Usnesení z 84. schůze Rady města Kroměříže konané 11.června 2014

| 20.06.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 84. schůze Rady města Kroměříže konané 11.června 2014

Bytové záležitosti – č. 2448 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2169 - 07 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13.02.2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži panu M. G: s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem Z. M., a to na dobu určitou do 31.07.2015.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. L. (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou do 31.07.2015.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. W., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem P. Ž., a to na dobu určitou do 31.07.2015.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi P. a L. N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. a M. a panem Z. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. K. F., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní O. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži a paní V. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi C. a R. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. P., a to na dobu určitou do 30.06.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem P. P., a to na dobu určitou do 31.12.2014 s tím, že nájemce bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Ř., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem B. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. O., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. Ch., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní P. C., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a S. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní G. O., a to na dobu určitou do 30.09.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi J. a S. P., a to na dobu určitou do 30.06.2015. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní I. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem K. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č.pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní D. N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou do 30.06.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.09.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.09.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. Č., a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.09.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-11-

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem A. L. a A. M., a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.09. 2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.09.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem R. L., a to na dobu určitou od 16.06.2014 do 31.07.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

u k l á d á

Kroměřížským technickým službám, s.r.o., Kaplanova, Kroměříž vyzvat písemně manžele J. a N. M. k předání bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži dle § 2285 obč. zák.č. 89/2012 Sb.

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou od 1.07.2014 do 30.06.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-12-

1.

J. M.

byt č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži

náhradník:

F. J.

S. S.

2.

V. V.

byt č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradník:

A. K.

P. S.

3.

M. P.

byt č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradník:

L. M.

P. M.

4.

L. D.

byt č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradník:

M. Č.

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní V. H., a to na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.06.2015. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradník:

Z. K.

P. D.

-13-

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 2449

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 262 76 437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

1.

s c h v a l u j e

předložený program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,

2.

s c h v a l u j e

orgány valné hromady:

Mgr. Danielu Hebnarovou - předsedkyní valné hromady

MUDr. Jarmilu Číhalovou - ověřovatelkou zápisu z valné hromady

Annu Snídalovou - zapisovatelkou z valné hromady

3.

s c h v a l u j e

ve smyslu § 777, odst. (5) zák. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) podřízení se společnosti tomuto zákonu jako celku

4.

s c h v a l u j e

změnu společenské smlouvy a její přijetí v úplném znění

5.

s c h v a l u j e

zprávu jednatelů společnosti o hospodaření a činnosti společnosti za rok 2013

6.

b e r e n a v ě d o m í

stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti za rok 2013

7.

b e r e n a v ě d o m í

zprávu auditorky k roční účetní závěrce společnosti za rok 2013

-14-

8.

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2013

9.

s c h v a l u j e

rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 2.185.147,53 Kč takto:

Zákonný rezervní fond 220.000 Kč

Příděl do sociálního fondu 100.000 Kč

Příděl do fondu odměn 250.000 Kč

Příděl do fondu rozvoje 1.565.147,53 Kč

Příděl do fondu ředitele 50.000 Kč

10.

s c h v a l u j e

odměnu řediteli odměnu řediteli společnosti jako celoroční hodnocení za rok 2013 ve výši dvou měsíčních platů

11.

s c h v a l u j e

auditorku Ing. Ludmilu Pospíšilovou (e. č. KAČR 1492) pro audit účetní závěrky za rok 2014

12.

o d v o l á v á

z funkce ředitele a jednatele společnosti Ing. Pavla Suchánka, ke dni 30. června 2014

13.

j m e n u j e

do funkce jednatele společnosti Mgr. Petra Sedláčka, nar. 4. září 1966, ke dni 1. července 2014

14.

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce jednatele

-15-

Prodej části pozemku parc. č. 5023/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2450 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. Z.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 5023/2 - ostatní plocha o výměře cca 10m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Z, bytem Trávník, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 825/6 v k. ú. Zlámanka – č. 2451 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad o výměře cca 120 m² v k. ú. Zlámanka a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1995 na ul. Lutopecká v Kroměříži – č. 2452 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy s panem J. M., bytem Lutopecká, 767 01 Kroměříž, uzavřené dne 6. listopadu 2005 na pronájem garáže ev. č. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži, dohodou, ke dni 12. června 2014

2.

zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

-16-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy – č. 2453 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 - ostatní plocha o výměře cca 16 m² v k. ú. Kotojedy.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro firmu RENGL, s. r. o. – č. 2454 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 406/1, 2725/1, 3110/3, 1500/17, 170/1, 3117/5, 3127/1, 3121/2, 3542/3, 3117/4, 3081/2, 3075/2, 813/24, 978/1, 432/9, 1500/75, 3234/2, 967/13, 3743/23, 3358/3,1567/8, 116/1 vše v k. ú. Kroměříž, pro firmu RENGL, s. r. o.

Žádost společnosti ASTRAS, o. p. s. o pronájem kotelny – č. 2455 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu kotelny v domě č. pop. 702/3 na Purkyňově ulici v Kroměříži pro společnost ASTRAS, o. p. s.

2.

uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 12. října 2011 mezi městem Kroměříž a společností ASTRAS, o. p. s.

-17-

Žádost o nabytí pozemků v k. ú. Kotojedy do majetku města – č. 2456 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Ing. Soně Mertové - pověřené vedením odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž,

jednat s panem M. R., bytem 767 01 Kroměříž o ceně a výměře v šířce cca 2 m2 z pozemků parc. č. 143/1, 145/20 a 277/7 v k. ú. Kotojedy, za účelem nabytí těchto pozemků do vlastnictví města Kroměříže.

Smlouva o realizaci stavby č. 1030017963/003 mezi městem Kroměříž a E.ON – č. 2457 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 1030017963/003 - „Kroměříž, Legionářů - kab. smyčka NN, Michalík“ mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, podle předložené zprávy.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž – Dolnozahradská, kabel NN, Pinďák) – č. 2458 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 1549/6 a 1550/23 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž - Dolnozahradská, kabel NN, Pinďák“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-18-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy – kabel smyčka NN, Klopan) – č. 2459 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 252 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy - kabel smyčka NN, Klopan“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž – Soudní – kabel NN, Perutík) – č. 2460 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 390/2, 389/3, 388/1, 389/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž - Soudní - kabel NN, Perutík“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-19-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro KmNet s. r. o. – č. 2461 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 257/1, 262, 255/1, 257/2, 254, 255/2, 1500/204, 1500/150, 1500/151, 1500/143, 147/1, 149/2, 1500/23, 1500/24, 1500/25, 1500/26, 1500/27, 1500/219, 1500/28, 1500/31, 1500/169, 1500/168, 1500/201, 1074/2, 1074/1, 1075/1, 870/81, 870/77, 870/78, 870/79, 813/79, 813/86, 813/90, 813/70, 813/72, 813/2, 813/27, 813/62, 813/63, 813/64, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž, pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení z HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní optická síť KmNet Kroměříž“ pro společnost KmNet s. r. o. , se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč za každý běžný metr délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Tomkova) – č. 2462 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 127/8, parc.č. 1515/2, parc. č. 1515/1 , parc. č. 1524/41 , parc. č. 3123/1, parc.č. 3123/4 a parc. č.1520/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Reko MS Kroměříž - Tomkova+2 / 7700070430“ pro společnost RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-20-

Zříízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Stoličkova) – č. 2463 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 3123/1, parc. č. 3145 a parc. č. 1746/4 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „ Reko MS Kroměříž - Stoličkova +1/7700070405“ pro společnost RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s. r. o. (Reko MS Kroměříž, Brandlova + 2“) – č. 2464 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 1520/1, 1521/1, 1524/41, 1525/3, 1701/1, 1701/32, 1702/20, 3123/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Reko MS Kroměříž, Brandlova + 2“; č. stavby 7700070062/SPP 1.84200418.2221“ pro společnost RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč pro potrubí dn 225PE; 190 Kč pro potrubí dn 110PE; 188 Kč pro potrubí dn 90PE; 183 Kč pro potrubí dn 32PE na pozemcích ostatní plocha - ostatní komunikace; 140 Kč pro potrubí dn 225PE na pozemku ostatní plocha - manipulační plocha za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-21-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, příp. NN, Mareš) – č. 2465 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 151/1, 143 a 135/1 v k. ú. Postoupky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Postoupky, příp. NN, Mareš“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice – kabel NN, Lendel) – č. 2466 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc.č. 157/2, 459 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, pilíře NN, uzemnění a právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : „Těšnovice-kabel NN,Lendel“ pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4300,- Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-22-

Smlouva o realizaci stavby č. 30/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. R. K. – č. 2467 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2014 - „Rodinný dům manž. Křemenkových, p. č. 893/72, Kroměříž “ mezi městem Kroměříž a Ing. R. K. bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 31/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. M. V. – č. 2468 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 31/2014 - „Stavební úpravy RD č. p. 1019 v Kroměříži, včetně zřízení sjezdu do garáže“ mezi městem Kroměříž a Ing. M. V. bytem 1120 Vídeň - Rakousko, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 32/2014 mezi městem Kroměříž a L. H. – č. 2469 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 32/2014 - „Rodinný dům Postoupky, parc. č. 1277“ mezi městem Kroměříž a L. H. bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-23-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži – 2470 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 106,90 m2

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 28,0 m2.

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/33 v domě č. pop. 3338 na ul. Havlíčkova v Kroměříži a v převodu jednotek – č. 2471 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/33 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z Ing. E. J., bytem 768 24 Hulín na Ing. M. G., bytem 382 41 Kaplice

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012 ve věci převodu nebytové jednotky 3338/11 a příslušejících podílů z Ing. E. J. , na Ing. M. G.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2472 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 9. června 2014, podle předložené zprávy.

-24-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu: ZŠ Zeyerova, Kroměříž – plynová kotelna - č. 2473 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu: ZŠ Zeyerova, Kroměříž - plynová kotelna,

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to:

SNU, s. r. o., Bílany 113, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky 1.805.171 Kč bez DPH tj. 2.184.257 Kč včetně DPH

(lhůta výstavby 48 dnů)

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč:

PONTINAGAS, s.r.o., Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

za cenu dle nabídky 2.184.057 Kč vč. DPH

(lhůta výstavby 50 dnů)

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč:

HARKO, s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky 2.534.950 Kč vč. DPH

(lhůta výstavby 60 dnů)

Oprava zídky – Riegrovo náměstí 142 – SVČ Šipka – č. 2474 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku Středisku pro volný čas dětí a mládeže ŠIPKA Kroměříž, na provedení fasádního nátěru betonové zídky na Riegrově náměstí č. pop. 142, Kroměříž.

-25-

Veřejná zakázka – snížení energetické náročnosti objektu Základní školy Zachar v Kroměříži – č. 2475 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

uzavření Příkazní smlouvy na zabezpečení zadavatelských činností s firmou Energy Benefit Centre o. p. s.

2.

vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

jmenuje

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení realizaci projektu tyto komise:

a)

dle § 71 zákona, komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Ing. Soňa Mertová

Ing. Jana Kotková

Ing. Martin Raus

Ing. Zdeněk Zachariáš

b)

dle § 74 zákona, hodnotící komisi v následujícím složení:

MUDr. Jarmila Číhalová náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Dagmar Zedníková

Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Jakub Karmazín náhradník: Ing. Michal Novák

Ing. Zdeněk Zachariáš náhradník: Ing. Martin Raus

a zmocňuje tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení nabídek.

-26-

Otevřené podlimitní řízení – veřejná zakázka na stavební práce „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod“ – č. 2476 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod". Jedná se o otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce, příloha č. 10 Závazné postupy pro zadávání zakázek pro oblast intervence 5.2 pro Integrovaný operační program a směrnicí města Kroměříže č.5/2012 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod" komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona, komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Ing. Soňa Mertová

Bc. Zuzana Kytlicová

Mgr. Ilja Kašík

b)

dle § 74 zákona, hodnotící komisi v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová

Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Ing. Josef Císař náhradník: Ing. Aleš Opravil

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. arch. Radko Pavlacký

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Petr Opravil

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

-27-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu: Rekonstrukce plynové kotelny „PK-33“, Velké náměstí 33, Kroměříž – č. 2477 – 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu: Rekonstrukce plynové kotelny „PK-33“, Velké náměstí 33, Kroměříž “ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to:

HARKO, s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky 639.318 Kč bez DPH tj. 773.575 Kč včetně DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč:

PONTINAGAS, s. r. o., Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

za cenu dle nabídky 845.608 Kč vč. DPH (lhůta výstavby 35 dnů)

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč:

Vodo-topo instalace, s. r. o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov

za cenu dle nabídky 819.315,20 Kč vč. DPH (lhůta výstavby 47 dnů)

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže – II. výzva 2014 – č. 2478

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení dotací do 10. 000 Kč včetně, žadatelům v rámci II. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2014, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení dotací nad 10.000 Kč žadatelům v rámci II. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2014, dle upravené předložené zprávy

u k l á d á

Jaroslavě Krejčiříkové, DiS., z Kroměřížské rozvojové kancelář o. p. s., informovat příslušné komise Rady města Kroměříže a Radu města Kroměříže o žadatelích, kteří mají souběžně podané žádosti o finanční příspěvek do více komisí RMK.

-28-

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku – č. 2479 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž na náklady spojené s pořádáním Kroměřížské juniorské koktejlové soutěže a soutěží GASTRO MÁNES a GASTRO KROMĚŘÍŽ TESCOMA CUP.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2014 – č. 2480 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u Základní školy Slovan Kroměříž, příspěvkové organizace, dle předložené zprávy.

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – č. 2481 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000217 mezi EKO-KOM, a. s. a městem Kroměříž, dle předložené zprávy

2.

dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, dle předložené zprávy

3.

přílohu č.1 - pověření (zmocnění), dle předložené zprávy.

-29-

Výzva 22 – Konsolidace IT Města Kroměříže – č. 2482

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předložení projektu „Výzva 22 - Konsolidace IT Města Kroměříže“ v rámci Integrovaného operačního programu a zařadit do návrhu rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015 finanční prostředky ve výši 4.800.000 Kč s DPH, na financování tohoto projektu.

Multifunkční hřiště v místních částech města Kroměříže – č. 2483 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařazení projektů dětských hřišť v místních částech města Kroměříže do Strategického plánu města Kroměříže Aktualizace na léta 2013-2023, a to ve shodné cenové relaci maximálně 3 mil. Kč, dle předložené zprávy.

Žádost o schválení služební cesty – č. 2484 – 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast pracovníků odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž Mgr. Pavla Zrny, Mgr. Veroniky Kuklové, Lenky Peclové a dále pracovnice Kroměřížské rozvojové kanceláře Jaroslavy Krejčiříkové, DiS. na konferenci v rámci projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok - Kroměříž“ konané v Ružomberoku dne 18. června 2014, včetně dopravy služebním automobilem SUZUKI .

 

  Mgr. Daniela Hebnarová                      MUDr. Jarmila Číhalová

starostka města Kroměříže          uvolněná členka Rady města Kroměříže