Usnesení z 82. schůze Rady města Kroměříže konané 29. května 2014

| 06.06.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 82. schůze Rady města Kroměříže konané 29. května 2014

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž – část obvodový plášť“ – č. 2409 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací k akci: „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž - část obvodový plášť“

s c h v a l u j e

vyhlášení nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací k akci: „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž - část obvodový plášť“.

Hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – realizace interiéru – č. 2410 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Starý pivovar - expozice Karla Kryla“ - realizace interiéru, a to ve složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Bc. Dagmar Zedníková náhradník: Ing. Soňa Mertová

Mgr. Pavel Zrna náhradník: Mgr. Aleš Vrtal

Ing. arch. Jan Konečný, CSc. náhradník: Ing. Radovan Rerko

-2-

Schválení zahraniční služební cesty do Vídně – č. 2411 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

delegaci města Kroměříže k návštěvě Vídně (Rakousko) dne 4. června 2014 ve složení: MUDr. Jarmila Číhalová, uvolněná členka Rady města Kroměříže, Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství a sociální péče a JUDr. Ing. Oldřich Mohyla - zástupce T. J. Sokol Kroměříž, včetně dopravy služebním automobilem Škoda Superb 2Z2 8008 s řidičem panem Vlastimilem Brázdilem.

Schválení zahraniční služební cesty do Nitry - č. 2412 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Nitra (Slovenská republika) dne 4. června 2014 ve složení: Mgr. Pavel Zrna, Mgr. Veronika Kuklová, Lenka Peclová – zaměstnanci Městského úřadu Kroměříž a Mgr. Zdenka Veselá – vedoucí Turistického informačního centra v Kroměříži, včetně dopravy služebním automobilem Městského úřadu Kroměříž.

   Mgr. Daniela Hebnarová                  MUDr. Jarmila Číhalová
starostka města Kroměříže        uvolněná členka Rady města Kroměříže