Usnesení z 86. schůze Rady města Kroměříže konané 10. července 2014

| 15.07.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 86. schůze Rady města Kroměříže konané 10. července 2014

Bytové záležitosti – č. 2487 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2448 - 07 z 84. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. června 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži paní M. P. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem J. F., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem .R. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem B. K. a M. Š., a to na dobu určitou do 31.08.2015. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. G. , a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ch. a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní H. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. B., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ž., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Ř., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní E. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavaření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. B. (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. F., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem F. H + M. K., a to na dobu určitou do 31.12.2014 s tím, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na finančním odboru a za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní L. B., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou - do 31.07.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

M. K.

byt č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. C 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

náhradník:

M. T.

A. V.

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži panu L. H., a to na dobu určitou do 31.07.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, dohodou

-8-

2.

pronájem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní V. P., a to na dobu určitou do 31.07.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži, dohodou

3.

pronájem bytu č. 46 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní V. Š., a to na dobu určitou do 31.07.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 40o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži, dohodou

4.

pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži slečně L. K., a to na dobu určitou do 31.07.2015.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradník:

S. P.

F)

d o p o r u č u j e

schválit podání návrhu na exekuci vyklizením exekutorovi:

a)

1.

K. O., bytem U Zámečku, 767 01 Kroměříž

byt č. 2 o vel. 1+1 na ulici U Zámečku 2056, 767 01 Kroměříž

2.

P. D., bytem U Zámečku, Kroměříž

byt č. 8 o vel. 1+1 na ulici U Zámečku 2056, 767 01 Kroměříž

3.

J. a D.

byt č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410, Kroměříž

-9-

4.

J. S. a Z. S.

byt č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

b)

u k l á d á

podání návrhu žaloby na vyklizení bytu:

1.

O. K.

byt č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

2.

J. J.

byt č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži

3.

I. a V. F.

byt č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži

4.

A. D.

byt č. 39 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži

5.

L. T.

byt č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

6.

I. D.

byt č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži

G)

s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2129 na Braunerově ul. v Kroměříži paní

M. H.

-10-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením – č. 2488

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

R. M., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

2.

M. M., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

3.

A. K., Hoštice

Domov pro seniory Vážany

4.

A. K., Lískovec

Domov pro seniory U Moravy

5.

A. M., Chvalnov

Domov pro seniory U Moravy

6.

E. Ř., Uhřičice

Domov pro seniory U Kašny

7.

M. G., Kvasice

Domov pro seniory Vážany

8.

A. R., Hulín

Domov pro seniory U Moravy

9.

A. P., Popovice

Domov pro seniory U Kašny

10.

M. H., Podhradní lhota

Domov pro seniory U Moravy

11.

M. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

12.

J. O., Valašské Klobouky

Domov pro seniory U Kašny

-11-

13.

M. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

14.

L. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

15.

J. J., Kvasice

Domov pro seniory Vážany

16.

C. O., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

17.

M. M., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

18.

A. S., Ublo

Domov pro seniory Vážany

19.

B. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

20.

V. D., Zborovice

Domov pro seniory U Kašny

21.

M. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

22.

J. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

23.

J. S., Zdounky

Domov pro seniory Vážany

24.

V. D., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

25.

B. J., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

26.

R. T., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

27.

Z. Ch., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

28.

V. K., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

-12-

29.

A. Č., Žlutava

Domov se zvláštním režimem Strom života

30.

M. P., Nová Dědina

Domov se zvláštním režimem Strom života

31.

J. H., Rymice

Domov se zvláštním režimem Strom života

32.

J. M., Napajedla

Domov se zvláštním režimem Strom života

33.

K. P., Soběsuky

Domov se zvláštním režimem Strom života

34.

N. Z., Prostějov

Domov se zvláštním režimem Strom života

35.

L. D., Žeranovice

Domov se zvláštním režimem Strom života

36.

M. B., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

37.

M. K., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

38.

E. R., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

39.

M. O., Zlín

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

40.

R. B., Otrokovice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

41.

F. F., Vrchoslavice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - denní stacionář

-13-

B)

n e s c h v a l u j e

1.

V. K., Brno

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory, Domova pro osoby se zdravotním postižením

2.

H. B., Buchlovice

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

3.

M. B., Koryčany

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Prodej pozemku parc. č. 641/17 v k. ú. Kroměříž – č. 2489 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana P. K. – předsedy představenstva společnosti TRASKO, a. s.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 641/17 - orná půda, o celkové výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost TRASKO, a. s., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Z pozemku budou odděleny části o výměře cca 60 m² , a to u hranic s pozemky parc. č. 3228/12 a parc. č. 3227/7, za účelem vybudování komunikace a inženýrských sítí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži – č. 2490 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pan J. T. – předsedy Zemědělského družstva Vícov

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se Zemědělským družstvem Vícov, IČ 479 15 382, zastoupené Josefem Tomanem, předsedou, se sídlem Vícov 200, 768 03 Plumlov, Prostějov, na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 106,90 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. srpna 2014 za výši nájemného 5.200 Kč měsíčně, které se bude každoročně zvyšovat o výši inflace, za účelem provozování prodejny masa a uzenin.

-14-

Uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 395/1 a parc. č. 395/4 v k. ú. Postoupky – č. 2491 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana B. Ch.

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy s panem B. Ch., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 395/4 - ostatní plocha, v k. ú. Postoupky o výměře 40 m2 na dobu na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 11. července 2014, za celkovou smluvní výši nájemného 10 Kč/m2/rok, za účelem údržby zeleně

2.

uzavření smlouvy s panem B. Ch., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž na užívání pozemku části parc. č. 395/1 - ostatní plocha, v k. ú. Postupky o výměře cca 38 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 11. července 2014, za účelem údržby zeleně.

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 556 v k. ú. Trávník – č. 2492 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. Š.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem J. Š., bytem Trávník, 767 01 Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 556 - ostatní plocha, v k. ú. Trávník o výměře cca 36 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 11. července 2014, za účelem údržby – bez výsadby stromů.

Uzavření smlouvy na užívání pozemku parc. č. 193 v k. ú. Miňůvky – č. 2493 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem J. B., bytem Hradisko , 767 01 Kroměříž na užívání pozemku parc. č. 193 v k. ú. Miňůvky o celkové výměře 733 m2 na dobu pěti let, s účinností od 11. července 2014, za účelem sečení trávy.

-15-

Uzavření smlouvy na pronájem garáže na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2494 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s panem F. B., bytem Nitranská 4264, 767 01 Kroměříž na pronájem ideální ½ garáže v budově kotelny - stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži o výměře 20,2 m2 na dobu neurčitou s účinností od 11. července 2014, za výši nájemného 100 Kč měsíčně, za účelem parkování vlastního osobního vozidla.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc č. 619/2 v k.ú. Vážany u Kroměříže – č. 2495 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 619/2 – zahrada, o výměře 2.158 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/3 v k. ú. Postoupky – č. 2496 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/3 - ostatní plocha, o výměře 33 m² v k. ú. Postoupky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž – 2497 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy uzavřené s panem L. N., bytem Chropyňská 3306, 767 01 Kroměříž uzavřené dne 1. 10. 2004 na pronájem pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž o výměře 150 m2, a to dohodou ke dni 11. července 2014

2.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2329/2 v k. ú. Kroměříž o výměře 150 m2 za účelem údržby.

-16-

Uzavření smlouvy na pronájem garáže ev. č. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži – č. 2498 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže.

Souhlas vlastníka kanalizačního řadu s napojením přípojky k RD (Srubový RD Těšnovice, parc. č. 12/3) – č. 2499 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s napojením přípojky kanalizace pro novostavbu rodinného domu na parc. č. 12/3 v k. ú. Těšnovice na stávající kanalizační řad DN 400 na parc. č. 466 v k. ú. Těšnovice, který je ve vlastnictví města Kroměříže.

Smlouva o realizaci stavby č. 33/2014 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 2500 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2014 - „Rekonstrukce vodovodního řadu

1-9-6 Kroměříž, m. č. Vážany“ mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 34/2014 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek domu Vrobelova č. p. 2408 a č. p. 2409 Kroměříž – č. 2501 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2014 - „Revitalizace bytového domu Vrobelova 2408, 2409 Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek domu Vrobelova č. p. 2408 a č. p. 2409 Kroměříž, se sídlem Vrobelova č. p. 2408 a č. p. 2409, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-17-

Smlouva o realizaci stavby č. 35/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. M. a M. D. – č. 2502 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 35/2014 - „Novostavba rodinného domu Kroměříž, p. č. 693/90 v k. ú. Vážany u Kroměříže“ mezi městem Kroměříž a manželi Ing. M. a M. D., bytem Francouzská, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 1040006491/001 mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s. – č. 2503 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 1040006491/001 - „Kroměříž, Hanácké nám.-kab. pilíř SR,PMS“ mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, podle předložené zprávy.

Zrušení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, pro paní Marii Knolovou a paní Evženii Kyjovskou – č. 2504 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zrušení věcného břemene mezi městem Kroměříž a paní M. K. a paní E. K., jako oprávněnými z věcného břemene - služebnosti, stezky a cesty k pozemku parc. č. 88/3 v k. ú. Kroměříž na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15. 2. 2007.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamní výstrče na Riegrově nám. v Kroměříži – č. 2505 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním reklamní výstrče na domě č. p. 130 na Riegrově náměstí v Kroměříži, tj. nad pozemkem parc. č. 3081/1 v k. ú. Kroměříž na Riegrově náměstí v Kroměříži pro pana Vlastimila Chytrého, bytem Riegrovo nám. 130, 767 01 Kroměříž. podle předložené zprávy.

-18-

Žádost o změnu nájmu garáže z ulice Lutopecká na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2506 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. února 2010 mezi městem Kroměříži a panem F. B., bytem Nitranská 4264, 767 01 Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1990 na ulici Lutopecká v Kroměříži, dohodou, a to ke dni 11. července 2014

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1990 na ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavebního dvora na parc. č. 591 v k. ú. Trávník – č. 2507 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění stavebního dvora (mobilní stavební buňky, sociální zařízení a odstavení používané mechanizace) na ploše cca 200 m2 na pozemku parc. č. 591 - ostatní plocha, v k. ú. Trávník pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 po dobu stavby „Dolní Kotojedka km 0,0000 - 5,8000“, s tím, že pozemek k umístění bude předán odborem služeb Městského úřadu Kroměříž a následně nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby bude staveniště odstraněno a pozemek bude uveden do původního stavu a předán odboru služeb Městského úřadu Kroměříž.

Žádost p. Jany Odstrčilíkové o vrácení nájemného – č. 2508 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vrácení uhrazeného nájemného za období roku 2006 - 2014 pro paní J. O., bytem Kostelany, Kroměříž ve výši 3.000 Kč.

-19-

Ukončení smlouvy na pronájem parc. č. 1500/134 a parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2509 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemků uzavřené dne 5. 3. 2003 s Veřejnou realitní, s. r. o., zastoupenou JUDr. Miroslavou Kočárovou, se sídlem 1. máje 283/15 v Kroměříži, a to dohodou ke dni 11. července 2014, s tím, že poměrná část nájemného za rok 2014 bude prominuta

2.

nabytí do majetku města Kroměříže dvou vývěsních skříněk z majetku Veřejné realitní, s. r. o., Kroměříž na pozemcích parc. č. 1500/134 a parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž

u k l á d á

odboru služeb Městského úřadu Kroměříž zajistit odstranění dvou vývěsních skříněk na pozemcích parc. č. 1500/134 a parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 36/2014 mezi městem Kroměříž a J. S. - č. 2510 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 36/2014 - „Vodovodní přípojka pro budovu na stpč. 3514 v k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a panem J. S., bytem Kyselovice, 768 11 Chropyně, podle předložené zprávy.

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. pop. 4097 na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2511 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s panem M. S., bytem Nitranská 4092, 767 01 Kroměříž na pronájem ideální ½ dvojgaráže nacházející se v přízemí budovy č. pop. 4097 na ulici Nitranská v Kroměříži (kotelna) o výměře 22,8 m2, a to dohodou ke dni 31.03.2014.

-20-

Žádost o snížení nájemného za III. čtvrtletí (fitness centrum) – č. 2512 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného za období III. čtvrtletí v roce 2014 o částku 22.694 Kč z nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži panu I. P., IČ: 757 32 386 se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž.

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s realizací stavby pergoly – č. 2513 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

stavbu zahradní pergoly v areálu Domova pro seniory, Lesní ulice č. 299/54, Kroměříž na pozemku parc. č. 681/5 - ostatní plocha, v k. ú. Vážany u Kroměříže, podle předložené zprávy.

Zpracovaná studie – Dispoziční úpravy II. a III. NP objektu Starý pivovar – č. 2514 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

vypracovanou studii „Dispoziční úpravy II. a III. NP objektu Starý pivovar“, podle předložené zprávy.

Zpracování standardů prvků městského mobiliáře pro město Kroměříž – č. 2515 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zadání zpracování standardů prvků mobiliáře města Kroměříže, podle předložené zprávy.

-21-

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži“ – č. 2516 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži“, podle předložené zprávy.

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Rekultivace skládky Lutopecny“ – č. 2517 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Rekultivace skládky Lutopecny“, podle předložené zprávy.

Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ, Kroměříž, U Sýpek 1462, p. o. – č. 2518 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace, na 150 žáků, s účinností od 1. září 2015

b)

podání žádosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace, o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení.

-22-

Návrh na odměnu ředitelce ZŠ, Kroměříž, Komenského náměstí 440, p. o. - č. 2519 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu ve výši schváleného jednoho měsíčního platu PaedDr. Marii Viktorinové, ředitelce Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, za plnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila.

Návrh na zařazení ředitele ZŠ, Kroměříž, Komenského nám. 440, do platové třídy a platového stupně a stanovení jeho měsíčního platu – č. 2520 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařazení pana Mgr. Milana Budína, ředitele Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, do 12. platové třídy a 3. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně)

s t a n o v u j e

panu Mgr. Milanu Budínovi, řediteli Základní školy. Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. srpna 2014, podle předložené zprávy.

Poskytnutí finančního daru – č. 2521 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

finanční dar pro manžele M. a J. V., bytem Kroměříž, rodiče trojčat Magdalény, Valentýny a Vojtěcha (nar. 16. června 2013) ve výši 10.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže 2014, při příležitosti prvních narozenin dětí.

-23-

Schválení účetní závěrky Domu kultury v Kroměříži za rok 2013 – č. 2522 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účetní závěrku Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2013.

Schválení zahraničních služebních cest – č. 2523 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

účast Mgr. Jiřího Pánka a Jana Hrdiny jako řidiče a doprovod seniorů účastnících se VI. Športovej olympiády seniorov v Nitře, konané dne 30. června 2014. Doprava je zajištěna služebním vozidlem

b)

delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Nitra dne 6. července 2014 ve složení Mgr. Daniela Hebnarová, Marcela Formanová a Mgr. Veronika Kuklová na celoměstských slavnostech Nitra, milá Nitra 2014. Doprava je zajištěna služebním vozidlem

c)

delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Piekary Slaskie (Polsko) ve dnech 19. – 20. července 2014 ve složení Mgr. Daniela Hebnarová, Marek Šindler a Marcela Formanová. Doprava je zajištěna služebním vozidlem.

Schválení služební cesty na Vlkolínec – č. 2524 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast pracovníků odboru kultury a cestovního ruchu, Mgr. Veroniky Kuklové, Lenky Peclové, pracovnice oddělení informačních technologií Bc. Petry Novákové a dále pracovnice Kroměřížské rozvojové kanceláře Jaroslavy Krejčiříkové, DiS. na „Setkání na Vlkolínci“ v rámci mikroprojektu „Kroměříž - Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury“ konané na Vlkolínci ve Slovenské republice dne 27. července 2014. Delegace bude složena z pracovnic Městského úřadu Kroměříž, Folklórního souboru z Hulína a amatérských lidových umělců z Kroměříže. Doprava autobusem bude hrazena z mikroprojektu.

-24-

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž – č. 2525 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

zástupce zřizovatele do školských rad při základních školách zřizovaných městem Kroměříž pro funkční období od 1. srpna 2014 do 31. července 2017:

školská rada při: zástupce zřizovatele:

Základní škole, Kroměříž, Komenského MUDr. Ondřej Debef

náměstí 440, příspěvkové organizaci Ing. Blanka Šimůnková

Základní škole, Kroměříž, U Sýpek 1462, MUDr. Jarmila Číhalová

příspěvkové organizaci Ing. Věra Nováková

Základní škole Slovan, Kroměříž, Ing. Věra Knapková, BA

příspěvkové organizaci Ing. Jan Žárský

Základní škole Oskol, Kroměříž, RSDr. Vladimír Křemeček

příspěvkové organizaci Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D.

Základní škole Zachar, Kroměříž, Mgr. Miloslava Nosková

příspěvkové organizaci Mgr. Jitka Dvořáková

Základní škole Zámoraví, Kroměříž, MUDr. Jaroslav Novák

příspěvkové organizaci Marek Šindler

Návrh na udělení pamětních medailí – č. 2526 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

stříbrnou pamětní medaili města Kroměříže:

a)

paní J. K. za dlouholetou činnost cvičitelky a jednatelky T. J. Sokol Kroměříž a jednatelky Sokolské župy Hanácké, při příležitosti významného životního jubilea

b)

paní Mgr. D. K. za dlouholetou činnost cvičitelky a vedoucí odboru sportu T. J. Sokol Kroměříž, při příležitosti významného životního jubilea

c)

paní Mgr. J. N- za dlouholetou činnost trenérky stolního tenisu dětí a mládeže a reprezentaci T. J. Sokol Kroměříž při soutěžích ve stolním tenisu, při příležitosti významného životního jubilea

-25-

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o finanční příspěvek na provoz cyklokempu – č. 2527 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž na zajištění provozu cyklokempu v areálu Pionýrské louky.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady KTS, s. r. o. a smlouva o výkonu funkce jednatele KTS, s. r. o. – č. 2528

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 262 76 437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

1.

text smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., podle předložené zprávy

2.

text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o, podle předložené zprávy.

Změna usnesení č. 2399 z 81. schůze RMK konané 15. května 2014 – č. 2529

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 2399 z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 15. května 2014 takto: ....."č. pop. 3191/3 .....", další text zůstává beze změny.

 

Mgr. Daniela Hebnarová       Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže  místostarosta