Usnesení z 50. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2013

| 04.04.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 50. schůze Rady města Kroměříže konané 4. dubna 2013

Zrušení výběrového řízení „Repasování oken objektu radnice č. pop. 115 – č. 1594

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

1.

usnesení č. 1581 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané 21. března 2013, v plném znění.

2.

výběrové řízení na zakázku: „Repasování oken objektu radnice č. pop. 115".

Zrušení výběrového řízení „Repasování oken objektu radnice – bez čísla popisného“ – č. 1595

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

1.

usnesení č. 1582 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané 21. března 2013, v plném znění.

2.

výběrové řízení na zakázku:: „Repasování oken objektu radnice - bez čísla popisného".

Přidělení zakázky „Repasování oken objektu radnice č. pop. 115“ – č. 1596

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na „Repasování oken a venkovních dveří Kroměříž č. pop. 115 - radnice" s firmou:

Josef Pintera, Stolařství, 696 31 Nechvalín 148, s nabídkovou cenou: 575.083 Kč.

Přidělení zakázky „Repasování oken objektu radnice – bez čísla popisného“ – č. 1597

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na „Repasování oken objektu radnice - bez čísla popisného" s firmou:

Josef Pintera, Stolařství, 696 31 Nechvalín 148, s nabídkovou cenou: 604.907 Kč.

-2-

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2013 – č. 1598

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1577 ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané 21. března 2013, v plném znění

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 ve městě Kroměříži, včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Památky v majetku fyzických osob:

Měšťanský dům č.p. 106, Velké náměstí

Částka celkem 400 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 160 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 40 000 Kč

Příspěvek vlastníka 200 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 124, Riegrovo náměstí

Částka celkem 78 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 31 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 8 000 Kč

Příspěvek vlastníka 39 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 232, Tylova ulice

Částka celkem 150 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 60 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 15 000 Kč

Příspěvek vlastníka 75 000 Kč

Památky v majetku obce:

Měšťanský dům bez č.p., Prusinovského ulice

Částka celkem 604 907 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 249 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 355 907 Kč

Měšťanský dům č.p. 114, Prusinovského ulice

Částka celkem 552 318 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 228 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 324 318 Kč

-3-

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 575 083 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 237 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 338 083 Kč


Mgr. Daniela Hebnarová                             Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže             místostarosta města Kroměříže