Usnesení z 88. schůze Rady města Kroměříže konané 14. srpna 2014

| 27.08.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 88. schůze Rady města Kroměříže konané 14. srpna 2014

Bytové záležitosti – č. 2563 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2310 - 07 ze 79. schůze Rady města Kroměříže konané dne 24. dubna 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní S. S. – Š. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2.

část usnesení č. 2448 - 07 z 84. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. června 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži paní L. M. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou do 31.12.2014 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži se slečnou P. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní T. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem R. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní O. R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Drahomírou Chytilovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. A., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi E. a J. T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou L. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní P. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s P. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlovy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. Ch., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou do 31.12.2014 s tím, že bude uhrazen nedoplatek z vyúčtování vůči SMMK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou do 31.12.2014 s tím, že bude uhrazen nedoplatek z vyúčtování vůči SMMK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Mgr. J. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem P. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi J. a I. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní N. J., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem V. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem R. L., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.08.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

A. K.

byt č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

P. S.

BcA. J. M.

2.

O. a V. L.

byt č. C 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. R. + R. R.

manž. Mgr. D. a E. J.

3.

J. a B. H.

byt č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

manž. R. a E. M.

J. a L. V.

-10-

4.

J. P.

byt č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. B.

5.

M. H.

byt č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži, a za podmínky uvolnění bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

F. J.

S. S.

6.

A. C.

byt č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

T. K.

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní J. Z., a to na dobu určitou do 31.08.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

L. K.

J. K.

2.

pronájem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní B. F., a to na dobu určitou do 31.08.2015.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

L. K.

J. K.

-11-

F)

s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů:

1.

L. B.

byt č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 767 01 Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2.

Helena Kovářová

byt č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

po schválené výměně se nájemci přestěhují takto:

1.

L. B.

byt č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

H. K.

byt č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouva s paní L. B. bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

Nájemní smlouva s paní H. K. bude uzavřena na dobu určitou do 31.08.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-12-

G)

s c h v a l u j e

soudnímu exekutorovi panu Mgr. Davidu Chaloupkovi realizaci na exekuci vyklizením exekutorovi u následujících

soudních spisů:

1.

H. O.

byt č. 7 o vel. 1+1 na ul. U Zámečku č. pop. v Kroměříži

2.

M. K.

byt č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ulici U Zámečku v Kroměříži

3.

D. a M. O.

byt č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2564

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

M. L., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

A. P., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

3.

A. D., Plešovec

Domov pro seniory U Kašny

4.

M. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

B. D., Chropyně

Domov pro seniory Vážany

6.

H. M., Hradisko

Domov pro seniory U Kašny

-13-

7.

J. N., Kyselovice

Domov pro seniory U Kašny

8.

A. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

9.

A. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

10.

M. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

11.

L. Š., Kvasice

Domov pro seniory Vážany

12.

J. N., Břest

Domov pro seniory Vážany

13.

V. B., Křenovice

Domov pro seniory Vážany

14.

Z. K., Uhřice

Domov pro seniory Vážany

15.

J. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

16.

M. K., Chropyně

Domov pro seniory U Kašny

17.

M. B., Troubky

Domov pro seniory U Kašny

18.

J. N., Podolí

Domov pro seniory Vážany

19.

B. H., Holešov

Domov pro seniory U Kašny

20.

Z. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

21.

V. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

22.

O. M., Uherské Hradiště

Domov se zvláštním režimem Strom života

-14-

23.

M. Š., Křelov-Břuchotín

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

J. M., Tlumačov

Domov se zvláštním režimem Strom života

25.

L. B., Kojetín

Domov se zvláštním režimem Strom života

26.

L. Ch., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

27.

D. D., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

28.

M. B., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

29.

M. U., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

30.

E. V., Hulín

Domov se zvláštním režimem Strom života

31.

M. Ch., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

32.

B. Z., Kyselovice

Domov se zvláštním režimem Strom života

n e s c h v a l u j e

H. G., Zdounky

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením.

Žádost o povolení stavebních úprav v prostorách budovy č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži – č. 2565 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana Jiřího Macháčka – zástupce SZUŠ D-MUSIC, s. r. o.

s c h v a l u j e

společnosti SZUŠ D-MUSIC, s. r. o., zastoupené Jiřím Mácháčkem, jednatelem, se sídlem Velehradská 625, 767 01 Kroměříž provedení stavebních úprav v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži, podle předložené projektové dokumentace.

-15-

Nabytí části pozemku parc. st. č. 2719 v k. ú. Kroměříž – č. 2566 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti paní P. K. , paní M. B. a paní V. V.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí části pozemku parc. st. č. 2719 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 625 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví id. 643/3783 Z. K., 767 01 Kroměříž, id. 205/1261 P, K., bytem 767 01 Kroměříž, id. 621/3783 SJM P. a J. H., bytem 767 01 Kroměříž, id. 656/3783 SJM M. a M. B., bytem 767 01 Kroměříž, id. 627/3783 SJM R. a V., bytem 767 01 Kroměříž a id. 621/3783 F. P., bytem 767 01 Kroměříž za celkovou smluvní kupní cenu 100 Kč/m2, splatnou jednorázově do 30 dnů po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2567 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Pavla Konečného

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2329/2 – zahrada, o výměře 150 m2 v k. ú. Kroměříž.

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. pop. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2568 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrové řízení za účasti Mgr. Jarmily Hasoňové – ředitelky Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. Zlín

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. IČO: 708 50 992, zastoupené Mgr. Jarmilou Hasoňovou, se sídlem U Náhonu 5208, 760 01 Zlín na pronájem nebytových prostor ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 75,50 m2 (kancelář 65,90m2, kuchyňka 7,60 m2, WC 2,00 m2) na dobu neurčitou za stávající výši nájemného, které se bude zvyšovat každoročně o částku představující míru inflace zjištěnou u Českého statistického úřadu, za účelem poskytování odborných sociálních služeb v souladu se svým předmětem činnosti.

-16-

Uzavření dodatku č. 8 s OV KSČM – č. 2569 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě uzavřené dne 15. 9. 2005 s Okresním výborem Komunistické strany Čech a Moravy, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž, který mění smlouvu a to:

v odstavci č. I. smlouvy:

Výměra pronajatých nebytových prostor se snižuje na celkovou výměru 192,62 m2

Místnosti pouze pro OV KSČM

Výměra m2

Místnosti užívané společně s ostatním nájemcem

Výměra m2

pokoj m. č. 4

19,32

chodba m. č. 1

16,24

pokoj m. č. 6

19,83

soc. zař. M. č. 2

11,85

kancelář m. č. 9

21,84

soc. zař. M. č. 3

6,07

kancelář m. č. 10

21,84

sál m. č. 7

81,37

kancelář m. č. 12

14,52

sklad m. č. 8

10,07

kuchyňka m. č. 14

2,40

kancelář m. č. 11

13,84

chodba m. č. 15

46,30

celkem výměra

99,75

celkem výměra

185,74

poloviční výměra

92,87

v odstavci č. III. smlouvy:

Výše nájemného od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014:

Roční nájemné 70.105,97 Kč

Čtvrtletní nájemné zaokrouhleno 17.526,49 Kč

Zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor:

Záloha na vodné a stočné čtvrtletně 150 Kč

Záloha na el. energii čtvrtletně 250 Kč

Čtvrtletní úhrada celkem 17.926,49 Kč,

s účinností od 1. září 2014

Ostatní body smlouvy se nemění.

2.

zveřejnění záměru pronájmu samostatných nebytových prostor o celkové výměře 43,58 m2 (zasedací místnost, kancelář) a nebytových prostor určených ke společnému užívání o celkové výměře 185,74 m2 (chodba, soc. zařízení, sál, sklad, kancelář) vše v 2. NP budovy č. p. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

-17-

Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 719/1 a parc. č. 813/48, vše v k. ú. Kroměříž – č. 2570 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků, s Krajským úřadem Zlínského kraje, zastoupeným MVDr. Stanislavem Mišákem, IČ: 708 91 320 se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, parc. č. 719/1 - orná půda, o výměře 160 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem výstavby regulační stanice plynu, vysokotlaké přípojky plynu a jejího ochranného pásma a pozemku parc. č. 813/48 - ostatní plocha, o výměře 40 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem výstavby vysokotlaké přípojky plynu a jejího ochranného pásma na dobu do majetkoprávního vypořádání, nejpozději však do 31. 5. 2021.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2747/140 v k. ú. Kroměříž – č. 2571 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/140 - ostatní plocha, o výměře cca 38 m2 v k. ú. Kroměříž pro manžele V. a B. Č.

b)

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/140 - ostatní plocha, o výměře cca 38 m2 v k. ú. Kroměříž pro manžele L. a V. Š.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245 v k. ú. Hradisko – č. 2572 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245- ostatní plocha o výměře cca 250m2 v k. ú. Hradisko a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-18-

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská – č. 2573 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 3103/1, podle nového geometrického plánu č. 6518-146/2014 označené jako parc. st. č. 8387 - zastavěná plocha, o výměře 1 m2 ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. st. č. 531, podle nového geometrického plánu č. 6518-146/2014 označené jako parc. č. 5172 - ostatní plocha, o výměře 1 m2 ve vlastnictví id. 1/6 V. P. a id. 5/6 B. Š., vše v k. ú. Kroměříž.

Žádost o vyřešení majetkových vztahů – č. 2574 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků: části parc. č. 438/1 - ostatní plocha, o výměře 157 m2, parc. č. 503 – zahrada, o výměře 215 m2 a parc. č. 504/2- zahrada, o výměře 144 m2, v k. ú. Vážany u Kroměříže, pro paní R. P.

Smlouva o realizaci stavby č. 46/2014 mezi městem Kroměříž a J. K. – č. 2575 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 46/2014 - „Zřízení nového sjezdu k domu č. p. 2675/8, ul. Kostnická, Kroměříž" mezi městem Kroměříž a J. K., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-19-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. – č. 2576 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 644/4, 644/2, 623, 18/1, 3/10, 3/7, 3/1, 3/8, 19/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, kabelové skříně NN, betonového sloupu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany, Osvoboditelů, kab. NN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 7.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany u KM, sloup místo konzoly, Hložková) – č. 2577 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 243 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového sloupu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany u KM, sloup místo konzoly, Hložková“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-20-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro OC Rejdiště s. r. o. – č. 2578 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrských sítí pro vlastníka pozemku parc. č. 1104/52 v k. ú. Kroměříž jako oprávněného ze služebností, a to:

1.

služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 3271/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování venkovní dešťové kanalizace spočívající v umístění nového kanalizačního potrubí a odlučovače ropných látek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „OC Rejdiště - SO 202 - venkovní dešťová kanalizace“ , úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

2.

služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 1104/45 a 1104/61 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování přípojky vody spočívající v umístění nového vodovodního potrubí, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „OC Rejdiště - SO 211 - přípojka vody“, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 900 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

3.

služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 1500/2, 1500/6, 1500/18, 1500/32 a 3271/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového plynovodního potrubí, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „OC Rejdiště - SO 221 - přípojka plynu“, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 3.300 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Povinným ze služebností je město Kroměříž jako vlastník výše uvedených služebných pozemků.

-21-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. (OC Rejdiště) – č. 2579 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 3271/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování venkovní kanalizace spočívající v umístění kanalizačního potrubí DN 800, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „OC Rejdiště - SO 209 Přeložka kanalizace“ pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Telefonicu 02 Czech Republic a. s. (OC Rejdiště) – č. 2580 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 3271/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „OC Rejdiště - SO 241 Přípojka SLP“ pro společnost Telefonica O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-22-

Smlouva o realizaci stavby č. 45/2014 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. (Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kollárova) – č. 2581 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 45/2014 - „Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kollárova, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 47/2014 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. (Bezvýkopová oprava kanalizace Riegrovo náměstí) – č. 2582 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 47/2014 - „Bezvýkopová oprava kanalizace Riegrovo náměstí, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Prodej části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy – č. 2583 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 244/1 - ostatní plocha, o výměře cca 16 m² v k. ú. Kotojedy pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za smluvní kupní cenu podle znaleckého posudku č. 1657-46/2014 vypracovaném Ing. Vítězslavem Hlaváčkem, znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví, 950 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

-23-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (KM Tomečkova – kabel NN, Bartoštová) – č. 2584 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 890/20 a 890/88 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelu NN včetně přípojkové skříně, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Tomečkova - kabel NN, Bartošová“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Veřejná zakázka malého rozsahu – motorgenerátor pro Městskou policii Kroměříž – č. 2585

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „IVVS - Motorgenerátor pro krizové řízení“ formou elektronické zakázky v systému EZAK

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „IVVS - Motorgenerátor pro krizové řízení" ve složení:

člen náhradník

Ing. Jaroslav Adamík Ing. Blanka Šimůnková

Petr Janek Petr Procházka

Bc. Jan Pšeja Bc. Petra Nováková

-24

Rámcová smlouva – pevné linky – č. 2586

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy, dohodou, se společností EMEA s. r. o., Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 268 98 101, a následné uzavření rámcové smlouvy na služby pevných telefonních linek se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČ: 601 93 336, podle předložené zprávy.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 2587 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříže:

1)

PMS Reality, a. s., Pivovarská č. p. 261, 788 33 Hanušovice, zastoupena na základě plné moci Line, spol. s r. o.,

zařazení pozemku parc. č. 890/18 umístěného v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav)

2)

Ing. J. D., Ing. M. Š., Mgr. Y. Š., 767 01 Kroměříž, zařazení pozemků parc. č. st. 8006/1 a parc. č. st. 8006/2 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR stav)

3)

Ing. R. D. 767 01 Kroměříž, zařazení pozemků parc. č. 904/1, 904/4, 904/5, 904/12, 904/15, 904/16 a parc. č. 904/21 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh)

4)

V. J., 760 01 Zlín, zařazení pozemku parc. č. 345/1 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh).

-25

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektu základí školy Zachar v Kroměříži“ – č. 2588 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

na základě zjištění a závěru hodnotící komise, v souladu s podmínkami zadávacího řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s ustanovením §76 Zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o vyloučení uchazeče:

1.

PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - město, IČ: 277 69 585

2.

SYNER Morava, a.s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 93 675

3.

STAMOS Uherské Hradiště spol. s.r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 463 46 171

4.

FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 88 711

z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu: „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

MAMUT - THERM s. r. o.

Slaměníkova 302/23, 614 00 Brno, IČ: 268 85 263

Za cenu dle nabídky:

20.120.328,00 Kč bez DPH

24.345.597,00 Kč s DPH

na druhém místě se umístil uchazeč

ROOS KROMĚŘÍŽ, s. r. o.

Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž, IČ:262 42 460

Za cenu dle nabídky:

20.800.637,00 Kč bez DPH

25.168.771,00 Kč s DPH

-26

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“ – č. 2589 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu: „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ: 480 95 013

Za cenu dle nabídky:

2.794.987,65 Kč bez DPH

3.381.935,06 Kč s DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

FLORSTYL s. r. o.

Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 607 31 346

Za cenu dle nabídky:

2.944.381,00 Kč bez DPH

3.562.701,00 Kč s DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Petr Vykrut - zahradní služby

U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČ: 471 65 006

Za cenu dle nabídky:

2.971.487,40 Kč bez DPH

3.595.422,75 Kč s DPH

Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod“ – č. 2590 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

o vyloučení uchazeče Skanska a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, 149 00 z další účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod“ a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Důvody vyřazení jsou uvedeny v protokolu o jednání a hodnocení komise.

-27-

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

STRABAG a. s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

(kontaktní adresa: STRABAG a. s. odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín)

za cenu dle nabídky: 21.520.633 Kč včetně DPH.

Na druhém místě se umístil uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Za cenu dle nabídky: 23.578.928,74 Kč včetně DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky: 22.986.423,06 Kč včetně DPH.

Uzavření nové nájemní smlouvy mezi Sociálními službami města Kroměříže a RWE GasNet, s. r. o. – č. 2591 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Ing Soňu Mertovou – pověřenou vedením odboru rozvoje města, jednat se společností RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem o návrhu smlouvy týkající se nájmu plynárenského zařízení a o zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. a návrh smlouvy předložit na schůzi Rady města Kroměříže.

Žádost o rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – č. 2592 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 pro Sbor dobrovolných hasičů Bílany, Kroměříž a Postoupky na nákup základního vybavení mladých hasičů, takto:

ORG Položka Částka v Kč

SDH Bílany 512 5137 33.063,30

SDH Kroměříž 355 6137 42.818,32

SDH Postoupky 405 5137 33.063,30

Celkem 108.944.90

-28-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – č. 2593 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

-300,0 pol. 411 dotace Domu kultury v Kroměříži

 

64,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce stromořadí

-1.457,0 pol. 232 návrh dotace VPP

157,0 pol. 411 dotace VPP

160,0 pol. 411 dotace DK v Kroměříži–podpora památek UNESCO

-160,0 pol. 411 dotace DK v Kroměříži – podpora památek UNESCO

-570,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání

570,0 pol. 222 finanční vypořádání 2013

-37,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

37,0 pol. 411 dotace prevence kriminality

77,0 pol. 411 dotace na činnost OLH, meliorační dřeviny

-1.877,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

2.285,0 pol. 411 dotace SPOD

88,0 pol. 411 pěstounská péče

130,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště

-11.900,0 pol. 232 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně

-450,0 pol. 232 návrh dotace IPRM modernizace výtahů

-5.000,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí

-2.390,0 pol. 232 návrh dotace expozice K. Kryla

-2.900,0 pol. 232 návrh dotace informační systém

-1.250.0 pol. 232 návrh dotace veřejná plocha Podzámecká zahrada

-2.200,0 pol. 232 návrh dotace nástupní plocha před Květnou zahradou

2.000,0 pol. 214 dividendy VAK

661,0 pol. 121 DPH___________________________________________

-24.262,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

1.224,0 pol. 501-2 SPOD

300,0 pol. 503 soc. pojištění SPOD

100,0 pol. 503 zdrav. pojištění SPOD

103,0 pol. 516 projekt rekonstrukce stromořadí

10,0 pol. 549 finanční dar – narozeniny trojčat

430,0 pol. 620 přípl. mimo základní kapitál KTS – VO Za Zámeckou

zahradou

-300,0 pol. 533 Dům kultury – Arsfilm, Movie music

-29-

77,0 pol. 521 činnost OLH, meliorační dřeviny

112,0 pol. 517 oprava betonových zídek u knihovny

88,0 pol. 501-517 pěstounská péče

130,0 pol. 521 provoz dětského dopravního hřiště

1.000,0 pol. 612 IPRM revitalizace sídliště Slovan

-10.000,0 pol. 612 IPRM revitalizace zeleně

-650,0 pol. 612 IPRM modernizace výtahů

-4.850,0 pol. 612 revitalizace Slovanského náměstí

38,0 pol. 612 koupaliště Bajda

-500,0 pol. 612 výměna kotlů

-5.600,0 pol. 612 expozice K. Kryla

-1.000,0 pol. 612 informační systém

-2.395,0 pol. 612 veřejná plocha Podzámecká zahrada

200,0 pol. 517-612 veřejná plocha Podzámecká zahrada

-140,0 pol. 612 hřiště Rákosníček

300.0 pol. 612 okružní křižovatka Kotojedy

-500,0 pol. 612 Slovan, kotelna

61.0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

-2.500,0 pol. 612 odkanalizování Trávnické Zahrádky

___________________

-24.262,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

485.314,- příjmy celkem

497.887,- výdaje celkem

-12.573,- saldo příjmů a výdajů

12.573,- financování

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 Domu kultury v Kroměříži – č. 2594 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Domu kultury v Kroměříži za rok 2013 do jednotlivých fondů následovně:

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 760 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 760 Kč

-30-

Schválení účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje – č. 2595 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit přijetí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 37.500 Kč na uspořádání „Koncertu k Roku české hudby", včetně smlouvy o poskytnutí dotace, dle předložené zprávy.

Žádost společnosti Kola pro Afriku o partnerství a podporu akce Běh pro Gambii – č. 2596 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

partnerství města na projektu společnosti Kola pro Afriku při odeslání kontejneru s darovanými koly do Gambie a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

Žádost o záštitu města Kroměříže nad projektem „Red Bull Tour Bus 2014“ – č. 2597 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity města Kroměříže nad projektem „Red Bull Tour Bus 2014“, který se bude konat dne 18. září 2014 na Velkém náměstí v Kroměříži.

Udělení čestného občanství města Kroměříže – č. 2598 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení čestného občanství města Kroměříže paní Sylviane Brazillier (1922), Chateaudun, za rozvoj partnerských vztahů mezi francouzským městem Chateaudun a městem Kroměříž.

-31-

Žádost skupiny Biskupští manové o poskytnutí finančního příspěvku na oslavu Dne uniformovaných sborů a zakončení turistické sezony v Kroměříži – č. 2599 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro skupinu historického šermu Biskupští manové, na realizaci Dne uniformovaných sborů - zakončení turistické sezony technických památek v Kroměříži dne 4. října 2014.

 

  Mgr. Daniela Hebnarová                            Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                           místostarosta