Usnesení ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané 13. března 2014

| 19.03.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 75. schůze Rady města Kroměříže konané 13. března 2014

Bytové záležitosti – č. 2211 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1415 - 07 ze 44. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 17. ledna 2013 - bod C), jímž bylo schváleno podání žaloby na vyklizení bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní K. S. s tím, že pominuly důvody k podání žaloby

2.

část usnesení č. 1415 - 07 ze 44. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 17. ledna 2013 - bod C), jímž bylo schváleno podání žaloby na vyklizení bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Braunerově ul. v Kroměříži paní H. D. s tím, že pominuly důvody k podání žaloby

3.

část usnesení č. 1415 - 07 ze 44. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 17. ledna 2013 - bod D), jímž bylo schváleno podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži paní Petře Mackové s tím, že pominuly důvody k podání žaloby na výkon rozhodnutí

4.

část usnesení č. 1621 - 07 z 52. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 25. dubna 2013 - bod D), jímž bylo schváleno podání žaloby na vyklizení bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní S. G. s tím, že pominuly důvody k podání žaloby

5.

část usnesení č. 1890 - 07 z 62 schůze Rady města Kroměříže, konané dne 19. září 2013 - bod D), jímž bylo schváleno podání žaloby na vyklizení bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži panu I. D. s tím, že pominuly důvody k podání žaloby

-2-

B)

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 2169 - 07 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. února 2014

bod B) č. 13 takto:

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem L. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem T. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. G. , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní O. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Š. R., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. V. a s dcerou D. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní I. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. K. a M. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. V., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní G. G., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní G. O., a to na dobu určitou do 30.06.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní I. T., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. G., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. Z., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní R. F., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

D)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

E)

s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu č.. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní L. T., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-7-

F)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou:

1.

Z. M.

byt č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

2.

M. H. (byt bude užívat i dcera M. H.)

byt č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

O. a V. L.

3.

J. Š. (společně bude užívat byt i manželka A. Š.)

byt č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:

P. D.

V. a H. D.

G)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži M. H. , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2212

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

L. C. , Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

B. T., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3.

Š. Z., Ostrava

Domov pro seniory U Kašny

4.

M. Z., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

P. S. , Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

6.

M. N., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

A. D., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

8.

A. B., Brno

Domov pro seniory U Moravy

9.

J. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

10.

Z. D., Roštění

Domov pro seniory U Moravy

11.

B. P., Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

12.

B. P., Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

-9-

13.

E. B., Hulín

Domov pro seniory Vážany

14.

F. K., Uherské Hradiště

Domov pro seniory Vážany

15.

B. Š., Kojetín

Domov pro seniory Vážany

16.

J. M., Hulín

Domov pro seniory Vážany

17.

A. M., Medlov

Domov pro seniory Vážany

18.

S. Ž., Hulín

Domov pro seniory Vážany

19.

E. S., Holešov

Domov se zvláštním režimem Strom života

20.

B. P., Bystřice pod Hostýnem

Domov se zvláštním režimem Strom života

n e s c h v a l u j e

1.

H. B.

kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Bezúplatný převod pozemků st. parc. č. 694/3, 694/6 a 694/7 v k. ú. Kroměříž do vlastnictví ČR – HZS – č. 2213 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit bezúplatný převod pozemků st. parc. č. 694/3 o výměře 42 m², st. parc. č. 694/6 o výměře 121 m² a st. parc. č. 694/7 o výměře 425 m², vše zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

-10-

Prodej pozemku st. parc. č. 937/4 v k. ú. Kroměříž – č. 2214 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku st. parc. č. 937/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele A. a V. Š., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Žádost o uznání zhodnocení nemovitosti za rok 2013 (kavárna Slavia) – č. 2215 - 06

Rada města Kroměříže pro projednání

s c h v a l u j e

uznání nákladů na rekonstrukci nebytových prostor v domě č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži, vynaložených firmou MTA brand, s. r. o., IČO: 292 83 175, zastoupenou paní M. D., se sídlem nám. Míru 520, 767 01 Kroměříž ve výši 284.206 Kč. Tato částka bude započtena v rámci nájemného za uvedený nebytový prostor.

Ukončení smlouvy na užívání pozemku parc. č. 1184 – ostatní plocha v k. ú. Postoupky (sečení sena) – č. 2216 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené mezi městem Kroměříž a panem J. V., bytem 767 01 Kroměříž dne 30. září 2010 na užívání pozemku parc. č. 1184 - ostatní plocha, v k. ú. Postupky o výměře 2700 m2, dohodou, a to ke dni 1. dubnu 2014

2.

náklady požadované p. J. V., bytem 767 01 Kroměříž ve výši 3.200 Kč, které vznikly v souvislosti s užíváním pozemku parc. č. 1184 - ostatní plocha v k. ú. Postoupky.

-11-

Ukončení smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2217 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 12. července 1993 mezi městem Kroměříž a panem O. K., bytem Na Dílech 172, 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže o celkové výměře 18 m2, dohodou, a to ke dni 14. březnu 2014.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3178/13 v k. ú. Kroměříž – č. 2218 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3178/13 - ostatní plocha o výměře cca 4 m² v k. ú. Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 10/2014 mezi městem Kroměříž a J. K. – č. 2219 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 10/2014 - „Přístavba rodinného domu, Bílany č. p. 26, parcela č. 60, 767 01 Kroměříž" mezi městem Kroměříž a panem J. K., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 11/2014 mezi městem Kroměříž a manželi V., L., T. a S. M. – č. 2220 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 11/2014 - „Kabelové přípojky NN pro zahrady ulice Kojetínská Kroměříž" mezi městem Kroměříž a manželi J. V., bytem 767 01 Kroměříž a L. V., 767 01 Kroměříž, panem S. M., bytem 767 01 Kroměříž, manželi J. a J. L., oba 767 01 Kroměříž a manželi L. a A. T., oba bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-12-

Smlouva o realizaci stavby č. 6/2014 mezi městem Kroměříž a manželi Ing. M. a J. S. – č. 2221 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 6/2014 - „Prodloužení vodovodního řadu v obci Kroměříž - Trávnické Zahrady" mezi městem Kroměříž a manželi Ing. M. a J. S., oba bytem 752 01 Kojetín, podle předložené zprávy.

Zpráva z jednání dopravní komise – č. 2222 – 01/07

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

doporučení dopravní komise Rady města Kroměříže vybavit Městskou policii Kroměříž mobilním laserovým měřičem rychlosti

s c h v a l u j e

realizaci návrhu dopravního značení s možností nájezdu do areálu Haná od ul. Na Sádkách

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30. května 2014

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb zajistit realizaci úkolu, změn dopravního značení

n e s c h v a l u j e

a)

instalaci stacionárních měřičů rychlosti fy CZECH RADAR

b)

zjednosměrnění ul. Štursova

c)

vyznačení parkovacích míst vodorovným značením na ul. Hlávkova

d)

instalaci zpomalovacího prahu v Trávníku ve směru od Těšnovic

e)

změnu stávajícího dopravního režimu v úseku, Trávník - Trávnické Zahrádky

-13-

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" a jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise – č. 2223 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

Vyhlášení veřejné zakázky, včetně výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle §38 zákona.

2.

Seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace:

Prefa Brno a. s., Kulkova 10, 615 00 Brno

CONTUNIX spol. s r. o., Malý Val 1583/11, 767 01 Kroměříž

VW WACHAL a. s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r. o., Hulínská 1, 767 01 Kroměříž

Stav consult, s. r. o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž

Energo IPT s. r. o., provozovna Měrovice nad Hanou 230, 751 42 Měrovice nad Hanou

SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

KOMOS Kroměříž spol. s r. o., Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž

PREFA KOMPOZITY, a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

Havel Composites CZ s. r. o., Svésedlice 67, 783 54 Přáslavice

Radomír Trecha - Compact, tř. T. Bati 1742, 765 02 Otrokovice

MONT-KOVO spol. s r .o., Břest 81, 768 23 Břest

LAM-PLAST spol. s r. o., Střížovice 86, 768 21 Kvasice

AMM Otáhal s. r. o., Kobylí 723, 691 10 Kobylí na Moravě

JESKO CZ s. r. o., Věry Junkové 503, 530 03 Pardubice

Hamboot, s. r. o., Spytihněv 329, 763 64 Spytihněv

ATELIÉR KOSA, tř. Tomáše Bati 5213, 760 01 Zlín

EMOZ, spol. s r. o., tř. Tomáše Bati 1635, 765 82 Otrokovice

Solid Team s. r. o., Za mlýnem 169/19, 751 19 Vlkoš u Přerova

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho následných novel a v souladu se Směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na dodávky „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek:

Ing. Petr Stiglitz

Ing. Josef Císař

Mgr. Jan Mandát

-14-

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi:

Ing. Petr Opravil náhradník: Jaroslav Adamík

Marek Šindler náhradník: MUDr. Jarmila Číhalová

Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Petr Langr náhradník: Ing. Petr Stiglitz

Ing. Martin Krčma náhradník: Ing. Ivo Čečman

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

Odsouhlasení dodavatele stavby na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kroměříž – Kotojedská ulice – přechod pro pěší z ul. Jiráskova do ul. Mánesova" – č. 2224 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu k výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanovené v § 18 odst. 1 písm. j) zákona - tzv. ,,in house" společnost Kroměřížské technické služby, s. r. o., jako dodavatele stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Kroměříž - Kotojedská ulice - přechod pro pěší z ul. Jiráskova do ul. Mánesova.

„Starý pivovar – expozice Karla Kryla" – prosak vody v l. PP – havarijní stav – č. 2225 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provedení víceprací spojených s operativním řešením havarijního stavu kanalizace v 1. PP v budově Starého pivovaru v ulici Prusinovského, v rámci rekonstrukce „Starý pivovar – expozice Karla Kryla", v důsledku zjištěného prosaku spodní vody ze sousedního pozemku parc. č. 210.

-15-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – 2226 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříže:

1)

J. P., 767 01 Kroměříž

Ing. J. K., 767 01 Kroměříž, zástupci majitelů pozemků

zařazení pozemků parc. č. 693/3, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/22, 693/23, 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/30, 693/31, 693/32, 693/33, 693/46, 693/47, 693/48 a parc. č. 693/51 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

2)

L. V. 767 01 Kroměříž

Z. Z., 767 01 Kroměříž

zařazení pozemku parc. č. 2776/1 umístěného v k.ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh), popřípadě do ploch individuální rekreace (RI návrh)

3)

L. B., 768 12 Rataje

zařazení pozemků parc. č. 1589/5 a st. parc. č. 7248 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch individuální rekreace (RI návrh), popřípadě do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

Schválení příkazních smluv – QCM – č. 2227

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření příkazních smluv na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu formou rámcové smlouvy na informační technologie a nábytek s firmou QCM s. r. o., Bellova 370/40, 623 00 Brno za celkovou cenu 83.490 Kč s DPH, dle předložené zprávy.

-16-

Jmenování komise pro hodnocení zakázky malého rozsahu „Web města Kroměříže" – č. 2228

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

komisi pro otvírání obálek s právem hodnotit předložené nabídky pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Web města Kroměříže" ve složení:

Mgr. Pavel Zrna náhradník: Mgr. Veronika Kuklová

Bc. Jan Pšeja náhradník: Petr Procházka

Emanuel Běhounek náhradník: Petr Janek

Petr Gremlica náhradník: Pavel Nevřala

Zdeněk Dvořák náhradník: Petr Vymětal

IOP – Výzva 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí – č. 2229

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vypracování studie proveditelnosti pro podání projektu z výzvy 22 – „Konsolidace IT a nové služby TC obcí" na základě nabídky Ing. Barbory Stránské ve výši 90.750 Kč s DPH.

Žádost o změnu procentního podílu dotace - Říše loutek Kroměříž, o. s. – 2230

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu procentního podílu dotace města Kroměříže z 38 % na 50 % v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz organizace z rozpočtu města Kroměříže č. 46/01/13/1, pro občanské sdružení Říše loutek Kroměříž.

-17-

Délka funkčního období ředitele Základní školy Oskol, Kroměříž a ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019 – č. 2231 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a)

prodloužení „funkčního období" na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2014, PaedDr. Oldřichu Gejdovi, řediteli Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizace,

b)

prodloužení „funkčního období" na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2014, Bc. Libuši Kopalové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2014 – č. 2232 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Žádost Okresní agrární komory Kroměříž o finanční příspěvek na uspořádání Zemědělské výstavy Kroměříž 2014 – č. 2233 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2014, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na uspořádání 10. ročníku Zemědělské výstavy Kroměříž 2014.

-18-

Partnerství v projektu „Otevřené brány" – č. 2234 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány" na léta 2015 - 2018, na kterém se budou podílet Římskokatolická farnost Sv. Mořice v Kroměříži, Zlínský kraj a město Kroměříž

b)

smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány" na léta 2015 - 2018, na kterém se budou podílet Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Zlínský kraj a město Kroměříž,

Umělecké památky Kroměříže/Průvodce – anglická verze – č. 2235 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit smlouvu o provedení zakázky - licenční smlouvu nakladatelskou s PhDr. Markem Perůtkou, bytem Komenského 10, 779 00 Olomouc na komplexní textovou, obrazovou a grafickou část publikace Umělecké památky Kroměříže/Průvodce v anglické verzi, způsobilou k tiskové výrobě.

Kroměřížské mlékařské dny 2014 – č. 2236 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

převzetí záštity města Kroměříže nad odbornou konferencí Kroměřížské mlékařské dny 2014, která se uskuteční ve dnech 17. - 18. září 2014

2.

užití loga města na materiálech k odborné konferenci Kroměřížské mlékařské dny 2014

3.

finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro KROMILK, a. s., Štěchovice 1357, Kroměříž na uspořádání odborné konference Kroměřížské mlékařské dny 2014.

-19-

Top móda Kroměříž 2014 – č. 2237- 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

záštitu starostky města Kroměříže nad akcí TOP MÓDA 2014

b)

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Agenturu Fatima, na uspořádání akce TOP MÓDA 2014, která se bude konat dne 17. května 2014 ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku.

Udělení pamětních medailí – č. 2238 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení stříbrných pamětních medailí města Kroměříže a knihy Kroměříž historické město a jeho památky:

a)

MgA. Miroslavu Šiškovi, řediteli Konzervatoře P. J. Vejvanovského, za jeho vynikající pedagogickou činnost, za výchovu mladé generace, reprezentaci a propagaci města a zejména za dlouholetou spolupráci s městem při pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost, při příležitosti významného životního jubilea

b)

PaedDr. Marii Viktorinové, ředitelce ZŠ Komenského v Kroměříži, za její celoživotní přínos pro rozvoj školství v Kroměříži a za její dlouholetou činnost a mimořádnou aktivitu v Asociaci ředitelů základních škol ČR.

Schválení dalšího člena osadního výboru ve Vážanech – č. 2239

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit paní M. V., bytem Požárníků 316/16, 767 01 Kroměříž jako dalšího člena osadního výboru ve Vážanech.

Mgr. Daniela Hebnarová          Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže      místostarosta