Usnesení ze 79. schůze Rady města Kroměříže konané 24. dubna 2014

| 30.04.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 79. schůze Rady města Kroměříže konané 24. dubna 2014

Bytové záležitosti – č. 2310 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2211 - 07 ze 75. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 13. března 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži panu Ing. J. Š. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2211 - 07 ze 75. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 13. března 2014, jímž byl schválen pronájem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži panu P. D. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní Z. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou do 31.07.2014 s tím, že bude pravidelně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. Č., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. D. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouvy k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. J. , a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem L. P., a o na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem D. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Mgr. E. V. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Mgr. Z. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi A. a M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+2 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou do 31.07.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o a uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní E. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. R., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 17 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi F. a L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem S. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. A., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem F. H. + M. K., a to na dobu určitou do 31.07.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi J. a A. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi J. a N. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatku za komunální odpad

-8-

2.

uzavření nájemní s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě č. pop. Braunerova ul. v Kroměříži s manželi M. a M. L., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatku za komunální odpad

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem K. H., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

u k l á d á

Kroměřížským technickým službám, s. r. o., Kaplanova 2959, Kroměříž vyzvat písemně manžele M. a M. L. k předání bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2129 Braunerova ul. v Kroměříži dle § 2285 obč. zák. č. 89/2012 Sb. v termínu do 09.05.2014

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

A. K.

byt č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

2.

F. a L. B.

byt č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č.pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

F)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži panu F. H. a Z. G., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

-9-

2.

pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní S. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

G)

s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů:

1.

V. Š.

byt č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká, Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2.

V. P.

byt č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká, Kroměříž

vlastník město Kroměříž

po schválené výměně se nájemci přestěhují takto:

1.

V. Š.

byt č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká, Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2.

V. P.

byt č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká , Kroměříž

vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-10-

H)

s c h v a l u j e

změnu jednacího řádu bytové komise Rady města Kroměříže na základě upozornění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 2014 pro nezákonnost

I. - odst. 5)

Byty v domech zvláštního určení (DZU) pro umístění důchodců:

písm. f) vypustit

Do evidence žádostí nebudou přijímány žádosti dlužníků města Kroměříže a jeho příspěvkových organizací, stejně tak nebudou přijímány do evidence žádosti o byt partnerů těchto dlužníků (tj. manželů, manželek, druhů, družek), kteří s dlužníkem při vzniku dluhu v městském bytě bydleli.

písm.g) vypustit

Do evidence žádostí o byt nebudou po dobu jednoho roku přijímány a projednávány žádosti těch žadatelů o byt, kteří v uplynulém roce odmítli nabízený byt a byli usnesením Rady města Kroměříže vyřazeni z evidence žadatelů o byt. Uvedená roční lhůta se počítá ode dne, kdy Rada města Kroměříže zrušila usnesení o přidělení bytu.

písm. o) vypustit

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nebude přijímat žádné žádosti stávajících nájemníků městských bytů o jakoukoliv výměnu bytu za jiný byt ve vlastnictví města. Odbor služeb MěÚ Kroměříž bude přijímat pouze žádosti o výměnu bytu nájemců, kteří se na výměně vzájemně domluví a žádost o výměnu bytu předloží na příslušném formuláři s ověřenými podpisy žadatelů o tuto směnu, tato žádost bude po ověření předložena na nejbližším zasedání bytové komise

bod p)

Kritéria pro přidělování bytů v DZU pro umístění důchodců:

k bodu 4)

Další podmínky (doplnit)

Žadatel je dlužníkem města Kroměříže a jím zřízených nebo

založených organizací - 500

bod II Byty ve vlastnictví města Kroměříže mimo DZU:

písm. b) - vypustit

Žádosti o pronájem městského bytu v Kroměříži na předepsaném formuláři nebudou přijímány od žadatelů, kteří jsou svobodní, ženatí-bezdětní, druh, družka-bezdětní, a to s výjimkou osob, které jsou vedeny samostatně v evidenci žadatelů o byt v DZU.

-11-

písm. c) - vypustit

Do evidence žádostí nebudou přijímány žádosti dlužníků města Kroměříže a jeho příspěvkových organizací, stejně tak nebudou přijímány do evidence žádosti o byt partnerů těchto dlužníků (tj. manželů, manželek, druhů, družek), kteří s dlužníkem při vzniku dluhu v městském bytě bydleli

písm. j) - vypustit od věty

Do evidence žádostí o byt nebudou po dobu jednoho roku přijímány a projednávány žádosti těch žadatelů o byt, kteří v uplynulém roce odmítli nabízený byt a byli usnesením Rady města Kroměříže vyřazeni z evidence žadatelů o byt. Uvedená roční lhůta se počítá ode dne, kdy Rada města Kroměříže zrušila usnesení o přidělení bytu.

písm. m) - vypustit

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nebude přijímat žádné žádosti stávajících nájemníků městských bytů o jakoukoliv výměnu bytu za jiný byt ve vlastnictví města. Odbor služeb MěÚ Kroměříž bude přijímat pouze žádosti o výměnu bytu nájemců, kteří se na výměně vzájemně domluví a žádost o výměnu bytů předloží na příslušném formuláři s ověřenými podpisy žadatelů o tuto směnu, tato žádost bude po ověření předložena na nejbližším zasedání bytové komise.

Kritéria pro přidělování bytů mimo DZU

k bodu 3 Sociální statut žadatele - doplnit

Svobodný/á, bezdětný/á, bezdětné páry 0 bodů

k bodu 5) Další podmínky - doplnit:

Žadatel je dlužníkem města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací

- 500 bodů

bod III. Byty v DZU pro příjmově vymezené skupiny

písm. c) - vypustit

Žádosti o umístění v DZU pro příjmově vymezené skupiny (Lutopecká 1410 a 1411) jsou vedeny na odboru služeb MěÚ na zvláštním seznamu s tím, že jsou zde umisťováni žadatelé dle části I a II Jednacího řádu a vzájemné pořadí je určeno dle dosaženého bodového ohodnocení.

písm i) - vypustit

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nebude přijímat žádné žádosti stávajících nájemníků městských bytů o jakoukoliv výměnu bytu za jiný byt ve vlastnictví města. Odbor služeb MěÚ Kroměříž bude přijímat pouze žádosti o výměnu bytu nájemců, kteří se na výměně vzájemně domluví a žádost o výměnu bytů předloží na příslušném formuláři s ověřenými podpisy žadatelů o tuto směnu, tato žádost bude po ověření předložena na nejbližším zasedání bytové komise.

-12-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2311

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

L V.

Domov pro seniory U Kašny

2.

A. B.

Domov pro seniory U Kašny

3.

Bohumila Rašková, Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

4.

M. P.

Domov pro seniory U Moravy

5.

J. R.

Domov pro seniory U Moravy

6.

J. K.

Domov pro seniory U Moravy

7.

J. Š.

Domov pro seniory U Moravy

8.

E. Š.

Domov pro seniory U Moravy

9.

S. Š.

Domov pro seniory U Moravy

10.

H. B.

Domov pro seniory U Moravy

11.

R. P.

Domov pro seniory U Moravy

12.

F. H.

Domov pro seniory Vážany

-13-

13.

F. O.

Domov pro seniory Vážany

14.

J. O.

Domov pro seniory Vážany

15.

V. V.

Domov pro seniory Vážany

16.

V. Š.

Domov pro seniory Vážany

17.

J. G.

Domov se zvláštním režimem Strom života

18.

S. J.

Domov se zvláštním režimem Strom života

19.

L. Z.

Domov se zvláštním režimem Strom života

20.

M. R.

Domov se zvláštním režimem Strom života

21.

B. T.

Domov se zvláštním režimem Strom života

22.

J. K.

Domov se zvláštním režimem Strom života

23.

R. V.

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

J. H.

Domov se zvláštním režimem Strom života

25.

J. V.

Domov se zvláštním režimem Strom života

26.

F. K.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

-14-

Prodej pozemku parc. č. 2353/23 v k. ú. Kroměříž – č. 2312 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. D. F.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 2353/23 - ostatní plocha o výměře 282 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Frajt s. r. o., se sídlem Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej částí pozemku parc. č. 257/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2313 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Magdy Koukalové – předsedkyně představenstva Svornost SBD

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej částí pozemku parc. č. 257/1 - ostatní plocha o výměře 2 x cca 38 m² v k. ú. Kroměříž pro Svornost, stavební bytové družstvo, se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž, za smluvní kupní cenu 700Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. Jako kompenzace vzniklé újmy na ploše zeleně bude provedena výsadba čtyř stromů.

Uzavření smlouvy o pachtu pozemku parc. č. 1520 v k. ú. Skaštice – č. 2314 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana R. Z.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem R. Z., se sídlem Skaštice 16, 767 01 Kroměříž o pachtu pozemku parc. č. 1520 - ostatní plocha, v k. ú. Skaštice o výměře 10.497 m2 na dobu neurčitou s účinností od 1. května 2014 za výši nájemného 0,19 Kč/ m2/rok za účelem zemědělské činnosti, s tím, že v návaznosti na územní plán města Kroměříže je na pozemku vymezena veřejně prospěšná stavba „protipovodňový val“, jejíž případná realizace musí být respektována ve smlouvě o pachtu pozemku.

-15-

Uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. (výpůjčka traktoru Mountfield) – č. 2315 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce s organizací Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. IČO: 215 51 430, zastoupené p. Karlem Holíkem, se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž, kterou se vypůjčuje - traktor Mountfield XT 180 HD (inventární číslo 001-00000106, evidenční číslo DHM 802) na dobu neurčitou s účinností od 25. dubna 2014

u k l á d á

oddělení organizace a řízení úřadu vypracovat smlouvu o výpůjčce pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o.

Uzavření dodatku č. 4 pro Agrodružstvo Postupky – č. 2316 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 13. 7. 2006 s Agrodružstvem Postoupky, IČ: 255 60 221, zastoupeným Ing. Janem Haškem, se sídlem Postoupky č. 14, 767 01 Kroměříž, který doplňuje odstavec č. I. smlouvy a to takto:

Výměra pronajatých pozemků se rozšiřuje o parc. č. 1178/1 - orná půda v k. ú. Postoupky o celkové výměře 4.482m2.

Dále se mění v odstavci č. III. smlouvy: Roční nájemné se zvyšuje o 672,30 Kč.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Prodej části pozemku parc. č. 3178/13 v k. ú. Kroměříž – č. 2317 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 3178/13 - ostatní plocha, o výměře cca 4 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost RWE Gasnet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za smluvní kupní cenu 700 Kč/ m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

-16-

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 601/119 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2318 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, nabytí pozemku parc. č. 604/119 - ostatní plocha, o výměře 740 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Nabytí pozemku parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2319 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

1.

zrušit v bodě č. V. v usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 7. března část „..... a parc. č. 401 o výměře 417 m², .....“

2.

schválit nabytí pozemku parc. č. 401 - ostatní plocha o výměře 417 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž – č. 2320 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha, o výměře cca 28 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-17-

Změna v usnesení z XLIII. zasedání ZMK konaného 19. října 2006, bod XIII. (vnitroblok Kotojedská ul.) 2321 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s postupem řešení situace ve vnitrobloku na ulici Kotojedská, podle předložené zprávy, včetně úhrady vzniklých nákladů

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIII. v usnesení z XLIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 19. 10. 2006, a to:

v části 2. b): místo „..... pro paní K. M., bytem Kotojedská č. pop., 767 01 Kroměříž .....“ bude uvedeno „..... pro pana J. D., 767 01 Kroměříž .....“

a v části 2 d): místo „..... pro paní M. U., bytem Kotojedská č. pop., 767 01 Kroměříž .....“ bude uvedeno „..... pro paní D. S., bytem 767 01 Kroměříž .....“

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2769/111 v k. ú. Kroměříž – č. 2322 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2769/111 - ostatní plocha, o výměře 107 m² v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků 396/1, 395/6 a 395/7 v k. ú. Postoupky – č. 2323 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 395/1 o výměře cca 125 m², parc. č. 395/6 o výměře 40 m² a parc. č. 395/7 o výměře 52 m², vše ostatní plocha v k. ú. Postoupky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-18-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 4092 na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2324 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - místnost č. 014 o celkové výměře 81,80 m2 v domě č. pop. 4092 na ulici Nitranská v Kroměříži.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 870/63 v k. ú. Kroměříž (prodejní stánek) – č. 2325 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejní záměru pronájmu pozemku parc. č. 870/63 o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění prodejního stánku.

Souhlas vlastníka pozemku s umístěním označení provozovny na Riegrově nám. v Kroměříži – č. 2326 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním reklamní výstrče nad vstupem do domu č. pop. 194/34 na Riegrově náměstí v Kroměříži, tj. nad pozemkem parc. č. 3081/1 v k. ú. Kroměříž na Riegrově náměstí v Kroměříži pro paní R. D., bytem Bařice - Velké Těšany, 767 01 Kroměříž, dle předložené zprávy.

Souhlas s umístěním stojanu na kola na ulici Rumunská 4041/2 a 4042/4 – č. 2327 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním stojanů na kola na ul. Rumunská před domem č. pop. 4041/2 na pozemku parc. č. 813/68 a dále na ulici Rumunská před domem č. pop. 4042/4 na pozemku parc. č. 813/67 vše v k. ú. Kroměříž každý o výměře 160 x 160 cm.

-19-

Smlouva o realizaci stavby č. 17/2014 mezi městem Kroměříž a společností IWWA, s. r. o. – č. 2328 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 17/2014 - „Výstavba administrativní budovy IWWA“ mezi městem Kroměříž a společností IWWA, s. r. o., se sídlem Kostelany 161, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 19/2014 mezi městem Kroměříž a D. K. – č. 2329 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2014 - „Zateplení objektu č. p. 26, Vážany“ mezi městem Kroměříž a paní D. K., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 20/2014 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků Oskol 3203, Kroměříž – č. 2330 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2014 - „Zateplení objektu Oskol 3202, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků Oskol 3203, se sídlem Oskol 3203, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Uzavření plánovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Realitní společností Zvonek, s. r. o. – č. 2331 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření plánovací smlouvy „Příjezdová komunikace k trafostanici“ mezi městem Kroměříž a Realitní společností Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-20-

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2332 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 14. dubna 2014, dle předložené zprávy.

Schválení dodatku č. 7 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže – č. 2333

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 7 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže v následujícím znění:

DpS U Moravy Erbenovo nábř. Kroměříž

- navýšení l zaměstnance na pracovní pozici - sociální pracovnice

- navýšení 1 zaměstnance na pracovní pozici - pracovník v sociálních službách

- snížení 1 zaměstnance na pracovní pozici - všeobecná sestra

DpS Vážany Lesní ul. Kroměříž

- navýšení l zaměstnance na pracovní pozici - sociální pracovnice

- navýšení 1 zaměstnance na pracovní pozici - pracovník v sociálních službách

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

- navýšení l zaměstnance na pracovní pozici - sociální pracovnice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - denní stacionář

- snížení 1 zaměstnance na pracovní pozici - pracovník v sociálních službách,

s platností od 1. května 2014.

Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži – smlouva o poskytnutí dotace – č. 2334 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

znění smlouvy o poskytnutí dotace k projektu Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži, dle předložené zprávy.

-21-

Zakázky malého rozsahu – jmenování komisí pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek – č. 2335 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek komisi pro otevírání obálek a současně posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky na stavební práce akce, v tomto složení:

1.

Rekonstrukce plynové kotelny PK-33, Velké náměstí 33, Kroměříž

Člen komise : náhradník :

Ing. Soňa Mertová Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Ing. Aleš Opravil Ing. Josef Císař

Milena Šindelářová Ing. Blanka Šimůnková

2.

Rekonstrukce plynové kotelny PK-12, Husovo náměstí 534, Kroměříž

Člen komise : náhradník :

Ing. Soňa Mertová Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Ing. Aleš Opravil Ing. Josef Císař

Ing. Petr Opravil Ing. Blanka Šimůnková

3.

ZŠ Zeyerova Kroměříž - plynová kotelna

Člen komise : náhradník :

Ing. Soňa Mertová Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Ing. Aleš Opravil Ing. Jana Gregorová

Ing. Milan Hebnar Ing. Blanka Šimůnková

Veřejná zakázka – Web města Kroměříž – č. 2336

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku webu města Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na dodávku webu města Kroměříž se společností Omega Design s. r. o., Charvátská 2, Brno za cenu 191.168 Kč s DPH.

-22-

Aukce - kancelářský materiál II. – č. 2337

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014 II.“

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014 III." pro období květen 2014 až duben 2015 v maximální výši 450.000 Kč s DPH, formou elektronické aukce v systému EZAK

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu

„Aukce - kancelářský materiál 2014 III." ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník Ing. Blanka Šimůnková

Blanka Večerková náhradník Zdeňka Lančíková

Bc. Jan Pšeja náhradník Bc. Petra Nováková

Veřejná zakázka – Aukce mobilní operátor – č. 2338

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu - „Aukce - mobilní operátor“ pro období říjen 2014 až říjen 2016

j m e n u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Aukce - mobilní operátor" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník Ing. Blanka Šimůnková

Mgr. Tomáš Motal - QCM s. r. o. náhradník Mgr. Veronika Škrabalová

Bc. Jan Pšeja náhradník Petr Procházka

-23-

Příkazní smlouva – dieselagregát – IVVS - č. 2339

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu „VZ - motorgenerátor pro projekt IVVS“ s firmou MCI servis s. r. o., Pod vodojemem 2607, 760 01 Zlín za cenu 31 000 Kč s DPH

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2014 – č. 2340 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Návrh na odměny ředitelům/ředitelkám mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 2341 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelům/ředitelkám mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, výši odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2013/14, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), dle předložené zprávy.

Žádost Základní školy Oskol Kroměříž, p. o. o souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu – č. 2342 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s použitím finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizace, Mánesova 3861, ve výši 100.000 Kč k posílení investičního fondu organizace.

-24-

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Kroměříž, Komenského nám. 440, p. o. – č. 2343 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

MUDr. Jarmila Číhalová, předsedkyně komise, uvolněná členka Rady města Kroměříže

Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:

Mgr. Dalibor Blecha, pracovník odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:

RNDr. Eva Šílová, ředitelka Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

Mgr. Renata Večerková, učitelka Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:

Mgr. Hana Štefková, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

Člen školské rady:

Vojtěch Trávníček, předseda školské rady při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizaci

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

Odvolání ředitele Domu kultury v Kroměříži z funkce – č. 2344 - 03

Rada města Kroměříže po projednání na základě hodnotící zprávy k hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, ze dne 17. března 2014

o d v o l á v á

Ing. Jiřího Králíka z funkce ředitele Domu kultury v Kroměříži, p. o. ke dni 30. dubna 2014.

-25-

Ocenění p. Milady Šromotové, ředitelky MŠ, Kroměříž, Štítného 3712 – č. 2345 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu ve výši 10.000 Kč paní Miladě Šromotové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace, oceněné při příležitosti 13. ročníku Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje, za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace.

Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce na provozovatele výlepových ploch v Kroměříži – č. 2346 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

ve věci veřejné zakázky na „Zajištění, dodání, instalaci, údržbu a provozování výlepových plakátovacích ploch na území města a místních částí Kroměříže“ výběrovou komisi v tomto složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník Mgr. Daniela Hebnarová

Marek Šindler náhradník Lambert Hanzal

JUDr. Ivana Bukovská náhradník Ing. Josef Císař

Ing. Soňa Mertová náhradník Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Mgr. Pavel Zrna náhradník Mgr. Veronika Kuklová

Žádost o partnerství na pořádání 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Kroměříži – č.2347 – 03

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

partnerství města Kroměříže na pořádání 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Kroměříži

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši ve výši 8.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na akci 12. roční Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Kroměříži.

-26-

Žádost o schválení rozpočtového opatření na pokrytí nákladů na realizaci výstavy Arabela – č. 2348 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 50.000 Kč na pokrytí nákladů na realizaci výstavy Arabela.

Nabídka spolupráce na provozování internetové televize iTV Kroměříž – č. 2349 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

pokračování spolupráce s firmou Ing. Ladislav Františ – RECOM, na provozování internetové televize iTV Kroměříž.

Žádost o prodloužení hudební produkce, žádost o poskytnutí finančního příspěvku a souhlas s použitím loga na akci Majáles 2014 – č. 2350 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008, na prodloužení doby konání akce Majáles 2014 dne 3. května 2014 do 1.00 hodin dne 4. května 2014 na Pionýrské louce v Kroměříži s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro pana L. H., 767 01 Kroměříž na uspořádání akce Majáles 2014 v Kroměříži

s o u h l a s í

s použitím loga města Kroměříže na propagačních materiálech akce Majáles 2014.

-27-

Žádost o prodloužení hudební produkce – č. 2351 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008, na prodloužení doby konání akce „Stavění máje“ konané v termínu 30. 4. 2014 na TC Bajda „Solárka“ do 24.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

Volební kampaň v Kroměříži pro volby do Evropského parlamentu – č. 2352

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění propagačních materiálů kandidátů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. - 24. května 2014 po dobu od 7. května 2014 do 6. června 2014, formou přemístitelných plakátovacích zařízení ve vlastnictví jednotlivých kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic na veřejném prostranství v majetku města Kroměříže, a to zejména okolo sloupů veřejného osvětlení, okolo stromů, na zábradlích, případně volně umístěných v zeleni či na pevných prostranstvích s tím, že po tomto termínu bude jejich umístění zpoplatněno. O umístění těchto přenosných propagačních zařízení si rozhodnou jednotlivé kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž musí respektovat právo kandidující politické strany, politického hnutí a koalice, která má zařízení již instalováno. Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, které této možnosti využijí, nesou zodpovědnost za to, že tato zařízení nebudou ohrožovat bezpečnost občanů a nebudou poškozovat veřejný ani soukromý majetek. Umožněním umístění těchto propagačních ploch chce město Kroměříž předejít vylepování plakátů a dalších propagačních materiálů po rozvaděčích, stromech, skleněných plochách, fasádách, sloupech veřejného osvětlení, dopravních značkách, odpadových koších, čekárnách, vratech a podobně.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                           Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže