Usnesení z 60. schůze Rady města Kroměříže konané 15. srpna 2013

| 20.08.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 60. schůze Rady města Kroměříže konané 15. srpna 2013

Bytové záležitosti – č. 1835 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1729 - 07 z 55. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. června 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži paní L. Č. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1729 - 07 z 55. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. června 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní E. K. s tím, že žadatelka nadále zůstává vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1771 - 07 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. července 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na Lutopecké ul. č. pop. v Kroměříži paní J. Z. s tím, že žadatelka nadále zůstává vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem M. J., a to na dobu určitou jednoho roku a za podmínky uhrazení dluhu na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži se slečnou P. S.,a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. R., a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní T. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem R. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi Z. a D. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. A., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi E. a J. T., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní O. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči SMMK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou L. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní P. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem P. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi F. a L. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem L. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že bude řádně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Mgr. J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za nájemné vůči SmmK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou do 31.12.2013.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+2 v areálu plaveckého bazénu Obvodová 3965/17 v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou - po dobu výkonu zaměstnání u Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.

D)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 3+1 v areálu ZS Obvodová 3474 v Kroměříži s panem M. B., a to z důvodu dlužného nájemného vůči SmmK a nedoplatku za nebytové prostory v areálu ZS

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu A. K., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

F)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

P. S.

byt č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

A. N.

A. N.

2.

M. H.

byt č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

A. N.

A. N.

G)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži paní V. H., a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

Ž. L.

H. P.

-11-

Nabytí nemovitostí z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže – č. 1836 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí nemovitostí z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, se sídlem Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže formou darování. A to budovy občanské vybavenosti s č. pop. 2590 postavené na pozemku parc. st. č. 636 a pozemků parc. st. č. 636 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.162 m², parc. č. 989/1 - ostatní plocha o výměře 2.224 m², parc. č. 989/41 - ostatní plocha o výměře 140 m², parc. č. 989/42 - ostatní plocha o výměře 243 m², parc. č. 989/44 - ostatní plocha o výměře 44 m², parc. č. 989/46 - ostatní plocha o výměře 16 m², parc. č. 989/47 - ostatní plocha o výměře 4 m², parc. č. 989/49 - ostatní plocha o výměře 168 m², parc. č. 989/51 - ostatní plocha o výměře 192 m², parc. č. 989/53 - ostatní plocha o výměře 42 m², parc. č. 989/54 - ostatní plocha o výměře 3 m², parc. č. 989/55 - ostatní plocha o výměře 129 m², parc. č. 989/56 - ostatní plocha o výměře 15 m², parc. č. 989/57 - ostatní plocha o výměře 19 m², parc. č. 989/59 - ostatní plocha o výměře 24 m², parc. č. 990/1 - ostatní plocha o výměře 438 m², parc. č. 116/6 - vodní plocha o výměře 1.135 m², parc. st. č. 6315/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², parc. st. č. 6315/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m², parc. st. č. 6316 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², vše v k. ú. Kroměříž.

Město Kroměříž převezme závazky vyplývající z nájemních smluv k těmto nemovitostem.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová – č. 1837 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní S. H., IČ: 758 04 387, bytem 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži, kterým se mění výměra u bufetu a posezení v čl. II. nájemní smlouvy z 88,10 m² na 20,87 m². V čl. V. se snižuje roční nájemné celkem na 17.308 Kč.

Ostatní body nájemní smlouvy se nemění.

-12-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (plynovodní přípojka Kroměříž, Dolnozahradská 1) – č. 1838 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového NTL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením Plynovodní přípojka č. 161973 - Kroměříž, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (plynovodní přípojka Kroměříž, Dolnozahradská 2) – č. 1839 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového NTL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením Plynovodní přípojka č. 2103195 - Kroměříž, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-13-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Hradisko, příp. NN, Polášek) – č. 1840 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Hradisko, příp. NN, Polášek“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 600 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Třasoňova) – č. 1841 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 1020/195, 3239/2 a 1025/3, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Třasoňova, kab. NN, Tkadlečková“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A .Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-14-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Na Hrázi) – č. 1842 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1448 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nové kabelové smyčky NN a přípojkového pilíře, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Na Hrázi - kab. smyčka NN, 2 o.m.“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Těšnovice) – č. 1843 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 240/4 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nové kabelové smyčky NN a přípojkového pilíře, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice - kab. smyčka NN, Holubář“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-15-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Postoupky, příp. NN, Klaper) – č. 1844 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 1137 a 1138 v k. ú. Postoupky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a kabelového pilíře , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, příp. NN, Klaper“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.800 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vážany, Osvoboditelů, kab. NN) – č. 1845 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 644/4, 644/2, 623, 19/1, 3/10, 3/7 a 3/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a výměny betonového sloupu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany, Osvoboditelů, kab. NN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-16-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – městem Kroměříž a Justiční akademií (Metropolitní síť města Kroměříže) – č. 1846 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3388, parc. č. 3568, parc. č. 3110/2 a parc. st. č. 607 v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě , spočívající v umístění ochranných trubek s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní síť města Kroměříže“ pro město Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je Justiční akademie se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – městem Kroměříž a Zlínským krajem – ŘSZK (Metropolitní síť města Kroměříže) – č. 1847 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 5076/9, parc. č. 5076/10, parc. č. 5076/11, parc. č. 5076/12, parc. č. 3188/1, parc. č. 3222/1 a parc. č. 3235/14 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných trubek s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní síť města Kroměříže“ pro město Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je Zlínský kraj se sídlem třída T. Bati 21, 761 90 Zlín jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-17-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – městem Kroměříž a Palmer Capital Central European Properties, a. s. (Metropolitní síť města Kroměříže) – č. 1848 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. st. č. 5342 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných trubek s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní síť města Kroměříže“ pro město Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je Palmer Capital Central European Properties, a. s. se sídlem třída Na Žertvách 2196/34, 180 00 Praha 8 jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – městem Kroměříž a Zlínským krajem, Gymnázium Kroměříž (Metropolitní síť města Kroměříže) – č. 1849 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. st. č. 560 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění ochranných trubek s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní síť města Kroměříže“ pro město Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je Zlínský kraj se sídlem třída T. Bati 21, 761 90 Zlín jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-18-

Zmocnění KTS s. r. o. k uzavírání smluv, týkajících se přípojek v areálu ZVÚ – č. 1850 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

Kroměřížské technické služby, s. r. o., k uzavírání smluv o připojení vodovodních a kanalizačních přípojek k areálové kanalizaci a areálovému vodovodu v areálu bývalého Výzkumného ústavu v Kroměříži s jednotlivými uživateli okolních nemovitostí s tím, že náklady na provoz areálové kanalizace a areálového vodovodu budou hradit jednotliví uživatelé na základě poměrného rozúčtování.

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 26. června 2013 – č. 1851 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise ze dne 26. června 2013

s c h v a l u j e

a)

zpracování návrhu DZ a realizaci vyznačení vodorovnou DZ V 12d-Zákaz stání v místě posledního placeného stání před přechodem pro chodce na ul. Jánská před ZUŠ

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30.10.2013

b)

zpracování PD ke stavební úpravě k rozšíření chodníku tak, aby nedošlo k zúžení komunikace pod hodnotu nejužšího místa stávajícího stavu ve vjezdu do Riegrova nám. od Masarykova nám. s návrhem dalších variantních řešení dané lokality

zodpovídá: Ing.Vladimír Krejčíř

termín: do 30.11.2013

c)

zpracování návrhu DZ a realizaci úpravy stávajícího značení na ul. J. Silného, vyznačení nového VDZ v místě mostu přes Wolfův splávek a kontrolu dodržování dopravního značení na ul. Bílanská

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30.10.2013

zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš

termín: průběžně

d)

zapracování návrhu „Zelená vlna“ průtahem Kroměříž jako variantní řešení v rámci doplnění generelu dopravy

zodpovídá: Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

-19-

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb, vedoucímu odboru rozvoje města, strážníkovi pověřenému vedením městské policie a architektce města zajistit realizaci změn dopravního značení, zpracování PD a kontrolu dopravních omezení schválených ve shora uvedených bodech

n e s c h v a l u j e

a)

změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Osvoboditelů

b)

změnu stávajícího dopravního značení na křižovatce ulic Hulínská x Čelakovského x Kaplanova

c)

osazení dopravních svodidel na ul.Kotojedská u křižovatky Na Nohyláku

Zpráva o změně harmonogramu a o dofinancování projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ – č. 1852 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

změnu harmonogramu projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž schválit dofinancování nově vzniklých nezpůsobilých výdajů za stavební objekt SO 05 „Schodiště, pěšina“ v rámci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ ve výši vlastního podílu 78.650 Kč s DPH v roce 2014.

Zhodnocení situace k zateplení/opravě havarijního stavu oken ZŠ – č. 1853 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

v usnesení č. 1794 – 06 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 11. července 2013 bod č. 2.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit výměnu oken na objektu učebnového bloku ZŠ Zachar, dle předložené zprávy.

-20-

Kroměříž – úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru – č. 1854 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Kroměříž - úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru“ s uchazečem

Správa a údržba silnic Kroměřížska s. r. o., Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž za cenu 377.447 Kč, vč. DPH.

Na druhém místě se umístil uchazeč: Kroměřížské technické služby, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž za cenu 712.867 Kč, vč. DPH.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 1855 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.

RS Trucks, s. r. o., Moravní č. p. 1636, 765 02 Otrokovice, zařazení pozemků parc. č. 693/117, 693/118, 693/119, 693/120, 693/121, 693/122, 693/123, parc. č. 693/124 a parc. č. 693/125 umístěných v k.ú. Vážany u Kroměříže, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh) a do ploch ulic, veřejných prostranství a místních komunikací (stav).

Zapůjčení zastřešení pódia na Velkém náměstí – č. 1856

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 25.000 Kč na zapůjčení zastřešení pódia na Velkém náměstí v Kroměříži na Dožínky Zlínského kraje 2013 a Mezinárodní festival vojenských hudeb.

-21-

Dotace mimo řádné dotační tituly – č 1857

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro o. s. Agility Kroměříž ve výši 5.600 Kč.

Vymáhání pohledávek – č. 1858 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

postup při vymáhání pohledávek města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Zadání směrových průzkumů – č. 1859

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zadání směrových průzkumů v roce 2013 jako podklad pro generel dopravy

s c h v a l u j e

složení pracovní skupiny pro zadání koncepce generelu dopravy města Kroměříže:

Mgr. Daniela Hebnarová, Ing. Blanka Šimůnková, Ing. Miloš Prudil, Ing. Doris Nováková, Libor Hájek, Ing. Vlastimil Foltýn, Ing. Alena Staňová, Ing. Leona Císařová, Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D., Iva Silná – zapisovatelka.

Žádost TJ Slavia Kroměříž o dotaci na provoz – č. 1860 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 320.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 pro TJ Slavia Kroměříž jako dofinancování provozu sportovního zařízení v roce 2013.

-22-

Rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1861 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

- 7.500,0 pol. 232 návrh dotace zateplení ZŠ Zachar

- 12.750,0 pol. 232 návrh dotace IPRM

573,0 pol. 412 projekty škol

211,0 pol. 411 projekt Sociálních služeb

1.096,0 pol. 411 dotace pěstounská péče

__________________________________________________________________________

- 18.370,0

b)

na straně výdajů:

50,0 pol. 549 finanční příspěvek – narození trojčat (výbava pro děti)

450,0 pol. 612 oplocení SVČ Šipka

237,0 pol. 513-612 hrací prvky dětská hřiště

680,0 pol. 517 oprava kanalizace

120,0 pol. 612 koupaliště Bajda

940,0 pol. 612 MŠ Mánesova, fasáda + střecha

- 285,0 pol. 612 MŠ Mánesova, oplocení hřiště

- 11.270,0 pol. 612 Zachar zateplení

5.000,0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

440,0 pol. 612 hřiště Rákosníček

1.000,0 pol. 612 rekultivace skládky Horní Zahrady

1.000,0 pol. 612 projektová dokumentace

- 13.000,0 pol. 612 revitalizace Slovanského náměstí

- 13.000,0 pol. 612 IPRM revitalizace sídliště Slovan

573,0 pol. 533 projekty škol

211,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže –projekty

750,0 pol. 517 likvidace havárie Zdounky

320,0 pol. 522 TJ Slavia, provoz

25,0 pol. 533 Dům kultury Kroměříž, zajištění zastřešení pódia

6,0 pol. 522 o. s. Agility Kroměříž

600,0 pol. 612 dopravní prostředky

1.096,0 pol. 501–549 pěstounská péče

___________________________________________________________________________

- 24.057,0 výdaje celkem

-23-

c)

financování:

- 20.000,0 úvěr

14.313,0 zapojení zůstatku BÚ

d)

rekapitulace:

příjmy celkem: 393.006,0

výdaje celkem: 372.632,0

saldo příjmů a výdajů: 20.374,0

financování: - 20.374,0

Dotace mimo řádné dotační tituly – Liga otevřených mužů – č. 1862

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro o. s. Liga otevřených mužů, na konání semináře.

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže – č. 1863 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závazek dofinancovat realizaci projektu Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže v letech 2014 - 2015 v částce 961.250 Kč.

Smlouva č. 57/13 na odběr vody z hydrantu – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kroměříž – č. 1864

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy č. 57/13 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., na odběr vody z hydrantu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

-24-

Doplnění seznamu objektů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2013 – 2017 – č. 1865

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit doplnění domů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v letech 2013 - 2017 o níže uvedené objekty:

- č. pop. 8, ulice Pilařova

- č. pop. 40, Velké náměstí

- č. pop. 126, Kovářská ulice - Riegrovo náměstí

Cena města Kroměříže 2013 – č. 1866 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a)

schválit udělení Ceny města Kroměříže v roce 2013 panu Mgr. A. L.

b)

udělit stříbrnou pamětní medaili města Kroměříže + knihu Kroměříž historické město a jeho památky

1. M. P.

2. doc. Dr. Ing. J. B., CSc.

3. P. U.

c)

neschválit udělení čestného občanství Ing. arch. K. P. při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin

 

Mgr. Daniela Hebnarová                            Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                         místostarosta