Usnesení z 35. schůze Rady města Kroměříže konané 20. září 2012

| 27.09.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 35. schůze Rady města Kroměříže konané 20. září 2012

Bytové záležitosti – č. 1199 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1136 - 07 z 33. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. srpna 2012

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí dlužné nájemné a nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-2-

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-3-

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-4-

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

-5-

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to na dobu určitou do 31. 12. 2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí dlužné nájemné vůči SMMK, a pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu

D)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na vyklizení bytu a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

podání žaloby na vyklizení bytu a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

-7

E)

s c h v a l u j e

1.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu

2.

podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu

F)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

G)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2.

pronájem bytu a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

H)

s c h v a l u j e

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou.

-6-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domov se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1200

Rada města Kroměříže po projednání

A)

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením.

Úplatné nabytí pozemků parc. st. č. 8037/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ÚZSVM – č. 1201 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit úplatné nabytí pozemků parc. st. č. 8037/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m² a parc. st. č. 8037/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Darování bytových jednotek v Kroměříži – č. 1202 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit darování:

1.

id. 51/100 bytové jednotky v domě postaveném na pozemku parc. st. č. 7801/1, k jednotce příslušející spoluvlastnický podíl id.4802/98058 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl id. 4802/98058 na pozemku parc. st. č. 7801/1, to vše v k. ú. Kroměříž

2.

id. 51/100 bytové jednotky v domě postaveném na pozemku parc. st. č. 7801/1, k jednotce č. příslušející spoluvlastnický podíl id. 7181/98058 na společných částech domu a spoluvlastnický podíl id. 7181/98058 na pozemku parc. st. č. 7801/1, to vše v k. ú. Kroměříž,

pro SBD Rybníčky II- družstvo, se sídlem Talichova 3272/33, 767 01 Kroměříž.

-8-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1203 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 - zahrada o výměře cca 1.815 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zrušení usnesení RMK č. 1139 – 06 a zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky – č. 1204 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. 1139-06 v usnesení z 33. schůze - 2. části, Rady města Kroměříže konané dne 16. srpna 2012, v plném znění

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 302 - zahrada o výměře 1.115 m² v k. ú. Postoupky.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1899/1 v k. ú. Kroměříž pro společnost Navos, a. s. – č. 1205 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1899/1, podle nového geometrického plánu č. 6089-153/2012 ze dne 4. 7. 2012 označených jako parc. č. 1899/33 - ostatní plocha o výměře 16 m² a parc. st. č. 8289/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m², vše v k. ú. Kroměříž pro společnost Navos, a. s.

-9-

Zveřejnění záměru směny části pozemků parc. č. 3148/2 a 3148/19 v k. ú. Kroměříž se společností SEALL v. o. s . – č. 1206 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha o výměře cca 110 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. č. 3148/9 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² ve vlastnictví společnosti Seall v. o. s. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Vážany u Kroměříže) – č. 1207 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 693/96 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové STL plynovodní přípojky k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 603-199/2012 zhotoveném firmou Geodézie Kroměříž, spol. s r. o., ze dne 14. 8. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-10-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Trávník) – č. 1208 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 133/6 a parc. č. 504 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové plynovodní přípojky k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 426-274/2011 zhotoveném firmou Geograd s. r. o. Brno, ze dne 29. 6. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Drahlov u Jarohněvic) – č. 1209 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 275 a parc. č. 277 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové STL plynovodní přípojky k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 123-49/2012 zhotoveném Ing. Jindřichem Malátem, ze dne 1. 8. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-11-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Telefónica Czech Republic, a. s. a městem Kroměříž (OK Kroměříž, Husovo nám. 534, Havlíčkova 660) – č. 1210 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3112/3, parc. č. 619/1, parc. č. 619/8, parc. č. 630/7, parc. č. 630/6, parc. č. 630/5 a parc. č. 630/4 v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení sestávající z HDPE trubek pro optický kabel, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: OK Kroměříž, Husovo nám. 534, Havlíčkova 660 pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Těšnovice) – č. 1211 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 417 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 314-16001/2012 zhotoveném firmou MDP GEO, s. r. o, ze dne 30. 7. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-12-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E:ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kotojedy T7 Hvězda, obnova) – č. 1212 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 261 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu dle projektové dokumentace stavby „Kotojedy T7 Hvězda, obnova“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Žádost o snížení nájemného v areálu letního koupaliště Bajda – č. 1213 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

snížení platby nájemného z nebytových prostor nacházejících se v areálu letního koupaliště Bajda v Kroměříži v prostoru stavby technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku st. p. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2 a to o 50 % z dohodnuté částky 40.000 Kč, tj. na 20.000 Kč za rok 2012.

Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 7/2008 – č. 1214 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výjimku z obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 7/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, pro společnost Fremach Morava, s. r. o., se sídlem Jožky Silného 2824, 767 01 Kroměříž, a to od čtvrtku 20. 9. 2012 od 10.00 hodin do středy 26. 9. 2012 do 12.00 hodin.

-13-

Zrušení bodu č. 1186 – 06 z 34. schůze RMK konané 6. září 2012 – č. 1215 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. 1186 - 06 z 34. schůze RMK konané dne 6. září 2012

s c h v a l u j e

změnu v názvu nájemce v nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kroměříž a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum po neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži, se sídlem Velehradská 625, 767 01 Kroměříž dne 10. ledna 2006 na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 625 na ulici Velehradská 625, 767 01 Kroměříž o celkové výměře 126,20 m2, a to:

z: Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR Poradenské centrum pro neslyšící a

nedoslýchavé Kroměříž, IČO: 71194100

na:Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO: 29314747

s tím, že bude uzavřena nová smlouva.

Žádost o povolení podnájmu – č. 1216 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s podnájmem společnosti KAMATO, s. r. o. IČO: 26927900 se sídlem Kojetínská 1347/86, 767 01 Kroměříž, v nebytových prostorách domu č. p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře cca 30 m2 za účelem poskytování základní veterinární péče, konzultace v oblasti výživy zvířat a prodej krmiv pro malá a pet schop zvířata na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 6. 2012.Výše podnájmu nebude převyšovat výši nájmu.

-14-

Výsledek výběrového řízení- služby mobilního operátora – č. 1217 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výsledek výběrového řízení „Služby mobilního operátora“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s firmou Telefonica O2, na dobu určitou, a to 24 měsíců od data podpisu smlouvy

u k l á d á

odboru informačních technologií připravit na schůzi Rady města Kroměříže rámcovou smlouvu na služby mobilního operátora.

Poskytnutí další dotace pro TJ Slavia Kroměříž v roce 2012 – č. 1218 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí další dotace pro Tělovýchovnou jednotu SLAVIA Kroměříž ve výši 200.000 Kč v roce 2012.

Návrh na udělení Kroměřížských tolarů vítězům 40. ročníku ARSfilmu amatérů – č. 1219 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit zlatý Kroměřížský tolar, stříbrný Kroměřížský tolar a bronzový Kroměřížský tolar - hlavní ceny ve 3 kategoriích, vítězům 40. ročníku ARSfilmu amatérů, který se koná ve dnech 5. a 6. října 2012 v Kroměříži.

40. ročník Chřibského maratónu – č. 1220 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

záštitu starostky města Kroměříže nad 40. ročníkem Chřibského maratónu

b)

poskytnutí 5.400 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Atletický klub Kroměříž.

-15-

Použití finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže, odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu na prezentaci města – č. 1221 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

použití částky 5.000 Kč (+ DPH) z rozpočtu města Kroměříže, odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, na prezentaci města Kroměříže v publikaci Encyklopedie - Česká republika, města a obce, vydávané vydavatelstvím místopisného tisku PROXIMA Bohemia, spol. s r. o. Rožnov pod Radhoštěm.

Projekt „Historie a tradice spojuje města Evropy – Kroměříž 2013“ – č. 1222 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předložení projektu „Historie a tradice spojuje města Evropy - Kroměříž 2013“ do programu Evropa pro občany 2007- 2013.

Návrh Rady amatérské umělecké činnosti v Kroměříži na udělení pamětních medailí – č. 1223 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit stříbrnou medaili s motivem Karla Mináře

Žádost o zhotovení a instalaci pamětní desky čestnému občanu města Kroměříže – č. 1224

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zhotovení pamětní desky dle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

Mgr. Petra Sedláčka, pověřeného zastupováním ředitele Správy majetku města Kroměříže:

1.

projednáním s majitelem domu možnost umístění pamětní desky pana Jiřího Nováka na tomto domě

2.

zajištěním výroby této pamětní desky a její umístění,

Žádost Gymnázia Kroměříž o vydání bezplatných přenosných parkovacích karet – č. 1225

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání dvou kusů bezplatných parkovacích karet pro Gymnázium Kroměříž na dobu jednoho roku.

Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2013 – č. 1226

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013 jak je uvedeno níže, včetně jeho financování.

Objekty v majetku fyzických nebo právnických osob: (vše v tis. Kč)

celkové náklady státní podpora příspěvek města

Velké náměstí 665 333 67

Velké náměstí 550 275 55

Velké náměstí 480 240 48

Vodní 1.285 640 129

Velké náměstí 400 200 40

Riegrovo náměstí 78 39 8

Tylova ulice 150 75 15

Objekt v majetku města:

Prusinovského ulice 1.280 640 640

Velké náměstí 640 320 320

Objekty v majetku církve:

Chrám sv. Mořice 11.969 8.378 2.394

Kostel sv. Jana Křtitele 2.716 1.901 543

Celková suma 20.213 13.043 4.259

-17-

Program regenerace Městské památkové rezervace Kroměříž 2013 – 2017 – č. 1227

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže na základě doporučení výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a rozvoj města schválit Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž rok 2013 - 2017 zpracovaný Ing. arch. Radmilou Vraníkovou v roce 2012, dle předložené zprávy.

Informativní zpráva z jednání pracovní skupiny – č. 1228

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu z jednání pracovní skupiny týkající se realizace změn dotýkající se správy majetku města, dle předložené zprávy.

Ekonomické hodnocení – Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o., Správa majetku města Kroměříže, p. o. – č. 1229

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí zprávu týkající se ekonomického hodnocení organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. a Správa majetku města Kroměříže, která zůstane na přechodnou dobu za účelem dořešení právních vztahů, dle předložené zprávy.

-18-

Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování II, v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I“ – č. 1230 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvýhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování služeb na zpracování studií k problematice strategického plánování v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s:

DHV ČR, s. r. o., Černopolní 39, 613 00 Brno za cenu dle nabídky 457.000 Kč bez DPH tj. 548.400 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč PhDr. Alena Bauerová, Čechova 224/5, 170 00 Praha 7 za cenu dle nabídky 457.000 Kč včetně DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč EC Consulting, a. s., Národní obrany 45, 160 00 Praha 6 za cenu dle nabídky 393.600 Kč včetně DPH.

Rozpočtová opatření v souvislosti s výpůjčkou majetku SmmK – č. 1231 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 takto:

130.000 Kč - oprava filtrů na krytém plaveckém bazénu na Obvodové ulici v Kroměříži

250.000 Kč - vybudování kompostokoksového filtru na skládce na Zacharu

300.000 Kč - zalesnění dvou pasek v městském lese v k. ú. Bařice

-19-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – č. 1232 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

0,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

20,0 pol. 516 deratizace

20,0 pol. 516 údržba čestných hrobů

100,0 pol. 517 světelná signalizace

126,0 pol. 513 dětská hřiště

- 126,0 pol. 612 dětská hřiště

- 100,0 pol. 522 grantový systém

200,0 pol. 522 TJ Slavia Kroměříž - provoz

- 98,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

98,0 pol. 533 SmmK rozvoz stravy MŠ

300,0 pol. 533 SmmK zákonné zalesnění

250,0 pol. 533 SmmK skládky – filtr

130,0 pol. 533 SmmK oprav filtru bazén

- 65,0 pol. 533 SmmK realizace PAP

65,0 pol. 533 SmmK realizace PAP

140,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska, zřizovací náklady Info centra

- 200,0 pol. 612 informační centrum

- 900,0 pol. 517 oprava budovy MŠ Mánesova

- 170,0 pol. 612 oplocení areálu SVČ Šipka

210,0 pol. 612 datová síť

__________________________________________________________________________

0,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

-20-

Přehled termínů svatebních obřadů v roce 2013 – č. 1233- 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přehled termínů svatebních obřadů v roce 2013:

- místo - obřadní místnost města Kroměříže, radnice, Velké náměstí 115/1, číslo dveří 200, stanovená doba 9.00 - 16.00 hodin, dle předložené zprávy.

Návrh na zahraniční služební cestu do družebního města Nitra v SR – č. 1234 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu paní Marcely Formanové, pana Mgr. Pavla Zrny a pana Mgr. Jiřího Pánka, pracovníků Městského úřadu Kroměříž a PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, na mezinárodní konferenci v rámci projektu „Podpora aktivit cestovního ruchu ve městě Nitra“ ve dnech 3. října až 5. října 2012 do družebního města Nitra ve Slovenské republice, včetně dopravy služebním automobilem.

Mgr. Daniela Hebnarová                                     Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                      místostarosta města Kroměříže