Usnesení z 3. schůze Rady města Kroměříže

| 12.12.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 3. schůze Rady města Kroměříže konané 8. prosince 2014

Bytové záležitosti – č.  36 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2563 – 07 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. srpna 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži manželům  E. a R. M.  s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2563 – 07 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. srpna 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži manželům J. a B. H.   s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 2563 – 07 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. srpna 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži manželům J. a L. V.   s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 2629 – 07 z 90. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. září 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži paní S. S.  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájmu bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 2629 – 07 z 90. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. září 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži paní F. J.  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájmu bytu v domě zvláštního určení

6.

část usnesení č. 2629 – 07 z 90. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. září 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži panu J. F. s tím, že žadatel  nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájmu bytu v domě zvláštního určení

-2-

7.

část usnesení č. 2629 – 07 z 90. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. září 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek  v Kroměříži paní H. D.  + B. D. s tím, že žadatelé  nadále zůstávají v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určeni

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop.  Jánská ul. v Kroměříži s paní M. J. , a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s paní A. J., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s panem S. D., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s panem Ing. Z. B., a to na dobu určitou – jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad.   V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-3-

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s panem P. N., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s paní E. Š., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s panem J. H., a to na dobu určitou – jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru  v Kroměříži s paní L. D., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. Č., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-4-

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem L. S.,  a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. N., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem J. D., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži se slečnou L. K., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

-5-

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní G. O., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

-6-

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní F. N., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s manželi A. a J. P., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní M.  D., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s panem F. S., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

-7-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s manželi J.  a J. T., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní M.  J. a slečnou Z. J., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude  s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět  na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní M.  H., a to na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo  založených organizací,  bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní V. H., a to na dobu určitou – do 31.03.2015 s tím, že  bude pravidelně spláceno vyúčtování služeb vůči KTS, s. r. o. V případě, že  nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. L., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-8-

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s panem P.  P., a to na dobu určitou – do 31.03.2015 s tím, že  bude pravidelně spláceno vyúčtování služeb vůči KTS, s. r. o. V případě, že  nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní N.  M., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A.  Ch., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou.

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R.  K., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 na ul. U Zámečku  v Kroměříži s panem F. H. + M. K., a to na dobu určitou do 31.03.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-9-

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Ch., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. D.,  a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní L. K., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem A. A., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.   na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou do 31.03.2015 s tím, že bude pravidelně hrazen nedoplatek z vyúčtování vůči KTS, s. r. o.   V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-10-

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul.  v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul.  v Kroměříži s paní J.  Š., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul.  v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul.  v Kroměříži s paní V. H., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul.  v Kroměříži s panem A. P.,  a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul.  v Kroměříži s paní M. O., a to na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-11-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33  o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži s panem M. J., a to z důvodu neplacení nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14  o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem M.  D., a to z důvodu neplacení  nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1  o vel. 0+1 v  DZU pro příjmově  vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s paní Z. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45  o vel. 1+1 v domě pro příjmově  vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži s manželi D.  a K. L., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

D)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní H. S.  k předání bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

2.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní G. O. k předání bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě  č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou – do 31.12.2015. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

-12-

1.

T. K.

byte č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

A. K.

J. Ch.

2.

P. Z.

byt č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na ul. U Sýpek v Kroměříži, a za podmínky uvolnění bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

A. K.

J. Ch.

3.

O. a R. O.

byt  č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

A. a P. H.

K. a N. T.

4.

E. V.

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.  na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

L. K.

M. M.

5.

Mgr. D.   a E. J.

byt č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. R.  (užívání bytu společně s paní R. R.)

P. a N.  S.

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop.  na Kotojedské ul. v Kroměříži panu V. K.,  to na dobu určitou do 31.12.2015. V případě, že nájemce bude řádně  plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po  skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou (na základě přechodu nájmu bytu § 2279 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.)

-13-

G)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  v Kroměříži panu M. J., a to na dobu určitou do 31.12.2015. V případě, že nájemce bude řádně  plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i  členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.,  bude s ním bezprostředně po  skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

náhradníci:

J. R.

O. Č.

H)

s c h v a l u j e

postoupení smlouvy mezi dvěma zájemci

1.

P. D.

byt č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži  

vlastník město Kroměříž

2.

Ing. F. D.

byt č. 25 o vel. 2+1 v domě  č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

po postoupení smluv se nájemci přestěhují takto:

1.

P. D.

byt č. 25 o vel. 2+1 v domě  č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

Ing. F. D.  

byt č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop.  na Nitranské ul. v Kroměříži  

vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouva s paní P. D. bude uzavřena na dobu určitou – jednoho roku.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou.

-14-

Nájemní smlouva s panem Ing. F. D. bude uzavřena na dobu určitou – jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení  této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

Ch)

b e r e   n a    v ě d o m í

a)

jednací řád bytové komise Rady města Kroměříže, podle předložené zprávy

b)

informace o dalším postupu ve věci dlužníků nájemného

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy č. pop. 625 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 37 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Z. K. – zástupce společnosti Prova HK, s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  s firmou Prova HK, s. r. o., IČ 262 28 793,  Hybešova 43, 679 32  Svitávka na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy č. p. 625 na Hanáckém náměstí v Kroměříži o výměře 1m x 1m na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. ledna 2015, za výši nájemného 1.000 Kč měsíčně,  které se bude každoročně zvyšovat o oficiální index  inflace   za účelem umístění nápojového automatu na teplé nápoje.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži – č. 38 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní B. J. L.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříž o výměře 28 m2 s paní B. J. L., IČ  645 19 821, bytem U Sýpek 3209//7, 767 01  Kroměříž na dobu neurčitou,  s účinností od l. ledna 2015, za výši nájemného 1.400 Kč/m2/rok   a náklady na energie,  které se bude každoročně zvyšovat o oficiální  index inflace, za účelem provozování prodejny smíšeného zboží.

-15-

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Kroměříž mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 39 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva   č. UZSVM/BKM/ 5452/2014 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 601/17- ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost TC Bajda o opravu definiční čáry mezi ulicemi Na Sladovnách a Na Kopečku – č. 40 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  změnu  definiční čáry mezi ulicemi Na Kopečku a  Na Sladovnách tak, aby byla totožná s hranicí pozemků parc. č. 3092/1 a parc. č. 3095 v k. ú. Kroměříž.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (občerstvení koupaliště Bajda) – č. 41 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu  nebytových prostor v budově bez č. p. na pozemku parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2  za účelem provozování rychlého občerstvení.

Žádost o prominutí nájemného za 4. čtvrtletí 2014 (tenisové kurty) – č. 42 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prominutí nájemného za  období 4. čtvrtletí roku 2014 ve výši  11.250 Kč z části pozemku parc. č. 1104/3 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž  a nebytových prostor - 2 mobilní buňky umístěné na pozemku bezprostředně sousedícím s pozemkem parc. č. 1104/3 na ulici Na Hrázi v Kroměříži panu M. H., bytem  767 01  Kroměříž.

-16-

Žádost o prodloužení povolení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 1292 v k. ú. Kroměříž – č. 43 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 1292/1 - lesní pozemek, v k. ú. Kroměříž pro pana Ing. J. P., bytem  767 01  Kroměříž pro rok 2015, bezplatně.

Žádost o povolení pracovní činnosti (kadeřnictví na ulici  Nitranská) – č. 44 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podnájem v nebytových prostorách v domě č.  p. 4091/2 na ulici Nitranská v Kroměříži pro  paní J. Š., IČ 738 36 885,  bytem 768 11  Chropyně za účelem provozování kadeřnických a holičských služeb za podmínek, že nájemné pro paní J. Š. nesmí být vyšší než je nájemné pro pana F. Š., IČ 765 91 093, se sídlem Nitranská 4091, 767 01  Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu domu č. pop. 996 na ul. Rostislavova v Kroměříži – č. 45 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu domu č. pop. 996 na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc.  st. č. 2391 - zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 262 m2 a parc. č. 1484/6 – zahrada,  o výměře 465 m2, vše v k. ú. Kroměříž,  za účelem bydlení.

Smlouva o realizaci stavby č. 65/2014 mezi městem Kroměříž a společností Transbeton – č. 46 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 65/2014 -  „Modernizace  betonárny Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a  společností TRANSBETON s. r. o., se sídlem Slovanské náměstí  9, 612 00 Brno,   podle  předložené zprávy.

-17-

Smlouva o realizaci stavby č. 66/2014 mezi městem Kroměříž a společností KTS, s. r. o.  – Osvětlení přechodu pro chodce ul. Osvoboditelů – hotel Hvězda – č. 47 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 66/2014 -  „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Osvoboditelů - hotel Hvězda“  mezi městem Kroměříž a  společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 67/2014 mezi městem Kroměříž a společností KTS, s. r. o., Osvětlení přechodu pro chodce ul. Kotojedská, Alšova, Sládkova,  Kroměříž – č. 48 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a  l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 67/2014 -  „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Kotojedská – Alšova - Sládkova, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 68/2014 mezi městem Kroměříž a společností KTS, s. r. o., Osvětlení přechodu pro chodce ul. Osvoboditelů – točna autobusu – č. 49 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 68/2014 -  „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Osvoboditelů - točna autobusu, Kroměříž- místní část Vážany“  mezi městem Kroměříž a  společností Kroměřížské technické služby,  s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

-18-

Smlouva o realizaci stavby č. 69/2014 mezi městem Kroměříž a společností KTS, s. r. o. – Osvětlení přechodu pro chodce ul. Oskol – restaurace Sport, Kroměříž – č. 50 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 69/2014 -  „Osvětlení přechodu pro chodce ul. Oskol - restaurace Sport, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž a  společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 70/2014 mezi městem Kroměříž a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem – č. 51 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 70/2014 -  „Stavební úpravy bytového domu pobočky ÚHÚL Kroměříž, náměstí  Míru 498, Kroměříž, parc. č. 558/1“  mezi městem Kroměříž a  Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, se sídlem Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem,   podle  předložené zprávy.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (REKO SKAO Kotojedy) – č. 52 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 250/2 v k. ú.  Kotojedy pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Reko SKAO Kotojedy“  pro  společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  95 Kč/m2  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

-19-

Zřízení  služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Drahlov, rozš. DS – lok 7 RD, B G Proink) – č. 53 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 275 a 277 v   k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Drahlov, rozš. DS - lok. 7 RD, B G Proink“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 1.600 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Erben. nábřeží – kabelová smyčka NN) – č. 54 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 158/1 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového kabelového vedení  NN a pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž , Erben. nábřeží - kabelová smyčka NN“   pro  společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-20-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 02 Czech Republic a. s. – č. 55 - 06


Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 2762/5 v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení komunikační sítě spočívající v umístění nového    podzemního   vedení  HDPE trubek s optickými kabely,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém plánu č. 6521-90/2014 ze dne 12. 8. 2014   pro  společnost O2 Czech Republic,  a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 560 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro UMABEL SE (napojení UMABEL SE na optickou síť Kroměříž) – č. 56 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  66, 96/2, 101/4, 3078, 3089/1, 3091, 3110/3, 3112/3 a 3235/34  v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení komunikační sítě spočívající v umístění nového    podzemního   vedení  HDPE trubek s optickými kabely,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci pro stavbu „Napojení UMABEL SE  na optickou síť, Kroměříž“  pro  společnost UMABEL SE, se sídlem   Pasička 279, 760 01 Zlín  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 46.150 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-21-

Žádost o zřízení služebnosti pro RWE GasNet, s. r. o. – č. 57 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 3178/13 v k. ú.  Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění STL regulační stanice plynu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v novém geometrickém plánu,  pro společnost  RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku.

Nabídka převodu pozemku parc. č. 105 v k. ú. Kotojedy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 58 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit,   v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku parc.   č.  105 -  ostatní plocha, o výměře 2.567 m²   v k. ú. Kotojedy   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu podle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou.

Žádost o umístění informačního panelu na pozemku parc. č. 3112/13 v k. ú. Kroměříž – č. 59 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3112/13 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře cca 6 x 6 m za účelem umístění informačního panelu.

Zrušení znění bodu č. 2 usnesení č. 2497 – 06 z 86. schůze RMK konané dne 10. července 2014 – č. 60 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e r u š í

znění bodu č. 2 usnesení č. 2497 - 06 z 86. Rady města Kroměříže konané dne 10. července 2014.

-22-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro cyrilek.net (FTTB cyrilek.net, sídliště Zachar, Slovan, DK) – č. 61 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. Dušana Vojáčka – předsedy společnosti cyrilek.net, z. s.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  94/29, 170/2, 178/7, 178/9, 234/5,  813/1, 813/2, 813/3, 813/9, 813/12, 813/13, 813/14, 813/16, 813/18, 813/27, 813/35, 813/37, 813/38, 813/39, 813/40, 813/41, 813/42, 813/43, 813/44, 813/45, 813/46, 813/47, 813/48, 813/49, 813/51, 813/55, 813/60, 813/61, 813/62, 813/63, 813/64, 813/65, 813/70, 813/74, 813/79, 813/81, 813/86, 813/90, 813/91, 813/93, 813/94, 813/95, 813/96, 813/97, 813/98, 813/99, 813/103, 813/129, 813/140, 813/141, 813/166, 813/138, 817/8, 817/11, 870/1, 870/3, 870/13, 870/22, 870/25, 870/40, 870/52, 870/53, 870/64, 870/65, 870/66, 870/69, 870/70, 870/71, 870/72, 870/73, 870/77, 870/78, 870/79, 870/81, 870/82, 870/84, 870/90, 870/91, 870/93, 870/95, 870/111, 870/112, 870/117, 870/133, 875/11, 875/19, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 920/10, 920/11, 920/20, 920/24, 920/26, 920/28, 920/29, 920/30, 920/32, 920/42, 920/85, 920/95, 920/103, 920/104, 920/105, 920/106, 920/107, 920/116, 920/133, 920/134, 920/135, 920/136, 920/139, 929/2, 929/4, 929/5, 958/1, 958/2, 958/4, 958/9, 964/2, 964/4, 964/5, 964/9, 965/1, 965/5, 965/6, 965/10, 965/12, 965/14, 965/24, 965/25, 966/2, 966/3, 966/4, 966/9, 967/1, 967/4, 967/5, 967/6, 967/7, 967/8, 967/9, 967/16, 967/17, 967/18, 967/27, 967/30, 967/31, 967/32, 967/33, 967/36, 967/40, 967/41, 967/42, 976/6, 976/9, 976/15, 976/16, 976/17, 976/18, 976/19, 977/9, 977/10, 977/13, 979/1, 979/12, 992/27, 994/3, 994/21, 995/2, 997/2, 1001/22, 1001/32, 1003/21, 1004/2, 1008/1, 1020/5, 1020/6, 1020/9, 1020/10, 1020/13, 1020/18, 1020/23, 1020/24, 1020/25, 1020/26, 1020/27, 1020/28, 1020/77, 1020/81, 1020/86, 1020/87, 1020/88, 1020/90, 1020/91, 1020/92, 1020/93, 1020/94, 1020/95, 1020/96, 1020/97, 1020/98, 1020/99, 1065/2, 1065/3, 1078/2, 1500/6, 1500/14, 1115/9, 1115/10, 1115/13, 1115/14, 1115/17, 1115/18, 1115/19, 3105/5, 3105/8, 3235/21, 3236/8, 3352/1, 3352/6  v    k. ú.  Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných  HDPE trubek pro optický kabel + optický kabel,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Zachar_Slovan; FTTB cyrilek.net, připojení Domu kultury, SVČ Šipka    pro  společnost cyrilek.net, se sídlem Spáčilova  3194, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/bm,  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-23-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro cyrilek.net (FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Spáčilova) – č. 62 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. Dušana Vojáčka – předsedy společnosti cyrilek.net, z. s.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc.č.  137/9, 137/11, 137/12, 140/7, 140/8, 140/9, 140/13, 140/14, 140/15, 147/1, 149/2, 149/3, 149/4, 162/1, 164/1, 164/2, 164/7, 170/1, 178/2, 247/1, 248/2, 251/1, 252, 254, 255/1, 255/2, 257/1, 257/2, 258, 262,  264/1, 1071/2, 1074/1, 1074/2, 1075/1, 1500/2, 1500/6, 1500/14, 1500/16, 1500/17, 1500/18, 1500/19, 1500/20, 1500/28, 1500/29, 1500/31, 1500/34, 1500/35, 1500/36, 1500/37, 1500/38, 1500/39, 1500/40, 1500/41, 1500/42, 1500/43, 1500/44, 1500/45, 1500/61, 1500/62, 1500/63, 1500/65, 1500/66, 1500/70, 1500/72, 1500/74, 1500/75, 1500/76, 1500/78, 1500/79, 1500/81, 1500/82, 1500/84, 1500/86, 1500/88, 1500/89, 1500/92, 1500/94, 1500/105, 1500/106, 1500/119, 1500/120, 1500/123, 1500/124, 1500/125, 1500/127, 1500/129, 1500/130, 1500/132, 1500/143, 1500/144, 1500/150, 1500/151, 1500/152, 1500/153, 1500/156, 1500/157, 1500/158, 1500/159, 1500/160, 1500/161, 1500/162, 1500/163, 1500/164, 1500/165, 1500/166, 1500/167, 1500/168, 1500/171, 1500/172, 1500/173, 1500/174, 1500/176, 1500/178, 1500/182, 1500/184, 1500/188, 1500/189, 1500/190, 1500/191, 1500/200, 1500/201, 1500/203, 1500/204, 1500/207, 1500/208, 1500/209, 1500/210, 1500/212, 1500/213, 1500/217, 1500/219, 1500/222, 1500/223, 1500/224, 1500/226, 1500/230, 1500/231, 1500/235, 1500/242, 1500/246, 1500/247, 1500/248, 1500/249, 1500/251, 1500/252, 1500/253, 1500/254, 1500/281, 1500/282, 1500/283, 1500/284, 1500/285, 1500/286, 1500/287, 1500/288, 1500/289, 1500/290, 1500/302, 1500/303, 1500/306, 1500/307, 1500/309, 1500/310, 1500/311, 1500/312, 1500/313, 1500/314, 1500/320, 1500/321, 1500/322, 1500/323, 1500/324, 1500/325, 1500/326, 3118/1, 3236/5 v    k. ú.  Kroměříž pro účely zřízení a provozování  zařízení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných  HDPE trubek pro optický kabel + optický kabel,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „FTTB cyrilek.net, KM, sídliště Spáčilova“   pro  společnost cyrilek.net, se sídlem Spáčilova  3194, 767 01 Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/bm,  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-24-

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – motorgenerátor pro krizové řízení – č. 63

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na dodávku motorgenerátoru pro potřeby krizového řízení se společnosti FirstPower a. s., Drahobejlova 1019/27, Praha 9, IČ 283 86 191, za cenu 592.628 Kč s DPH, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž schválit přesunutí  rozpočtové investiční položky 6121 - Motorgenerátor MP s částkou 600.000  Kč z rozpočtu  města Kroměříže na rok 2014 do rozpočtu města Kroměříže na rok 2015.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – aukce telefonní ústředny – č. 64

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu - aukce telefonní ústředny

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž schválit přesunutí  rozpočtové položky Telefonní ústředna s částkou 1.000.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže roku 2014 do rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

u k l á d á

Kanceláři úřadu - oddělení informačních technologií,  předložit na schůzi Rady města Kroměříže v lednu 2015  zprávu o projektu „Konsolidace IT Města Kroměříž" s možností financování z 22. výzvy Integrovaného operačního programu.

Doplnění směrnice města Kroměříže č. 7/2013 – č. 65

Rada města Kroměříže po projednání

d o p l ň u j e

ve směrnici  města Kroměříže č. 7/2013 o kontrolním systému města Kroměříže, Oblast I., bod. b)  text "Předběžná řídící kontrola je zabezpečována v podmínkách organizace elektronicky pomocí elektronické podpisové knihy - EPK v modulu finanční kontrola v systému GINIS.

-25-

Směrnice k zadávání veřejných zakázek – č. 66 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

směrnici  města Kroměříže č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek, podle předložené zprávy.

Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříže – č. 67

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

směrnici města Kroměříže č. 3/2014 – zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříže, s účinností od 1. ledna 2015, podle předložené zprávy

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž vyhodnotit dopady této směrnice na chod jednotlivých příspěvkových organizací města Kroměříže k 30. červnu 2015 a zprávu předložit  písemně na schůzi Rady města Kroměříže  v září 2015.

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 3/2014 o místních poplatcích – č. 68 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2014 o místních poplatcích, podle předložené zprávy.

Žádost p. Petříka o dotaci na linku č. 9 MHD – č. 69

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015  ve výši 36.000 Kč měsíčně  pro společnost Magic Bus, s. r. o. na zajištění provozu MHD linky č. 9.

-26-

Jmenování nového manažera IPRM a nových členů Řídícího výboru IPRM Kroměříže – č. 70 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

z funkce manažera Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže Ing. Davida Sousedíka, Ph.D. a Bc. Zuzanu Kytlicovou,  z funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže Mgr. Danielu Hebnarovou a Ing. Blanku Šimůnkovou

j m e n u j e

Ing. Petra Stiglitze manažerem Integrovaného plánu rozvoje města  Kroměříže, Mgr. Jaroslava Němce a Ing. Jana Slaninu členy Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města  Kroměříže.

KROK o. p. s -  nový člen dozorčí rady – č. – 71

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Mgr. Jaroslava Němce do funkce člena dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s.,  pro období následujících 3 let.

Určení příslušné kompetentní osoby k udělování souhlasu s přijetím daru – č. 72 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

část dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, ze dne 30. 10. 2003, v následujícím znění:
Zřizovatel město Kroměříž určuje příslušnou kompetentní osobu, která v zastoupení zřizovatele bude k jednotlivým darovacím smlouvám udělovat svůj souhlas v případě, že dárce trvá na uvedení účelu, a ze zákonné úpravy vyplývá nutnost předchozího souhlasu zřizovatele s přijetím daru. Touto osobou bude MUDr. Jarmila Číhalová

s c h v a l u j e

příslušnou kompetentní osobu, která v zastoupení zřizovatele bude k jednotlivým darovacím smlouvám u darů Sociálním službám města Kroměříže udělovat svůj souhlas v případě, že dárce trvá na uvedení účelu, a ze zákonné úpravy vyplývá nutnost předchozího souhlasu zřizovatele s přijetím daru. Touto osobou bude PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

-27-

Zřízení povodňové komise města Kroměříže – č. 73 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

stávající povodňovou komisi města Kroměříže

z ř i z u j e

povodňovou komisi města Kroměříže podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, v souladu s § 78, odst. 1)

j m e n u j e

členy povodňové komise:

Mgr. Jaroslav Němec - předseda
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - zástupce předsedy
Marek Šindler - člen
JUDr. František Dočekal, Ph.D. - člen
Ing. Petr Vodák - tajemník
Ing. Igor Hýbner - člen
Miloslava Procházková - členka
Lambert Hanzal - člen
Ing. arch. Vladimír Zicháček - člen
Mgr. Pavel Zrna - člen
Mgr. Vratislav Držálek - člen
Jaroslav Sigmund - člen
Ing. Marcela Plačková - členka
Ing. Ladislav Lejsal - člen
Mgr. Petr Sedláček
Zdeněk Janásek - člen

s c h v a l u j e

statut povodňové komise města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Žádost Muzea Kroměřížska, p. o., o bezplatné parkovací karty – č. 74 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska, příspěvkovou organizaci, Velké náměstí 38, Kroměříž, na dobu jednoho roku.

-28-

Otevřený dopis ministrovi kultury panu D. Hermannovi, generální ředitelce NPÚ a řediteli Územního pracoviště NPÚ  – č. 75

Rada města Kroměříže po projednání

p ř e d k l á d á

Zastupitelstvu města Kroměříže otevřený dopis MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, ve věci výše vstupného do Květné zahrady, k dalšímu projednání.

Odměna jednateli KTS, s. r. o. za rok 2014 – č. 76

Rada města Kroměříže  plníc funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

s c h v a l u j e

Mgr. Petru Sedláčkovi - jednateli  KTS, s. r. o. vyplatit zálohu  ve stanovené výši 0,4 měsíčního platu,  jako část celoročního hodnocení za rok 2014.
Prostředky budou vyplaceny z rozpočtu společnosti KTS, s. r. o.

Návrh na odměnu řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 77 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, odměnu ve výši 1,0 násobku výše platového tarifu za splnění mimořádných úkolů v roce 2014, které ředitel podstatným způsobem ovlivnil.

Návrh na odměnu řediteli Sportovních  zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 78 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

řediteli Sportovních  zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, odměnu ve výši 1,0 násobku výše platového tarifu za splnění mimořádných úkolů v roce 2014, které ředitel podstatným způsobem ovlivnil.

-29-

Odměny ředitelkám Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 79 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny:

1.
PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace ve výši 1,0 násobku výše platového tarifu za splnění mimořádných úkolů v roce 2014, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila

2.
paní Dušaně Náplavové, pověřené vedením Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace výši 0,8 násobku výše platového tarifu za splnění mimořádných úkolů v roce 2014, které paní Náplavová, pověřena vedením,  podstatným způsobem ovlivnila

Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků těchto organizací.

Stanovní odměny pro neuvolněného místostarostu – č. 80

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit odměnu pro neuvolněného místostarostu města Kroměříže Mgr. Radka Vondráčka ve výši, podle předložené zprávy, s účinností od 19. prosince 2014.

Výsledek konkursního řízení a jmenování ředitelky MŠ, Kroměříž, Spáčilova 3239, p. o.  - č. 81 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace,

j m e n u j e

paní Miluši Suchnovou,  bytem Kroměříž, ředitelkou Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, na dobu šesti let s účinností od 1. ledna 2015. 

-30-

Jednací řád finančního výboru ZMK – č. 82

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Jednací řád kontrolního výboru ZMK – č. 83

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Jednací řád výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR – č. 84

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit jednací řád výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a tvorbu regulačního plánu městské památkové rezervace, podle předložené zprávy.

Jednací řád výboru ZMK pro územní plánování – č. 85

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit jednací řád výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plánování, podle předložené zprávy.

-31-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – č. 86 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis.Kč):
a)
na straně příjmů:
    1.245,0    pol. 422    dotace nástupní plocha před Květnou zahradou
    1.445,0    pol. 411    dotace Zvýšení kvality řízení
       648,0    pol. 412    projekty škol
    9.300,0    pol. 232    návrh dotace IPRM
    9.094,0    pol. 421    dotace IPRM – Slovan
       716,0    pol. 411    dotace program regenerace MPR
     - 203,0    pol. 232    návrh dotace programu regenerace
- 46.900,0    pol. 232    návrh dotace skládka Lutopecny
  29.830,0    pol. 421    dotace skládka Lutopecny
         21,0     pol. 411    dotace rozvoj plánování sociálních služeb
  - 2.411,0    pol. 232    návrh dotace rekonstrukce stromořadí
    2.259,0    pol. 411    dotace rekonstrukce stromořadí
     - 566,0    pol. 232    návrh dotace VPP
       566,0    pol. 411    dotace VPP
       428,0    pol. 232    návrh dotace biokoridor Barborka
    7.000,0    pol. 232    návrh dotace zateplení ZŠ Zachar
       186,0    pol. 411    dotace OLH, meliorační dřeviny
  - 4.600,0    pol. 232    návrh dotace Revitalizace Slovanského náměstí
    4.691,0    pol. 422    dotace Revitalizace Slovanského náměstí
    - 270,0    pol. 232    návrh dotace – systematická práce SPOD
      595,0    pol. 411    dotace – systematická práce SPOD
__________________________________________________________________
 - 5.526,0    příjmy celkem

b)
na straně výdajů:
        648,0    pol. 533    projekty škol
          36,0    pol. 521    regenerace MPR Velké náměstí 40
        400,0    pol. 521    regenerace MPR Velké náměstí 110
          22,0    pol. 522    regenerace MPR kostel sv. Jana Křtitele
 - 18.800,0    pol. 612    rekultivace skládky Lutopecny
            3,0    pol. 501-2    rozvoj plánování sociálních služeb
            2,0    pol. 503    projekty – rozvoj plánování sociálních služeb
          17,0    pol. 513    rozvoj plánování sociálních služeb
        450,0    pol. 516    Biokoridor Barborka
   10.100,0    pol. 612    zateplení ZŠ Zachar
        186,0    pol. 521    OLH meliorační dřeviny

-32-

        520,0    pol. 516    projekt SPOD
          31,0    pol. 501-2    volby do EP
            3,0    pol. 503    volby EP
            4,0    pol. 513    volby EP
          - 3,0    pol. 515    volby EP
        269,0    pol. 516    volby EP
            8,0    pol. 517    volby EP
          41,0    pol. 501-2    volby do zastupitelstva
          14,0    pol. 503    volby do zastupitelstva
        225,0    pol. 516    volby do zastupitelstva
          10,0    pol. 517    volby do
        288,0    pol. 590    rezerva na nerozpočtované výdaje
______________________________________________________ 
   - 5.526,0    výdaje celkem

rekapitulace:

502.707,-        příjmy celkem
515.280,-        výdaje celkem
- 12.573,-        saldo příjmů a výdajů
  12.573,-         financování

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž – č. 87

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, s účinností od 1. ledna 2015, podle předložené zprávy.

             Mgr. Jaroslav Němec                          PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
        starosta města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže