Usnesení z 65. schůze Rady města Kroměříže konané 14. listopadu 2013

| 02.12.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 65. schůze Rady města Kroměříže konané 14. listopadu 2013

Bytové záležitosti – č. 1986 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1835 - 07 z 60. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 15. srpna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní H. P. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2.

část usnesení č. 1890 - 07 z 62. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 19. září 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži panu P. J. a E. H. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1890 - 07 z 62. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 19. září 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži panu P. V. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop. Jánská ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem S. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Ž. H., a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní R. Č., a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Ž. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem J. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy

uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní G. O., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní F. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi J. a A. P., a to na domu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4 , písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem F. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi J. a J. T., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. a Z. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní L. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouvy k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Mgr. J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní G. W., a to na dobu určitou do 28.02.2014 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem A. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní D. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže

a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi Z. a D. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem A. A., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Mgr. J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že bude pravidelně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že bude pravidelně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem R. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to na dobu určitou ½ roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. T., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem Ing. Z. B., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-10-

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

L. a V. V.

byt č.15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ulici U Sýpek v Kroměříži

náhradníci

manž. J. a V. J.

manž. J. a J. H.

2.

P. N.

byt č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

F. J.

S. S.

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní M. O., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

M. H.

2.

pronájem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní N., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

manž. L. a K. K.

L. K.

-11-

3.

pronájem bytu č. 2 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní T. M., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

F)

d o p o r u č u j e

zajistit prostřednictvím KTS, s. r. o., neodkladné vyklizení bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži, neboť původnímu nájemci paní S. G. skončila nájemní smlouva dne 28.02.2013 a nyní dlouhodobě pobývá mimo území ČR. V bytě bez právního důvodu žije p. J. H., který nehradí nájemné z bytu a je dlouhodobě dlužníkem města Kroměříže. Dlužné nájemné vůči SmmK činí 15.881 Kč, vyúčtování služeb SmmK za rok 2012 činí 264 Kč a vůči KTS, s. r. o., 26.020 Kč do 31.10.2013.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1987

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

E. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

L. R., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

3.

L. N., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

4.

L. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

5.

Z. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-12-

6.

J. S., Kvasice

Domov pro seniory U Moravy

7.

J. R., Kvasice

Domov pro seniory U Moravy

8.

V. Š., Plešovec

Domov pro seniory U Moravy

9.

Z. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

10.

A. N., L. Mikuláš

Domov pro seniory Vážany

11.

E. N., L. Mikuláš

Domov pro seniory Vážany

12.

A. M., Úsov

Domov pro seniory Vážany

13.

Alžběta Molíková, Bohumín

Domov pro seniory Vážany

14.

F. L., Kostelec u Holešova

Domov pro seniory Vážany

15.

M. V., Lutopecny

Domov se zvláštním režimem Strom života

n e s c h v a l u j e

1.

A. Č., Hulín

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2.

J. Š., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

3.

M. R., Zlín

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

4.

P. K., Staré Město

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

-13-

Nabytí pozemku parc. č. 309 v k. ú. Postoupky – č. 1988 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemku parc. č. 309 - ostatní plocha o výměře 145 m² z vlastnictví id. ½ paní L. K., bytem 738 01 Frýdek Místek a id. ½ pana J. Z., bytem 741 01 Nový Jičín za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Nabytí pozemků parc. č. 94/1, 94/38 a 966/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1989 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemků parc. č. 94/1 - zahrada o výměře 32 m², parc. č. 94/38 - ostatní plocha o výměře 212 m² a parc. č. 966/2- ostatní plocha o výměře 67 m², vše v k. ú. Kroměříž z vlastnictví id. 1/7 paní K. C., bytem 160 00 Praha, id. 3/7 MUDr. V. Č. Š., bytem 163 00 a id. 3/7 Ing. K. C., bytem 160 00 Praha, za celkovou kupní cenu dle znaleckého posudku 159.440 Kč, splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v areálu koupaliště Bajda – č. 1990 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2 (prodejna 18,54m2, sklad 18,23 m2), pro pana J. P., za účelem provozování rychlého občerstvení.

-14-

Výpověď z pronájmu pozemku – č. 1991 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u je

ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a p. A. P., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 16 m2, dohodou, a to k datu 01.01.2014.

Smlouva o právu provést stavbu č. 84/2013 – Stavební úpravy RD, Kroměříž, Lutopecká č. p. 2428 – č. 1992 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 84/2013 – „Stavební úpravy RD, Kroměříž, Lutopecká č. p. 2428“ mezi městem Kroměříž a panem O. L. bytem 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 85/2013 – Novostavba pivovaru v Kroměříži – č. 1993 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 85/2013 - „Novostavba pivovaru v Kroměříži“, mezi městem Kroměříž a Ing. T. V., bytem 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 86/2013 – Kroměříž, Koperníkova, obnova skříní NN (E.ON Distribuce) – č. 1994 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 86/2013 – „Kroměříž, Koperníkova, obnova skříní NN“, mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v předloženém znění.

-15-

Smlouva o právu provést stavbu č. 87/2013 – Zateplení objektu PINK, Kroměříž (PINK spol. s r. o.) – č. 1995 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 87/2013 – Zateplení objektu PINK, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s r. o., Havlíčkova 2788, 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 88/2013 – Rodinný dům – Stavební úpravy, Kroměříž, Nerudova č. p. 2835 – č. 1996 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 88/2013 - „Rodinný dům - Stavební úpravy, Kroměříž, Nerudova č. p. 2835“, mezi městem Kroměříž a MUDr. Bc. J. K., bytem 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 89/2013 – Zateplení RD, Kroměříž, Lutopecká č. p. 2427 – č. 1997 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 89/2013 – „Zateplení RD, Kroměříž, Lutopecká č. p. 2427“, mezi městem Kroměříž a paní R. K., bytem 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 90/2013 – Zateplení bytového domu, ulice Francouzská 4039 – 4040, Kroměříž (SVD, Francouzská 4040, Kroměříž) – č. 1998 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 90/2013 - „Zateplení bytového domu, ulice Francouzská 4039-4040, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu, Francouzská 4039-4040, Kroměříž, v předloženém znění.

-16-

Smlouva o právu provést stavbu č. 91/2013 - Plynofikace objektu parc. č. 37, k. ú. Těšnovice – č. 1999 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 91/2013 - „Plynofikace objektu parc. č. 37, k. ú. Těšnovice“, mezi městem Kroměříž a panem J. J., 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Uzavření nájemní smlouvy pro ZUŠ Kroměříž – č. 2000 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Základní uměleckou školou Kroměříž, IČO: 63 4149 29, se sídlem Jánská 31, 767 01 Kroměříž, zastoupenou ředitelkou MgA. Ivonou Křivánkovou, na pronájem domů č. p. 27 na stpč. 246, č. p. 28 na stpč. 247, č. p. 29 na stpč. 248, č. p. 30 na stpč. 249, č. p. 31 na stpč. 249 a budovy bez č. p. na stpč. 8123 vše v k. ú. Kroměříž a dále pak pozemků parc. č. 14, 15, 16 a 17 vše v k. ú. Kroměříž za účelem provozování základní umělecké školy, na dobu určitou od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, za celkovou smluvní výši nájemného 10.000 Kč ročně.

Koupaliště Bajda Kroměříž – oprava jednotlivých zařízení - zrušení soutěže a vypsání nové zakázky – č. 2001 – 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r u š í

vypsanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Koupaliště Bajda Kroměříž - oprava jednotlivých zařízení, před dokončením soutěže z důvodu absence porovnatelných nabídek, dle předložené zprávy

s c h v a l u j e

vypsání nové soutěže - zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací Koupaliště Bajda Kroměříž - oprava jednotlivých zařízení

j m e n u j e

hodnotící komisi na zakázku Koupaliště Bajda Kroměříž - oprava jednotlivých zařízení - zrušení soutěže a vypsání nové zakázky,

ve složení: Ing. Vladimír Krejčíř, Ing. Blanka Šimůnková a Ing. Josef Císař

-17-

Podlimitní veřejná zakázka - „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“, „Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO“ – č. 2002 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

1.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho následných novel a v souladu se směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“ komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Jana Gregorová

Mgr. Ilja Kašík

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení

Mgr. Miloš Malý náhradník: Marek Šindler

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. Soňa Mertová

Ing. Jana Gregorová náhradník: Bc. Zuzana Kytlicová

Ing. Petr Langr náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Petr Opravil

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

2.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho následných novel a v souladu se směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO“ komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Jana Gregorová

Mgr. Ilja Kašík

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. Soňa Mertová

Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Ing. Petr Langr náhradník: Ing. Josef Císař

Jiří Kelnar náhradník: Ing. Jaroslav Adamík

-18-

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

Kroměříž – úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – č. 2003 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.2013/49/Cí ze dne 20. 8. 2013, uzavřené mezi městem Kroměříž a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s. r. o., dle předložené zprávy.

Meteoradar Zlínského kraje – č. 2004 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění meteoradaru pro potřeby krizového řízení Zlínského kraje na budově městského úřadu v Kroměříži na adrese 1. máje 3191, Kroměříž 767 01, s tím, že ve smlouvě bude uvedena certifikace tohoto zařízení a kladné vyjádření příslušné hygienické stanice.

Dotace mimo řádné dotační tituly – Oblastní charita Kroměříž – č. 2005

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Oblastní charitu Kroměříž - Charitní dům pokojného stáří, ve výši 7.000 Kč.

Sbírka pod vánočním stromem – č. 2006 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude určen z ½ pro Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Korálky , Kroměříž a z ½ pro Dětský domov Kroměříž.

-19-

Směrnice č. 6/2013 k provádění inventarizace – č. 2007 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici č. 6/2013 k provádění inventarizace, dle předložené zprávy.

Plán inventur na rok 2013 – č. 2008 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán inventur na rok 2013, dle předložené zprávy.

Návrh na udělení souhlasu k přijetí daru – č. 2009 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas Základní škole Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizaci, Albertova 4062, zřízené městem Kroměříž, k přijetí daru do svého vlastnictví od firmy plaan czech, s. r. o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1 - Nové Město, provozovny Bílanská 1818/49, 767 01 Kroměříž, dle předložené zprávy.

Žádost NPÚ, Správy státního zámku arcibiskupského zámku a zahrada Kroměříž o převzetí záštity nad akcí „Poutní dny v Kroměříži“ a o schválení použití loga města – č. 2010 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

převzetí záštity starostkou města Kroměříže nad akcí „Poutní dny v Kroměříži“ v roce 2014

b)

užití loga města Kroměříže na materiálech vytvořených k akci „Poutní dny v Kroměříži“.

-20-

Návrh na udělení pamětních medailí – č. 2011 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

Kroměřížský tolar zlatý:

a)

paní MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO,

za dlouholetou práci pro Klub UNESCO a za propagaci města Kroměříže

b)

panu Ing. Jiřímu Antošovi, CSc., předsedovi správní rady Galerie Orlovna,

za dlouholetou práci pro Klub UNESCO, Galerii Orlovna a za propagaci města Kroměříže.

Odměna řediteli KTS, s. r. o. za rok 2012 a 2013 – č. 2012

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplatek mimořádné odměny pro Ing. Pavla Suchánka, ředitele obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. ve výši 0,2 měsíčního platu, jako součást celoročního hodnocení za rok 2012 a výplatu zálohy ve stanovené výši 0,8 měsíčního platu, jako část celoročního hodnocení za rok 2013.

Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků této organizace.

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2012, upravené Stanovy dobrovolného svazku obcí – č. 2013 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012 a dále souhlasit s novým zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, dle předložené zprávy.

-21-

Změna usnesení č. 1969 – 09 ze 64. schůze RMK konané 24. října 2013 – č. 2014 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

v usnesení č. 1969 - 09 ze 64. schůze Rady města Kroměříže konané 24. října 2013 se vypouští .... „formou elektronické aukce v systému EZAK...“. Zbývající část usnesení zůstává v platnosti.

Mgr. Daniela Hebnarová                                  MUDr. Jarmila Číhalová
starostka města Kroměříže                              uvolněná členka RMK