Usnesení z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 11. července 2013

| 22.07.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 11. července 2013

Bytové záležitosti – č. 1771 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1729 - 07 z 55. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. června 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži panu Ing. B. B. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1729 - 07 z 55. schůze Rady města Kroměříže konané dne 13. června 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní A. K. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem J. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní Z. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s panem R. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí poplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. Č., a to na dobu určitou do 31.10.2013, za podmínky úhrady nedoplatku SMMK a dlužného nájemného KTS, s. r. o.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti pylnoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní H. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní E. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. R., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. B. (zastoupen opatrovníkem Městem Kroměříž), a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem M. D., a to na dobu určitou - s účinností od 01.08.2013 - 31.12.2013. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem A. Ch., a to na dobu určitou - s účinností od 01.08.2013 - 31.12.2013. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to z důvodu dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž , nedoplatku vůči SmmK a dlužné nájemné KTS, s. r. o.

-8-

D)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní J. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

V. Š.

B. F.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1772

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedené žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1.

J. M., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

2.

M. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

3.

R. D., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

4.

O. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

5.

V. K., Hulín

Domov pro seniory U Moravy

6.

F. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

F. Ch., Hradisko

Domov pro seniory Vážany

8.

J. Ch., Hradisko

Domov pro seniory Vážany

-9-

9.

F. Z., Bařice

Domov pro seniory Vážany

10.

E. Z., Bařice

Domov pro seniory Vážany

11.

E. O., Šluknov

Domov se zvláštním režimem Strom života

12.

K. Š., Hulín

Domov se zvláštním režimem Strom života

13.

M. G., Babice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

b)

n e s c h v a l u j e

1.

E. P., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2.

J. P., Hodonín

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

3.

H. N., Slavkov pod Hostýnem

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž – č. 1773 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní A. K.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s paní A. K., bytem Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 182 m2, s účinností od 15. července 2013 na dobu neurčitou, za výši nájemného 15 Kč/m2/rok, za účelem zahrady.

-10-

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1774 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní V. D.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu s V. a P. D., bytem Kroměříž na pronájem části pozemku par. č. 619/2 o celkové výměře cca 536 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže, s účinností od 15. července 2013 na dobu neurčitou, za výši nájemného 15 Kč/m2/rok, za účelem rozšíření zahrady.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3963 na ulici Velehradská v Kroměříži – č. 1775 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Z. M.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 3893 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 677,72 m2 (vstupní část 44,35 m2, obřadní síň 240,86 m2, pomocné provozy 235,50 m2, garáže 157,01 m2), za účelem provozování pohřební služby.

Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3161/13 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 1776 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 23. února 2011 s obchodní firmou Home invest, s. r. o. IČO: 269 74 657, se sídlem Tovačovského 3161/13, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3161/13 na ulici Tovačovského v Kroměříži, dohodou, k 31. červenci 2013

b)

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3161/13 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 44,29 m2.

-11-

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko – č. 1777 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s panem J. A., bytem Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko o celkové výměře 20 m2 a 50 m2, s účinností od 12. července 2013 na dobu neurčitou, za výši nájemného 10 Kč/m2/rok, za účelem - výměra 20 m2 - předzahrádka, výměra 50 m2 - umístění pergoly.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro Knihovnu Kroměřížska, p. o. – č. 1778 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 15. ledna 2010 uzavřené mezi městem Kroměříž a Knihovnou Kroměřížska, p.o., kterým se předává do výpůjčky nebytový prostor v budově č. pop. 115 na Velkém náměstí v Kroměříži o celkové výměře 159,27 m2 - Informační centrum Kroměříž, dle předložené zprávy.

Žádost o ukončení pronájmu garáže č. 1988 na ul. Lutopecká v Kroměříži – č. 1779 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. září 2005 uzavřené mezi městem Kroměříž a Mgr. R. Č., bytem Kroměříž na pronájem řadové garáže č. p. 1988 na ulici Lutopecká v Kroměříži, dohodou, a to k 31. červenci 2013

b)

zveřejnění záměru pronájmu garáže č. p. 1988 na ulici Lutopecká v Kroměříži.

-12-

Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 107/4 v k. ú. Těšnovice – č. 1780 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

ukončení smlouvy č. 309 o pronájmu pozemku ze dne uzavřené dne 29. září 1993 mezi městem Kroměříž a panem M. M., bytem Kroměříž, na pronájem pozemku parc. č. 107/4 v k. ú. Těšňovice o celkové výměře 614 m2 za účelem zahrady, dohodou, a to k 31. červenci 2013, s tím že nájemné za 07/2013 ve výši 72 Kč bude uhrazeno na účet města Kroměříže do 31. července 2013.

b)

zveřejnění záměru pronájmu prac. č. 107/4 v k. ú. Těšňovice o celkové výměře 614 m2 z účelem zahrady.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1781 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 17. června 2013, dle předložené zprávy.

Zrušení předkupního práva k budově č. pop. 2788 a k pozemku st. č. 6270 v k. ú. Kroměříž pro Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o. – č. 1782 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zrušení předkupního práva založeného kupní smlouvou ze dne 18. září 2003 jako věcné právo na budovu č. p. 2788 na pozemku parc. st. č. 6270 a na pozemek parc. st. č. 6270, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s r. o.

-13-

Zrušení usnesení č. 1706 – 06 z 54. schůze RMK a usnesení č. XI. z XXV. zasedání ZMK – č. 1783 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. 1706-06 v usnesení z 54. schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. června 2013, v plném znění

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zrušit bod č. XI. v usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 27. června 2013, v plném znění.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu „Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž" – č. 1784 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

a)

o vyloučení uchazeče R. D., Kroměříž z další účasti na této veřejné zakázce z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a nesplnění kvalifikačních předpokladů

b)

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž "

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s HS-Pozemní stavitelství s. r. o., Herčíkova 2480/10, 612 00 Brno

za cenu dle nabídky: 894.456 Kč bez DPH tj. 1.082.402 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I.-Město

za cenu dle nabídky: 1.144.911 Kč vč. DPH.

-14-

Podlimitní veřejná zakázka – Starý pivovar – expozice Karla Kryla, Rekultivace skládky Lutopecny, Revitalizace Slovanského náměstí, jmenování hodnotící komise – č. 1785 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

1.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Starý pivovar - expozice Karla Kryla" tyto komise:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek v následujícím složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Josef Císař

Ing. Marie Knotová - Investa UH

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. Aleš Opravil

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. arch.Radko Pavlacký

Ing. Josef Císař náhradník: Ing. Soňa Mertová

Jiří Kelnar náhradník: Ing. Petr Opravil

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

2.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Rekultivace skládky Lutopecny" tyto komise:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek v následujícím složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Josef Císař

Ing. Monika Medková - jednatelka Violette, s. r. o.

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Miloš Malý náhradník: Marek Šindler

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. Jana Kotková

Ing. Josef Císař náhradník: Ing. Jana Gregorová

Ing. Jaromír Handl náhradník: Ing. Radomír Foukal

Ing. Milan Hebnar náhradník: Milena Śindelářová

-15-

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

3.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži" tyto komise:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek v následujícím složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Josef Císař

Bc. Zuzana Kytlicová

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Bc. Bronislav Kučera

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. David Sousedík, Ph.D.

Ing. arch. Radmila Vraníková náhradník: Ing. Jana Gregorová

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. Radek Novák

Ing. Aleš Opravil náhradník: Ing. Josef Císař

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu „Úprava zahrady a plotu MŠ Mánesova, 3880 v Kroměříži" – č. 1786 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Úprava zahrady a plotu MŠ Mánesova, č. p. 3880 v Kroměříži" s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s

Pozemním stavitelstvím Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín

za cenu dle nabídky: 697.953 Kč bez DPH tj. 844.523 Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč JC Stav s. r. o., Altýře 1471/1A, 767 01 Kroměříž za cenu dle nabídky 865.083 Kč vč. DPH.

-16-

Schválení projektové žádosti „Revitalizace sídliště Slovan II" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 1785 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

schválení projektové žádosti „Revitalizace sídliště Slovan II" Řídícím výborem IPRM Kroměříže dne 26. června 2013.

Ustanovení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu – č. 1786 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012, čl. 13, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Sanace havárie, způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p. č. 334/1, 1015/5, 1447/3 v k. ú. Zdounky", č. zakázky VZ/2013/3/02/Odbor životního prostředí, ve složení:

1. RSDr. Vladimír Křemeček, člen Zastupitelstva města Kroměříže

2. Ing. Petr Vodák, vedoucí odd. ochrany vod a prostředí- vodoprávní úřad, odbor

životního prostředí

3. RNDr. Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí

Náhradníci:

1. Ing. Blanka Šimůnková, předsedkyně komise RMK pro nakládání s majetkem města

2. Ing. Igor Hýbner, odbor životního prostředí, referent vodoprávního úřadu

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 4/2013 „Požární řád města Kroměříže" – č. 1787

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 4/2013 „Požární řád města Kroměříže", dle předložené zprávy.

-17-

Změna přílohy smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provoz veřejného osvětlení komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži o změně jednotkových cen – č. 1788 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

předloženou přílohu č. 15 smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., ze dne 25. září 2003, jejímž předmětem je osvětlování komunikací a veřejných prostranství v Kroměříži a místních částech o změně jednotkových cen.

Žádost Oblastní charity Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 1789

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání devíti kusů bezplatných parkovacích karet pro vozidla Oblastní charity Kroměříž na dobu jednoho roku.

Poskytnutí finančního daru - č. 1790 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit finanční dar pro manžele M. a J. V., bytem Kroměříž, rodiče trojčat, ve výši 50.000 Kč, za účelem nákupu výbavy pro děti.

Dotace mimo řádné dotační tituly – 1791

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům v rámci mimo řádného dotačního titulu, dle předložené upravené zprávy.

-18-

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt financovaný z fondu mikroprojektů a závazek dofinancovat realizaci mikroprojektu - 1792

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravu projektu v rámci 12. výzvy Fondu mikroprojektů v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

Výroční zpráva Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2012 – č. 1793

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2012, dle předložené zprávy.

ZŠ Zachar – varianty dalšího postupu projektu – č. 1794 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

vyhlášené výběrové řízení na základě mandátní smlouvy s firmou Violette, s. r. o. na projekt „ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště", z důvodu nedostatečného finančního krytí

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

odstoupit od projektu „ZŠ Zachar – zateplení obvodového pláště"

2.

podat novou žádost o dotaci na zateplení Základní školy Zachar, dle předložené zprávy.

-19-

Návrh na zařazení zástupkyně ředitelky MŠ, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o. do platové třídy a platového stupně a stanovení jejího měsíčního platu – č. 1795 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařazení paní Marie Nejezchlebové, zástupkyně ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, do 10. platové třídy a 5. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně), do doby jmenování ředitele/ky této příspěvkové organizace

s t a n o v u j e

paní Marii Nejezchlebové, zástupkyni ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. srpna 2013 do doby jmenování ředitele/ky, dle předložené zprávy.

Veteránem nejenom Kroměřížskem – č. 1796 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 2 ks knihy „Kroměříž - historické město a jeho památky" pro vítěze soutěže o nejkrásnější historický automobil a motocykl, pořádané o. s. Veterán klub Kroměříž.

Žádost o převzetí záštity o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Draci v Podzámce" – č. 1797 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

převzetí záštity starostkou města Kroměříže nad akcí „Draci v Podzámce", konanou v Kroměříži ve dnech 13. - 15. září 2013

b)

poskytnutí finančního příspěvku pro pana Zdeňka Butulu ve výši 10.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na akci „Draci v Podzámce", konanou v Kroměříži ve dnech 13. - 15. září 2013.

-20-

Žádost p. Dalibora Vyzuly o prodloužení hudební produkce na akci Moto Party Open Air – č. 1798 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení hudební produkce na akci Moto Party Open Air dne 7. září 2013 do 01.00 hodin 8. září 2013, před hudební restaurací Stará Masna v Kroměříži s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

Konference k ukončení projektu „Život za plotem – sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním" – č. 1799 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Oblastní charitu Kroměříž na uspořádání konference k ukončení projektu „Život za plotem - sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním", která se bude konat 26. září 2013 v sále Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Udělení pamětní medaile města – č. 1800 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

stříbrnou pamětní medaili Karla Mináře Pěveckému sdružení moravských učitelů při příležitosti 110. výročí trvání sboru.

Zahraniční služební cesta v rámci přeshraniční spolupráce s městem Ružomberok – č. 1801

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu pana Jana Hrdiny, jako řidiče automobilu Ford Tranzit, RZ - 3Z4 9190, pro dopravu amatérských umělců do Vlkolínce v rámci mikroprojektu „Obnova tradičných činností a ich expozícia v lokalite UNESCO - Vlkolínec v Európskom kontexte" ve dnech 27. až 28. července 2013

-21-

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1802

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

účast MUDr. Jarmily Číhalové a p. Miroslavy Sigmundové na oslavách 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, konaných v Nitře dne 5. července 2013. Doprava zajištěna služebním vozidlem.

b)

delegaci města Kroměříže k návštěvě družebního města Piekary Slaskie ve dnech 12. července - 14. července 2013 ve složení PhDr. Šárka Kašpárková a Mgr. Jitka Dvořáková - účast na Dnech města. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem s řidičem p. Vlastimilem Brázdilem.

c)

účast Mgr. Daniely Hebnarové, + l, a tlumočníka na oslavě Dnů města Ramnicu Valcea ve dnech 27. července - 30. července 2013. Doprava bude zajištěna letecky.

Záměr zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže – č. 1803

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městu Kroměříže schválit zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže, za podmínek dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                  místostarosta