Usnesení z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 15. května 2014

| 22.05.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 81. schůze Rady města Kroměříže konané 15. května 2014

Bytové záležitosti – č. 2375 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2211 - 07 ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. března 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži manželům V. a H. D. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2211 - 07 ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. března 2014, jímž byla schválena výměna bytů mezi V. P. a V. Š. v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži. Paní V. P. a V. Š od výměny odstoupily.

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem JUDr. J. Č., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní H. S., a to na dobu určitou do 30.09.2014 s tím, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a řádně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. L. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem M. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní B. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

Uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi D. a K. L., a to na dobu určitou, s účinností od 01.06.2014 do 31.12.2014. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2. písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou do 31.08.2014 s tím, že bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči SmmK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou do 31.08.2014 s tím, že bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. Č., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. M., a to na dobu určitou do 31.08.2014 s tím, že bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s Mgr. J. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou do 31.08.2014 s tím, že bude řádně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. a uhrazeno vyúčtování SMMK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. Č., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem A. L. + A. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž

-6-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za pnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

M. Š.

byt č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul.v Kroměříži

2.

V. S.

byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. D.

E)

s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů

1.

L. G.

byt č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

Ž. H.

byt č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

po schválené výměně se nájemci přestěhují takto:

1.

L. G.

byt č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

Ž. H.

byt č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

-7-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2376

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

J. Z., Hulín

Domov pro seniory U Kašny

2.

Ing. K. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3.

V. S., Zlámanka

Domov pro seniory U Moravy

4.

F. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

5.

Z B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

6.

K. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

M. Š., Hulín

Domov pro seniory U Moravy

8.

J. H., Roštín

Domov pro seniory Vážany

9.

J. H., Roštín

Domov pro seniory Vážany

10.

J. V., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

11.

A. K., Honětice

Domov se zvláštním režimem Strom života

12.

J. K., Hulín

Domov se zvláštním režimem Strom života

-8-

13.

C. M., Koryčany

Domov se zvláštním režimem Strom života

14.

M. H., Žopy

Domov se zvláštním režimem Strom života 

15.

B. O., Prostějov

Domov se zvláštním režimem Strom života

Schválení dodatku č. 9 ke Zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. ze dne 30. října 2003 – č. 2377

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace ze dne 30. října 2003 v následujícím znění:

Zřizovatel město Kroměříž poskytuje Sociálním službám města Kroměříže, příspěvková organizace, předchozí souhlas společný pro více právních úkonů v případě přijetí peněžitého daru do 40.000 Kč účelově neurčeného.

Zřizovatel město Kroměříž určuje příslušnou kompetentní osobu, která v zastoupení zřizovatele bude k jednotlivým darovacím smlouvám udělovat svůj souhlas v případě, že dárce trvá na uvedení účelu, a ze zákonné úpravy vyplývá nutnost předchozího souhlasu zřizovatele s přijetím daru.

Touto osobou bude MUDr. Jarmila Číhalová.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5023/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2378 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti Ing. Jana Zapletala

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5023/2 - ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Kroměříž.

-9-

Smlouva o realizaci stavby č. 21/2014 mezi městem Kroměříž a společností Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 2379 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2014 - „Rozšíření veřejného osvětlení Za Zámeckou zahradou v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž a společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 25/2014 mezi městem Kroměříž a Internethome, s. r. o. – č. 2380 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 25/2014 - „Projekt na umístění optické technologie veřejné telekomunikační sítě“ mezi městem Kroměříž a společností Internethome, s. r. o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, podle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 641/17 v k. ú. Kroměříž – č. 2381 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/17 - orná půda o celkové výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 1.000 Kč/m². Z pozemku bude oddělena část o výměře cca 60 m² u pozemku parc. č. 3228/12 a parc. č. 3227/7 za účelem vybudování komunikace a inženýrských sítí.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/343 v k. ú. Kroměříž – č. 2382 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/343 - ostatní plocha o výměře cca 40 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-10-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Postupky – č. 2383 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Postoupky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3474 v Kroměříži (zimní stadion – restaurace) a ukončení pronájmu – č. 2384 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

dohodu o ukončení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 164,76 m2 v budově č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži uzavřenou mezi městem Kroměříž a panem M. B., dohodou, ke dni 31. březen 2014

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 164,76 m2 v budově č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování restaurace.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2385 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně nádrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání Komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 12. května 2014, podle předložené zprávy.

-11-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy – kabel VN, NN – 1. etapa) – č. 2386 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 21, 245 a 244/1 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, VN a kabelového pilíře, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy - kabel VN, NN - 1. etapa“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 3.200 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Dodatek k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města – č. 2387 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

znění dodatku č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, podle předložené zprávy.

Ideová soutěž o návrh urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže – znění soutěžních podmínek – č. 2388 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění soutěžních podmínek Ideové soutěže o návrh urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže, podle předložené zprávy

s o u h l a s í

s termínem vyhlášení Ideové soutěže o návrh urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže, a to dne 28. květen 2014.

-12-

Účetní závěrka Správy majetku města Kroměříže – č. 2389

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

účetní závěrku Správy majetku města Kroměříže, příspěvkové organizace, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2013

2.

vypořádání hospodářského výsledku:

- výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši - 888.141,23 Kč bude proúčtován jako neuhrazená ztráta minulých let a vyrovnán ve výši:

750.000 Kč z prostředků spojených s likvidací a náklady spojenými s vymáháním a

převodem pohledávek SmmK

138.141,23 Kč z prostředků rezervního fondu

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2013 – č. 2390 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závěrečný účet města Kroměříže za rok 2013, včetně zprávy auditora - bez výhrad, podle předložené zprávy.

Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2013 – č. 2391 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2013 za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12 .2013, podle předložené zprávy.

Inventarizace města Kroměříže za rok 2013 – č. 2392 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

souhrnnou zprávu o inventarizaci města Kroměříže za rok 2013, podle předložené zprávy.

-13-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – č. 2393 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč)

rekapitulace:

a)

na straně příjmů:

1.173,0 pol. 411 dotace e-government

- 1.150,0 pol. 232 návrh dotace e-government

40,0 pol. 411 dotace Stop time

66,0 pol. 411 dotace na činnost OLH

15,0 pol. 411 dotace SmmK – o krok blíže k transformaci

52,0 pol. 411 dotace pěstounská péče

706,0 pol. 232 refundace sanace Zdounky

- 1.500,0 pol. 214 dividendy VAK

20,0 pol. 411 dotace pro seniory

1.331,0 pol. 121 DPH

_______________________________________________________________

753,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

10,0 pol. 549 příspěvek rehabilitačn pobyt v Klim-Therapy

50,0 pol. 533 Muzeum Kroměřížska – výstava Arabela

40,0 pol. 533 Dům kultury – Stop time

66,0 pol. 521 činnost OLH

52,0 pol. 501-49 pěstouni

15,0 pol. 533 SsmK – projekty

20,0 pol. 516 projekty seniorů

500,0 pol. 516 právní služby – problematika VAK

________________________________________________________________

753,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace

496.007 příjmy celkem

508.580 výdaje celkem

- 12.573 saldo příjmů a výdajů

12.573 financování

-14-

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 – změna usnesení – č. 2394

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu usnesení č. VIII. z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. dubna 2014 takto:

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 39 a č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

36.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

445.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

223.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

16.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 39 a č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

110.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

282.424 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

Návrh rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé komise v rámci II. výzvy dotačních titulů 2014 – č. 2395

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé komise Rady města Kroměříže rámci II. výzvy dotačních titulů 2014, podle předložené zprávy.

-15-

Žádost o schválení rozpočtového opatření na akci Plavba s Českým rozhlasem – č. 2396 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 22.000 Kč, na pokrytí nákladů akce „Plavba s Českým rozhlasem".

Přehlídka zájmové činnosti uživatelů DOZP a DpS – č. 2397 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 6.500 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvkovou organizaci, na náklady spojené s uspořádáním Přehlídky zájmové činnosti uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením a uživatelů domovů pro seniory, která se bude konat 22. května 2014 na Velkém náměstí v Kroměříži.

Schválení zahraniční služební cesty – č. 2398

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Chateaudun ve dnech 12. června 2014 - 16. června 2014 ve složení Mgr. Daniela Hebnarová, MUDr. Jarmila Číhalová, Š. N. - tlumočník, Marcela Formanová. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem Hyundai RZ 5Z1 8615.

Smlouva o umístění meteo stanice Kroměříž – č. 2399

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o spolupráci a umístění meteorologického radaru a jeho příslušenství, pro potřeby krizového řízení na území Zlínského kraje, mezi městem Kroměříž a Zlínským krajem, na střeše domu č. pop. 3191 v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy.

-16-

Zpráva o průběhu aukcí – tonery a kancelářský materiál – č. 2400

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy na dodávku renovace tonerů pro potřeby města Kroměříž se společností Arles s. r. o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták, v ceně 95.047 Kč s DPH.

2.

uzavření smlouvy na dodávku kancelářského materiálu pro potřeby Města Kroměříž se společností Micos s. r. o., Vápenice 17, 796 01 Prostějov, v ceně 174.638 Kč s DPH.

Přeložka vodovodu z prostoru AT stanice v areálu bývalého Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži na ul. Havlíčkova – č. 2401 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s přeložkou vodovodního řadu z prostoru AT stanice navrhované k demolici v areálu bývalého Výzkumného ústavu obilnářského na ulici Havlíčkova v Kroměříži

u k l á d á

pověřené zastupující vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zajistit přeložku vodovodu z prostoru AT stanice, dle důvodové zprávy. Finanční prostředky pro realizaci této přeložky budou použity z položky 5169 § 2310 na provoz vodovodů a opravy kanalizace určené pro odbor rozvoje města (310 tis. Kč).

Vyhlášení veřejné zakázky „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – realizace interiéru – č. 2402 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky na realizaci instalace expozice Karla Kryla v objektu Starého pivovaru, podle předložené zprávy

2.

seznam firem, kterým bude zaslána Výzva:

Sun Drive Brno s. r. o.

ARTEO.cz s. r. o.

M.plus spol. s r. o.

Interexpo s. r. o.

Treexpo s. r. o.

-17-

Odstoupení od projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě – č. 2403 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

odstoupení od projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“

b)

podání žádosti o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2013/0145/OKP

c)

předání projektu, tj. předání schválených projektových dokumentací, územního rozhodnutí a stavebního povolení partnerovi projektu Národnímu památkovému ústavu.

Schválení realizační projektové dokumentace včetně rozpočtu k projektu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříž – zóna Jihovýchod – č. 2404 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizační dokumentaci včetně rozpočtu k projektu „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“, podle předložené zprávy.

Odsouhlasení projektové dokumentace a postup správního řízení stavby: „Kroměříž – rozšíření průjezdního profilu komunikace u křižovatky U Rejdiště – Mánesova“- č. 2405 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

aktualizaci (vypracování) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Kroměříž - rozšíření průjezdního profilu komunikace u křižovatky U Rejdiště – Mánesova“, podle předložené situace stavby (viz. příloha č. 1) a předloženého rozpočtu stavby (viz. příloha č. 2), podle předložené zprávy

b)

vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Kroměříž - rozšíření průjezdního profilu komunikace u křižovatky U Rejdiště – Mánesova“ veřejnou vyhláškou.

-18-

Výběr nejvýhodnější nabídky na „Zajištění, dodání, instalaci, údržbu a provozování výlepových plakátovacích ploch na území města a místních částí Kroměříže“ – č. 2406 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

o vyloučení uchazeče PLAKÁT, s. r. o., K Zeleným domkům 802, 148 00 Praha, z důvodu nedodání úplné nabídky požadované zadavatelem

s c h v a l u j e

výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na „Zajištění, dodání, instalaci, údržbu a provozování výlepových plakátovacích ploch na území města a místních částí Kroměříže“ s uchazečem, který se umístil první v pořadí, a to se společností RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/11, Liberec 460 14.

Na druhém místě se umístil uchazeč:

BEL reklamní agentura s. r. o., Sloupského 55, 686 01 Uherské Hradiště

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Ing. O. K.. 767 01 Kroměříž

Návrh na platové zařazení osoby pověř. vedením Domu kultury v Kroměříži – č. 2407 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platové zařazení paní Dušany Náplavové, pověřené řízením Domu kultury v Kroměříži, podle předložené zprávy.

Nabídka firmy Radek Stískal – odchyt divokých holubů na území města – č. 2408 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

realizaci předložené nabídky firmy Radek Stískal, Říkovice, na odchyt divokých holubů na území města Kroměříže.

           Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Miloš Malý
        starostka města Kroměříže            místostarosta města Kroměříže