Usnesení ze 44. schůze Rady města Kroměříže konané 17. ledna 2013

| 25.01.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 44. schůze Rady města Kroměříže konané 17. ledna 2013

Bytové záležitosti – č. 1415 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní A. F., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s paní E. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní L. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní H. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

-2-

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži se slečnou V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní V. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem P. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži se slečnou L. K., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací nebo pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu

-3-

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací nebo pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. B., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací nebo pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací nebo pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. G., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací nebo pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem M. R., a to na dobu určitou jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací nebo pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č.146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu

-4-

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Ing. L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní R. N., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní E. I., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní N. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem F. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní I. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

-5-

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem Mgr. J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní L. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní M. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

-6-

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní K. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní A. E., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. Š., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi I. a J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

-7-

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. T., a to na dobu určitou od 01.01.2013 do 30.06.2013 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní I. Š., a to na dobu určitou od 01.01.2013 do 30.06.2013. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu.

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 2+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem I. D., a to na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.03.2013 za podmínky, že do 28.02.2013 bude uhrazen nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

B)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s paní A. Š., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži se slečnou K. V. a O. K., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

C)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní K. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-8-

2.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 2+1 v domě č. pop. na Braunerově ul. v Kroměříži paní H. D., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní P. M.

byt č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

1.

Z. K.

byt č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

M. L.

H. G.

2.

J. a Z. J.

byt č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

P. J. a E. H.

3.

J. J.

byt č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:

J. R.

H. D.

4.

M. J.

byt č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži dohodou, a uhrazení dlužného nájemného SMMK a nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, s účinností od 01.02.2013 do 31.08.2013.

-9-

F)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži pani L. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva.

náhradníci:

S. M.

M. M.

2.

pronájem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži panu A. L. a A. M. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

náhradníci:

S. M.

M. M.

3.

pronájem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní G. O., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

náhradníci:

S. M.

M. M.

4.

pronájem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži panu B. K. a M. Š. (společný nájem bytu), a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva, a za podmínky uvolnění bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou a úhrady dlužného nájemného SMMK

náhradník:

K. D.

G)

b e r e n a v ě d o m í

znění nájemních smluv uzavíraných KTS, s. r. o a nájemníky

typ A)

typ B)

typ C)

-10-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1416

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1.

M. G., Chropyně

Domov pro seniory U Kašny

2.

V. M., Tlumačov

Domov pro seniory U Kašny

3.

M. M., Tlumačov

Domov pro seniory U Kašny

4.

B. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

F. N., Zlámanka

Domov pro seniory U Moravy

6.

Z. P., Postoupky

Domov pro seniory U Moravy

7.

B. M., Bučovice

Domov pro seniory U Moravy

8.

R. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

9.

J. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

10.

M. O., Kunkovice

Domov pro seniory U Moravy

11.

I. Š., Zlobice

Domov pro seniory U Moravy

12.

K. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-11-

13.

I. S. , Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

14.

M. D., Sulimov

Domov pro seniory U Moravy

15.

J. M., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

16.

H. M., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

17.

J. H., Kvasice

Domov pro seniory Vážany

18.

M. S., Těšnovice

Domov pro seniory Vážany

19.

J. H. , Kojetín

Domov pro seniory Vážany

20.

A. H., Kojetín

Domov pro seniory Vážany

21.

M. R., Kojetín

Domov se zvláštním režimem Strom života

22.

J. V., Bílany

Domov se zvláštním režimem Strom života

23.

F. F., Loukov

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

M. T., Kladeruby

Domov se zvláštním režimem Strom života

25.

A. S. , Jarohněvice

Domov se zvláštním režimem Strom života

 

b) n e s c h v a l u j e:

 

1.

V. V., Višňovice

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2.

J. R., Troubky

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením

-12-

Směna pozemků v k. ú. Zlámanka a zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 438/10 v k. ú. Zlámanka – 1417 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana S. P.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemků parc. č. 1280/97 o výměře 107 m² a parc. č. 1280/99 o výměře 425 m², vše ostatní plocha v k. ú. Zlámanka, ve vlastnictví pana S. P., bytem Kroměříž za pozemky parc. č. 1233/2 - ostatní plocha o výměře 191 m² a parc. č. 1280/16 - orná půda o výměře 273 m² v k. ú. Zlámanka ve vlastnictví města Kroměříže.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 438/10 - orná půda o výměře 16 m2 v k. ú. Zlámanka, ve vlastnictví města Kroměříže, za pozemky parc. č. 1280/97 o výměře 107 m2 a parc. č. 1280/99 o výměře 425 m2, oba ostatní plocha v k. ú. Zlámanka, ve vlastnictví pana S. P.

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s Klubem UNESCO Kroměříž – č. 1418 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní MUDr. Evy Novákové – předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kroměříž a Klubem UNESCO Kroměříž, zastoupeným MUDr. Evou Novákovou, se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 54,47 m2 v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od l. února 2013 za výši nájemného celkem 1.000 Kč ročně, za účelem činnosti Klubu UNESCO Kroměříž.

Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností KROMDENT, spol. s r. o. – č. 1419 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana MUDr. E. V.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kroměříž a společností KROMDENT, spol. s r. o., IČO: 293 11 608, zastoupenou jednatelem MUDr. E. V., se sídlem Střílky, Koryčanská 47, PSČ 768 04 na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 35,33 m2 za výši nájemného 2.060 Kč/m2 na dobu do 31. března 2017 s účinností od 1. února 2013, za účelem užívání prostor jako privátní stomatologické ordinace.

-13-

Prodej částí pozemku parc č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1420 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. st. č. 79/4 - zastavěná plocha, o výměře 2 m² v k. ú. Zlámanka pro manžele J. a L. D. , bytem Zlámanka za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Užívání parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky – č. 1421 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku mezi městem Kroměříž a paní Ing. I. K. bytem Kroměříž k pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky o celkové výměře 603 m2 na dobu neurčitou, s účinností od 1. února 2013, bezplatně za účelem údržby na vlastní náklady.

Pronájem garáže na ulici Lutopecká ev. č. 1991 v Kroměříži – č. 1422 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a paní J. V., bytem Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1991 na ulici Lutopecká v Kroměříži za výši ročního nájemného 1.200 Kč, na dobu neurčitou s účinností od 1. února 2013.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 256/1 v k. ú. Kotojedy - č. 1423 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 256/1- orná půda o výměře 158 m² v k. ú. Kotojedy a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-14-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 665/46 v k. ú. Kroměříž – č. 1424 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 665/46 o výměře 7.202 m², orná půda v k. ú. Kroměříž.

Žádost o snížení nájemného – č. 1425 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

snížení nájemného u pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži pro pana J. S.

Návrh na výpověď z pronájmu pozemku společnosti MORREA reality, s. r. o. – č. 1426 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

odstoupení od smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 9. června 2004 mezi městem Kroměříž a MORREA reality, s. r o., IČO 268 9616, zastoupenou jednatelkou společnosti J. P., se sídlem Velké náměstí 104, 767 01 Kroměříž na pronájem parc. č 870/11 - ostatní plocha a parc. č. 170/1 - ostatní plocha vše v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 4 m2 (2x2m2) z důvodu hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy

b)

odstoupení od smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 12. listopadu 2009 mezi městem Kroměříž a MORREA reality, s. r. o., IČO 268 96 616, zastoupenou jednatelkou společnosti J. P., se sídlem Velké náměstí 104, 767 01 Kroměříž na pronájem parc. č. 3117/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 2 m2 z důvodu hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy.

-15-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (REKO STL Kroměříž, Albertova) – č. 1427 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 870/81, parc. č. 870/77 , parc.č. 870/79, parc. č. 870/53, parc. č. 870/72, parc. č. 870/71, parc. č. 870/73, parc. č. 870/69, parc. č. 870/70, parc. č. 870/52, parc. č. 870/76, parc. č. 870/75, parc. č. 870/74, parc. č. 870/84, parc. č. 870/89, parc. č. 870/88, parc. č. 870/87, parc. č. 870/86, parc. č. 870/85, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „Reko STL Kroměříž, ul. Albertova+3“, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 31.980 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Chropyňská, lokalita 14 RD) – č. 1428 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 4812/2, parc. č. 4812/8, parc. č. 4921 a parc. č. 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení NN, nových kabelových pilířů a nového vzdušného vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - lokalita 14 RD“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-16-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Miňůvky) – č. 1429 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 21 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 312-613/2012 zhotoveném Ing. Robertem Štolbou, ze dne 30. 11. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, K Terezovu) – č. 1430 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3217/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, K Terezovu- 2RD“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-17-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ČD Telematika, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž –Vrchlického) – č. 1431 - 06

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 101/4 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení HDPE trubek pro optický kabel, s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Vrchlického- spojka ČDT“ pro společnost ČD - Telematika a. s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Žádost firmy MTA brand, s. r. o. o odklad platby nájemného – č. 1432 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži, uzavřenou mezi společnosti MTA brand, s. r. o. IČO: 29283175 zastoupenou jednatelkou paní M. A., se sídlem nám. Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž, kterým se doplňuje bod VI. takto:

Nájemné za prvních šest měsíců roku 2013 v celkové výši 120.000 Kč je nájemce povinen uhradit nejpozději do 30. června 2013.

Žádost o prodloužení povolení setrvání pojízdného včelínu na pozemku města Kroměříže – č. 1433 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 1292/1 v k. ú. Kroměříž pro pana Ing. J. Š., bytem Kroměříž pro rok 2013 a 2014 bezplatně.

-18-

Bezúplatný převod osobního automobilu ze SmmK, p. o. na Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 1434

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod vozidla Škoda Fabia 1,4 16V Combi, RZ 2Z1 58-59 z příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže na příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže.

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro Správu majetku města Kroměříže – č. 1435

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Správa majetku města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Jmenování člena Řídícího výboru IPRM Kroměříže a manažera IPRM Kroměříže – č. 1436 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

z funkce člena Řídícího výboru IPRM Kroměříže Ing. Aleše Opravila a z funkce manažerky IPRM Kroměříže Ing. Petru Terezu Krejsovou

j m e n u j e

členem Řídícího výboru IPRM Kroměříže Ing. Vladimíra Krejčíře, vedoucího odboru rozvoje města a manažerem IPRM Kroměříže Ing. Davida Sousedíka, Ph.D., zaměstnance odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž.

Směrnice č. 2/2013 – č. 1437 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

směrnici č. 2/2013 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podnětů, návrhů a připomínek“, dle předložené zprávy.

-19-

Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního památkového ústavu – č. 1438 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit

a)

harmonogram realizace projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 54.000 Kč v roce 2013, 731.640 Kč v roce 2014. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 180.000 Kč

2014 - 2.438.800 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 45.000 Kč ročně, dle předložené zprávy.

b)

harmonogram realizace projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 92.160 v roce 2013, 1.979.636 Kč v roce 2014, 900.000 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 307.200 Kč

2014 - 6.598.785 Kč

2015 - 3.000.000 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 60.000 Kč ročně, dle předložené zprávy.

c)

harmonogram realizace projektu „Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO" a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 85.500 Kč v roce 2013, 1.026.960 Kč v roce 2014, 483.000,90 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 285.000 Kč

2014 - 3.423.200 Kč

2015 - 1.609.999,90 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 10.000 Kč ročně, dle předložené zprávy.

-20-

Projekt „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ –posun harmonogramu realizace a úprava usnesení s tím související – č. 1439 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit harmonogram realizace projektu „Starý pivovar - expozice Karla Kryla" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 246.000 Kč v roce 2013, 4.812.378 Kč (včetně neuznatelných nákladů) v roce 2014 a 1.329.000 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 820.000 Kč

2014 - 9.491.258 Kč

2015 - 4.430.000 Kč,

dle předložené zprávy.

Změna využití příspěvku roku 2012 na činnost KROK o. p. s. a plná moc pro zástupce statutárního orgánu (ředitele) KROK o. p. s – č. 1440

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu využití příspěvku města Kroměříže na činnost KROK o. p. s. pro rok 2012 a využití jeho části v celkové výši 292.5000 Kč na pokrytí činnosti v roce 2013 .

b e r e n a v ě d o m í

plnou moc udělenou ředitelkou Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. pro svého zástupce jako statutárního orgánu.

Členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2013 – č. 1441

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2013 dle varianty č. 3

b)

pro druhou výzvu dotačních titulů vyčlenit finanční prostředky ve výši 600.000 Kč

-21-

VARIANTA 3)

Členění finančních prostředků

2013

Celkem k rozdělení

6 000 000 Kč

Podporované aktivity - sociální oblast

1 672 000 Kč

Podporované aktivity - sport

1 470 000 Kč

2. výzva

600 000 Kč

K rozdělení v 1. výzvě 2012

2 258 000 Kč

Sociální oblast – dofinancování

Azylový dům pro muže

500 000 Kč

Oblastní charita

500 000 Kč

Pečovatelská služba

672 000 Kč

Oblast sport - provoz zařízení

Atletický klub

57 000 Kč

TJ Slavia Kroměříž

550 000 Kč

T. J. Sokol Kroměříž

230 000 Kč

SK Hanácká Slavia

633 000 Kč

Celkem

3 142 000 Kč

Návrh rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013 na jednotlivé oblasti podpory neziskového sektoru v rámci dotačního systému za předpokladu, že bude na tuto oblast vyčleněna, po odečtu dotací určených pro pravidelně podporovaná sportovní a sociální zařízení, částka ve výši 2 258 000 Kč.

VARIANTA 3)

Komise

Navrhovaná částka dle zprůměrovaného procentního členění za rok 2008 – 2013 dle požadavků

Komise kulturní, společenská a pro partnerská města

21,2% + 258 000 Kč

682 000 Kč

Komise pro sport a volný čas dětí a mládeže

57,8%

1 156 000 Kč

Komise sociální a zdravotní

16,3%

326 000 Kč

Komise pro cestovní ruch

2,8%

56 000 Kč

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

1,2%

24 000 Kč

Komise pro životní prostředí

0,7%

14 000 Kč

Celkem

100 %

2 258 000 Kč

-22-

Dofinancování realizace projektu financovaného z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 – č. 1442

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

předložení žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt „Československé dny Kroměříž Ružomberok“, financovaný z Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, číslo výzvy 10/FMP

b)

závazek dofinancovat realizaci mikroprojektu „Československé dny Kroměříž Ružomberok“, předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši max. 3.525 eur (cca 88.125 Kč) v letech 2013 - 2014. Přičemž celkové náklady mikroprojektu budou činit maximálně 23.500 eur (cca 587.500 Kč).

Příprava a předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 - č. 1443

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 13 za účelem realizace projektu „Kroměříž a Ružomberok stále spolu“, kterého cíle jsou v souladu s platným „Územním plánem města Kroměříže“ a platným „Strategickým plánem města Kroměříže, Aktualizace na léta 2010 - 2020"

b)

zabezpečení realizace projektu pro schválení žádosti o národní finanční příspěvek

c)

financování projektu ve výši 15 % z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši 6.000 eur.

-23-

Uzavření smlouvy o provedení zakázky – č. 1444- 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

uzavření smlouvy o provedení zakázky - licenční smlouvu s PhDr. M. P., jako podklad k přípravě a vydání publikace Umělecké památky Kroměříže

b)

částku 12.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro odbor školství, sociální péče a kultury k úhradě zakázky.

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Dům kultury v Kroměříži, Knihovnu Kroměřížska a Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 1445 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Dům kultury v Kroměříži, Knihovnu Kroměřížska a Sportovní zařízení města Kroměříže, zřizované městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Návrh na odkoupení publikace od České numismatické společnosti, pobočky Kroměříž – č. 1446 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 22.500 Kč na nákup 50 kusů publikace vydávané Českou numismatickou společností, pobočkou Kroměříž, při příležitosti 750. výročí založení města Kroměříže.

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1447 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, Kroměříž na zajištění provozu cyklokempu v areálu Pionýrské louky.

-24-

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o převzetí záštity nad druhým ročníkem celorepublikové soutěže kuchařů Gastro Kroměříž – Tescoma Cup 2013 – č. 1448 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad druhým ročníkem celorepublikové soutěže kuchařů Gastro Kroměříž – Tescoma Cup 2013, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. března 2013.

Zápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání v ZŠ a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ zřizovaných městem Kroměříž – č. 1449 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

a)

termín úterý 5. února a středa 6. února 2013 vždy od 14 do 18 hodin pro zápis dětí do prvních ročníků základních škol zřizovaných městem Kroměříž

b)

termín od 6. května do 10. května 2013 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž.

Žádost Okresní hospodářské komory Kroměříž o převzetí záštity nad seminářem „Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice“ – č. 1450 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad celostátním seminářem „Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice“, který se uskuteční ve dnech 15. května a 16. května 2013 v Domě kultury v Kroměříži.

Veletrh cestovního ruchu ITF Slovakia Tour Bratislava 24. 1. – 27. 1. 2013 - č. 1451 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Libuše Rajmišové a Lenky Peclové - pracovnic odboru školství, sociální péče a kultury na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakia tour Bratislava ve dnech 24. ledna – 27. ledna 2013, včetně dopravy služebním automobilem odboru.

-25-

Dofinancování projektu Propagace Kroměřížska jako významné destinace v oblasti CR – č. 1452

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 125.000 Kč z rozpočtu na rok 2013 na dofinancování projektu Propagace Kroměřížska jako významné destinace v oblasti CR

Partnerství v projektu – Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje 2012 – č. 1453 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně - pořadatele Ceny Salvator 2012 - Ceny hejtmana Zlínského kraje za podmínky umístění loga města na materiálech souvisejících s pořádáním akce.

Předložení projektu do programu Evropa pro občany – č. 1454 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předložení projektu „Historie a tradice spojuje města Evropy - Kroměříž 2013“ do programu Evropa pro občany 2007- 2013.

Žádost Sociálních služeb Pačlavice, p. o. o příspěvek na provoz pobytových sociálních služeb – č. 1455 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit poskytnutí finančního příspěvku na provoz Sociálních služeb Pačlavice, p. o.

-26-

Dodatek č. 10 k organizační směrnici č. 1/2007 o úhradách za pobyt v zařízeních sociálních služeb - č. 1456 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 10 k organizační směrnici č. 1 /2007 o úhradách za pobyt v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže, s účinností od 1. února 2013, dle předložené zprávy.

Žádost Domova sv. Josefa v Žirči o příspěvek na provoz – č. 1457 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec na provoz Domova sv. Josefa v Žirči.

Žádost Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Kroměříž o vydání parkovací karty – č. 1458

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Kroměříž, Velké náměstí 40, Kroměříž na dobu jednoho roku.

Návrh na rozpočtové opatření – výměna oken v objektu č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži – č. 1459 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 400.000 Kč na výměnu oken objektu č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži.

-27-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 1460 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

0,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

- 3.905,0 pol. 517 projekt Zvýšení kvality řízení (ZKŘ)

- 152,0 pol. 517 projekt Egovernment

952,0 pol. 501-2 osobní výdaje projekt ZKŘ

340,0 pol. 503 sociální zabezpečení projekt ZKŘ

123,0 pol. 503 zdravotní pojištění projekt ZKŘ

840,0 pol. 513 projekt ZKŘ

1.650,0 pol. 516 projekt ZKŘ

92,0 pol. 513 projekt Egovernment

60,0 pol. 516 projekt Egovernment

_________________________________________________________

0,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

395.051,- příjmy celkem

378.818,- výdaje celkem

16.233,- saldo příjmů a výdajů

- 16.233,- financování

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1461 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

služební cestu Mgr. Jiřího Pánka a Mgr. Pavla Zrny do Bratislavy dne 24. ledna 2013 na veletrh cestovního ruchu ITF Slovakia Tour Bratislava. K cestě bude použito služební vozidlo městského úřadu s řidičem

b)

služební cestu MUDr. Jarmily Číhalové do partnerského města Nitra ve dnech 26. ledna a 27. ledna 2013 na Mestský reprezentačný ples 2013. K cestě bude použito služební vozidlo městského úřadu.

-28-

Smlouva o komisním prodeji – 1462 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o komisním prodeji mezi městem Kroměříž a Knihovnou Kroměřížska, p. o. na prodej knihy Kroměříž historické město & jeho památky, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová       Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže  místostarosta města Kroměříže