Usnesení z 64. schůze Rady města Kroměříže konané 24. října 2013

| 31.10.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 64. schůze Rady města Kroměříže konané 24. října 2013

Bytové záležitosti – č. 1942 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1890 - 07 z 62. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 19. září 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č.pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži paní H. D. a panu B. D. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1890 - 07 z 62. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 19. září 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži paní N. L. s tím, že žadatelka nadále zůstává v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3.

část usnesení č. 1835 - 07 z 60. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 15. srpna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži paní Ž. L. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem Ing. F. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi Z. a R. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. T., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. T., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. E. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi A. a M. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. A., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní S. M. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. B. (zastoupena opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní B. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní H. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní V. R., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem F. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní P. M. a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. Č., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za nájemné. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi D. a K. L., a to na dobu určitou do 31.01.2014 s tím, že budou pravidelně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Braunerově ul. v Kroměříži paní M. H.

2.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU na Lutopecké ul. č. pop. v Kroměříži paní H. S.

-7-

E)

s c h v a l u j e

podání návrhu na exekuci vyklizením exekutorovi:

1.

J. a A. D.

byt č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

2.

P. D.

byt č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži

3.

K. O.

byt č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži

F)

s c h v a l u j e

ralizaci dodávky a instalace šikmé schodišťové plošiny v sedačkovém provedení, model 420/CZ firmy Stannah s. r. o., organizační složka Týn 1049/3 110 00 Praha 1, do sníženého přízemí domu zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži.

Celková cena 119.540 Kč bude hrazena z finančních prostředků KTS, s. r. o.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1943

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

V. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

Z. V., Praha

Domov pro seniory U Kašny

3.

B. Z., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

4.

A. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

-8-

5.

K. Ž., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

6.

A. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

J. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

8.

Ing. V. K., Zlín

Domov pro seniory U Moravy

9.

B. K., Zlín

Domov pro seniory U Moravy

10.

V. Ř., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

11.

V. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

12.

V. Š., Kojetín

Domov pro seniory U Moravy

13.

M. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

14.

K. P., Velké Těšany

Domov pro seniory U Moravy

15.

J. P., Hulín

Domov pro seniory Vážany

16.

M. D., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

17.

M. U., Medlov

Domov pro seniory Vážany

18.

J. P., Hulín

Domov pro seniory Vážany

19.

B. G., Kvasice

Domov pro seniory Vážany

O. V., Rataje

Domov se zvláštním režimem Strom života

-9-

21.

J. S., Hulín

Domov se zvláštním režimem Strom života

22.

B. H., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

23.

M. K., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

A. M., Zborovice

Domov se zvláštním režimem Strom života

Prodej budovy trafostanice na pozemku parc. st. č. 6501, včetně pozemku v k. ú. Kroměříž pro E.ON Distribuce, a. s. – č. 1944 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. 2683-04 v usnesení z 82. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. 10. 2010, v plném znění

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej budovy trafostanice bez čísla popisného na pozemku parc. st. č. 6501 a pozemku parc. st. č. 6501 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m², vše v k. ú. Kroměříž pro E. ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za cenu podle znaleckého posudku o ceně nemovitostí č. 1565-63/2013, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví Ing. Vítězslavem Hlaváčkem, celkem za 91.190 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Smlouva o bezúplatném převodu id. 1/6 pozemku parc. č. 1668/14 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM - č. 1945 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/6196/2013- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se id. 1/6 pozemku parc. č. 1668/14 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

-10-

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. pop. 3209 na ulici U Sýpek v Kroměříži – č. 1946 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 3209 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 148m2 pro J. Z. a K. Z., za účelem prodejní činnosti.

Informativní zpráva – předkupní právo k budovám č. pop. 337 a 431 na Tovačovského ulici v Kroměříži – č. 1947 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

p ř e d k l á d á

Zastupitelstvu města Kroměříže doplňující informace v souvislosti s předkupním právem založeném smlouvou o zřízení věcného předkupního práva na budovu č. pop. 337 na pozemku stpč. 763 a na budovu č. pop. 431 na pozemku stpč. 1142, vše v k. ú. Kroměříž, obsažené v příloze č. 1.

Zveřejnění záměru výpůjčky pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 1948 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky budovy občanské vybavenosti s č. pop. 2590 postavené na pozemku parc. st. č. 636 a pozemků parc. st. č. 636 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.162 m², parc. č. 989/1 - ostatní plocha o výměře 2.224 m², parc. č. 989/41 - ostatní plocha o výměře 140 m², parc. č. 989/42 - ostatní plocha o výměře 243 m², parc. č. 989/44 - ostatní plocha o výměře 44 m², parc. č. 989/46 - ostatní plocha o výměře 16 m², parc. č. 989/47 - ostatní plocha o výměře 4 m², parc. č. 989/49 - ostatní plocha o výměře 168 m², parc. č. 989/51 - ostatní plocha o výměře 192 m², parc. č. 989/53 - ostatní plocha o výměře 42 m², parc. č. 989/54 - ostatní plocha o výměře 3 m², parc. č. 989/55 - ostatní plocha o výměře 129 m², parc. č. 989/56 - ostatní plocha o výměře 15 m², parc. č. 989/57 - ostatní plocha o výměře 19 m², parc. č. 989/59 - ostatní plocha o výměře 24 m², parc. č. 116/6 - vodní plocha o výměře 1.135 m², parc. st. č. 6315/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², parc. st. č. 6316 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², vše v k. ú. Kroměříž, pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže.

-11-

Zveřejnění záměru podnájmu nemovitostí pro TJ Slavia Kroměříž – č. 1949 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru podnájmu:

- budovy občanské vybavenosti č. p. 2590/6 postavené na pozemku p. č. st. 636 na ulici Kotojedská

- pozemku p. č. st. 636 zastavěná plocha a nádvoří

- pozemku ostatní plocha p. č. 989/1 (asfaltové hřiště),

vše v k. ú. Kroměříž, pro TJ Slavia Kroměříž.

Právo užívání nemovitostí pro TJ Slavia Kroměříž - č. 1950 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

 

 

s c h v a l u j e

 

právo užívání nemovitostí:

- budovy občanské vybavenosti č. p. 2590/6 postavené na pozemku p. č. st. 636 na ulici Kotojedská

- pozemku p. č. st. 636 zastavěná plocha a nádvoří

- pozemku ostatní plocha p. č. 989/1 (asfaltové hřiště),

vše v k. ú. Kroměříž, pro Tělovýchovnou jednotu Slavia Kroměříž, IČ: 181 88 362 se sídlem Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž, zastoupena Mgr. Martinem Pížou na dobu určitou s účinností od 24.10.2013 do 31.12.2013.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1951 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 7. října 2013, dle předložené zprávy.

Vyřazení nepotřebného majetku – č. 1952 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení obrazů po zůstaviteli R. K. z majetku města Kroměříže, formou odprodeje za cenu dle usnesení o dědictví, vypracované soudním komisařem JUDr. Ivo Havlíčkem dne 25. března 2013.

-12-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Skopalíkova, úprava kabelu NN) – č. 1953 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3132/6 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Skopalíkova - úprava kab. NN" pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1000,- Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Koperníkova, obnova skříní NN) – č. 1954 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 2715/5, 3380/3, 3427, 2706/3, 2706/2 a 2795/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nových kabelových skříní NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Koperníkova, obnova skříní NN" pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-13-

Smlouva o právu provést stavbu č. 79/2013 – Stavební úpravy RD, Kroměříž, Lutopecká 2428 – č. 1955 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 79/2013 - „Stavební úpravy RD, Kroměříž, Lutopecká č.p. 2428", mezi městem Kroměříž a panem O. L., bytem 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 80/2013 – Rodinný dům, Kroměříž – Pekelce, parc. č. 893/72 – č. 1956 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 80/2013 - „Rodinný dům, Kroměříž-Pekelce, parc.č. 893/72", mezi městem Kroměříž a manželi MUDr. M. a Ing. R. K., bytem 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 81/2013 – Obnova prodejny Penny market v Kroměříži (TAA Development, a. s.) – č. 1957 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 81/2013 – „Obnova prodejny Penny market v Kroměříži", mezi městem Kroměříž a společností TAA Development, a. s, sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 82/2013 – Úprava plynovodu bytových domů U Sýpek, č. p. 3209, 3303, Kroměříž (KTS, s. r. o.) – č. 1958 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 82/2013 – „Úprava plynovodu bytových domů U Sýpek, č. p. 3209, 3303, Kroměříž", mezi městem Kroměříž a společností Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, v předloženém znění

-14-

Návrh na využití předkupního práva na pozemky v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1959 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže nevyužít předkupního práva k pozemkům parc. č. 667/7 - orná půda o výměře 68 m², parc. č. 667/36 - orná půda o výměře 8522 m², parc. č. 667/78 - orná půda o výměře 78 m², parc. č. 670/3 - zastavěná plocha o výměře 287 m², parc. č. 670/6 - ostatní plocha o výměře 320 m², parc. č. 670/8 - ostatní plocha o výměře 2 m², parc. č. 670/16 - ostatní plocha o výměře 850 m², parc. č. 672/3 - zahrada o výměře 555 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže, ve vlastnictví id. 1/2 pana F. Z., bytem 767 01 Kroměříž a id. ½ města Kroměříže za cenu 50 Kč/m².

Změna č. 6A Územního plánu města Kroměříže – č. 1960 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

konstatovat ověření, ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů, a stanoviskem krajského úřadu

2.

vzít na vědomí, že námitky k návrhu změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže nebyly podány

3.

vydat ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 54 odstavce 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - změnu č. 6A Územního plánu města Kroměříže.

-15-

Informace k žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 1961 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prověření žádosti pana J. P., bytem 767 01 Kroměříž, na změnu Územního plánu města Kroměříže u nemovitosti umístěné na ulici Rostislavova č. p. 996 v k. ú. Kroměříž v plochách ulic, veřejných prostranství a komunikací (návrh).

Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2014 – č. 1962

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování. 

Objekty v majetku fyzických celkové náklady st. podpora příspěvek města nebo právnických osob: (vše v tis. Kč)

Velké náměstí č.p. 40 150 75 15

Velké náměstí č.p. 47 376 188 38

Velké náměstí č.p. 110 1 348 674 135

Objekt v majetku města:

Prusinovského ulice č.p. 114 605 302 303

Objekty v majetku církve:

Chrám sv. Mořice 19.514 9.757 1.951

Kostel sv. Jana Křtitele 2.716 1.358 272

Kostel sv. Jana Křtitele 48 24 5

Dům č.p. 150, 165 (fara) 6.965 3.483 697

Celková suma 31.722 15.861 3.414

-16-

Veřejná zakázka malého rozsahu „Aukce – osobní automobil střední třídy" – č. 1963 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - osobní automobil střední třídy" v maximální výši 600.000 Kč s DPH, formou elektronické aukce v systému EZAK

2.

ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - osobní automobil střední třídy" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Mgr. Veronika Škrabalová náhradník: JUDr. Ivana Bukovská

Bc. Jan Pšeja náhradník: Emanuel Běhounek

Veřejná zakázka malého rozsahu „Aukce – platební terminál" – č. 1964 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - platební terminál" v maximální výši 400.000 Kč s DPH, formou elektronické aukce v systému EZAK

2.

ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - platební terminál" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Radim Hlaváč náhradník: Ing. Zdeněk Michalec

Bc. Jan Pšeja náhradník: Emanuel Běhounek

Veřejná zakázka malého rozsahu „Motorgenerátor pro technolog. centrum" – č. 1965 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Motorgenerátor pro technologické centrum" v předpokládané výši 250.000 Kč s DPH, formou elektronické aukce v systému EZAK

2.

ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Motorgenerátor pro technologické centrum" ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Milan Hebnar náhradník: Ing. Josef Císař

Bc. Jan Pšeja náhradník: Ing. Josef Menčl

-17-

Personální rozšíření pozice manažera – č. 1966 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

manažerem IPRM Kroměříže Bc. Zuzanu Kytlicovou, zaměstnankyni odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž – částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok" – č. 1967 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž - částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok"

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s:

V okno s. r. o.

Skaštice 149, 767 01Kroměříž, PSČ 767 01

za cenu dle nabídky: 3.837 724,50 Kč včetně DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

WINDOW HOLDING a. s.

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Za cenu dle nabídky: 4.350 246,00 Kč včetně DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč:

ENVIA system s. r.o.

Vejvanovského 1552, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky: 4.751 957,00 Kč včetně DPH

Směrnice o provozu služebních vozidel – č. 1968

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici města Kroměříže č. 5/2013 o provozu služebních vozidel, dle předložené zprávy.

-18-

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na osobní automobil střední třídy, formou leasingu – č. 1969 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - osobní automobil střední třídy", formou leasingu, formou elektronické aukce v systému EZAK, pro odbor školství, sociální péče a kultury, oddělení SPOD Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy.

Jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky – č. 1970 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek, čl. 12 odst. 5, komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - osobní automobil střední třídy, formou leasingu, pro odbor školství, sociální péče a kultury, oddělení SPOD Městského úřadu Kroměříž", ve složení:

1. Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, sociální péče a kultury

2. Miroslav Marinčák, vedoucí oddělení rozpočtování ve školství a kultuře

3. Ing. Blanka Šimůnková, předsedkyně výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města

4. Bc. Jan Pšeja, vedoucí oddělení informatiky

5. Bc. Marie Sumcová, vedoucí oddělení sociální péče

Náhradník:

Mgr. Ivana Sovadinová, pracovnice oddělení sociální péče

-19-

Žádost Ing. P. P. o prodloužení hudební produkce – č. 1971 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení hudební produkce na kulturních akcích takto:

1.

Pivní slavnosti konané dne 21. 6. 2014 na Pionýrské louce v Kroměříži do 23:00 hodin

2.

Festival elektronické hudby konaný na Pionýrské louce v Kroměříži ve vhodném víkendovém termínu v měsíci červenci nebo srpnu 2014 do 3:00 hodin.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2013 – č. 1972 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. – úleva na nájemném – č. 1973 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 30.000 Kč, na poskytnutí finančního příspěvku pro Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., na úhradu nájemného a služby spojené s užíváním prostor v budově č. 625 na Velehradské ul. v Kroměříži.

-20-

Valná hromada Národní sítě Zdravých měst ČR – č. 1974

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou zastupováním města Kroměříže na Podzimním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst ČR 2013, konaném v Hodoníně dne 6. listopadu 2013.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – žádost o příspěvek – č. 1975 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 120.000 Kč, jako příspěvek pro Oblastní charitu Kroměříž na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, na úhradu faktur za vodné a stočné.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (Jednotka SDH Kroměříž) – č. 1976

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, číslo: D/1517/2013/KH, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (JSDH Kroměříž) – č. 1977

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1771/2013/KH, ve výši 86.113 Kč, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

-21-

Odpis pohledávky – č. 1978 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vzdání se práva k pohledávce č.j. 09714/03 ve výši 62.655 Kč.

Žádost p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže o nenárokované DPH – č. 1979 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit navýšení dotace o nenárokované DPH ve výši 1.500.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže.

Žádost o nákup mobiliáře pro potřeby konání akcí v místní části Kotojedy – č. 1980 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 22.000 Kč, na zakoupení obecního inventáře pro místní část Kotojedy.

Přehled investičních akcí v roce 2013, zdůvodnění termínů realizace ve vztahu na schválený rozpočet (úkol ze 63. schůze RMK, usnesení č. 1925 – 06) – č. 1981 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zdůvodňující zprávu – přehled investičních akcí v roce 2013, zdůvodnění termínů realizace ve vztahu na schválený rozpočet odboru rozvoje města na rok 2013, dle předložené zprávy.

-22-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1982 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

100,0 pol. 232 náhrady pohřebné

________________________________________

100,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

1.000,0 pol. 516 zimní údržba

100,0 pol. 516 zimní údržba v místních částech

- 1.500,0 pol. 517 oprava mostu Na Hrázi

190,0 pol. 516 projekční a inž. činnost k opravám vozovek a mostů

400,0 pol. 517 živičné práce

261,0 pol. 517 oprava chodníku Soudní ul.

110,0 pol. 517 oprava chodníků Nitranská ul.

49,0 pol. 516 projekční a inž. činnost k opravám chodníků

150.0 pol. 516 služby veřejného osvětlení

50,0 pol. 519 pohřby zesnulých

390,0 pol. 516 odpadové hospodářství v místních částech

- 50,0 pol. 635 Správa sportovišť – vyvíječ páry

50,0 pol. 533 Správa sportovišť – obslužné práce k vyvíječi páry

_____________________________________________________________________

1.200,0 výdaje celkem

c)

financování

1.100,0 zapojení zůstatku BÚ

d)

rekapitulace

příjmy celkem: 398.467,0

výdaje celkem: 379.074,0

saldo příjmů a výdajů: 19.393,0

financování: - 19.393,0

-23-

Žádost Gymnázia Kroměříž o vydání dvou kusů bezplatných přenosných parkovacích karet – č. 1983

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání dvou kusů bezplatných parkovacích karet pro Gymnázium Kroměříž na dobu jednoho roku.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – č. 1984 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Založení LBK Barborka" s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou Paměť krajiny, s. r. o., Brno.

Změna usnesení č. 1939 – 09 (zahraniční služební cestu do družebního města Nitra) – č. 1985 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 1939 – 09 ze 63. schůze Rady města Kroměříže konané 10. října 2013 takto:

„... pana Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, sociální péče a kultury, pana Miroslava Marinčáka, vedoucího oddělení rozpočtování ve školství a kultuře Městského úřadu Kroměříž..." se nahrazuje: pana Vlastimila Brázdila.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                                  Mgr. Miloš Malý

     starostka města                                    Kroměříže místostarosta