Usnesení z 90. schůze Rady města Kroměříže konané 25. září 2014

| 02.10.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 90. schůze Rady města Kroměříže konané 25. září 2014 

Bytové záležitosti – č. 2629 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

ruší část usnesení č. 2448 - 07 z 84. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. června 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži paní V. H. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2.

část usnesení č. 2448 - 07 z 84. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. června 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži paní Zdeňce Kusé s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3.

část usnesení č. 2563 - 07 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. srpna 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži paní A. K.  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 2563 - 07 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. srpna 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži paní J. Z. s tím, že žadatelka nadále zůstává v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

5.

část usnesení č. 2448 - 07 z 84.schůze Rady města Kroměříže konané dne 11.06.2014 ve větě „a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.06.2015" nahradit nový termín,  „to na dobu určitou od 01.10.2014 do 30.09.2015"

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem Ing. Z. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem V. B. (zastoupen opatrovníkem pí Annou Cupákovou), a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a bude pravidelně spláceno dlužné nájemné. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s manželi J.  a M.  F., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní Z.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem  bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní K.  T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K.  T., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

-3-

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. jpop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní N.  L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P.  M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V.  Č., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní B.  P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy

uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem Z. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M.  D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s panem Ing. F. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g ( Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní K. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s manželi Z.  a R.  H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní P. J., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad.  V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v  DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s panem A.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní Z. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní L.  L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J.  O., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem K.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A.  T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 1 (BB) o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M.  B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní G.  Ch., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní K.  S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A.  P., a to na dobu určitou do 28.02.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B24 o vel.0+1 v domě zvláštního určení č.pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J.  S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 -8-

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č.pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. E., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M.  D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R.  P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A.  L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A.  P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

-9-

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J.  L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J.  V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R.  A., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J.  a L.  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J.  a J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2131 na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou do 31.03.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní E.  O., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. jpop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A.  P., a to na dobu určitou -jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní S.  Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M.  Ř., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní S.  M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-11-

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem A.  H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní D.  B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A.  B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J.  B. (zastoupena opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

59.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi Z.  a D  K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

60.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A.  M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-12-

61.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. jpop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní B.  Ch., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

62.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. jjpop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem R. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

63.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M.  Z., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

64.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A.  Ž., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 65.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M.  N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

66.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. N., a to na dobu určitou do 31.10.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-13-

67.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

68.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul.v Kroměříži s paní V. R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

69.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

70.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Mgr. J. Z., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

71.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

72.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-14-

73.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

74.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi M. a R. B., a to na dobu určitou do 31.10.2015. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

75.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

76.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem L. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

77.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

78.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-15-

79.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě č. jpop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

80.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní P. M., a to na dobu určitou do 30.04.2015 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

81.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Ing. M. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní H. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní T. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v doměč. pop. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní G. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

-16-

D)

u k l á d á

1.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně paní N. J. k předání bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

2.

Kroměřížským technickým službám, s. r. o. Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně pana V. K. k předání bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

3.

Kroměřížským technickým službám, s.r.o. Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně pana R. L. k předání bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb.

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.09.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

F. J.

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

S. S.

J. F.

2.

J. B.

byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži a za podmínky uvolnění bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

B. B.

A. Z.

3.

H. D. + B. D.

byt č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži

4.

R. a E. M.

byt č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

B. B.

A. Z.

-17-

5.

J. Z.

byt č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

M. J.

J. R.

F)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži paní K. Č., a to na dobu určitou do 30.09.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

2.

pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži paní G. G. (zastoupena opatrovníkem městem Kroměříž) a to na dobu určitou do 30.09.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou.

G)

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi předkládat pravidelně jedenkrát za měsíc na schůzi Rady města Kroměříže přehled dlužníků nájemného z nebytových prostor v majetku města Kroměříže, včetně návrhů řešení.

-18-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2630

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

O. S., Popovice

Domov pro seniory U Moravy

2.

M. J., Záříčí

Domov pro seniory U Moravy

3.

Ž. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

4.

H. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

J. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

6.

P. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

7.

J. Č., Lubná

Domov pro seniory U Kašny

8.

L. K., Litenčice

Domov pro seniory U Kašny

9.

Z. K., Litenčice

Domov pro seniory U Kašny

10.

S. V., Hulín

Domov pro seniory U Kašny

11.

L. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

12.

P. Š., Holešov

Domov pro seniory U Moravy

-19-

13.

B. R., Loukov

Domov pro seniory U Kašny

14.

A. N., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

15.

B. Z., Zlín

Domov pro seniory Vážany

16.

M. J. , Hulín

Domov pro seniory U Moravy

n e s c h v a l u j e

1.

A. H., Kojetín

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

2.

M. H., Sušice

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

3.

J. V., Zborovice

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i domova pro osoby se zdravotním postižením

4.

E. S., Střílky

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory

5.

Z. B., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory

6.

A. B., Trávník

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory

-20-

Denní stacionář pro těžce zdravotně postižené občany – č. 2631 - 09

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Mgr. Ivo Vojtka a MUDr. G. P.

b e r e n a v ě d o m í

situaci ohledně denního stacionáře pro osoby těžce zdravotně postižené, podle předložené zprávy.

p o v ě ř u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou dalším jednáním se zástupci Zlínského kraje, ve věci denního stacionáře pro osoby těžce zdravotně postižené, k vyřešení této situace.

Prodej části pozemku parc. č. 2747/140 v k. ú. Kroměříž – č. 2632 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů V. a B. Č. a manželů L. a V. Š.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej:

a)

části pozemku parc. č. 2747/140 - ostatní plocha, o výměře cca 38 m2 v k. ú. Kroměříž pro manžele V. a B. Č., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

b)

části pozemku parc. č. 2747/140 - ostatní plocha, o výměře cca 38 m2 v k. ú. Kroměříž pro manžele L. a V. Š., 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

-21-

Směna pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská – č. 2633 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu části pozemku parc. č. 3103/1, podle nového geometrického plánu č. 6518-146/2014 označené jako parc. st. č. 8387 - zastavěná plocha, o výměře 1m2 ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. st. č. 531, podle nového geometrického plánu č. 6518-146/2014 označené jako parc. č. 5172 - ostatní plocha, o výměře 1 m2 ve vlastnictví id. 1/6 V. P., 767 01 Kroměříž a id. 5/6 B. Š., 767 01 Kroměříž, vše v k. ú. Kroměříž.

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3178/17 a 3178/18 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2634 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit, v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemků parc. č. 3178/17 - ostatní plocha, o výměře 48 m² a parc. č. 3178/18 - ostatní plocha, o výměře 75 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 94/8 a 4557 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 2635 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 94/8 - ostatní plocha, o výměře 451 m² a parc. č. 4557 - ostatní plocha, o výměře 161 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

-22-

Uzavření smlouvy na užívání pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž – č. 2636 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezplatném užívání části pozemku parc. č. 625/16 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře 120 m2 s panem Ing. Zdeňkem Karlíkem, bytem Havlíčkova 2768/95a, 767 01 Kroměříž na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 26. září 2014, za účelem údržby zeleně.

Uzavření dodatku č. 5 se Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s. r. o. – č. 2637 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě uzavřené dne 21. 2. 2007 se Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s. r. o., IĆ 469 04 841, se sídlem Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž, kterým se mění výše uvedená smlouva s účinností od data podpisu dodatku č. 5

- v bodě 1. - Výměra pronajatého pozemku parc. č. 665/46 - orná půda, v k. ú. Kroměříž se snižuje z původní výměry 7 202 m2 na současných 6 284m2

- v bodě III. - Výše celkového nájemného se snižuje o 138 Kč.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/8 v k. ú. Kroměříž – č. 2638 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/8 - ostatní plocha, o výměře cca 120m2 v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/136 v k. ú. Kroměříž – č. 2639 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/136 - ostatní plocha, o výměře 76 m2 v k. ú. Kroměříž.

-23-

Zveřejnění záměru pronájmu nebyt. prostor a pozemků pro ZUŠ Kroměříž – č. 2640 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budovách č. pop. 27, 28, 29, 30, 31 na ulici Jánská v Kroměříži a dále pozemků parc. č. 14, 15, 16 a dále st. pozemků parc. č. 246, 247, 248, 249 a 250, vše v k. ú. Kroměříž, pro Základní uměleckou školu Kroměříž za účelem provozování základní umělecké školy.

Souhlas vlastníka pozemku s umístěním markýzy v domě č. pop. 118 v ulici Kovářská v Kroměříži – č. 2641 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním markýzy na fasádě domu č. pop. 118 v ulici Kovářská v Kroměříži pro pana Zdeňka Skřivánka, bytem Díly I 4040, 760 01 Zlín a pana Zdeňka Skřivánka, bytem Svatopluka Čecha 875/20, 767 01 Kroměříž nad parc. č. 3079 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž, po konzultaci s architektkou města Kroměříže.

Smlouva o realizaci stavby č. 50/2014 mezi městem Kroměříž a K. Dřímalem - č. 2642 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 50/2014 - „Stavební úpravy a přístavba objektu na parc. st. č. 127, k. ú. Trávník“ mezi městem Kroměříž a Kristiánem Dřímalem, bytem Trávník 155, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 51/2014 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž – č. 2643 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 51/2014 - „Oprava vstupních kamenných schodů budovy farního úřadu ŘK farnosti Panny Marie Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, se sídlem Riegrovo náměstí 165/3, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-24-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Kaplanova – kabel NN, Aktimo) – č. 2644 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 2089/63 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Kaplanova - kabel NN, Aktimo“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Dolnozahradská – kabel NN, zahrádky) – č. 2645 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 3130/2 a 1608/4 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Dolnozahradská-kabel NN, zahrádky“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-25-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Hulínská – kabel NN, Panteleimon) – č. 2646 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 3161/14 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Hulínská - kabel NN, Panteleimon“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE GasNet, s. r. o. (Přeložka STL plynovodu v rámci stavby dálnice D1 Kojetín-Kroměříž západ) – č. 2647 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 1306 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového podzemního STL plynovodu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Přeložka STL plynovodu v rámci stavby Dálnice D1 Kojetín-Kroměříž západ“ pro společnost RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1719 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-26 -

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská – příp. NN, IWWA) – č. 2648 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - příp. NN, IWWA“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 643/24 a 643/27 v k. ú. Kroměříž – č. 2649 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zrušení předkupního práva založeného smlouvou o věcném předkupním právu podle kupní smlouvy ze dne 19. 3. 1996 na pozemky parc. č. 643/24 – zahrada, o výměře 568 m2 a parc. č. 643/27 - orná půda, o výměře 402 m2, oba v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví manželů Mgr. J. a Z. Svobodových, bytem U Cihelny 1045/6, 76701 Kroměříž.

Žádost o udělení souhlasu se stavbou – č. 2650 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provedení oplocení na pozemcích parc. č. 1509/1 a 157/2 v k. ú. Kroměříž, které je součástí stavby: „Úpravy objektu, rekonstrukce 2. NP, Spáčilova 569/27, Kroměříž“, podle předložené zprávy

-27-

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2651 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 8. září 2014, podle předložené zprávy.

Urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže – výsledek soutěže o návrh – č. 2652 -06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek soutěže o návrh Urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže, včetně způsobu zadání navazující veřejné zakázky, na vypracování projektové dokumentace s názvem Studie urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Zrušení veřejné zakázky „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže“ – č. 2653 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže“.

Rekultivace skládky Lutopecny – informativní zpráva – č. 2654 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

užívání pozemku parc. č. 1424 a a část plochy pozemku parc č. 1422 o výměře 2 ha, v souvislosti s realizací investiční akce Rekultivace skládky Lutopecny, dodavateli realizace stavby, firmě Rovina a. s., do konce realizace projektu.

-28-

Otevřené podlimitní řízení – veřejná zakázka na stav. práce – „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod“ – č. 2655 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“. Jedná se o otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce, příloha č. 10 Závazné postupy pro zadávání zakázek pro oblast intervence 5.2 pro Integrovaný operační program a směrnicí města Kroměříže č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“ komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek

Ing. Soňa Mertová

Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Mgr. Ilja Kašík

dle § 74 zákona komisi pro otevírání obálek

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová

Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Ing. Josef Císař náhradník: Ing. Aleš Opravil

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. arch. Radko Pavlacký

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Petr Opravil

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

-29-

Veřejnoprávní smlouva (RUIAN) – Kostelany – č. 2656 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kostelany o zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, podle předložené zprávy.

Udělení souhlasu ZŠ Zachar, Kroměříž, p. o., s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – č. 2657 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas Základní škole Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizaci, Albertova 4062, Kroměříž, s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem na realizaci projektu Informačního centra digitálního vzdělávání.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2014 – č. 2658 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Dotační tituly města Kroměříže pro rok 2015 – č. 2659

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vyhlásit dotační tituly města Kroměříže pro rok 2015, podle předložené zprávy.

-30-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu – Přepojení kanalizace Těšnovice – č. 2660 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Přepojení kanalizace Těšnovice“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to: HARKO s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž za cenu dle nabídky 629.387 Kč bez DPH tj. 761.558 Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč LB 2000 s. r. o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc za cenu dle nabídky 1.046.350 Kč vč. DPH

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014:

a)

na straně výdajů navýšení pol. 6121 § 2321 kanalizace Těšnovice ORG 612 + 250 tis. Kč

b)

na straně výdajů ponížení položky 6121 § 3699 projektové dokumentace - 250 tis. Kč

Schválení služební cesty do Vídně – č. 2661 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Mgr. Veroniky Kuklové, referentky odboru kultury a cestovního ruchu na prezentační akci Svatováclavské posvícení ve Vídni, která se koná v prostorách Velvyslanectví České republiky v Rakousku v termínu 1. října 2014. Delegace bude složena z pracovnice odboru a dále ze zástupců Městského informačního centra Holešov, Klubu umění a řemesel Holešov, Košíkářství Morkovice a pana Karla Žíly. Doprava bude zajištěna služebním vozem Ford Tranzit s řidičem Janem Hrdinou.

-31-

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ, Kroměříž, Spáčilova 3239, p. o. – č. 2662 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost paní Dagmar Vávrové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, v níž žádá o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy k 30. září 2014

v y h l a š u j e

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

Přehled termínů svatebních obřadů v roce 2015 – č. 2663 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

termíny svatebních obřadů v roce 2015 v obřadní místnosti města Kroměříže, podle předložené zprávy.

Dofinancování projektu „Kroměříž žádanou destinací“ – č. 2664 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 125.000 Kč na dofinancování projektu „Kroměříž žádanou destinací“, jehož realizátorem je Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.


Mgr. Daniela Hebnarová        Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže