Usnesení ze 47. schůze Rady města Kroměříže konané 21. února 2013

| 06.03.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 47. schůze Rady města Kroměříže konané 21. února 2013

Bytové záležitosti – č. 1501 - 07

Rada města Kroměříže po projednán

A)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem V. bortlem (zastoupen opatrovníkem paní A. C.) a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní M. N., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem R. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

-2-

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní K. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní V. P., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní M. Š., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní L. Š. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní R. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní N. J., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem V. Ž., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. L., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži se slečnou Z. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní Z. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. V., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi V. a M. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. K. a s panem K. S., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou.

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem B. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-5-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. O., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s manželi J. a S. K., s účinností od 01.03.2013 do 28.02.2014. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s panem Ing. Z. B., s účinností od 01.03.2013 do 31.05.2013. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

B)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. G., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatek za komunální odpad a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž

-6-

C)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 2+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži manželům I. a V. F., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži panu A. D., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

M. H.

byt č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:

M. D.

P. P.

2.

M. O.

byt č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

M. D.

P. P.

3.

J. K. + M. J.

byt č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

M. H. s dcerou M. H.

manž. O. a V. L.

4.

M. Š.

byt č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

L. F.

Z. J.

-7-

E)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s panem M. S. , a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:

O. Č.

P. P.

2.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s panem L. H., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou za podmínky, že paní P. M. uvolní byt č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži dohodou, a paní R. H. uvolní byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou

F)

s c h v a l u j e

dohodu o výměně bytů:

1.

R. L.

byt č. o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

R. F.

byt č. o vel. 1+2 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

-8-

po schválené výměně se nájemníci přestěhují takto:

1.

R. L.

byt č. o vel. 1+2 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

2.

R. F.

byt č. o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži

vlastník město Kroměříž

nájemní smlouvy budou uzavřeny s nájemci s účinností od 01.03.2013 na dobu určitou jednoho roku.

V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

G)

a)

s o u h l a s í

se zastavením dědického řízení po panu R. K., narozen 1960 posledně bytem Kroměříž, Nitranská 4265, datum úmrtí 5.8.2012) a vydáním tímto zůstavitelem zanechaného majetku nepatrné hodnoty ve smyslu ustanovení § 175 h, odst. (2) občanského soudního řádu - zákon č. 99/1963 Sb.v platném znění městu Kroměříži, které se postaralo o vypravení pohřbu

b)

p o v ě ř u j e

Ing. Radima Hlaváče zabezpečit jménem města Kroměříže potřebnou součinnost s notářem JUDr. Ivo Havlíčkem ve věci dědického řízení po panu R. K. dle bodu a)

H)

s c h v a l u j e

byt č. o vel. 2+1 v domě č. pop. 2129 na Braunerově ul. v Kroměříži manželům M. a M. L. jako bytovou náhradu - přístřeší - dle rozsudku Okresního soudu v Kroměříži - č.j. 6C 314/2000-36 v právní moci dne 14.05.2003, za podmínky uvolnění bytu č. 1 v domě č. pop. 996 na ul. Rostislavova v Kroměříži o dvou pokojích, kuchyni a příslušenství

-9-

D-MUSIC, s. r. o. – uzavření nové nájemní smlouvy č. 1502 - 06

Rada města Kroměříž po projednání za účasti pana Jiřího Macháčka – jednatele Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC s. r. o. a Mgr. Petra Sedláčka

s c h v a l u j e

1.

ukončení stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC, v. o. s. Kroměříž ze dne 9. září 2005, dohodou, k 28. únoru 2013

2.

pronájem pro Soukromou základní uměleckou školu D-MUSIC, s. r. o., se sídlem Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž nebytových prostor v 1. a 2. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 920,69 m2 na dobu určitou s účinností od 1. března 2013 do 31. prosince 2017, s možností opce na 5 let, za výši ročního nájemného 126.084 Kč pro rok 2013, které se bude každoročně zvyšovat o částku, představující míru inflace, za účelem provozování základní umělecké školy a stravovacího zařízení.

Zápis z jednání komise RMK pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1503 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v zápise z jednání komise RMK pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 6. února 2013, včetně způsobu likvidace, dle předložené zprávy

2.

bezplatný převod majetku uvedeného v zápise z jednání komise RMK pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 6. února 2013, ze Správy majetku města Kroměříže, p. o. na Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o., dle předložené zprávy.

Zpráva o výsledku hospodaření Domu kultury v Kroměříži za rok 2012 – č. 1504 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o výsledku hospodaření Domu kultury v Kroměříži za rok 2012, dle předložené zprávy.

-10-

Žádost Společnosti Ludvíka Svobody o finanční příspěvek města – 1505 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2013, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Společnosti Ludvíka Svobody, na výstavbu pamětního kamene před rodným domem Ludvíka Svobody v Hroznatíně.

Žádost Týdeníku Kroměřížska o poskytnutí finančního příspěvku na ceny pro nejlepší sportovce – č. 1506 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro PROMPT SERVIS, spol. s. r. o., Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž na zakoupení cen pro nejlepší sportovce roku 2012.

Schválení výše odměn za vedení kronik a hlášení místních rozhlasů – č. 1507 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

odměny za vedení kroniky města Kroměříže a místních částí v roce 2013 takto:

- vedení kroniky města Kroměříže 31.000 Kč hrubé mzdy

- vedení kroniky v každé místní části 3.000 Kč hrubé mzdy

2.

odměny za vysílání rozhlasu v každé místní části v roce 2013 takto:

- 6.000 Kč hrubé mzdy

Finanční prostředky budou použity ze schváleného rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 na kulturu ORG 12.

-11-

Změna v potvrzení ve funkci – č. 1508 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v potvrzení ve funkci paní Marie Rudolfové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace, týkající se názvu mateřské školy, dle

předložené zprávy.

Partnerství mezi městem Kroměříž a městem Poltava v Ukrajině – č. 1509 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit uzavření partnerství mezi městem Kroměříž a městem Poltava v Ukrajině.

Návrh změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro ZŠ, MŠ a Knihovnu Kroměřížska, zřizované městem Kroměříž – 1510 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Podání žádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy do ROP SM – 1511 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravu žádosti o dotaci v rámci výzvy do ROP SM (oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby) a její dofinancování ve výši min. 30 %.

-12-

Podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace Slovanského náměstí“ do ROP SM – č. 1512 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy do ROP SM (oblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území) a její dofinancování ve výši min. 30 %.

Vyhlášení výzvy č. 5 k předkládání žádostí o dotaci v rámci IPRM Kroměříže, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů - č. 1513 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyhlásit Výzvu č. 5 města Kroměříže k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů s platností od 1. dubna 2013 do 17. května 2013, dle předložené zprávy.

Odvolání a jmenování člena řídícího výboru a hodnotící komise IPRM Kroměříže – č. 1514 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Pavlínu Cvekovou z funkce člena řídícího výboru a člena hodnotící komise IPRM Kroměříže

j m e n u j e

Jaroslavu Krejčiříkovou, DiS., členem řídícího výboru a členem hodnotící komise IPRM Kroměříže.

-13-

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2012 – č. 1515 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2012, dle předložené zprávy.

Projekty navazující na projekt NPÚ – 1516 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravu následujících projektových žádostí do 40. Výzvy ROP SM, oblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami:

A)

Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

B)

Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

Rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – míkroprojekt přeshraniční spolupráce – č. 1517

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedené rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené výdaje v tis. Kč):

Na straně výdajů: rozpočet změna rozpočet

13,1 pol. 516 - služby 0 13,1 13,1

117,1 pol. 513 - materiál propagační 0 117,1 117,1

materiál,mapy

5,3 pol. 5021 - administrátor 0 5,3 5,3

projektu

__________________________________________________________________________

135,5 celkem 0 135,5 135,5

-14-

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže – I. výzva pro rok 2013 – č. 1518

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci I. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2013, dle upravené předložené zprávy.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 – č. 1519 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č.1/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2000, kterou se stanovuje návštěvní řád biocentra Hráza, dle předložené zprávy.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 – č. 1520 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č.2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2012, o místních poplatcích, dle předložené zprávy.

Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2012 – č. 1521

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2012, dle předložené zprávy.

-15-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 1522 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1)

Realitní společnost ZVONEK, s. r. o., Vejvanovského č. p. 384, 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. 2699/1, 2699/2, 2699/6, 2699/7, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2701/5, 2701/9, 2704/1, 2705/3, 4900, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4571, 4572, 4573, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4817, 4824, 4834, 4835, st. 2897, st. 7867 a st. 8142 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh) a do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh).

Finanční dar pro Sociální služby Uherské Hradiště – č. 1523 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o. na volnočasové aktivity klientů v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zborovice.

Usnesení z komise kulturní, společenské a pro partnerská města RMK z jednání dne 6. února 2013 – č. 1524 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

text usnesení komise kulturní, společenské a pro partnerská města Rady města Kroměříže z jednání konaném 6. února 2013, dle předložené zprávy.

-16-

Převzetí správy Dětského dopravního hřiště umístěného v Kroměříži na Koperníkově ul. – č. 1525 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

řediteli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. převzít správu Dětského dopravního hřiště umístěného v Kroměříži na Koperníkově ulici, v plném rozsahu, doposud zabezpečovanou Správou majetku města Kroměříž, od 22. února 2013.

Vyhlášení VŘ na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení...“a jmenování hodnotící komise – č. 1526

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“, s platností od 22. února 2013, dle přílohy předložené zprávy

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení“ v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“ ve složení:

JUDr. František Dočekal, Ph.D. - tajemník MěÚ Kroměříž (vedoucí projektu)

Bc. Jan Pšeja - vedoucí oddělení informatiky (manažer aktivity č. 3 v projektu)

Ing. Blanka Šimůnková – předsedkyně komise RMK pro nakládání s majetkem města

Náhradníci:

JUDr. Ivana Bukovská - vedoucí odboru občansko-správních agend

Ing. Jaroslav Adamík – člen komise RMK pro nakládání s majetkem města

Prezentace města – šaty s heraldickými znaky a korunkou – č. 1527 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 18.150 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro paní M. Z., Praha 5 na zpracování prezentace města a zapůjčení šatů s heraldickým znakem, včetně korunky.

-17-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1528 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

7 93,0 pol. 232 přijaté soudní náhrady

302,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

458,0 pol. 412 dotace škola hrou

________________________________________________

1.553,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

6,0 pol. 502 projekt přeshraniční spolupráce

117,0 pol. 513 projekt přeshraniční spolupráce

13,0 pol. 516 projekt přeshraniční spolupráce

300,0 pol. 521 částečná úhrada nákladů – provoz dopravního hřiště

90,0 pol. 521 částečná úhrada nákladů - příprava zelesnění Bařice

600,0 pol. 533 SmmK –náklady spojené s ukončením činnosti

1,0 pol. 542 náhrady úraz na chodníku

175,0 pol. 516 projekt prevence kriminality

229,0 pol. 612 projekt prevence kriminality

22,0 pol. 612 nákup obrazu

__________________________________________________________________

1.553,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 397.973,-

výdaje celkem: 381.740,-

saldo příjmů a výdajů: 16.233,-

financování: -16.233,-

-18-

Návrh na zahraniční služební cestu – č. 1529 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu paní Blanky Medkové, pracovnice oddělení sociální péče odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž, ve dnech 11. - 14. března 2013 do Nizozemí, v rámci projektu Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji.


Mgr. Daniela Hebnarová                                       Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                     místostarosta města Kroměříže