Usnesení z 62. schůze Rady města Kroměříže konané 19. září 2013

| 10.10.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 62. schůze Rady města Kroměříž konané 19. září 2013

 

Bytové záležitosti – č. 1890 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1729 - 07 z 55. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 13. června 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní S. D. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2.

část usnesení č. 1835 - 07 z 60. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 15. srpna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní V. H. s tím, že žadatelka nadále zůstává v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3.

část usnesení č. 1835 - 07 z 60. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 15. srpna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní M. H. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a M. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem Z. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi J. a R. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Z. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem K. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní G. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní K. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní G. G., a to na dobu určitou do 31.03.2014 s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o, vyúčtování SmmK a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní E. O., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní S. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Mgr. J. Z., a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem L. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Ing. M. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou do 31.03.2014 s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to na dobu určitou do 31.03.2014 s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Š. R., a to na dobu určitou do 31.03.2014 s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní K. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. T., a to na dobu určitou do 31.12.2013 s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní I. Š., a to na dobu určitou do 31.03.2014 s tím, že bude řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní K. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou půl roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní J. J., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži panu I. D., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-9-

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

A. N.

byt č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

V. G.

B. B.2.

M. a R. B.

byt č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

V. G.

B. B.

3.

M. B.

byt č. B 1 (BB) o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

4.

K. T.

byt č. 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

P. N.

5.

R. Š.

byt č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

J. M.

Ing. H. H.

M. G.

6.

H. D. + B. D.

byt č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

P. J. + E. H.

P. a H. V.

-10-

E)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní N. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

K. K.

S. P.

Úplatné nabytí pozemku parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1891 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí pozemku parc. č. 3112/1 - ostatní plocha o výměře 2.376 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1892 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 - ostatní plocha o výměře cca 37 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Talichova z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

-11-

Zrušení předkupního práva k budovám č. p. 337 a 431 na Tovačovského ulici v Kroměříži – č. 1893 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

nevyužít předkupního práva, založeného smlouvou o zřízení věcného předkupního práva ze dne 23. 12. 2011, na budovu č. p. 337 na pozemku stpč. 763 a na budovu č. p. 431 na pozemku stpč. 1142, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o., se sídlem Tovačovského 337, Kroměříž za cenu 12.200.000 Kč

2.

zrušit předkupní právo, založené smlouvou o zřízení věcného předkupního práva ze dne 23. 12. 2011, na budovu č. p. 337 na pozemku stpč. 763 a na budovu č. p. 431 na pozemku stpč. 1142, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o., se sídlem Tovačovského 337, Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 1894 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 - orná půda o výměře 670 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Žádost o pronájem pozemku parc. č. 4834 v k. ú. Kroměříž – č. 1895 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 4834 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 47 m2 pro pana J. L. za účelem vjezdu na sousední pozemek.

-12-

Žádost o prominutí nájemného za III. čtvrtletí (fitness centrum) – č. 1896 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Karla Holíka – dočasně pověřeného řízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže

s c h v a l u j e

prominutí nájemného za období červenec a srpen 2013 ve výši 30.258 Kč celkem, z nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži panu I. P., IČ: 757 32 386, se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž.

Žádost o prominutí nájemného za období červenec a srpen 2013 (občerstvení bazén) – č. 1897 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Karla Holíka – dočasně pověřeného řízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže

s c h v a l u j e

prominutí nájemného a zálohy na služby za období červenec a srpen 2013 ve výši 9.734 Kč celkem, z nebytových prostor v domě č.p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži paní S. H., bytem 767 01 Kroměříž.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, obnova TS, Pivovar) – č. 1898 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3290/3 a 3091 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, obnova TS, Pivovar" pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-13-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Koperníkova – úprava NN, Kalinová) – č. 1899 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 2762/1, 3192/14 a 3192/15 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Koperníkova - úprava NN, Kalinová" pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1900 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 16. září 2013, dle předložené zprávy.

Žádost Kroměřížských technických služeb, s. r. o. o poskytnutí ručení pro úvěr KTS, s. r. o. – č. 1901 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí ručení pro úvěr Kroměřížských technických služeb, s. r. o., na základě Prohlášení ručitele, v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), dle předložené zprávy.

-14-

Koupaliště Bajda v Kroměříži – č. 1902 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 následující položky v souvislosti s opravou koupaliště Bajda:

1.

Zpevněné plochy kolem bazénů tj. výměna dlaždic 30/30 za zámkovou dlažbu

Rozpočtové náklady: 2.547.083 Kč bez DPH

2.

Výměna zábradlí v nerezovém provedení, včetně vybudování nové betonové podezdívky

Rozpočtové náklady: 1.738.117 Kč bez DPH

3.

Oprava brodítek, odstranění kluzkého a tedy provozně nebezpečného stávajícího povrchu

Rozpočtové náklady: 151.236 Kč bez DPH

4.

Oprava betonových instalačních jímek u brodítek

Rozpočtové náklady: 134.869 Kč bez DPH

5.

Oprava ochozu brouzdaliště, odstranění kluzkého a tedy provozně nebezpečného stávajícího povrchu

Rozpočtové náklady: 363.661 Kč bez DPH

6.

Oprava vstupů do instalačních kanálů

Rozpočtové náklady: 102.374 Kč bez DPH

7.

Oprava venkovního pítka

Rozpočtové náklady: 76.382 Kč bez DPH

8.

Oprava stěny před akumulační nádrže

Rozpočtové náklady: 70.559 Kč bez DPH

Aktuální situace v řešení pohledávek SmmK – č. 1903

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o stavu pohledávek Správy majetku města Kroměříže, dle předložené zprávy.

-15-

Žádost Římskokatolické farnosti Zlámanka o finanční příspěvek – č. 1904 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o rozpočtovém opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, pro Římskokatolickou farnost ve Zlámance, na stavební práce v souvislosti s odstraněním statické poruchy kostela ve Zlámance.

Žádost o udělení mimořádné dotace pro účely obnovení obecního inventáře v místní části Bílany – č. 1905 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 22.000 Kč na zakoupení obecního inventáře pro místní část Bílany.

Žádost o revitalizaci volnočasového areálu a vybudování multifunkčního sportovního hřiště v Bílanech – č. 1906 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž provést revizi všech projektů a zpracovaných podkladů souvisejících s vybudování hřišť v místních částech města Kroměříže a připravit návrh na postupné vybudování hřišť v místních částech města Kroměříže.

Žádost firmy WAA invest, s. r. o. o prodloužení smlouvy – č. 1907 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodloužení Smlouvy o poskytování příspěvku za zajištění parkovacích služeb v krytých garážích u Domu kultury v Kroměříži mezi městem Kroměříž a firmou WAA invest, s. r. o. Kroměříž o další 2 roky na celkový počet 60 parkovacích míst. V rámci smlouvy poskytne vlastník parkovacího domu dalších 9 parkovacích míst pro osoby ZTP za 100 Kč/měsíc.

-16-

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2011-30.09.2013 a následující – č. 1908 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

L. Z., bytem Spáčilova, 767 01 Kroměříž.

Směrnice města Kroměříže č. 4/2013 – Plán krizové připravenosti Městského úřadu Kroměříž – č. 1909

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici města Kroměříže č. 4/2013: Plán krizové připravenosti Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy.

Rozpočtové opatření (městská policie) – č. 1910 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 185.833 Kč pro tyto položky:

- nákup nového orientační radarového měřiče rychlosti: 53.833 Kč + oprava a

přemístění stávajícího orientačního radarového měřiče rychlosti v obci Trávník:

6.000 Kč

- doplnění ochranných a výcvikových pomůcek pro strážníky/psovody: 25.000 Kč

- provedení periodických zdravotních prohlídek na základě prováděcí vyhlášky,

vč. výpisů ze zdravotní dokumentace: 18.000 Kč

- oprava digitálního retranslačního bodu na rádiovém převodníku Barbořina:

20.000 Kč

- oprava dvou kamer Městského kamerového monitorovacího systému MP KM:

45.000 Kč

- výměna dveří operačního střediska v budově městské policie: 17.900 Kč

-17-

Návrh na rozpočtové opatření - č. 1911 – 04/09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 149.000 Kč pro Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci, Tovačovského 2828, Kroměříž na úhradu mimořádných nákladů spojených se zajištěním provozu podia na Velkém náměstí v Kroměříži a odstraněním závad hromosvodu kina Nadsklepí.

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o. – č. 1912 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

konkursní řízení na pracovní místo, podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace.

Návrh na udělení pamětních medailí – č. 1913 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

1.

stříbrné medaile s motivem Karla Mináře:

a)

panu Ing. Radislavu Štěpánovi – členu Kroměřížského divadelního spolku

b)

paní Mgr. Romaně Blažkové – člence Kroměřížského divadelního spolku

c)

panu Petru Rozsypálkovi – členu souboru Říše loutek Kroměříž

d)

paní Marii Baierové, člence souboru Říše loutek Kroměříž

e)

paní Mgr. Marii Šeré, člence Rady amatérské umělecké činnosti v Kroměříži

2.

Kroměřížský tolar stříbrný panu JUDr. Ing. Oldřichu Mohylovi, bývalému starostovi Sokolské župy Hanácké.

-18-

Rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1914 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

273,0 pol. 221 sankční platby – ostatní

228,0 pol. 214 dividendy VAK Kroměříž, a. s.

65,0 pol. 411 dotace činnost odborného lesního hospodáře

186,0 pol. 412 dotace projekty škol

281,0 pol. 411 dotace projekty Sociálních služeb

80,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště

- 177,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

1.923,0 pol. 411 dotace SPOD

_______________________________________________________________

2.859,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

65,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

186,0 pol. 533 projekty škol

281,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže projekty

80,0 pol. 521 dotace na úhradu nákladů provozu dopravního hřiště

950,0 pol. 620 nákup slavnostního osvětlení – KTS, s. r. o. – ostatní fondy

400,0 pol. 516 montáž, demontáž slavnostního osvětlení

45,0 pol. 517 zastřešení podia

50,0 pol. 517 poplatek – prezentace města na Pražském hradě

2,0 pol. 533 Sociální služby Návojná

400,0 pol. 612 platební automat

400,0 pol. 513 vybavení (dotace SPOD)

___________________________________________________________________________

2.859,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace

příjmy celkem: 396.606,0

výdaje celkem: 376.113,0

saldo příjmů a výdajů: 20.493,0

financování: - 20.493,0

-19-

Volební kampaň v Kroměříži pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – č. 1915 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění propagačních materiálů kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013 po dobu od 14. října 2013 do 8. listopadu 2013 formou přemístitelných plakátovacích zařízení ve vlastnictví jednotlivých kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic na veřejném prostranství v majetku města Kroměříže, a to zejména okolo sloupů veřejného osvětlení, okolo stromů, na zábradlích, případně volně umístěných v zeleni či na pevných prostranstvích s tím, že po tomto termínu bude jejich umístění zpoplatněno. O umístění těchto přenosných propagačních zařízení si rozhodnou jednotlivé kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž musí respektovat právo kandidující politické strany, politického hnutí a koalice, která má zařízení již instalováno. Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, které této možnosti využijí, nesou zodpovědnost za to, že tato zařízení nebudou ohrožovat bezpečnost občanů a nebudou poškozovat veřejný ani soukromý majetek. Umožněním umístění těchto propagačních ploch chce město Kroměříž předejít vylepování plakátů a dalších propagačních materiálů po rozvaděčích, stromech, skleněných plochách, fasádách, sloupech veřejného osvětlení, dopravních značkách, odpadkových koších, čekárnách, vratech a podobně.

Přehled termínů svatebních obřadů v roce 2014 – č. 1916 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

termíny svatebních obřadů v roce 2014 v obřadní místnosti města Kroměříže, dle předložené zprávy, s vypuštěním termínu 23. srpen 2014 a jeho nahrazení 30. srpen 2014.

Zvýšení počtu pracovníků oddělení sociální péče odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž – č. 1917

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříže v MěÚ Kroměříž na 194 zaměstnanců, z důvodu zvýšení počtu pracovníků oddělení sociální péče odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž o tři pracovníky, s účinností od 1. října 2013.

-20-

Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Kroměříž v souvislosti s Projektem Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji – č. 1918

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříže v MěÚ Kroměříž na 196 zaměstnanců, z důvodu zaměstnání dvou účastníků Projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji, s účinností od 1. října 2013.

Mgr. Miloš Malý                                      MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta                                                             radní