Usnesení z 37. schůze Rady města Kroměříže konané 18. října 2012

| 06.11.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 37. schůze Rady města Kroměříže konané 18. října 2012

Bytové záležitosti - č. 1240 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1199- 07 z 35. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 20. září 2012, jímž byl schválen pronájem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži panu s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1199 - 07 z 35. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 20. září 2012, jímž byl schválen pronájem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1199 - 07 z 35. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 20. září 2012, jímž byl schválen pronájem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži s paní , a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, přípaeně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s panem a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-2-

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s manželi, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní , a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-3-

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s manželi, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-4-

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní (zastoupena opatrovníkem Městem Kroměříž), a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní , a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní , a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-5-

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s panem, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži se slečnou, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-6-

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní, a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že pokud nájemce uhradí dlužné nájemné vůči SmmK a bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži s a to na dobu určitou do 31.03.2013 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu, to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č.pop. Lutopecká v Kroměříži panu, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-7-

3.

podání žaloby na vyklizení bytu č. o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. na nám. Míru v Kroměříži panu, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.

podání žaloby na vyklizení bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži panu, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu manželům byt č. o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. v Kroměříži

2.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní byt č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži

3.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní byt č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži

F)

s c h v a l u j e

1.

podání výpovědi z nájmu bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na Nitranské ul. v Kroměříži paní, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

podání výpovědi z nájmu bytu č. o vel. 1+1 v domě č. pop. na ul. U Zámečku v Kroměříži paní, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

G)

r u š í

část usnesení č. 1136 - 07 z 33. schůze - 2. části Rady města Kroměříže konané dne 16. srpna 2012 -písmeno E) - bod 4. podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní byt č. o vel. 3+1 v domě č. pop. Braunerova ul. v Kroměříži

-8-

H)

s c h v a l u j e

návrh na podání žaloby na změnu rozsudku Okresního soudu v Kroměříži č.j. 11C 320/2010 pro změnu poměrů na straně žalované - byt č. o vel. 3+1 v domě č. pop. Braunerova ul. v Kroměříži

Ch)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1.

byt č. o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži za podmínky, jestliže po opuštění domácnosti některými osobami, které tuto domácnost společně sdílely, zůstane nájemcem jednotlivec, bude se stávajícím nájemcem splňujícím všechny ostatní výše uvedené podmínky, po vypršení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, uzavřena nová nájemní smlouva na menší byt o velikosti 1+0, který bude odpovídat novému počtu osob v domácnosti

náhradníci:

2.

byt č. o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

3.

byt č o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:

-9-

Prodej části pozemku parc. č. 601/73 a parc. č. 601/108 v k. ú. Kroměříž – č. 1241 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 601/73 - ostatní plocha o výměře cca 95 m² a pozemku parc. č. 601/108 - ostatní plocha o výměře 9 m², oba v k. ú. Kroměříž pro pana, bytem 67 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 195/5 v k. ú. Hradisko – č. 1242 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi ,bytem 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 195 - ostatní plocha v k. ú. Hradisko o celkové výměře 70 m2 s účinností od 1. listopadu 2012 na dobu určitou, a to do 31. května 2013 za jednorázové nájemné ve výši 408 Kč za účelem zřízení pergoly a předzahrádky u domu.

Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1794/1 a 1794/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1243 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zrušení předkupního práva založeného kupní smlouvou ze dne 15. června 2001 jako věcné právo na pozemek parc. č. 1794/1 v k. ú. Kroměříž a předkupního práva založeného kupní smlouvou ze dne 3. ledna 2003 jako věcné právo na pozemek parc. č. 1794/2 v k. ú. Kroměříž, oba ve vlastnictví manželů.

-10-

Bezplatné nabytí pozemku parc. č. 1020/244 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1244 - 06

Rada města Kroměříž po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře 96 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž – č. 1245 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a panem bytem, 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 81 m2 za výši ročního nájemného Kč 1.215 na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2012 za účelem provozování zemědělské činnosti.

Zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 a pozemků parc. st. č. 2391 a parc. č. 1484/6 na ulici Rostislavova – č. 1246 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc. st. č. 2391 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m² a parc. č. 1484/6 - zahrada o výměře 465 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova. Podmínkou prodeje je převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem včetně převzetí dluhů stávajících nájemníků.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 274 a parc. č. 280/3 v k. ú. Bílany – č. 1247 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 274 - zahrada o výměře 3 m² a parc. č. 280/3 - zahrada o výměře 47 m², vše v k. ú. Bílany.

-11-

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž - č. 1248 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 5036 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 170 m2 za účelem údržby a uložení dřeva.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků za účelem nových výlepových ploch – č. 1249 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 170/1 - Oskol, parc. č. 1500/17 - Obvodová ulice a parc. č. 2353/10 Chropyňská ulice, to vše v k. ú. Kroměříž, za účelem umístění výlepových ploch.

Žádost Agility Kroměříž, o.s. o prodlužení nájemní smlouvy – č. 1250 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené mezi městem Kroměříž a Agility Kroměříž, o. s. zastoupené předsedkyní, IČO: 27059197 se sídlem Jabloňová 4236, 767 01 Kroměříž dne 30. září 2010 na pronájem pozemků parc. č. 601/8 - výměra 3.600 m2, parc. č. 4539 včetně budov bez č. p. - výměra 67 m2, parc. č. 2568 včetně zemědělské budovy bez č. p. - výměra 735 m2 vše v k. ú. Kroměříž za výši nájemného 1.000 Kč ročně za účelem výcviku psů a konání závodů agility, kterým se mění bod II. výše uvedené smlouvy, a to takto:

Doba nájmu se prodlužuje, a to do 30. září 2020.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění záměru výpůjčky – č. 1251 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky majetku města Kroměříže, dle předloženého seznamu.

-12-

Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování III v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ – č. 1252 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování II v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“, dle přílohy předložené zprávy

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování III v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“, dle přílohy předložené zprávy

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování III“ v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“ ve složení:

JUDr. František Dočekal, Ph.D. - tajemník městského úřadu (vedoucí projektu)

Ing. Aleš Opravil - pověřený vedením odboru rozvoje města (manažer aktivity č. 2 v

projektu)

Ing. Blanka Šimůnková - předsedkyně komise RMK pro nakládání s majetkem města

Mgr. Alena Hrabcová - referentka odboru rozvoje města (veřejné zakázky)

PhDr. Šárka Kašpárková – členka Rady města Kroměříže

Náhradníci:

JUDr. Ivana Bukovská - vedoucí odboru občansko-správních agend (manažer aktivity č. 1 v projektu)

Ing. Josef Císař - vedoucí oddělení investiční přípravy odboru rozvoje města

Ing. Josef Merc - člen komise RMK pro nakládání s majetkem města

Žádost ZUŠ Kroměříž o prodloužení nájemní smlouvy – č. 1253 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor domů č. pop. 27, 28, 29, 30 a 31 a pozemků parc. č. 14, 15 a 16 na ulici Jánská v Kroměříži pro Základní uměleckou školu Kroměříž.

-13-

Dohoda o umístění zařízení firmy Internethome, s. r. o. v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 1254 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody mezi městem Kroměříž, SBD Kroměříž - družstvo a společností Internethome, s. r. o. o užívání části domu č. p. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži za účelem umístění zařízení k poskytování telekomunikačních služeb, a to bezúplatně na dobu určitou v trvání 120 měsíců od uzavření dohody.

Mobilní služby jako benefit pro zaměstnance – č. 1255 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zavedení nabídky mobilních služeb pro zaměstnance úřadu jako formu firemního benefitu

u k l á d á

odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž zabezpečit interní realizaci tohoto benefitu s termínem spuštění nejpozději od 1. ledna 2013.

Instalace bezdrátového audio systému v zasedací místnosti radnice – č. 1256 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit modernizaci existujícího audio systému v zasedací místnosti radnice Městského úřadu Kroměříž

u k l á d á

tajemníkovi městského úřadu předložit upravený jednací řád Zastupitelstva města Kroměříže zahrnující řízení diskuze a pořízení záznamu jednání.

-14-

Informace ke změně síťové infrastruktury v souvislosti s realizací Technologického centra – č. 1257 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu k postupu ve věci změny síťové infrastruktury.

Jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Infokiosky – Z Kroměříže do Ružomberoku“ – č. – č. 1258 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Infokiosky - Z Kroměříže do Ružomberoku" v tomto složení :

Člen Náhradnící

Ing. Marián Sehnal Bc. Bronislav Kučera, MSc.

Bc. Jan Pšeja Emanuel Běhounek

Ing. Pavlína Cveková Jaroslava Krejčiříková, DiS.

Schválení zadávací dokumentace pro třetí aktivitu E-Government – č. 1259 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předloženou zadávací dokumentaci a technickou specifikaci pro vyhlášené výběrové řízení na „E-Government v Kroměříži - dílčí plnění tři - Vnitřní integrace“.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – č. 1260 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, číslo: D/1823/2012/KH, na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž v roce 2012, dle předložené zprávy.

-15-

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže konané dne 3. října 2012 – č. 1261 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb:

a)

zajistit zpracování návrhu DZ a realizaci vyznačení zákazu vjezdu pro nákladní automobily mimo dopravní obsluhy v místě nájezdu k rybníku Šlajza ze silnice II/367

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 31. prosinec 2012

b)

zajistit zpracování návrhu DZ a realizaci vyznačení k uvolnění 1 místa placeného stání před prodejnou firmy AVOS a jeho přesunutí před budovu č. pop. 3228 na Riegrově náměstí

zodpovídá: Lambert Hanzal,

termín: 31. prosinec 2012

c)

zajistit zpracování návrhu DZ a realizaci k zajištění průjezdu kolem školy omezením stání po obou stranách s možností nástupu a výstupu klientů školy na ul. F. Vančury

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 31. prosinec 2012

d)

zajistit zpracování návrhu DZ a realizaci umožňující stání na ul. Purkyňova v celém jejím úseku

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 31. prosinec 2012

Veřejnoprávní smlouvy – č. 1262 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Nová Dědina, Roštín, Lubná, Jarohněvice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí za cenu 100 Kč za jeden úkon

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž zabezpečit plnění povinností a práv vyplývajících z těchto veřejnoprávních smluv pro město Kroměříž.

-16-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 1263 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:

1)

zařazení pozemků parc. č. 870/181 a parc. č. st. 7551 umístěných v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh),

2)

zařazení pozemků parc. č. 693/3, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, parc. č. 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/22, 693/23, parc. č. 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/30, 693/31, 693/32, 693/33, 693/46, 693/47, parc. č. 693/48 a parc. č. 693/51 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuální rekreace (RI stav).

Přiznání odměny pro ředitele KTS, s. r. o. za rok 2011 – č. 1264

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny Ing. Pavlu Suchánkovi řediteli obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. ve výši 0,2 měsíčního platu, jako část celoročního hodnocení za rok 2011.

Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků této organizace.

Návrh na zvýšení cen hřbitovních služeb – č. 1265 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zvýšení cen nájemného a hřbitovních služeb od 1. ledna 2013, dle předložené zprávy.

-17-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž – č. 1266 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkových organizací následovně:

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

994.350 Kč + 24.000 Kč 1.018.350 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

910.800 Kč + 24.000 Kč 934.800 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

955.127 Kč + 18.000 Kč 973.127 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

830.577 Kč + 18.000 Kč 848.577 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

303.000 Kč + 5.000 Kč 308.000 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

293.000 Kč + 5.000 Kč 298.000 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

1.784.516 Kč + 25.762 Kč 1.810.278 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

1.661.792 Kč + 25.762 Kč 1.687.554 Kč

-18-

Základní škola Zachar, Kroměříž, Albertova 4062:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

3.543.674 Kč + 140.000 Kč 3.683.674 Kč

z toho:

limit prostředků na stavební opravy:

170.000 Kč + 140.000 Kč 310.000 Kč

limit na nákup služeb

424.560 Kč + 25.000 Kč 449.560 Kč

limit prostředků na ostatní výdaje

2.961.364 Kč - 25.000 Kč 2.936.364 Kč

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

2.485.343 Kč + 236.800 Kč 2.722.143 Kč

z toho:

limit prostředků na platy:

20.000 Kč - 12.000 Kč 8.000 Kč

limit prostředků na zákonem stanovené odvody (SP+ZP+FKSP)

7.000 Kč - 4.200 Kč 2.800 Kč

limit prostředků na ostatní výdaje

1.851.000 Kč + 253.000 Kč 2.104.000 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, Zeyerova 3354:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

5.640.000 Kč + 90.711 Kč 5.730.711 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje

5.340.100 Kč + 90.711 Kč 5.430.811 Kč

Žádost Základní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž o bezplatný pronájem prostor kina Nadsklepí – č. 1267 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úhradu pronájmu prostor kina Nadsklepí Domu kultury v Kroměříži ve výši do 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na akci pořádanou Základní a Mateřskou školou speciální Kroměříž dne 13. prosince 2012 k 20. výročí založení školy.

-19-

Žádost Mateřského centra Klubíčko, o. s. Albertova 4062, Kroměříž o bezplatný pronájem prostor kina Nadsklepí – č. 1268 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úhradu pronájmu prostor kina Nadsklepí Domu kultury v Kroměříži ve výši do 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na akci pořádanou MC Klubíčko dne 22. listopadu 2012 k 10. výročí vzniku Mateřského centra Klubíčko, o. s.

Nabídka kalendářů na rok 2013 – č. 1269 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup nástěnných a stolních kalendářů na rok 2013, včetně kalendářů – betlémů, v částce do 40.000 Kč

p o v ě ř u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou a PhDr. Šárku Kašpárkovou realizací nákupu kalendářů.

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – Moravský zemský archiv v Brně – č. 1270

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Moravský zemský archiv v Brně ve výši 10.000 Kč na vydání druhého ročníku časopisu Východní Morava.

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – SportKM – č. 1271

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro SportKM Kroměříž ve výši 4.700 Kč na akci „Prázdniny skončily, cvičme i nadále".

-20-

Dotační tituly města Kroměříže pro rok 2013 – č. 1272

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výzvy dotačního systému města Kroměříže ve variantě:

vyhlášení dotačních titulů bez řešení veřejné podpory

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyhlásit dotační tituly města Kroměříže pro rok 2013, dle předložené zprávy.

Vyhlášení výzvy č. 37 ROP SM pro oblast 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami – projekty města Kroměříže navazující na projekt NPÚ – č. 1273

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravu následujících projektových žádostí do 37. výzvy ROP SM, oblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami:

A) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě,

B) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou,

C) Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1274 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu MUDr. Jarmily Číhalové a Mgr. Jiřího Pánka dne 29. října 2012 do partnerského města Nitry, jako doprovodu skupiny kroměřížských seniorů. Doprava bude zajištěna autobusem.

Mgr. Daniela Hebnarová      Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže místostarosta města Kroměříže