Usnesení ze 41. schůze Rady města Kroměříže konané 29. listopadu 2012

| 04.12.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 41. schůze Rady města Kroměříže konané 29. listopadu 2012

Bytové záležitosti – č. 1342 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1240 - 07 z 37. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. října 2012, jímž byl schválen pronájem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži paní J. K. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1240 - 07 z 37. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. října 2012, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži panu A. K. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1240 - 07 z 37. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. října 2012, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži slečně E. J. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem S. D. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem J. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. v Kroměříži s paní Ž. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. v Kroměříži s paní R. Č. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. v Kroměříži s paní Ž. Š. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní B. P. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem J. J. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem J. D. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s paní D. D. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 (BB) o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s panem M. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s paní G. O. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s paní F. N. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-4-

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s manželi J. a A. P. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s panem F. S. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s manželi J. a J. T. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s paní M. J. a se slečnou Z. J. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády

č. 146/2003 Sb., bude nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní M. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-5-

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní L. L. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní V. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní M. L. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem A. T. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s manželi S. a K. J. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní A. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-6-

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem J. S. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s manželi M. a J. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s manželi R. a G. W. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem A. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní D. B. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s manželi D. a Z. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-7-

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži a panem A. A. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem V. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s paní V. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě č. pop. v Kroměříži s paní L. S. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. p. v Kroměříži s paní K. K. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. p. v Kroměříži s paní J. S. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení v Kroměříži s paní M. H. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-8-

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s paní V. M. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem A. P. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s panem J. Š. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. v Kroměříži s paní K. T. a to na dobu určitou do 30.06.2013 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. v Kroměříži s paní M. Ž. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-9-

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s panem A. D. a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. v Kroměříži s paní L. T. a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. v Kroměříži s panem F. H. a paní M. K. a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. v Kroměříži s manželi I. a V. F. a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. v Kroměříži s panem M. J. a to z důvodu neuhrazení dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatku za komunální odpad

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 2+1 v domě č. pop. v Kroměříži s panem I. D, a to z důvodu neuhrazení dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž a neuhrazení soudních výloh související s řešením bytové záležitosti

D)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži paní H. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. v Kroměříži panu J. V, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-10-

3.

podání žaloby na vyklizení bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži manželům A. a J. D. a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní I. O.

byt č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. v Kroměříži

F)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži manželům Z. a L. M. a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

J. J.

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž – č. 1343 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Zuzany Gáborové

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž o výměře 170 m2 mezi městem Kroměříž a paní Z. G. bytem Kroměříž na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. prosince 2012, za účelem údržby a uložení dřeva, s tím, že užívání tohoto pozemku nemůže být umožněno třetí osobě.

-11-

Prodej části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1344 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 1433/1 - ostatní plocha o výměře cca 2 m² v k. ú. Zlámanka pro manžele J. a E. Č. bytem Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² , splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemků za účelem nových výlepových ploch – č. 1345 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem výlepových plakátovacích ploch mezi městem Kroměříž a Ing. Oldřichem Kuchařem, IČO: 46293281 se sídlem Velké náměstí 50/45, 767 01 Kroměříž umístěných na části pozemků parc. č. 170/1 - ostatní plocha, 1500/17 - ostatní plocha a parc. č. 2353/10 - ostatní plocha vše v k. ú. Kroměříž na dobu určitou s účinností od 1. prosince 2012 do 31. prosince 2014 za výši nájemného 100 Kč ročně, za podmínky, že přednostně budou vylepovány plakáty na akce pořádané městem Kroměříž.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Zlámanka – č. 1346 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1280/97 o výměře 107 m² a parc. č. 1280/99 o výměře 425 m², vše ostatní plocha v k. ú. Zlámanka ve vlastnictví pana S. P. za pozemky parc. č. 1233/2 - ostatní plocha o výměře 191 m² a parc. č. 1280/16 - orná půda o výměře 273 m² v k. ú. Zlámanka ve vlastnictví města Kroměříže.

-12-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. st. č. 79/4 v k. ú. Zlámanka – č. 1347 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. st. č. 79/4 - zastavěná plocha o výměře 2 m² v k. ú. Zlámanka.

Zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky v domě č. pop. 3161 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 1348 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3161/26 v domě č. pop. 3161 postaveném na pozemku parc. st.č. 5053/1 a 5053/3 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1202/16565 na společných částech domu č. pop. 3161, to vše v k. ú. Kroměříž na ulici Tovačovského a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Žádost lékařů o zakoupení budovy polikliniky č. p. 3287/13 na nám. Míru v Kroměříži do majetku města Kroměříže – č. 1349 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit nabytí objektu občanské vybavenosti č. p. 3287 na pozemku parc. st. č. 504/1 a pozemku parc. st. č. 504/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.037 m², vše v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Ministerstva zemědělství do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky – č. 1350 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 302 - zahrada o výměře 1.115 m² v k. ú. Postoupky.

-13-

Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 1351 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28. 4. 2008 mezi panem K. H. bytem Kroměříž a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3174 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 9 m2 za účelem provozování sázkové kanceláře, na základě odstoupení nájemce od smlouvy, k datu 30. 11. 2012.

Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 1352 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 3. 2007 mezi MUDr. E. V. IČO: 47931124 se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 149 na Riegrově nám. v Kroměříži o celkové výměře 35,33 m2 za účelem provozování stomatologické ordinace, a to dohodou ke dni 30. 1. 2013

b)

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově nám. v Kroměříži o celkové výměře 35,33 m2 pro společnost KROMDENT, spol. s r. o. za účelem provozování stomatologické ordinace.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1353 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 21. listopadu 2012, včetně způsobu likvidace

b)

směrnici č. 6/2012 o životním cyklu informačních technologií, dle předložené zprávy.

-14-

Plánovací smlouva – Rezidence Čápka Kroměříž – č. 1354 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit Plánovací smlouvu - Rezidence Čápka Kroměříž, dle předložené zprávy, z důvodu nejednoznačného vyjádření týkajícího se podmínky č. 7 Stanoviska k územnímu řízení, vydaného Správou železniční dopravní cesty, s. o., oblastního ředitelství Olomouc, pod č. j. 3285/2012 – OŘ OLC-OPS/KIJ ze dne 24. 7. 2012 k výše uvedené akci.

Smlouvy o partnerství k projektu „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – č. 1355

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření partnerských smluv k projektu „Starý pivovar - expozice Karla Kryla“, financovaného z ROP NUTS II Střední Morava mezi městem Kroměříž, Knihovnou Kroměřížska, p. o. a Domem kultury v Kroměříži, p. o., dle předložené zprávy.

Smlouva o partnerství k projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“ – č. 1356

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření partnerské smlouvy k projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“, předkládaného do 37. výzvy ROP NUTS II Střední Morava mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., dle předložené zprávy.

Žádost o změnu procentního podílu dotace - Kroměřížská dráha, o. s. – č. 1357

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu procentního podílu dotace města Kroměříže z 25 % na 35 % v rámci smlouvy o dotaci č. 181/02/12/2 pro Kroměřížskou dráhu, o. s.

-15-

Návrh změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž a změny plánu tvorby a čerpání peněžních fondů a odpisového plánu – č. 1358 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkových organizací následovně:

Mateřská škola, Kroměříž, Malý Val 1549:

schválený příspěvek města: návrh úpravy upravený

459.000 Kč + 15.000 Kč 474.000 Kč

schválený limit na nákup služeb celkem:

320.000 Kč + 15.000 Kč 335.000 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945:

schválený příspěvek města: návrh úpravy upravený

1.568.900 Kč - 15.000 Kč 1.553.900 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

1.431.000 Kč - 15.000 Kč 1.416.000 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851:

schválený limit na cestovné: návrh úpravy upravený

2.000 Kč - 2.000 Kč 0 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

899.600 Kč + 2.000 Kč 901.600 Kč

Dům kultury v Kroměříži, Kroměříž, Tovačovského 2828:

schválený limit prostředků na platy: návrh úpravy upravený

4.900.000 Kč - 710.000 Kč 4.190.000 Kč

schválený limit prostředků na zákonem

stanovené odvody (SP+ZP+FKSP):

1.784.000 Kč - 224.000 Kč 1.560.000 Kč

schválený limit na nákup služeb celkem:

2.616.000 Kč + 5.844.000 Kč 8.460.000 Kč

-16-

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

7.800.000 Kč - 3.800.000 Kč 4.000.000 Kč

schválené výdaje celkem:

17.100.000 Kč + 1.110.000 Kč 18.210.000 Kč

schválené výnosy organizace:

7.300.000 Kč + 960.000 Kč 8.260.000 Kč

příspěvky jiných subjektů:

0 Kč + 150.000 Kč 150.000 Kč

b)

odpisový plán příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži na rok 2012, dle předložené zprávy

b e r e  n a  v ě d o m í

plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2012 příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Návrh na udělení předchozího souhlasu k přijetí finančních darů účelově určených – č. 1359 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

předchozí souhlas v souladu s § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

a)

Mateřské škole, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvkové organizaci, k přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč, účelově určeného na pořízení dětských kol a přileb, od Nadace SYNOT, Jaktáře 1475, Uherské Hradiště

b)

Základní škole Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizaci, Mánesova 3861, k přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč, účelové určeného na pořízení učebních pomůcek a pro mimoškolní aktivity třídy VI. B s rozšířenou výukou tělesné výchovy, od společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž.

-17-

Návrh na odkoupení obrazu akademického malíře A. M. Machourka – č. 1360 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

nabytí obrazu akademického malíře Antonína Marka Machourka od paní RNDr. V. M., Olomouc do majetku města Kroměříže

b)

rozpočtová opatření ve výši 22.000 Kč v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 na zakoupení obrazu akademického malíře Antonína Marka Machourka od paní RNDr. V. M., Olomouc do majetku města Kroměříže

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1361 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu MUDr. Jarmily Číhalové a Mgr. Jiřího Pánka dne 30. 11. 2012 do partnerského města Nitra, za účelem účasti na konferenci konané v rámci 6. Mezinárodního festivalu kultury neslyšících sv. Františka Saleského. Doprava bude zajištěna osobním automobilem Městského úřadu Kroměříž.

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 1362 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, výši odměny za splnění mimořádných úkolů ve školním roce 2011/2012, které ředitelka/ředitel podstatným způsobem ovlivnil(a), dle předložené zprávy.

-18-

Odměny ředitelům příspěvkových organizací – č. 1363

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny ředitelce a ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže:

PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska

ve výši jednoho měsíčního platu

Mgr. Petru Sedláčkovi, pověřenému řízením Správy majetku města Kroměříže

ve výši 50% jednoho měsíčního platu

Mgr. Ivu Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb města Kroměříže

ve výši jednoho měsíčního platu,

jako celoročního hodnocení za rok 2012.

Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků těchto organizací.

Odměna řediteli KTS, s. r. o. za rok 2012 – č. 1364

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny Ing. Pavlu Suchánkovi, řediteli obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. ve výši 0,8 měsíčního platu, jako část celoročního hodnocení za rok 2012.

Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků této organizace.

Rozpočet města Kroměříže na rok 2013 – č. 1365 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočet města Kroměříže na rok 2013 v celkové výši (uvedené údaje v tis.Kč):

395.051,- na straně příjmů

378.818,- na straně výdajů

16.233,- salda příjmů a výdajů

- 16.233,- financování

-19-

Žádost o povolení k užití znaku města Kroměříže – č. 1366

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

užití městského znaku na facebookovém profilu a webových stránkách M. K.

Zpráva o průběhu elektronické aukce na SUV 4x4 – č 1367 – 03/06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jako dodavatele vozidla typu SUV 4x4 pro město Kroměříž firmu CanoCar s. r. o., Brno s vozidlem Suzuki SX4.

Změna usnesení č. 1337 ze 40. schůze RMK konané 19. listopadu 2012 – č. 1368

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 1337 ze 40. schůze Rady města Kroměříže konané 19. listopadu 2012 takto:

"....... s účinností od 1. ledna 2013".

Ostatní text zůstává beze změny.

Zrušení pobočky Knihovny Kroměřížska v Drahlově – č. 1369 - 09

Rada mě města Kroměříže po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

zrušení pobočky Knihovny Kroměřížska v Drahlově k 31. prosinci 2012, na základě požadavku osadního výboru v Drahlově.

Mgr. Daniela Hebnarová                  Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže