Usnesení ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané 6. března 2014

| 10.03.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané 6. března 2014

Výběr dodavatele – veřejná zakázka „Rekultivace skládky Lutopecny – č. 2209 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

1.

o vyloučení uchazeče Sdružení Lutopecny - rekultivace skládky, STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení a to z důvodu, že uchazeč ve své nabídce nepředložil k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vyhovující osvědčení o realizaci stavebních prací dle požadavku zadavatele.

2.

o vyloučení uchazeče Sdružení GEOSAN - CGM - SYNER, GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, CGM Morava s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení a to z důvodu, že uchazeč ve své nabídce nepředložil k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vyhovující osvědčení o realizaci stavebních prací dle požadavku zadavatele.

3.

o vyloučení uchazeče HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení a to z důvodu, že uchazeč ve své nabídce nepředložil k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vyhovující osvědčení o realizaci stavebních prací dle požadavku zadavatele

4.

o vyloučení uchazeče Skládka LUTOPECNY- PB SCOM - PASTELL, PB SCOM s. r. o., Radniční 28, 753 01 Hranice, PASTELL spol. s. r. o. Žižkova 839, 256 01 Benešov, v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze zadávacího řízení a to z důvodu, že uchazeč ve své nabídce nepředložil k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vyhovující osvědčení o realizaci stavebních prací dle požadavku zadavatele.

-2-

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu: „Rekultivace skládky Lutopecny“

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou:

Rovina, a. s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 64508510

Za cenu dle nabídky: 65.215.732 Kč včetně DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

Sdružení Lutopecny, Purum s. r. o.,

Národní 961/25, 110 00 Praha

UNISOF ES, spol. s. r. o.

Alšovice 1, 768 21, Bratříkov

Za cenu dle nabídky: 74.516.304 Kč včetně DPH

Výběr dodavatele – veřejná zakázka na stavební práce „Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO“ – 2210 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

1.

o vyloučení uchazeče CONTUNIX spol. s r.o., Malý Val 1583/11, 767 01 Kroměříž, z další účasti v zadávacím řízení a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v „Zadávací dokumentaci“. Důvody vyřazení jsou uvedeny v Protokolu o jednání hodnotící komise

2.

o vyloučení uchazeče PROVING s. r. o., Poštovní 480, 786 24 Hulín, z další účasti v zadávacím řízení a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v „Zadávací dokumentaci“. Důvody vyřazení jsou uvedeny v Protokolu o jednání hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

-3-

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou:

Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

Kúty 3976, 762 92 Zlín

Za cenu dle nabídky: 3.358.573 Kč bez DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

Za cenu dle nabídky: 3.369.472 bez DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Syner Morava, a. s.

1. máje 532, 767 01 Kroměříž

Za cenu dle nabídky: 3.450.700 bez DPH

 

Mgr. Miloš Malý                             Marek Šindler
místostarosta města Kroměříže   uvolněný člen RMK