosta města Kroměříže                                       místostarosta města Kroměříže