Usnesení z 8. schůze Rady města Kroměříže

| 09.03.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 8. schůze Rady města Kroměříže konané 2. března 2015

Bytové záležitosti – č. 176 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní L. K. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 99 - 07 z 5. schůze Rady města Kroměříže konané dne 19. ledna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní M. H.  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži manž. K. a N.  T. s tím, že žadatelé zůstávají nadále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení 

4.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži manželům A.  a P.  H. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži panu M. J. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6.

část usnesení č. 99 - 07 z 5. schůze Rady města Kroměříže konané dne 19. ledna 2015, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži paní L. S. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení   

-2-

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s manželi J.  a S.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem R. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop.1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní L. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č.146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. Ž., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. K.  a s paní M. J., a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní G. W., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. Č., a to na dobu určitou - do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J.  J., a to na dobu určitou do 29.02.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi V.  a M.  S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K. a s panem K. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce  bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Z. J., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi O.  a K.  D., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R.  F., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L.  H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

dohodu o společném nájmu bytu § 2270 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

mezi 

městem Kroměříž, zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem společnosti Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,  se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž

a

L. B., bytem Lutopecká 1411, 767 01 Kroměříž

a

M. B., bytem Lutopecká 1411, 767 01 Kroměříž

(nájemce bytu)

Byt č. 33 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1411 na Lutopecké ul. v Kroměříži, jehož nájemcem je v současné době paní M.  B., bude tímto ve společném nájmu pana L. B. a paní M. B. 

-8-

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

MUDr. H. Ž.

byt č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
F. Č.
L. K.

2.

A. a V. B.

byt č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
M. a M. H. 
J. a V. J.

3.

J. R.

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:
E. F.
P. D.
M. D.

4.

O. P.

byt č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:
E. F.
P. D.
M. D.

5.

Bc A. J. M.

byt č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
M. Z.
B. Z.

-9-

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
M. V.
M. B.

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži slečně M. B., a to na dobu určitou do 31.03.2016. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, za podmínky, že paní V. B. ukončí nájem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

G)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně manžele D. a K. L., k předání bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb. 

H)

r u š í

dnem 2. března 2015 dosavadní jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže

s c h v a l u j e

nový jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže s účinností od 3. března 2015, podle předložené zprávy.

-10-

Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci s ÚZSVM – č. 177 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BKM/4014/2014-BKMM uzavřené s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,  dne 26. 9. 2014 na pronájem části pozemku parc. č. 3112/1 v k. ú.  Kroměříž, který doplňuje znění čl. III smlouvy o odst. 8, který zní takto:

8. Nájemce se dále zavazuje každoročně zaplatit pronajímateli na jeho výzvu částku ve výši pronajímatelem zaplacené daně z nemovité věci za příslušné zdaňovací období, a to do 15 dnů    od  doručení    výzvy   k zaplacení   na   účet   vedený   u   ČNB    Brno,  č. 19-45423621/0710.

Ostatní ujednání smlouvy o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM/4014/2014-BKMM ze dne 26. 9. 2014 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Uzavření smlouvy o výpůjčce s T. J. Sokol Kroměříž – č. 178 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků s T. J. Sokol Kroměříž, se sídlem 1. máje 214, 767 01 Kroměříž na pozemky parc. č. 125/3 - ostatní plocha, o výměře 4.475 m2, parc. č. 125/4 - ostatní plocha, o výměře 734 m2 a dále parc. č. 125/5 - ostatní plocha, o výměře 32 m2, vše v k. ú. Kroměříž na dobu předpokládané doby rekonstrukce ulice Spáčilova, tj. od 9. 3. 2015 do 31. 7. 2015,  za účelem odstavné parkovací plochy s tím, že město Kroměříž na své náklady upraví příjezd k odstavené ploše na pozemku parc. č. 125/3, dále pokácí strom na parc. č.  125/4, na základě rozhodnutí OŽP Kroměříž č. MeUKM/078889/2014 a město Kroměříž se bude podílet na případných náhradách škody vzniklých  pádem stromů na majetek občanů.

Smlouva o realizaci stavby č. 6/2015 mezi městem Kroměříž a paní V. K.  – č. 179 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 6/2015 -  „Sólový rodinný dům, parc. č. 1144, Postoupky“   mezi městem Kroměříž   a   paní V. K., bytem  542 23 Mladé Buky,   podle  předložené zprávy. 

-11-

Smlouva o realizaci stavby č. 11/2015 mezi městem Kroměříž a DS Hrabal, s. r. o. – č. 180 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 11/2015 -  „Cukrárna Gabriela, Masarykovo náměstí 492“ mezi městem Kroměříž a společností DS Hrabal s. r. o., se sídlem  763 16 Lukoveček, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 12/2015 mezi městem Kroměříž a manželi M. a A.  Š. – č. 181 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 12/2015 -  „Letní kavárenská zahrádka u objektu č. p. 92, Vodní ulice, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a manželi  M. a A. Š., oba bytem Tomečkova 4288/19, 767 01 Kroměříž,    podle  předložené zprávy. 

Souhlas vlastníka s realizací skladového objektu letecké techniky na pozemku parc. č. 1296/1 v k. ú. Kroměříž – č. 182 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e

souhlas s realizací skladového objektu letecké techniky na části pozemku parc. č. 1296/1 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře cca 200 m2 pro Mgr. S. Z., bytem 767 01  Kroměříž.

-12-

Schválení studie „Kroměříž – studie protipovodňové ochrany“ – č. 183 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení  č. 2035 - 08 ze 66. schůze Rady města Kroměříže  konané 28. 11. 2013

s c h v a l u j e

1.

odstoupení města Kroměříže od dalšího posuzování koncepce „Kroměříž - koncepce protipovodňové ochrany“ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a změnu této koncepce na studii

2.

studii „Kroměříž - studie protipovodňové ochrany“, podle předložené zprávy 

u k l á d á

oddělení územního plánování a státní památkové péče Stavebního úřadu Kroměříž, Městského úřadu Kroměříž,  začlenit studii „Kroměříž - studie protipovodňové ochrany“ do územního plánu města Kroměříže v rámci příprav nového územního plánu.

Memorandum k výstavbě Arcibiskupské cyklostezky – č. 184 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit memorandum k plánované výstavbě „Arcibiskupské cyklostezky“ propojující města Olomouc a Kroměříž

u k l á d á 

Mgr. Viliamu Staňkovi – referentovi odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž, cyklokoordinátorovi, připravit podklady pro studii realizace „Arcibiskupské cyklostezky“

termín: schůze Rady města Kroměříže 27. dubna 2015 

-13-

Členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2015 – č. 185 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2015, podle předložené tabulky

b)

pro druhou výzvu dotačních titulů vyčlenit z celkové částky 5.700.000 Kč určené pro dotační systém města Kroměříž finanční prostředky ve výši 450.000 Kč

d)

pro třetí výzvu dotačních titulů vyčlenit z celkové částky 5.700.000 Kč určené pro dotační systém města Kroměříže finanční prostředky ve výši 50.000 Kč.

u k l á d á 

Ing. Radimu Hlaváčovi – vedoucímu finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, předložit návrh nového systému financování grantového systému města Kroměříže

termín: schůze Rady města Kroměříže 8. června 2015

Žádost Okresní hospodářské komory Kroměříž o spolupořadatelství a záštitu – č. 186 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

převzetí záštity starosty města Kroměříže nad celostátním seminářem „Rok průmyslu a technického vzdělávání“, který se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2015 v Kroměříži. 

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o převzetí záštity nad celorepublikovou soutěží kuchařů GASTRO KROMĚŘÍŽ – TESCOMA CUP 2015 – č. 187 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

převzetí záštity starosty města Kroměříže nad celorepublikovou soutěží kuchařů GASTRO KROMĚŘÍŽ - TESCOMA CUP 2015, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. března 2015. 

-14-

Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ Kroměříž, Komenského nám. 440, p. o. – č. 188 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Mgr. Jiřímu Pánkovi – vedoucímu odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž, prověřit na odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje možnost zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, s účinností od 1. září 2015.

Využití dřevní hmoty vzniklé při kácení stromů v rámci projektu „Revitalizace zeleně  a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříž – zóna Jihovýchod“ – č. 189 – 06/07

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž,  předání dřevní hmoty vzniklé při kácení stromů v rámci projektu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“ odboru služeb Městského úřadu Kroměříž  k hospodárnému využití.

 

   Mgr. Jaroslav Němec                    PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                 místostarosta města Kroměříže