Usnesení z 52. schůze Rady města Kroměříže konané 25. dubna 2013

| 15.05.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 52. schůze Rady města Kroměříže konané 25. dubna 2013

 

Bytové záležitosti – č. 1621 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1556 - 07 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. března 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní A. L.

2.

část usnesení č. 1556 - 07 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. března 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži manželům V. a V. W. s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. Č., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní L. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní F. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi M. a A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem L. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní H. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem D. Ř., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní Mgr. E. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní D. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní E. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi F. a L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul.v Kroměříži s paní J. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. A., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní E. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlovuv k bytu - opět na dobu určitou

-6-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. Č., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní P. J., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži paní S. G., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

S. K.

byt č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

2.

M. a K. H.

byt č. o o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. a L. V.

J. a B. H.

3.

Mgr. Z. V.

byt č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

Ing. B. B.

P. P.

-7-

F)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní P. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

J. a A. B.

V. H.

2.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradník:

S. M.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1622

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1.

L. O., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

A. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3.

V. R., Zdounky

Domov pro seniory U Kašny

4.

V. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

-8-

5.

I. G., Žalkovice

Domov pro seniory U Kašny

6.

F. R., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

J. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

8.

A. K., Zdounky

Domov pro seniory U Moravy

9.

H. H., Zdounky

Domov pro seniory U Moravy

10.

M. K., Zdounky

Domov pro seniory U Moravy

11.

L. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

12.

V. B., Popovice

Domov pro seniory U Moravy

13.

V. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

14.

M. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

15.

A. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

16.

M. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

17.

J. S., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

18.

J. J., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

19.

O. N., Lipník nad Bečvou

Domov pro seniory Vážany

20.

J. V., Němčice

Domov pro seniory Vážany

-9-

21.

L. D., Nítkovice

Domov pro seniory Vážany

22.

J. D., Nítkovice

Domov pro seniory Vážany

23.

B. M., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

24.

J. M. , Skaštice

Domov pro seniory Vážany

25.

M. P., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

26.

J. B. , Všetuly

Domov se zvláštním režimem Strom života

27.

Z. V., Hulín

Domov se zvláštním režimem Strom života

Žádost o ukončení nájemní smlouvy v budově č.pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (sklenářství) a zveřejnění záměru pronájmu – č. 1623 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1

ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 30. dubna 2010 mezi městem Kroměříž a panem J. S., bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 84 m2 za účelem provozování činnosti sklenářské práce, rámování a paspartování, dohodou, a to ke dni 30. dubnu 2013

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 84 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži.

-10-

Doplnění smluv o výpůjčce pro MŠ Mánesova, p. o., KTS, s. r. o. a Dům kultury v Kroměříži, p. o. o dodatek č. 1 – č. 1624 - 06

Rada města Kroměříže projednání

s c h v a l u j e

1.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti ze dne 15. února 2013 mezi městem Kroměříž a Mateřskou školou, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, kterým se vypouští v článku č. III. v bodě č. 4 písmeno c.

Ostatní body smlouvy se nemění.

2.

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti ze dne 15. února 2013 mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž, kterým se vypouští v článku č. III., v bodě č. 3 písmeno c.

Ostatní body smlouvy se nemění.

3.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 15. února 2013 mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizací, IČ: 709 62 642, se sídlem Tovačovského 2828, Kroměříž, kterým se vypouští v článku č. III. v bodě č. 4 písmeno c.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 1625 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 3. prosince 2012 mezi městem Kroměříž a příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Kroměříže, IČ: 215 51 430, se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž, kterým se vypouští v článku č. III. v bodě č. 3 písmeno c.

Ostatní body smlouvy o výpůjčce nemovitostí se nemění.

-11-

Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě pro Dům kultury v Kroměříž, p. o. – č. 1626 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darování movitého majetku, dle přiloženého seznamu, příspěvkové organizaci Dům kultury v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1172/7, 1172/13 a 1182/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1627 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1172/13 - ostatní plocha o výměře 1.228 m² v k. ú. Kroměříž

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1172/7 - ostatní plocha o výměře 747 m² a parc. č. 1172/2 - orná půda o výměře 715 m², vše v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3236/8 v k. ú. Kroměříž na ulici Kotojedská – č. 1628 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3236/8 v k. ú. Kroměříž na ulici Kotojedská o celkové výměře 9 m2 v Kroměříži za účelem vybudování parkovací plochy pro osobní vozidla.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3089/1 v k. ú. Kroměříž na ulici Malý Val – č. 1629 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3089/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 127 m2 za účelem parkování vozidel.

-12-

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1630 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně způsobu likvidace, návrh na naložení s majetkem ve správě Správy majetku města Kroměříže a nabytí majetku dědickým řízením, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 3. dubna 2013, dle předložené zprávy.

Nařízení města Kroměříže č. 3/2013 – č. 1631 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

návrh nařízení města Kroměříž č. 3/2013, kterým se vydává tržní řád, dle předložené zprávy.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu – č. 1632 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

pořadí předložených nabídek pro výběrové řízení „Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem - p. č. 334/1, 1015/5, 1447/3 v k. ú. Zdounky" na prvních třech místech takto:

- první místo: L.N.O., s. r. o., IČ: 607 14 018, se sídlem Podpěrova 439/2, 621 00 Brno, s

cenou 405.500 Kč bez DPH, tj. 490.655 Kč s DPH

- druhé místo: Purum s. r. o., IČ: 624 14 402, Národní 961/25, 11000 Praha, s cenou

413.980 Kč bez DPH, tj. 500.916 Kč s DPH

- třetí místo: CONTUNIX spol. s r. o. , IČ: 607 01 188, Malý Val 1583/11, 767 01

Kroměříž, s cenou 499.794 Kč bez DPH, tj. 604.750 Kč s DPH

2.

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a společností L.N.O., s. r. o., IČ: 607 14 018, se sídlem Podpěrova 439/2, 621 00 Brno, na dodávku stavebních prací „Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem - p. č. 334/1, 1015/5, 1447/3 v k. ú. Zdounky" za nabídkovou cenu 405.500 Kč bez DPH, tj. 490.655 včetně DPH.

-13-

Informativní zpráva o řešení obchvatu v rámci projednání změny č. 5B Územního plánu města Kroměříže – č. 1633 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o řešení obchvatu v rámci projednání změny č. 5B Územního plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupořadatelství – Mezinárodní festival outdoorových filmů – č. 1634 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupořadatelství - Mezinárodní festival outdoorových filmů.

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o finanční příspěvek – č. 1635 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 6.500 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky 200 000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvkovou organizaci, na náklady spojené s uspořádáním jarmarku Sociálních služeb, který se bude konat 23. května 2013 na Velkém náměstí v Kroměříži.

Smlouva o komisním prodeji – č. 1636 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvu o komisním prodeji mezi městem Kroměříž a Národním památkovým ústavem Praha, který zastupuje Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, Kroměříž, na prodej knihy Kroměříž historické město a jeho památky, dle upravené předložené zprávy.

-14-

Návrh na schválení kronikáře města Kroměříže – č. 1637 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti s paní Mgr. Jitkou Dvořákovou, na vedení kroniky města Kroměříže, od 1. května 2013.

Žádost o prodloužení hudební produkce na akci „Stavění a kácení máje“ na TC Bajda – č. 1638 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce „Stavění a kácení máje“ konané ve dnech 30. dubna 2013 a 31. května 2013 na TC Bajda „Solárka“ do 24.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

Smlouva na tisk a grafické zpracování Kroměřížského zpravodaje – č. 1639 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a společností JUTTY Group s. r. o., 750 02 Přerov 1 – Město, Tovární 3038/7a, na tisk a grafické zpracování Kroměřížského zpravodaje, dle předložené zprávy.

Žádost o záštitu a použití městského loga – Moravia Food Festival 2013 – č. 1640 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity města Kroměříže nad festivalem jídla Moravia Food Festival 2013, který se uskuteční ve dnech 24. - 26. května 2013 v hotelu Octárna Kroměříži, a použití městského loga na plakátech propagujících tuto akci.

-15-

Žádost o udělení výjimky z vyhlášky o ochraně nočního klidu pro akci Irské dny v Kroměříži – č. 1641 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání hudební akce na Velkém náměstí v Kroměříži dne 16. května 2013 do 23.00 hodin v souvislosti s konáním Irských dnů v Kroměříži.

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Lokální biokoridor LBK Barbořina“ v rámci Operačního programu Životního prostředí – č. 1642 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Lokální biokoridor LBK Barbořina“ v rámci Operačního programu Životního prostředí

b)

zpracování projektové dokumentace a podání žádosti na SFŽP firmou Paměť krajiny, s. r. o. za předpokládané náklady 13 000 Kč

c)

výpověď z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a Agrodružstvem Postoupky dne 13. července 2006 na pozemek parc. č. 648 o výměře 4.865 m2 - ostatní plocha – zeleň, v k. ú. Miňůvky.

Změna v projektu „Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO“ – č. 1643 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v projektu: „Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO“, konkrétně řešení oddechové plochy u kostela P. Marie, dle přílohy u předložené zprávy.

-16-

Podlimitní veřejná zakázka – „IPRM Revitalizace sídliště Slovan II“, „Zateplení ZŠ Zachar“, „Zateplení a úprava střechy MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříž“, „Úprava zahrady a plotu MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži“ – č. 1644 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

1.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení

„IPRM Revitalizace sídliště Slovan II“ komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Josef Císař

Ing. David Sousedík, Ph.D.

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník : Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník : Ing. Aleš Opravil

Ing. Jan Videman náhradník : Ing. Jana Gregorová

Ing. Josef Císař náhradník : Ing. David Sousedík, Ph.D.

Ing. Jaroslav Adamík náhradník : Ing. Milan Hebnar

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

2.

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Zateplení ZŠ Zachar“ komise v následujícím složení

c)

dle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Jana Gregorová

Monika Medková

-17-

d)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení

Mgr. Miloš Malý náhradník : Marek Šindler

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník : Ing. Josef Císař

Ing. Jana Gregorová náhradník : Ing. Aleš Opravil

Ing. Radovan Rerko náhradník : Ing. Arch. Radko Pavlacký

Bc. Bronislav Kučera náhradník : Milena Šindelářová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

3.

j m e n u j e

v souladu s Interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek hodnotící komisi:

a)

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Zateplení a úprava střechy MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži"

a

„Úprava zahrady a plotu MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži"

v následujícím složení: Ing. Petr Opravil  náhradník: Ing. Josef Merc
Ing. Vladimír Krejčíř
Ing. Radovan Rerko
Ing. Jana Gregorová
Ing. Josef Císař

Mgr. Daniela Hebnarová        MUDr. Jarmila Číhalová
starostka města Kroměříže   radní