Usnesení ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané 13.února 2014

| 21.02.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané 13.února 2014

Bytové záležitosti č. 2169 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem V. B. o na dobu určitou - půl roku s tím, že bude řádně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a S. K. a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem R. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem B. K. a M. Š., a to na dobu určitou - půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatky za komunální odpad a řádně splácet nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem L. H., a to na dobu určitou - půl roku s tím, že bude řádně splácen nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní N. J., a to na dobu určitou - půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. Ž., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou - třech měsíců s tím, že bude pravidelně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku s panem A. L. a s paní A. M., a to na dobu určitou - třech měsíců s tím, že bude pravidelně splácet dluh na finančním odboru MěÚ Kroměříž v měsíčních splátkách po 500 Kč a pravidelně hradit měsíční nájemné + dlužné nájemné v měsíčních splátkách 500 Kč. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní G. W., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou - třech měsíců s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi J. a Z. J., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi V. a M. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K. a s panem K. S., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou - s účinností od 01.02.2014 do 30.04.2014. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

B)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem R. L., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

V. G.

byt č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

B. B.

A. Z.

2.

M. T.

byt č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

B. B.

A. Z.

-7-

3.

M. G.

byt č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

B. J. L.

J. S.

M. S.

4.

J. V.

byt č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

B. J. L.

J. S.

M. S.

5.

A. Č

byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

B. J. L.

J. S.

M. S.

6.

J. B.

byt č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:

Ing. J. a A. Š.

J. L.

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži panu F. H. a paní Z. G. (společný nájem bytu), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

pronájem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní Ž. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

-8-

3.

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní L- Z., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

L.a K. K.

L. K.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2170

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

Ji. Č.

Domov pro seniory U Kašny

2.

E. Z.

Domov pro seniory U Kašny

3.

L. P.

Domov pro seniory U Moravy

4.

L. R.

Domov pro seniory U Moravy

5.

O. J.

Domov pro seniory U Moravy

6.

K. D.

Domov pro seniory U Moravy

7.

M. B.

Domov pro seniory U Moravy

8.

K. Š

Domov pro seniory U Moravy

9.

M. U.

Domov pro seniory U Moravy

-9-

10.

M. J.

Domov pro seniory U Moravy

11.

M. B.

Domov pro seniory U Moravy

12.

L. T.

Domov pro seniory U Moravy

13.

M. T.

Domov pro seniory U Moravy

14.

František Zapletal, Hulín

Domov pro seniory U Moravy

15.

J. H.

Domov pro seniory Vážany

16.

V. H.

Domov pro seniory Vážany

17.

A. L.

Domov pro seniory Vážany

18.

J. H.

Domov pro seniory Vážany

19.

M. H.

Domov pro seniory Vážany

20.

J. Š.

Domov pro seniory Vážany

21.

L. K.

Domov pro seniory Vážany

22.

V. N.

Domov pro seniory Vážany

23.

J. P.

Domov pro seniory Vážany

24.

V. H.

Domov se zvláštním režimem Strom života

-10-

n e s c h v a l u j e

1.

J. S.

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 2171 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. S.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem J. S. bytem 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 8 m2, na dobu určitou jednoho roku s účinností od 1. března 2014 za výši nájemného 700 Kč/m2/rok, za účelem zřízení výdejního místa internetového obchodu.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 2172 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. G.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s paní E. G. , bytem 736 01 Havířov –Město, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 84 m2, na dobu určitou pěti let s účinností od 1. března 2014, za výši nájemného 800 Kč/m2/rok, za účelem zřízení skladu drogerie.

Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2762/59 v k. ú. Kroměříž – č. 2173 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s paní N. D., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2762/59 v k. ú. Kroměříž o výměře 12 m2, na dobu neurčitou s účinností od 1. března 2014, za výši nájemného 1.000 Kč ročně, za účelem parkování osobního vozidla, s tím, že nájemce na vlastní náklady provede vyznačení parkovacího místa včetně umístění dopravní značky.

-11-

Nabytí pozemků parc. č. 412/2, 412/4 a 412/5 v k. ú. Trávník – č. 2174 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemků parc. č. 412/2 - orná půda o výměře 14.202 m², parc. č. 412/4 - ostatní plocha o výměře 1.650 m² a parc. č. 412/5 - zahrada o výměře 475 m², vše v k. ú. Trávník, z vlastnictví paní I. Š., bytem 679 14 Ostrov u Macochy, za smluvní kupní cenu 30 Kč/m², splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc. č. 937/4 v k. ú. Kroměříž – č. 2175 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc. č. 937/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m² v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje, nebo pronájmu, části pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2176 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku parc. č. 625/2 - ostatní plocha, o výměře cca 407 m² v k. ú. Kroměříž

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/3 v k. ú. Kroměříž – č. 2177 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/3 - ostatní plocha o výměře 114 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-12-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2178 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku, případně jeho části, parc. č. 1627/1- orná půda, o celkové výměře 668 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu dvou garážových stání na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2179 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže (o výměře 20,2m2) v budově kotelny - stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži pro pana M. S. , bytem 767 01 Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky – č. 2180 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky o celkové výměře 2.181 m2 za účelem sečení trávy.

-13-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy, kabel NN – 2 RD) – č. 2181 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 255 a parc. č. 257 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy - kabel NN - 2RD", pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 3.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Kojetínská – lokalita 6 zahrad) – č. 2182 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 2706/4 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Kojetínská - lokalita 6 zahrad", pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-14-

Změna v seznamu nájemníků v domě č. pop. 3272 na Talichově ul. v Kroměříži – č. 2183 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě č. 1771 - 06 v usnesení 67. schůze Rady města Kroměříže ze dne 10. března 2005 v seznamu nájemníků u bloku SO 07 na bytovou jednotku B8 z pana M. M. na Bc. M. F. , bytem 767 01 Kroměříž.

Smlouva o realizaci stavby č. 1/2014 mezi městem Kroměříž a SBD SVORNOST Kroměříž (Domovní plynová kotelna pro bytový dům ČSA 4009-4011, Kroměříž) – č. 2184 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 1/2014 - „Domovní plynová kotelna pro bytový dům ČSA 4009-4011, Kroměříž" mezi městem Kroměříž a SVORNOST, stavebním bytovým družstvem, Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 2/2014 mezi městem Kroměříž a Bc. Patrikem Bučkem (Novostavba RD – Kroměříž, p. č. 602/2 a 605/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2185 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 2/2014 - „Novostavba RD - Kroměříž, p. č. 602/2 a 605/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže" mezi městem Kroměříž a Bc. P. B. , bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 3/2014 mezi městem Kroměříž a Národním památkovým ústavem, p. o. – č. 2186 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 3/2014 - „Změna stavby před dokončením V - změna trasy napojení kanalizace do ulice Generála Svobody" mezi městem Kroměříž a Národním památkovým ústavem, p. o. - Územní památková správa v Kroměříži, se sídlem Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-15-

Smlouva o realizaci stavby č. 4/2014 mezi městem Kroměříž a Mgr. M. L. a Bc. V. P. – č. 2187 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 4/2014 - „Výstavba rodinného domu v k. ú. Těšnovice, p. č. 151/1" mezi městem Kroměříž a Mgr. M. L. , bytem 767 01 Kroměříž a Bc. V. P. , bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 5/2014 mezi městem Kroměříž a manželi V. – č. 2188 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 5/2014 - „Novostavba rodinného domu na pozemku 1550/76, 1550/77, 1550/108, 1550/109, 1550/80 v k. ú. Kroměříž" mezi městem Kroměříž a manželi J. a J. V. , oba bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 6/2014 mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s. – č. 2189 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 6/2014 - „Kotojedy - kabel NN - 2RD" mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 7/2014 mezi městem Kroměříž a společností Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 2190 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 7/2014 - „Rozšíření veřejného osvětlení Kroměříž, místní část Kotojedy" mezi městem Kroměříž a společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-16-

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – č. 2191 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2013, dle předložené zprávy.

Odvolání a jmenování člena řídícího výboru IPRM Kroměříž – č. 2192 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Vladimíra Krejčíře z funkce člena řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže

j m e n u j e

Ing. Soňu Mertovou členkou řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže.

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 – 92, Kroměříž" a jmenování komise – č. 2193 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně Výzvy k podání nabídky, na realizaci projektu „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 - 92, Kroměříž"

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek a v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce projektu „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 - 92, Kroměříž" komisi v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. David Sousedík, Ph.D. náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová

-17-

Zpráva o změně harmonogramu projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" a o změně harmonogramu plateb za období leden – září 2014 - č. 2194 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

změnu harmonogramu projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" a zařazení změny harmonogramu plateb za období leden - září 2014 poskytovatelem dotace mezi podstatné změny projektu, dle předložené zprávy.

Webové stránky města Kroměříže – č. 2195

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 300.000 Kč, vč. DPH, na vytvoření nových webových stránek města (www.mesto-kromeriz.cz), dle předložené zprávy.

IS Ginis – pořízení dalších modulů – č. 2196

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření IS Ginis o moduly rozklikávací rozpočet, finanční řízení, finanční kontrola a samoobslužný platební terminál, včetně implementace, v režimu přímého nákupu

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 510.000 Kč, vč. DPH, na rozšíření IS Ginis o moduly rozklikávací rozpočet, finanční řízení, finanční kontrola a samoobslužný platební terminál, včetně implementace.

-18-

Vyhlášení výběrových řízení a jmenování komisí – č. 2197

Rada města Kroměříže po projednání

A)

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - tonery 2014" pro období březen 2014 až březen 2015 v maximální výši 600.000 Kč s DPH formou elektronické aukce v systému EZAK

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - tonery 2014" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Zdeňka Lančíková náhradník: Blanka Večerková

Bc. Jan Pšeja náhradník: Bc. Petra Nováková

2.

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014" pro období březen 2014 až březen 2015 v maximální výši 600.000 Kč s DPH formou elektronické aukce v systému EZAK

j m e n u j e

hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Blanka Večerková náhradník: Zdeňka Lančíková

Bc. Jan Pšeja náhradník: Bc. Petra Nováková

B)

j m e n u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu (v objemu do 500.000 Kč s DPH) z projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok - Kroměříž" ve složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Mgr. Pavel Zrna náhradník: Mgr. Veronika Kuklová

Bc. Jan Pšeja náhradník: Bc. Petra Nováková

-19-

Žádost o změnu procentního podílu dotace – JAZZ Club Kroměříž, o. s. – č. 2198

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu procentního podílu dotace města Kroměříže z 31 % na 70 %, v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz organizace z rozpočtu města Kroměříže č. 124/01/13/1, pro občanské sdružení JAZZ Club Kroměříž.

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže – I. výzva 2014 - č. 2199

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení dotací žadatelům v rámci I. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2014, dle předložené zprávy.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – projekt „Spolupráce IC lokalit UNESCO, Ružomberok – Kroměříž" – č. 2200

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, ve výši 154.000 Kč, k projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok Kroměříž", dle předložené zprávy.

Ples sportovců – č. 2201

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro PROMPT SERVIS, spol. s r. o., Kroměříž, Velehradská 507 (vydavatel Týdeníku Kroměřížska), na organizaci Plesu sportovců a zakoupení cen pro nejlepší sportovce roku 2013.

-20-

Partnerství v projektu Cena Salvator 2013 – Cena hejtmana Zlínského kraje – č. 2202

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014,

z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, pořadatele Ceny Salvator 2013 - Ceny hejtmana Zlínského kraje, za podmínky umístění loga města na materiálech souvisejících s pořádáním akce.

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 – č. 2203

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014

2.

dofinancování z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Kulturní památka

celkové náklady 2014 v Kč

přidělená dotace v Kč

minimální příspěvek města v Kč

Měšťanský dům č.p.40,Velké n.

150.000,-

50.000,-

15.000,-

Měšťanský dům č.p.110, Velké n.

1.348.000,-

451.000,-

135.000,-

Měšťanský dům č.p.114, a bez č.p., Prusinovského ul.

605.000,-

203.000,-

402.000,-

Kostel sv. Jana Křtitele

48.000,-

16.000,-

5.000,-

CELKEM

2.151.000,-

720.000,-

557.000,-

-21-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 - č. 2204 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů

- 34.700,0 pol. 232 návrh dotace na výkon státní správy

34.630,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy

2.225,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven

2.304,0 pol. 411 dotace pěstounské péče

- 4.600,0 pol. 232 návrh dotace nástupní plocha před Květnou zahradou

950,0 pol. 232 ostatní příjmy vratka KTS

385,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

500,0 pol. 136 správní poplatky

570,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání

5.699,0 pol. 121 DPH

500,0 pol. 111 samostatná výdělečná činnost

2.575,0 pol. 112 právnické osoby

________________________________________________________________________

11.038,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů

215,0 pol. 517 oprava zídky Riegrovo nám. 176

9,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště

4,0 pol. 533 Sociální služby Pačlavice

15,0 pol. 522 Sdružení ochrany spotřebitele

81,0 pol. 516 MP školení v rámci projektu prevence kriminality

426,0 pol. 612 MP prevence kriminality

10,0 pol. 549 okamžitá pomoc v nouzi

61,0 pol. 521 příspěvek m-ark,projekt Olomouc region Card

14,0 pol. 521 Kroměřížská nemocnice, a. s.

2.225,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – reg. fce knihoven

691,0 pol. 501 pěstounská péče

174,0 pol. 503 pěstounská péče – sociální pojištění

62,0 pol. 503 pěstounská péče – zdravotní pojištění

180,0 pol. 513 pěstounská péče – materiál

130,0 pol. 515 pěstounská péče – energie

1.324,0 pol. 516 pěstounská péče – služby

42,0 pol. 517 pěstounská péče – ostatní nákupy

538,0 pol. 549 pěstounská péče – neinvestiční transféry

57,0 pol. 517 leasing SPOD

3.925,0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

-22-

- 3.300,0 pol. 612 nástupní plocha před Květnou zahradou

510,0 pol. 517-612 aplikace rozpočet + finanční kontrola vč. implementace

modul rozklikávací rozpočet 50,-

modul finanční řízení 135,-

modul finanční kontrola 95,-

modul samoobslužný pokladní automat 60,-

implementace modulů 170,-

________________________________________________________________________

7.393,0 výdaje celkem

financování:

úvěr -20.000,0

zapojení zůstatku BÚ 14.500,0

zapojení fondů 225,0

zapojení projektových účtů 1.630,0

rekapitulace:

příjmy celkem 488.089,0

výdaje celkem 500.662,0

saldo příjmů a výdajů - 12.573,0

financování 12.573,0

Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2013 – č. 2205

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2013, dle předložené zprávy.


Mgr. Daniela Hebnarová                           Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                       místostarosta