Usnesení ze 70. schůze Rady města Kroměříže konané 14. ledna 2014

| 24.01.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 70. schůze Rady města Kroměříže konané 14. ledna 2014

 

Bytové záležitosti – č. 2098 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1986 - 07 z 65. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 14. listopadu 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům J. a V. J. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1986 - 07 z 65. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 14. listopadu 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům J. a J. H. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1986 - 07 z 65. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 14. listopadu 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům L. a V. V. s tím, že žadatelé budou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní E. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1 v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. O., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. G., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem M. R., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. I., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní N. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem F. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. E., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi I. a J. K., a to na dobu určitou do 31.07.2014 s tím, že budou pravidelně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a Z. G., a to s účinností od 01.02. 2014 na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem Ing. Z. B., a to na s účinností od 01.02.2014 na dobu určitou do 31.08.2014. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem F. H. + M. K., a to s účinností od 01.02.2014 do 30.04.2014 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi D. a K. L., a to z důvodu nedoplatku za komunální odpad

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní L. B., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

1.

L. a V.V.

byt č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

V. G.

2.

P. a L. Š.

byt č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ulici U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

Z. R.

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní L. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

2.

pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži manželům K. a O. D., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

3.

pronájem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní P. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

H. K. + J. H.(společný nájem)

-9-

Prodej pozemků, nebo jejich částí, v k. ú. Vážany u Kroměříže, lokalita Kopce – č. 2099 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana M. P. a Ing. arch. P. B.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku 667/34 - orná půda o výměře cca 168,3 m², části parc. č. 667/35 - orná půda o výměře cca 678,5 m², parc. č. 667/55 - orná půda o výměře 12 m², parc. č. 670/4 - ostatní plocha o výměře 35 m², parc. č. 670/5 - ostatní plocha o výměře 26 m², parc. č. 670/13 - zastavěná plocha o výměře 20 m², parc. č. 670/15 - ostatní plocha o výměře 60 m², parc. č. 672/2- zahrada o výměře 108 m² a části parc. č. 673/1- zahrada o výměře cca 923,6 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže, pro společnost Pavelka ČR, a. s., se sídlem Kojetínská 1126/54, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu, která nebude nižší než 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření částí pozemků bude provedeno na náklady kupujícího.

Zveřejnění záměru prodeje id. ½ pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže, lokalita Kopce – spoluvlastnictví s panem F. Z. – č. 2100 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru prodeje id. ½ pozemků parc. č. 667/7 - orná půda o výměře 68 m², parc. č. 667/36 - orná půda o výměře 8.522 m², parc. č. 667/78- orná půda o výměře 78 m², parc. č. 670/3 - zastavěná plocha o výměře 287 m², parc. č. 670/6- ostatní plocha o výměře 320 m², parc. č. 670/8 - ostatní plocha o výměře 2 m², parc.č. 670/16- ostatní plocha o výměře 850 m², parc. č. 672/3 - zahrada o výměře 555 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže

2.

podat návrh panu F. Z., bytem 767 01 Kroměříž na využití předkupního práva k pozemkům parc. č. 667/7 - orná půda o výměře 68 m², parc. č. 667/36 - orná půda o výměře 8.522 m², parc. č. 667/78 - orná půda o výměře 78 m², parc. č. 670/3 - zastavěná plocha o výměře 287 m², parc. č. 670/6 - ostatní plocha o výměře 320 m², parc. č. 670/8 - ostatní plocha o výměře 2 m², parc č. 670/16 - ostatní plocha o výměře 850 m², parc. č. 672/3 - zahrada o výměře 555 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví id. 1/2 pana F. Z. , bytem 767 01 Kroměříž a id. 1/2 města Kroměříže, za cenu 500 Kč/m2.

-10-

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v areálu koupaliště Bajda – č. 2101 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a po provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. P.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem J. P., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor stavby bez čísla popisného na pozemku na parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2 (prodejna 18,54 m2, sklad 18,23 m2) na dobu určitou od 15. ledna 2014 do 31. prosince 2014, z důvodu řešení církevních restitucí a s možností opce, za výši nájemného 40.000 Kč ročně, za účelem provozování rychlého občerstvení.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/142 v k. ú. Kroměříž – č. 2102 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/142 - ostatní plocha o výměře cca 232 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž – č. 2103 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2104 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 400/1 v k. ú. Kroměříž za účelem parkování zásobovacího automobilu pro restauraci a pizzerii.

-11-

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2762/59 v k. ú. Kroměříž – č. 2105 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2762/59 v k. ú. Kroměříž o výměře cca 12 m2 za účelem parkování osobního vozidla.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 2106 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (plavecký bazén) o celkové výměře cca 8 m2 za účelem zřízení výdejního místa internetového obchodu.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s. r. o. (STL plynovodní přípojka pro RD č. 184, Těšnovice – č. 2107 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 391 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění STL přípojky plynu, provozování a udržování tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci na akci: „Rodinný dům č. p. 184 s přípojkami inženýrských sítí Kroměříž - Těšnovice“ pro společnost RWE Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, jako oprávněné ze služebnosti, kdy povinným je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-12-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Telefónicu Czech Republic, a. s. (RVDSK3M-Z-E02-KM-KROM264-POD) – č. 2108 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 2762/5 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, provozování a udržování tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL3M-Z-E02-KM-KROM264-POD“ pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Oprava zídky –Riegrovo náměstí č. p. 142 – Šipka, Kroměříž – č. 2109 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, ve výši 214.872 Kč, na zbourání zbytku zídky a postavení nové z betonových tvárnic na pozemku st. p. č. 176 na Riegrově náměstí v Kroměříži

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města zajistit realizaci zbourání zbytku zídky a postavení nové z betonových tvárnic na pozemku st. p. č. 176 na Riegrově náměstí v Kroměříži.

Smlouva o právu provést stavbu č. 97/2013 – Muzeum mlékárenství a penzion LAM-PLAST, spol. s r. o. – č. 2110 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 97/2013 - „Muzeum mlékárenství a penzion“ mezi městem Kroměříž a LAM - PLAST, spol. s r. o., Střížovice, dle upravené předložené zprávy.

-13-

Smlouva o právu provést stavbu č. 98/2013 (Telefónica Czech Republic, a. s.) – č. 2111 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 98/2013 - „RVDSL3M_Z_E02_KM_KROM264_POD“ mezi městem Kroměříž a Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, dle upravené předložené zprávy.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2112 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 13.01.2014, dle předložené zprávy.

Zveřejňování rozpočtu města Kroměříže na webových stránkách města ve formě rozklikávacího rozpočtu – č. 2113 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejňování rozpočtu města Kroměříže na webových stránkách města Kroměříže, od 2. pololetí roku 2014, ve formě rozklikávacícho rozpočtu

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž zajistit realizaci zveřejňování rozpočtu města Kroměříže na webových stránkách města Kroměříže, od 2. pololetí roku 2014, ve formě rozklikávacího rozpočtu.

-14-

Směrnice č. 1/2014 – č. 2114 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici č. 1/2014 – o schvalování účetní závěrky města Kroměříž a účetních závěrek jím zřízených příspěvkových organizací, dle předložené zprávy.

Výběr dodavatele – veřejná zakázka na stavební práce „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“ – č. 2115 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

1.

o vyloučení uchazeče CARMAN, a. s., U Pily 918, 783 91 Uničov z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

2.

o vyloučení uchazeče FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

STRABAG a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Oblast Východ. Příluky 386, 760 01 Zlín)

za cenu dle nabídky: 6. 455.621,28 Kč včetně DPH.

Na druhém místě se umístil uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky: 6.983.898,57 Kč včetně DPH.

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín

za cenu dle nabídky: 6.721.903 Kč včetně DPH.

-15-

Žádost o změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s. z roku 2013 pro rok 2014 . č. – 2116

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s. z roku 2013 ve výši 2 593,35 Kč v roce 2014 takto:

povozní náklady 493,87 Kč

mzdové náklady 2.099,48 Kč

celkem 2.593,33 Kč

Kreativní centrum v Kroměříži – č. 2117 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

doporučení komise RMK pro výchovu a celoživotní vzdělávání a podporuje vznik Kreativního centra v Kroměříži

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zpracování studie ekonomické náročnosti Kreativního centra na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

Finanční dar pro Sociální služby Uherské Hradiště – č. 2118 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 9.000 Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o., na volnočasové aktivity klientů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zborovice.

Žádost Sociálních služeb Pačlavice, p. o. o příspěvek na provoz pobytových sociálních služeb - č. 2119 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč na provoz Sociálních služeb Pačlavice, p. o.

-16-

Příspěvek na provoz poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska – č. 2120

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 15.000 Kč včetně DPH, na provozní a cestovní náklady Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ 22831738, Střelniční 8, 702 00 Ostrava, k zabezpečení bezplatných poradenských služeb v oblasti ochrany spotřebitelů pro občany Kroměříže a blízkého okolí v roce 2014.

Návrh na úpravu platů, příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž - č. 2121 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. ledna 2014 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka zřizovaných městem Kroměříž:

Titul, jméno a příjmení

Platová třída

Funkce

Marie Rudolfová

10

ředitelka MŠ, Mánesova 3880

Bc. Šárka Hrdinová

10

ředitelka MŠ, Gorkého 2566

Stanislava Jančová

10

ředitelka MŠ, Kollárova 3945

Milada Šromotová

10

ředitelka MŠ, Štítného 3712

Dagmar Vávrová

10

ředitelka MŠ, Spáčilova 3239

Marie Skopalová

10

ředitelka MŠ, Mánesova 3766

Jana Řachová

10

ředitelka MŠ, Páleníčkova 2581

Věra Kopačková

10

ředitelka MŠ, Osvoboditelů 60

Bc. Libuše Kopalová

10

ředitelka MŠ, Žižkova 4019

Jarmila Krejčiříková

10

ředitelka MŠ, Postoupky 78

PaedDr. Marie Viktorinová

13

ředitelka ZŠ, Komenského náměstí 440

RNDr. Eva Šílová

13

ředitelka ZŠ, U Sýpek 1462

Mgr. Jaroslav Němec

12

ředitel ZŠ, Slovan

PaedDr. Oldřich Gejda

12

ředitel ZŠ, Oskol

Mgr. Petra Fečková

13

ředitelka ZŠ, Zachar

Mgr. Miroslav Plaček

12

ředitel ZŠ, Zámoraví

Mgr. Jana Valerová

12

ředitelka SVČ Šipka, Úprkova 3268

-17-

Mezinárodní seminář Celoživotní učení – Kroměříž 2014 – převzetí záštity – č. 2122 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí záštity starostky města Kroměříže nad 21. ročníkem mezinárodního semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2014, který se bude konat 23. - 24. dubna 2014 v Domě kultury v Kroměříži.

Zápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání v ZŠ a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ zřizovaných městem Kroměříž – č. 2123 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

a)

termín úterý 4. února a středa 5. února 2014 vždy od 14 do 18 hodin pro zápis dětí do prvních ročníků základních škol zřizovaných městem Kroměříž

b)

termín od 5. května do 9. května 2014 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž.

Návrh na udělení pamětních medailí – č. 2124 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

a)

Kroměřížský tolar stříbrný

panu V. K., za dlouholeté vedení Klubu seniorů v Kroměříži

b)

Kroměřížský tolar bronzový

paní M. N., za vedení kroniky Klubu seniorů v Kroměříži

paní J. Š., za práci ve výboru a organizování akcí Klubu seniorů v Kroměříži

paní I. N., za práci ve funkci místopředsedkyně a pokladní Klubu seniorů

v Kroměříži,

při příležitosti 40. výročí vzniku Klubu seniorů v Kroměříži.

c)

stříbrnou Pamětní medaili města Kroměříže panu Ing. B. D., za dlouholetou reprezentaci města (orientační běh – závodník, rozhodčí celostátních i mezinárodních soutěží), u příležitosti významného životního jubilea.

-18-

Tiskárna čárových kódů – č. 2125 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, ve výši 13.993 Kč, pro Kroměřížskou nemocnici, a. s., na nákup tiskárny čárových kódů pro transfuzní a hematologické oddělení.

Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže – č. 2126 - 15

Rada města Kroměříže po projednání v souladu Nařízením vlády č.459/2013 Sb., ze dne 18. prosince 2013, o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže stanovit s účinností od 1. února 2014 odměnu neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže               místostarosta