Usnesení ze 49.s chůze Rady města Kroměříže konané 21. března 2013

| 03.04.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

 

ze 49.s chůze Rady města Kroměříže konané 21. března 2013

Bytové záležitosti – č. 1556 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1415 - 07 ze 44. schůze Rady města Kroměříže konané dne 17. ledna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži M. L. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1415 - 07 ze 44. schůze Rady města Kroměříže konané dne 17. ledna 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži H. G. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1501 - 07 ze 47. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. února 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži M. Š. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 1501 - 07 ze 47. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. února 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži L F. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 1501 - 07 ze 47. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. února 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži M. H.

6.

část usnesení č. 1501 - 07 ze 47. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. února 2013, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži paní M. O. s tím, že žadatelka nadále zůstává v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

-2-

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s J. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s T. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s A. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s O. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži s K. J., a to na dobu určitou do 30.09.2013.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži s V. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 BB o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži s J. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 BB o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži s J. V. ml. a s dcerou D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži s J. M. a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s I. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s A. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s R. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s I. T., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s V. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s A. Z., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s M. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s Z. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s V. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s J. J., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s S. R., a to z důvodu dlužného nájemného

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s I. D. , a to z důvodu, že nesplnil podmínku uhrazení nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž do 28.02.2013

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

1.

E. D.

byt č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

A. N.

J. S.

2.

A. B.

byt č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži,

za podmínky uvolnění bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

3.

P. J. + E. H.

byt č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

J. a S. P.

P. a H. V.

4.

V. a V. W.

byt č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

J. a S. P.

P. a H. V.

5.

J. R.

byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

H. D.

Ing. H. H.

6.

M. O.

byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci

Mgr. Z. V.

Ing. B. B.

E)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. K., a to na dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

-7-

2.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká panem I. H., dohodou

3.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi J. a N. M., a to dobu určitou jednoho roku.V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

manž. R. a P. P.

J. Z.

4.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. L. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

F)

s c h v a l u j e

změnu v jednacím řádu bytové komise Rady města Kroměříže

II. Byty ve vlastnictví města Kroměříže mimo DZU:

bod n)

Kritéria pro přidělování bytů mimo DZU

3)

Sociální statut žadatele

Manželé s nezletilým dítětem, nahradit nezaopatřeným dítětem 20 bodů

Samoživitel s nezletilým dítětem ve vlastní péči, nahradit nezaopatřeným dítětem ve vlastní péči 20 bodů

-8-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1557

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením

1.

Ing. L. J., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

J. N., Bezměrov

Domov pro seniory U Kašny

3.

O. Z., Holešov

Domov pro seniora U Kašny

4.

J. C., Soběsuky

Domov pro seniory U Kašny

5.

B. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

6.

O. A., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

7.

L. Č., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

8.

B. Š., Kostelany

Domov pro seniory U Moravy

9.

Z. Š., Kostelany

Domov pro seniory U Moravy

10.

V. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

11.

B. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

12.

B. M., Soběsuky

Domov pro seniory U Moravy

13.

E. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-9-

14.

J. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

15.

J. O., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

16.

A. Č., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

17.

B. T., Brno

Domov pro seniory Vážany

18.

A. H., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

19.

O. P., Troubky

Domov pro seniory Vážany

20.

K. M., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

21.

R. Š., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

22.

B. D., Chropyně

Domov pro seniory Vážany

23.

L. H., Kvasice

Domov pro seniory Vážany

24.

B. P., Loukov

Domov pro seniory Vážany

25.

F. S., Kojetín

Domov se zvláštním režimem Strom života

26.

Z. K., Kvasice

Domov se zvláštním režimem Strom života

27.

A. F., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

28.

Ž. V., Bystřice pod Hostýnem

Domov se zvláštním režimem Strom života

29.

R. K., Bruntál

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

-10-

30.

F. J., Fryšták

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B)

n e s c h v a l u j e:

1.

V. R, Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2.

J. H., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

Prodej pozemku parc. č. 665/46 v k. ú. Kroměříž – č. 1558 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. V., a Ing. F. V.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej pozemku parc. č. 665/46 - orná půda o výměře 7.202 m² v k. ú. Kroměříž.

Prodej části pozemku parc. č. 1178 v k. ú. Postoupky – č. 1559 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana I. H., který zastupoval svého syna M. H.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 1178 - orná půda o výměře cca 1.052 m² v k. ú. Postoupky pro pana M. H., bytem Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/ m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

-11-

Prodej pozemku parc. č. 625/75 v k. ú. Kroměříž – č. 1560 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Z. K. – zástupce společnosti KAMAX – METAL, s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 625/75 - ostatní plocha o výměře 66 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost KAMAX - METAL, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 300 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej domu č. pop. 1413 na ulici Kojetínská – č. 1561 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana M. D. – zástupce společnosti KERAMOD-Dohorák s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o prodeji domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m² a parc. č. 434/5- zahrada o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská za cenu, která nebude nižší než 1.650.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Uplatnění nabytí části pozemku parc. č. 1020/244 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1562 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí části pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře cca 27 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

-12-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (NTL plynovod a přípojky 2 RD Kroměříž – Horní Zahrady) – č. 1563 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 4812/8 a parc. č. 4921, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového NTL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením NTL plynovod a přípojky 2 RD, Kroměříž - Horní Zahrady, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (STL plynovod a přípojky 31 RD, Kroměříž – Postoupky) – č. 1564 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 135/1, parc. č. 143 a parc. č. 151/1, vše v k. ú. Postoupky pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL vedení a přípojek pro RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením STL plynovod a přípojky 31 RD, Kroměříž - Postoupky, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 20 Kč/m délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-13-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (ZTV pro výstavbu RD v obci Trávník – STL plynovod) – č. 1565 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 500, 501 a 504 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL vedení a přípojek pro RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „ZTV pro výstavbu RD v obci Trávník- STL plynovod“, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.370 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Internethome, s. r. o. a městem Kroměříž – č. 1566 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 264/1, 3119/1, 3158/4, 3158/1, 3158/5, 3158/6, 3158/7, 1515/2, 1515/4, 1928/3, 1928/1, 257/1, 258, 268/12, 234/5, 234/8, 268/1, 3123/1, 407/1, st. 411/2, 3378/3, 3378/2, 3097/4, 3101/2, 2762/1, 2762/10, 2762/5, 2762/11,3192/1, 3192/11, 3192/10, 3192/9, 976/9, 979/12, 979/1, 601/9, 619/2, 619/1, 619/7, 3222/11, 604/116, 604/24, 604/115, 3215, 641/3, 3227/2, 3227/17, 640/6, 640/5, 681/2, 1567/7, 1567/5, 1582/115, 3129/2, 1582/121 , vše v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení z HDPE trubek s optickými kabely včetně síťových rozvaděčů , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Projekt na umístění optické technologie veřejné telekomunikační sítě“ pro společnost Internethome, s. r. o. , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

-14-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – S E L F servis, spol. s r. o. a městem Kroměříž – č. 1567 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc.č. 94/10, 95/1, 96,2, 101/4, 967/4, 967/6, 976/6, 976/9, 976/17, 976/18, 977/9, 979/1, 979/2, 979/8, 979/12, 979/42, 979/44, 981/4, 992/28, 3103/2, 3104/1, 3104/2, 3110/3, 3111/5, 3112/3, 3112/13, 3235/1, 5076/5 a 5076/11, vše v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení z HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Optické propojení objektů v Kroměříži, oblast nám. Míru -1. máje - Kollárova“ pro společnost S E L F servis, spol. s r. o., se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč za každý běžný metr délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ČD Telematika, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Čelakovského) – č. 1568 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 1899/1, parc. č. 1956/2, parc. č. 1956/6, parc. č. 3148/2 a parc. č. 3164/6, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení HDPE trubek s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Kroměříž, Čelakovského- spojka ČDT“ pro společnost ČD - Telematika a. s. , se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč/ bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-15-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník – kabel NN, Caha) – č. 1569 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 17/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nové kabelové přípojky NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 443-12601/2012 zhotoveném Ing. Robertem Štolbou, ze dne 11. 2. 2013 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Financování projektu Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži – č. 1570 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit

a)

realizaci projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ a zajištění financování tohoto projektu v objemu 18 mil. Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání

b)

finanční spoluúčast města Kroměříž na tomto projektu ve výši min. 30 % (tj. 5,4 mil. Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu

c)

každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

-16-

Podání žádosti o dotaci a financování projektu Dům filmu a pohádek Kroměříž – č. 1571 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 41 do ROP SM (oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby)

b)

realizaci projektu „Dům filmu a pohádek Kroměříž“ a zajištění financování tohoto projektu v objemu 30 mil. Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání

c)

finanční spoluúčast města Kroměříž na tomto projektu ve výši min. 30 % (tj. 9 mil. Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu

d)

každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti

e)

zpracování projektové dokumentace, kterou zadá vedoucí odboru rozvoje města Ing. Vladimír Krejčíř (v souladu se Směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek a dle Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013).

-17-

Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ – č. 1572 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování služeb na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s Akademickým centrem studentských aktivit, Údolní 53, 602 00 Brno za cenu dle nabídky 125 000 Kč bez DPH tj. 151 250 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč LBMS, s. r. o., Sokolovská 77-79,

186 00 Praha 8 za cenu dle nabídky 103 600 Kč bez DPH tj. 125 356 Kč včetně DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč PM Consulting, s. r. o., Husova 86, 565 01 Choceň za cenu dle nabídky 128 400 Kč bez DPH tj. 155 364 Kč včetně DPH.

Partnerské smlouvy k projektům předkládaným do 40. výzvy ROP městem Kroměříž navazujícím na projekt realizovaný NPÚ – č. 1573

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

partnerské smlouvy, dle předložené zprávy, mezi městem Kroměříž a NPÚ týkající se projektů:

A) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

B) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou, které budou předloženy v rámci 40. výzvy ROP NUTS II Střední Morava, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami.

Smlouva o partnerství k projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“ – č. 1574

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření partnerské smlouvy mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. k projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“, předkládaného do 40. výzvy ROP NUTS II Střední Morava, oblast podpory 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami, dle předložené zprávy.

-18-

Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního památkového ústavu – č. 1575 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

harmonogram realizace „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 54.000 Kč v roce 2013, 737.382 Kč v roce 2014. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 180.000 Kč

2014 - 2.457.940 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 45.000 Kč ročně.

b)

harmonogram realizace projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 92.160 Kč v roce 2013, 2.003.027 Kč v roce 2014, 900.000 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 307.200 Kč

2014 - 6.676.758 Kč

2015 - 3.000.000 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 60.000 Kč ročně.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže - č. 1576 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1)

I. K., Lutopecká, Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 378/1 umístěného v k.ú. Trávník do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh).

-19-

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2013 – č. 1577

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace pro rok 2013 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Památky v majetku fyzických osob:

Měšťanský dům č.p. 106, Velké náměstí

Částka celkem 400 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 160 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 40 000 Kč

Příspěvek vlastníka 200 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 124, Riegrovo náměstí

Částka celkem 78 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 31 200 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 7 800 Kč

Příspěvek vlastníka 39 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 232, Tylova ulice

Částka celkem 150 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 60 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 15 000 Kč

Příspěvek vlastníka 75 000 Kč

Památky v majetku obce:

Měšťanský dům bez č.p., Prusinovského ulice

Částka celkem 491 454 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 233 500 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 257 954 Kč

Měšťanský dům č.p. 114, Prusinovského ulice

Částka celkem 552 318 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 262 400 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 289 918 Kč

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 458 469 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 217 900 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 240 569 Kč

-20-

Změna v projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém“ – č. 1578 – 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže navýšit rozpočet projektu „Informační varovný a výstražný systém“ o částku 338.770 Kč s DPH.

Schválení účetní závěrky Správy majetku města Kroměříže, p. o. – č. 1579

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účetní závěrku příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni roku 2012, dle předložené zprávy.

Žádost Správy majetku města Kroměříže, p. o. o rozpočtové opatření – č. 1580

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 750.000 Kč, v souvislosti s ukončením činnosti Správy majetku města Kroměříže, p. o.

Zpráva o výsledku výběrového řízení repasování oken objektu radnice č. pop. 115 - č. 1581

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na „Repasování oken a venkovních dveří Kroměříž č. p. 115 - radnice", se společností A-B PROFIL CZ, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

s nabídkovou cenou 458.469 Kč vč. DPH

-21-

Zpráva o výsledku výběrového řízení repasování oken objektu radnice – bez čísla popisného – č. 1582

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na „Repasování oken a venkovních dveří Kroměříž - radnice bez č. p." se společností A-B PROFIL CZ, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 s nabídkovou cenou 491.454 Kč vč. DPH.

Zpráva o výsledku výběrového řízení repasování oken objektu č. p. 114 – č. 1583

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyloučení nabídky uchazeče: A-B PROFIL CZ, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 s nabídkovou cenou 371.446 Kč vč. DPH

2.

uzavření smlouvy na „Repasování oken a venkovních dveří Kroměříž - Prusinovského č. p. 114 - Starý pivovar" se společností: Josef Pintera, Stolařství, 696 31 Nechvalín 148

s nabídkovou cenou 552 318 Kč. vč. DPH

Podpis „Deklarace samospráv“ – č. 1584 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

spolupráci města Kroměříže při realizaci Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 - 2020 a připojení se města Kroměříže k Deklaraci samospráv o spolupráci při realizaci Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012 - 2020, dle předložené zprávy.

-22-

Ražba turistických mincí – č. 1585

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení razícího zařízení pro ražbu turistických mincí

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 40.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, na zakoupení razícího zařízení pro ražbu turistických mincí.

Umělecké památky Kroměříže / Průvodce – předložení žádosti o dotaci a dofinancování vydání publikace – č. 1586 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

předložení žádosti do dotačního řízení na Ministerstvo kultury ČR na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2013- vydání publikace „UMĚLECKÉ PAMÁTKY KROMĚŘÍŽE/ PRŮVODCE"

b)

rozpočtové opatření k dofinancování částky potřebné na vydání publikace ve výši min. 30 % ceny.

Žádost o převod finančních prostředků - č. 1587 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 140.000 Kč na dotisk knihy Kroměříž, historické město a jeho památky. Finanční prostředky budou převedeny z příjmů města do rozpočtu odboru školství, sociální péče a kultury.

-23-

Žádost o prodloužení hudební produkce na kulturní akci Majáles 2013 – č. 1588 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce Majáles 2013 dne 4. května 2013 do 02.00 hodin dne 5. května 2013 na Pionýrské louce v Kroměříži s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města

b)

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad sedmým ročníkem Majálesu, který se uskuteční 4. května 2013 v areálu Pionýrské louky v Kroměříži

c)

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro pana L. H., Kroměříž na uspořádání Majálesu v Kroměříži.

Pojištění města Kroměříže – č. 1589 – 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě předložených nabídek, uzavření pojistných smluv na období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014 s pojišťovnou Kooperativa, a. s.

Odvolání manažera prevence kriminality – č. 1590

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Mgr.Miloslava Skřebského z funkce manažera prevence kriminality.

Jmenování manažera prevenci kriminality – č. 1591

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Mgr. Libora Kubiše do funkce manažera prevence kriminality.

-24-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1592 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013: (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

441,0 pol. 232 přijaté soudní a nekapitálové náhrady

-286,0 pol. 232 návrh dotace okna radnice

140,0 pol. 211 prodej knihy o Kroměříži

426,0 pol. 412 projekty škol

_________________________________________________________

721,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

140,0 pol. 519 dotisk knihy o Kroměříži

40,0 pol. 513 razící souprava (mince)

426,0 pol. 533 projekty škol

1.502,0 pol. 517 oprav oken radnice

-2.200,0 pol. 612 výměna oken radnice

63,0 pol. 521-549 program regenerace, podíl města

750,0 pol. 533 SmmK náklady spojené s ukončením činnosti

_______________________________________________________________

721,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 400.931,0

výdaje celkem: 384.698,0

saldo příjmů a výdajů: 16.233,0

financování: -16.233,0

-25-

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK Kroměříž, a. s. – č. 1593

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

zmocnit v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA, členku Rady města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 23. dubna 2013, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Rada města Kroměříže doporučuje zmocnit Ing. Jana Žárského, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 23. dubna 2013, a to také v plném rozsahu

2.

uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 23. dubna 2013 hlasovat pro:

a)

schválení všech bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 23. dubna 2013

b)

v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová                            Marek Šindler
starostka města Kroměříže                               radní