Usnesení z 5. schůze Rady města Kroměříže

| 22.01.2015 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 5. schůze Rady města Kroměříže konané 19. ledna 2015

Bytové záležitosti – č. 99 - 07

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 35 o vl. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži manželům J. s tím, že žadatelé nadále zůstávají v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení 

2.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži paní E. V.  s tím, že žadatelka nadále zůstává v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 36 - 07 z 3. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži manželům O. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů 

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní B. G., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s panem M.  R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. L.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. I., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem F. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. E., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi V.  a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a s paní Z. G., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou - do 30.06.2015 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem M. D., a to na dobu určitou - do 30.06.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou - do 30.06.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

C)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s.r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní T. M. k předání bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na ul. U Zámečku v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

2.

Kroměřížským technickým sllužbám, s.r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní L. B. k předání bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na ul. U Zámečku v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č.89/2012 Sb.

-5-

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.01. 2016. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

1.

P. a N. S.

byt č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

A. a I. K.

J. M.  + J. L.

2.

L. K.

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

M. M.

L. S.

3.

L. H.

byt č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky, že paní  I. J. ukončí nájem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou.

Paní I. J. by odešla z důvodu zhoršeného zdravotního stavu do Domova pro seniory ve Vážanech, kde je v současné době umístěn pan L. H.

E)

p o v ě ř u j e

Marka Šindlera, místostarostu města Kroměříže,  bytem Soudní 2865, Kroměříž, k zastupování města Kroměříže:

- ve věci udělení souhlasu ke zřízení trvalého pobytu v bytech ve vlastnictví města Kroměříže jednotlivým    uživatelům

- k podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu bývalým nájemcům a uživatelům v bytech ve vlastnictví města  Kroměříže, vše dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění

-6-

Uzavření smlouvy na užívání části  pozemku parc. č. 3744/42 v k. ú. Kroměříž – č. 100 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana M. J. , který na základě plné moci  zastupoval Ing. B. V.

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy s Ing. B. V., bytem  767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 3744/5 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž o výměře cca 96 m2 na dobu neurčitou s účinností ode dne uzavření smlouvy, za účelem přístupu k pozemku parc. č. 3744/42 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž.

Žádost o ukončení  nájemní smlouvy č. 2013/0007 (budova č. pop. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži) – č. 101 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

ukončení nájemní smlouvy č. 2013/0007 uzavřené s paní E. M., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži dohodou ke dni 28. 2. 2015

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 44,29 m2.

Směna pozemků parc. č. 503 a parc. č. 504/2 za id. ¾ pozemku parc. č. 438/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 102 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemků    parc. č. 503 – zahrada,  o výměře 215 m2 a parc. č. 504/2 - zahrada, o výměře 144 m2, oba    v k. ú.   Vážany u Kroměříže   ve vlastnictví města Kroměříže za id. ¾ pozemku parc. č. 438/2 - ostatní plocha, o výměře  132 m2 v k. ú. Vážany    u Kroměříže ve vlastnictví paní R. P., bytem  150 00 Praha 5.

-7-

Smlouva o realizaci stavby č. 2/2015 mezi městem Kroměříž a panem Svatoplukem Zhánělem – č.  103 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 2 /2015 -  „Plynovodní přípojka pro  RD č. p. 1774/5, Kroměříž“    mezi městem Kroměříž a   panem Svatoplukem Zhánělem, bytem U Trati 4499/1, 767 01 Kroměříž,   podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 3/2015 mezi městem Kroměříž a Správou  železniční dopravní cesty s. o. – č. 104 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 3 /2015 -  „Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice“    mezi městem Kroměříž a   Správou  železniční  dopravní cesty s. o., se sídlem  Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 4/2015 mezi městem Kroměříž a Ing. Z. H.  – č. 105 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 4 /2015 -  „Sjezd na účelovou komunikaci, Kroměříž, p. č. 4812/1“   mezi městem Kroměříž a   Ing.  Z. H., bytem    767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 7/2015 mezi městem Kroměříž a Mgr. P. Š. – č. 106 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 7 /2015 -  „Novostavba rodinného domu, p. č. 155/1 v k. ú. Postoupky“ mezi městem Kroměříž a  Mgr. P. Š., bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

-8-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s.  (Postoupky, příp. NN, Krákorová) – č. 107 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 395/1 v   k. ú. Postoupky pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Postoupky, příp. NN, Krákorová“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.200  Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávnické zahrádky – kab. příp. Machalová) – č. 108 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 552 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Trávnické zahrádky - kab. příp. Machalová“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-9-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávnické zahrádky – kab. smyčka NN, Zavadilík) – č. 109 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 569 a 551 v   k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Trávnické zahrádky - kab. smyčka NN, Zavadilík“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 110

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu Organizačního  řádu  Městského úřadu  Kroměříž,   podle předložené zprávy,  s účinností od 1. února  2015.

Sdílená kultura – otevřená data – č. 111

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

provoz datového portálu Otevřená data pro kulturní akce (http://opendata.mesto-kromeriz.cz), podle předložené zprávy

u k l á d á

kanceláři úřadu - oddělení informačních technologií, zajistit provoz portálu a předložit Radě města Kroměříž do 30. 11. 2015 informaci  o jeho využití a dalším rozvoji.

-10-

Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“ – č. 112

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky pro projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“ se společnosti QCM s. r. o., Heršpická 813/5, Brno 639 00,  IČ 604 66 189, za nabídkovou cenu 56.000 Kč s DPH. 

K podpisu smlouvy dojde pouze v případě schválení financování projektu zastupitelstvem města

u k l á d á

kanceláři úřadu - oddělení informačních technologií,  zpracovat  zadávací dokumentaci pro projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015  ve výši 4.800.000  Kč,  s DPH,  pro financování projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“.

Aktualizace směrnice  města Kroměříže č. 1/2013 – mobilní služby úřadu – č. 113

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

aktualizaci směrnice města Kroměříže č.  1/2013 - o používání služeb mobilního operátora, podle předložené zprávy. 

Nákup služebního osobního automobilu pro odbor školství a sociální péče – č. 114 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nákup služebního osobního automobilu pro odbor školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž,  formou výběrového řízení.

-11-

Nákup služebního osobního automobilu pro Městskou policii Kroměříž – č. 115 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nákup služebního osobního automobilu  pro Městskou policii Kroměříž,   formou výběrového řízení.

Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2015 – č. 116

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

realizaci Projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2015:

1. 

Kroměříž - Asistenti prevence kriminality 

2. 

Kroměříž - Rozšíření MKMS včetně integrace s PCO

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci těchto projektů, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat

1. 

Kroměříž - Asistenti prevence kriminality 

celková cena - 306.000 Kč
požadovaná dotace - 252.000 Kč
podíl obce  -  54.000 Kč   

2. 

Kroměříž - Rozšíření MKMS včetně integrace s PCO

celková cena -         540.000 Kč
požadovaná dotace - 350.000 Kč
podíl obce -                        190.000 Kč

-12-

Žádost o finanční příspěvek – č. 117 - 04

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit pro žadatele Arcibiskupství olomoucké:

1. 

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 ve výši 500.000  Kč  

2. 

zařadit do návrhu rozpočtu  města Kroměříže na rok 2016 finanční příspěvek ve výši 500.000 Kč, na spolufinancování projektu na obnovu vybraných obrazů a nábytku a na pořízení vybavení pro ochranu sbírkových předmětů  Arcibiskupského zámku v Kroměříži 

Žádost Tanečního klubu Gradace Kroměříž – č. 118 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

převzetí záštity starosty  města Kroměříže nad Mistrovstvím České republiky v tanečním sportu standardní tance 2015, které se bude konat v Otrokovicích dne 24. ledna 2015

b) 

užití loga města na materiálech vytvořených k akci Mistrovství České republiky v tanečním sportu standardní tance 2015

c) 

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Tanečnímu klubu GRADACE Kroměříž, Višňová 4212, Kroměříž na Mistrovství České republiky v tanečním sportu standardní tance 2015, které se bude konat dne 24. ledna 2015 v Otrokovicích. 

-13-

Návrh rozpočtového opatření na rok 2015 – č. 119 - 09

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže  na rok 2015 pro odbor školství a sociální péče: 

a)

ve výši 3.000 Kč na zakoupení 1 kusu permanentky  Via Artis pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvkovou organizaci

b)

ve výši 10.000 Kč na věcné dary pro vítěze soutěží žáků základních škol

Žádost Oblastní charity Kroměříž o převzetí záštity  – č. 120 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

převzetí záštity místostarosty města Kroměříže PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., nad konferencí pořádanou dne 26. června  2015 Oblastní charitou Kroměříž - Kontaktním centrem Plus,  u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám. 

Schválení účasti na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour Bratislava – č. 121 - 03

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

účast Mgr. Pavla Zrny a Mgr. Veroniky Kuklové na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour Bratislava dne 29. ledna 2015 

2.

účast PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., Mgr. Vojtěcha Navrátila a Mgr. Viliama Staňka  na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour Bratislava dne 30. ledna 2015, doprava bude zajištěna služebním vozidlem Městského úřadu Kroměříž. 

Mgr. Jaroslav Němec             PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže