Usnesení z 55. schůze Rady města Kroměříže konané 13. června 2013

| 08.07.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 55. schůze Rady města Kroměříže konané 13. června 2013

Bytové záležitosti – č. 1729 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1556 - 07 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. března 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži paní M. O. s tím, že žadatelka nadále zůstává vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1621 - 07 z 52. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. dubna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní P. H. s tím, že žadatelka nadále zůstává vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. P., a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K, a to na dobu určitou do 30.09.2013 a za podmínky, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a přeplatek z vyúčtování za rok 2012 bude použit na uhrazení dlužného nájemného vůči KTS, s. r. o.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. M., a to na dobu určitou do 30.09.2013 a za podmínky, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a přeplatek z vyúčtování za rok 2012 bude použit na uhrazení dlužného nájemného vůči KTS, s. r. o.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem V. L. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. W., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní Š. R., a to na dobu určitou do 30.09.2013 a za podmínky, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a přeplatek z vyúčtování za rok 2012 bude použit na uhrazení dlužného nájemného vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel.0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. C., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi P. a L. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. M. + Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. T., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem B. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. M. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a Z. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. O., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemí smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní P. C., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi V. a S. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. V,, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. K. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní O. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní D. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Z. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. M. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizcí, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi C. a R. Š. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi J. a L. K., a to na dobu určitou do 30.09.2013. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní K. D. , a to na dobu určitou do 30.09.2013, a za podmínky uhrazení nedoplatku z vyúčtování SmmK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. B., a to na dobu určitou do 30.09.2013, a za podmínky uhrazení nedoplatku z vyúčtování SMMK. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní I. K,, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem K. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní D. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. R., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-10-

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že bude uhrazen nedoplatek z vyúčtování SmmK.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. T., a to na dobu určitou do 30.09.2013 s tím, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a za podmínky, že přeplatek z vyúčtování za rok 2012 bude použit na uhrazení dlužného nájemného vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. T., a to na dobu určitou do 30.09.2013 a za podmínky, že přeplatek z vyúčtování za rok 2012 bude použit na uhrazení dlužného nájemného vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní I. Š., a to na dobu určitou do 30.09.2013 s tím, že bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad a za podmínky, že přeplatek z vyúčtování za rok 2012 bude použit na uhrazení dlužného nájemného SmmK a řádně splácet dlužné nájemné vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi D. a K. L., a to z důvodu dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž, za komunální odpad a dluhu na nájemném

-11-

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. K., a to z důvodu dluhu za komunální odpad a dluhu na nájemném

D)

s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži slečně K. V. + O. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

J. S.

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

A. N.

A. N.

2.

Ing. B. B.

byt č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

L. Č.

R. B.

3.

P. P. (nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců)

byt č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

L. Č.

R. B.

4.

H. S.

byt č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži

náhradníci:

K. T.

P. N.

-12-

5.

Z. M.

byt č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži

(společné užívání bytu se sestrou A. M. a synovcem P. M.)

náhradníci:

J. R. s druhem J. V.

Mgr. J. Z. se synem M. Z.

6.

M. Š.

byt č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:

E. K.

J. S.

7.

A. K.

byt č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:

E. K.

J. S.

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na Lutopecké ul. v Kroměříži panu P. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

V. a L. Š.

L. S. (společné užívání bytu s manželem panem V. S.)

G)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní S. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

S. M.

M. M.

-13-

H)

s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů:

1.

V. P.

byt č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2.

I. K.

byt č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

3.

L. Š.

byt č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

po schválené výměně se nájemníci přestěhují takto:

1.

V. P.

byt č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

2.

I. K.

byt č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

3.

L. Š.

byt č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká Kroměříž

vlastník město Kroměříž

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-14-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1730

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1.

F. N, Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

O. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3. ´

MUDr. J. D., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

4.

MUDr. M. D., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

E. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

6.

E. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

7.

J. K., Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

8.

J. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

9.

M. S., Blišice

Domov pro seniory U Moravy

10.

A. S., Blišice

Domov pro seniory U Moravy

11.

J. D., Bezměrov

Domov pro seniory U Moravy

12.

J. D., Bezměrov

Domov pro seniory U Moravy

13.

Ing. J. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-15-

14.

Z. M., Tábor

Domov pro seniory U Moravy

15.

M. A., Kostelany

Domov pro seniory U Moravy

16.

M. D., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

17.

M. H., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

18.

S. K., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

19.

O. K. , Brno

Domov pro seniory Vážany

20.

H. K., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

21.

H. M., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

22.

S. V., Němčice u Holešova

Domov pro seniory Vážany

23.

M. G., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

I. Z., Velké Pavlovice

Domov se zvláštním režimem Strom života

25.

M. T., Chropyně

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

26.

M. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

27.

B. O., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

28.

P. C., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

29.

H. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-16-

30.

M. K., Kojetín

Domov pro seniory U Moravy

31.

J. Z., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

32.

M. S, Dřínov

Domov pro seniory U Moravy

33.

A. N., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

34.

J. N., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

35.

S. B., Hulín

Domov pro seniory Vážany

36.

J. G., Hulín

Domov pro seniory Vážany

37.

H. F., Hulín

Domov se zvláštním režimem

38.

M. V., Chropyně

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B)

n e s c h v a l u j e

1.

Š. K., Hulín

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2.

J. B., Hvozdná

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

3.

P. K., Jasenice

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

-17-

Prodej pozemku parc. č. 1172/13 v k. ú. Kroměříž – č. 1731 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. S. – zástupce společnosti Ortika a. s.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 1172/13 - ostatní plocha o výměře 1.228 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Ortika a. s., se sídlem Vrchlického 848, 768 24 Hulín za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky – č. 1732 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní D. S.

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní D. S. bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky o celkové výměře 1.115 m2 za výši nájemného navrhovanou paní Svárovskou a to 750 Kč/m2/rok

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky o celkové výměře 1.115 m2.

Uzavření darovací smlouvy pro MŠ Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 1733 - 06

Rada města Kroměříž po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a příspěvkovou organizací Mateřská škola Kroměříž, Mánesova 3880, IČ: 70 995 67 se sídlem Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž, dle přílohy u předložené zprávy.

-18-

Nabytí pozemků parc. č. 641/1 a parc. č. 3227/11 v k. ú. Kroměříž – č. 1734 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí pozemků parc. č. 641/1 - orná půda o výměře 3.911 m² a parc. č. 3227/11 - orná půda o výměře 43 m², oba v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví id. ½ M. P., 796 01 Prostějov a id. ½ F. T., bytem Rakousko za jimi navrhovanou smluvní kupní cenu 700 Kč/m².

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 400 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1735 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 400 - ostatní plocha o výměře 263 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko – č. 1736 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko o celkové výměře 50 m2 za účelem zřízení pergoly a 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky

2.

užívání pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko pro pana J. A. do doby ukončení výběrového řízení.

Uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a VAK Kroměříž, a. s. 1737 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. 8/KM/2013/K mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČO: 49451871 se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu v obci Postoupky, dle předložené zprávy.

-19-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (plynovodní přípojka Miňůvky 1) – č. 1738 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 292/1 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového NTL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením Plynovodní přípojka č. 2101326 - Miňůvky, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (plynovodní přípojka Miňůvky 2) – č. 1739 -06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového NTL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením Plynovodní přípojka č. 158788 - Miňůvky, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-20-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Těšnovice – kabel, NN 2 RD) – č. 1740 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 410 a 411 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice - kabel NN, 2 RD“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Postoupky, přel. NN, Nasco) – č. 1741 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 293/1 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, přel. NN, Nasco“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-21-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Justiční akademií a městem Kroměříž – č. 1742 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 66, parc. č. 332/1, parc. č. 332/2, parc. č. 377/1, parc. č. 389/2, parc. č. 400/1, 413/6, parc. č. 3078, parc. č. 3089/1, parc. č. 3090, parc. č. 3097/1, parc. č. 3097/4, parc. č. 3101/2, parc. č. 3102/1, parc. č. 3103/1, parc. č. 3105/1, parc. č. 3105/2, parc. č. 3105/7, parc. č. 3107/5, parc. č. 3110/3, parc. č. 3202/2, parc. č. 3235/34, parc. č. 3736, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedení z HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6241-35/2013 ze dne 29. 3. 2013, geometrickým plánem č. 6253 -51/2013 ze dne 18. 4. 2013 a geometrickým plánem č. 6265-68/2013 ze dne 13. 5. 2013, které vypracoval Ing. Lukáš Fryšták, Napajedla pro Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč/bm, t. j. celkem 75.790 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Km Net, s. r. o. a městem Kroměříž – č. 1743 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1500/203 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního komunikačního vedení z HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 6246-62/2013 ze dne 16. 4. 2013, vyhotoveném firmou Geokar, s. r. o., Nádražní 514, Bystřice pod Hostýnem pro KmNet s. r. o.,se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-22-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – manželi Miroslavem a Kateřinou Mlčochovými a městem Kroměříž – č. 1744 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 10 a parc. č. 32 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování přípojky vody a přípojky kanalizace, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 204-75/2013 ze dne 6. 5. 2013 pro manžele Miroslava a Kateřinu Mlčochovy, bytem Postoupky č. 180, 767 01 Kroměříž jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávnění se zavazují, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Dohoda mezi ŘSZK a městem Kroměříž na společném postupu při přípravě a realizaci stavby – č. 1745 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dohodu o společném postupu při přípravě a realizaci stavby: „Silnice II/367: Kroměříž – Kotojedy“ č. 51/13, ve znění dle předložené zprávy.

Plánovací smlouva – Zborovská – č. 1746 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Plánovací smlouvu - Zborovská Kroměříž, ve znění dle předložené zprávy.

-23-

Informativní zpráva o řešení obchvatu v rámci projednání změny č. 5B Územního plánu města Kroměříže – č. 1747 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o řešení obchvatu v rámci projednání změny č. 5B Územního plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Informativní zpráva o pořizování změny č. 6 Územního plánu města Kroměříže – č. 1748 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o pořizování změny č. 6 Územního plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 1749 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) – L. N. 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 481/6 umístěného v k. ú. Kroměříž do ploch hromadných garáží (DG stav).

Žádost p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže o investiční příspěvek města na rok 2013 – č. 1750 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 250.000 Kč, v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, jako příspěvek na investice pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, Kroměříž.

-24-

Žádost p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže o zvýšení příspěvku města na rok 2013 - č. 1751 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 750.000 Kč v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, jako navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, Kroměříž.

Návrh smlouvy o pořádání městských jarmarků a městských farmářských trhů – č. 1752 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Domem kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, o pořádání městských jarmarků a městských farmářských trhů, s účinností od 1. července 2013, dle předložené zprávy.

Žádost Charity sv. Anežky Otrokovice o finanční příspěvek na provoz azylového domu pro matky s dětmi – č. 1753 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 4.000 Kč Charitě sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, Otrokovice, na provoz azylového domu pro matky s dětmi - Nový domov Otrokovice.

Seznam projektových žádostí schválených Řídícím výborem IPRM Kroměříž – č. 1754 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

seznam projektových žádostí schválených Řídícím výborem IPRM Kroměříže dne 10. června 2013, dle předložené zprávy.

-25-

Navýšení počtu pracovních míst v souvislosti s realizací projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž II“ – č. 1755

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zahájení projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“ s registračním číslem CZ.1.04/4.1.01/89.00023

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříže v MěÚ Kroměříž na 191 zaměstnanců, z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na Útvaru tajemníka, oddělení organizace a řízení úřadu, úsek podpory řízení o jednoho zaměstnance, jehož mzdové náklady budou hrazeny v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“ s platností od 1. července 2013.

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže ve II. výzvě pro rok 2013 – č. 1756

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům v rámci II. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2013, dle předložené zprávy.

Zpráva o průběhu přípravy realizace projektů „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ a „Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO“ – 1757

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

1.

zprávu o průběhu přípravy realizace projektu Starý pivovar - expozice Karla Kryla, dle předložené zprávy

2.

zprávu o průběhu přípravy realizace projektu Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO, dle předložené zprávy.

-26-

Smlouva o umístění zařízení – č. 1758

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Telefónica Czech Republic, a. s. o umístění zařízení GENOVA v budově Telefónica v Kroměříži na ulici Vrchlického č. p. 3282, dle předložené zprávy.

Vzdání se práva k vymáhání pohledávky – č. 1759 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

vzdání se práva vymáhání pohledávky exekuce sp. zn. 164 Ex 64/12.

Zveřejňování daňových dokladů na webových stránkách města Kroměříže – č. 1760

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

JUDr. Františku Dočekalovi, Ph.D. - tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž, zajistit zpracování variantních řešení možností zveřejňování daňových dokladů na webových stránkách města Kroměříže a provést konzultaci ve městech kde jsou tyto doklady zveřejňovány.

Příspěvek na ošatné pro matrikářky – č. 1761 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

paušální částku ve výši 5.000 Kč na osobu a rok jako ošatné pro matrikářky pro svatební obřady zajišťované MěÚ Kroměříž.

-27-

Meteoradar – partnerství s Krajským úřadem Zlínského kraje – č. 1762 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

1.

s možností umístění meteoradaru pro Zlínský kraj na budovách Městského úřadu Kroměříž

2.

s možností dalšího jednání ve věci umístění meteoradaru pro Zlínský kraj na budově Městského úřadu v Kroměříži, na adrese 1. máje 3191 Kroměříž

u k l á d á

vedoucímu odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž vést další jednání s pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci meteoradaru a předložit zprávu na schůzi Rady města Kroměříže.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje – č. 1763 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 160.000 Kč na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v roce 2013, dle předložené zprávy.

Žádost odboru občansko-správních agend o rozpočtové opatření – č. 1764 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 50.000 Kč, pro odbor občansko-správních agend Městského úřadu Kroměříž, na vypracování znaleckých posudků ke zjištění návykových látek řidičů.

-28-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1765 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

15,0 pol. 232 přijaté dary k 750. výročí

2.600,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

9,0 pol. 412 projekty ZŠ

128,0 pol. 411 dotace prevence kriminality

- 128,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

204,0 pol. 411 dotace – rozvoj plánování soc. služeb

- 204,0 pol. 232 návrh dotace rozvoj plánování soc. služeb

160,0 pol. 411 dotace VPP

- 210,0 pol. 232 návrh dotace finančního vypořádání

210,0 pol. 222 finanční vypořádání

_____________________________________________________________

2.784,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

- 40,0 pol. 517 oprava oken č. p. 520

40,0 pol. 517 oprava kanalizace č. p. 520

15,0 pol. 516 nákup ostatních služeb kultura

9,0 pol. 533 projekty škol

160,0 pol. 501 platy zaměstnanců VPP

750,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. oprava stěny

250,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. vyvíječ páry

101,0 pol. 517 oprava odstavných ploch pře MŠ Gorkého

160,0 pol. 612 čekárna gen. Svobody

470,0 pol. 517 oprava chodníku Soudní ul.

7,0 pol. 517 značení havarijní stav dům č. p. 129

170,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – veřejné hodiny

74,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – optimalizace spotřeby VO

235,0 pol. 522 příspěvek na provoz KROK o. p. s.

4,0 pol. 522 Charita sv. Anežky Otrokovice

50,0 pol. 516 posudky oddělení dopravy

120,0 pol. 513-7 oprava hřiště K. Rudého

1.100,0 pol. 516 zimní údržba Kroměříž

100,0 pol. 516 zimní údržba místní části

__________________________________________________________________________

3.775,0 výdaje celkem

-29-

c)

financování:

991,0 zapojení přebytku běžných účtů

d)

rekapitulace:

příjmy celkem: 408.192,-

výdaje celkem: 392.950,-

saldo příjmů a výdajů 15.242,-

financování -15.242,-

Návrh na zahraniční služební cestu do družebního města Nitra ve Slovenské republice – č. 1766 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

služební cestu paní MUDr. Jarmily Číhalové, uvolněné členky Rady města Kroměříže a pana Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, sociální péče a kultury, jako oficiální delegaci na V. mezinárodní olympiádu seniorů města Nitry a Krajské sportovní hry do družebního města Nitra ve Slovenské republice, včetně dopravy služebním automobilem Škoda Superb, dne 28. června 2013

b)

služební cestu pana Jana Hrdiny, jako řidiče automobilu Ford Tranzit, pro dopravu seniorů do Nitry dne 28. června 2013.


Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže