Usnesení z 33. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 16. srpna 2012

| 10.09.2012 |

Usnesení z 33. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 16. srpna 2012

Bytové záležitosti – č. 1136 – 07

Rada města Kroměříže po projednání

A) r u š í

1. část usnesení č. 985 - 07 z 29. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 23. května 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní M. R. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

2. část usnesení č. 1057 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži manželům P. a R. P. s tím, že žadatelé zůstávají nadále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

3. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní J. S. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní M. B. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

5. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní L. P. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

6. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní MUDr. I. M. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

7. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní A. Z. s tím, že žadatelka zůstává nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

8. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži paní Mgr. H. Š. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

9. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži panu J. M. s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

10. část usnesení č. 1052 - 07 z 31. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21. června 2012, jímž byl schválen pronájem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži paní K. K. s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B) s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži s paní L. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži se slečnou P. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní T. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

4. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní S. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

5. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

6. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem R. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

7. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. M., a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za komunální odpad a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

8. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

9. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. P., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

10. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi Z. a D. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

11. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní R. A., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

12. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

13. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s manželi E. a J. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemci i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

14. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

15. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

16. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

17. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní B. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

18. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní A. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

19. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní V. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

20. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní D. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

21. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní J. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

22. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní L. M., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

23. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. Z., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

24. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem J. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

25. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní P. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

26. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní M. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm.g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

27. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

28. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s panem P. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

29. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní M. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

30. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní J. V., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

31. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi F. a L. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

32. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem J. M., a to na na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

33. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní V. D., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

34. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní B. T., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

35. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní A. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

36. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní S. Ch., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

37. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Lutopecké ul. v Kroměříži s panem R. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

38. uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na ul. U Sýpek v Kroměříži s panem V. B. a slečnou V. B., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

39. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. H., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

40. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

41. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s paní J. K., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

42. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem A. P., a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně splácet dlužné nájemné vůči SMMK a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

43. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži s panem L. S., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

44. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní M. J., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

C) n e s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži s paní I. Š., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na Nitranské ul. v Kroměříži s paní B. M., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3. uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži s panem D. H. a Z. G., a to z důvodu nesplácení dluhu na finančním odboru MěÚ Kroměříž paní Z. G.

D) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži paní A. L. + P. S., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2. podání žaloby na vyklizení bytu o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži panu K. O., a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E) s c h v a l u j e

1. podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu panu B. D. ml.

byt .o vel. 2+1 v domě na Braunerově ul. v Kroměříži

2. podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu panu J. D.

byt o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži

3. podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní M. Z.

Byt o vel. 1+1 v domě na ul. U Zámečku v Kroměříži

4. podání žaloby na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu paní K. O.

byt o vel. 3+1 v domě na Braunerově ul. v Kroměříži

F) s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací, bude s nimi před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

1. Mgr. J. V.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:

J. H.

J. D.

A. Ž.

2. V. a M. K.

byt o vel. 0+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži,

a za podmínky uvolnění bytu o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

3. S. a Z. K.

byt o vel. 2+1 v domě zvláštního určení na Nitranské ul. v Kroměříži

za podmínky, jestliže po opuštění domácnosti některými osobami, které tuto domácnost společně sdílely, zůstane nájemcem jednotlivec, bude se stávajícím nájemcem splňujícím všechny ostatní výše uvedené podmínky, po vypršení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, uzavřena nová nájemní smlouva na menší byt o velikosti 1+0, který bude odpovídat novému počtu osob v domácnosti

náhradníci:

J. a B. B.

K. a M. H.

4. M. D. + Z. K.

byt o vel. 1+1 v domě zvláštního určení na nám. Míru v Kroměříži

za podmínky, jestliže po opuštění domácnosti některými osobami, které tuto domácnost společně sdílely, zůstane nájemcem jednotlivec, bude se stávajícím nájemcem splňujícím všechny ostatní výše uvedené podmínky,

po vypršení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, uzavřena nová nájemní smlouva na menší byt o velikosti 1+0, který bude odpovídat novému počtu osob v domácnosti

náhradníci:

J. a V. B.

Z. a A. M.

G) s c h v a l u j e

1. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži paní O. R., a to na dobu určitou jednoho roku s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

A. R.

L. V.

2. pronájem bytu o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká v Kroměříži panu J. Š., a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a pokud nájemce i případní další členové společné domácnosti budou splňovat podmínky dle par. 2 písm. f) a dle par. 4 písm. g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou

náhradníci:

A. R.

L. V.

 

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1137

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením.

1. F. F. - Domov pro seniory U Moravy

2. F. B. - Domov pro seniory U Moravy

3. Š. K. - Domov pro seniory U Moravy

4. A. Š. - Domov pro seniory U Moravy

5. M. B. - Domov pro seniory U Moravy

6. A. B. - Domov pro seniory U Moravy

7. M. Ch. – Domov pro seniory U Moravy

8. M. O. - Domov pro seniory U Moravy

9. C. G. - Domov pro seniory U Moravy

10. V. T. - Domov pro seniory U Moravy

11. L. V. - Domov pro seniory Vážany

12. M. S. - Domov pro seniory Vážany

13. V. T. - Domov pro seniory U Kašny

14. A. Ch. - Domov se zvláštním režimem Strom života

15. E. D. - Domov se zvláštním režimem Strom života

16. P. G. - Domov se zvláštním režimem Strom života

17. K. M. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B) n e s c h v a l u j e :

1. J. Š. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

 

Prodej části pozemku parc. č. 429 v k. ú. Těšnovice pro p. B. Z. – č. 1138 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. F. F., který na základě plné moci zastupoval paní B. Z.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 429 - orná půda o výměře cca 5 m² v k. ú. Těšnovice pro paní B. Z. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

Pronájem pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky paní D. K. (žádost Ing. J. S.) – č. 1139 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Ing. J. S., který zastupoval svoji dceru paní D. K.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a paní D. K. na pronájem pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky o celkové výměře 1.115 m2 na dobu určitou od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 za celkovou výši nájemného 11.150 Kč za účelem zahrady.

 

Zveřejnění záměru převodu bytových jednotek v domě č. 3271 na ulici Talichova v Kroměříži – č. 1140 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darování:

1. id. 51/100 bytové jednotky č. 3271/9 v domě č. p. 3271 postaveném na pozemku parc. st. č. 7801/1, k jednotce č. 3271/9 příslušející spoluvlastnický podíl id. 4802/98058 na společných částech domu č. p. 3271 a spoluvlastnický podíl id. 4802/98058 na pozemku parc. st. č. 7801/1, to vše v k. ú. Kroměříž, na ulici Talichova

2. id. 51/100 bytové jednotky č. 3271/10 v domě č. p. 3271 postaveném na pozemku parc. st. č. 7801/1, k jednotce č. 3271/10 příslušející spoluvlastnický podíl id. 7181/98058 na společných částech domu č. p. 3271 a spoluvlastnický podíl id. 7181/98058 na pozemku parc. st. č. 7801/1, to vše v k. ú. Kroměříž, na ulici Talichova,

pro SBD Rybníčky II - družstvo, se sídlem Talichova 3272/33, 767 01 Kroměříž.

 

Bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3382/9 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1141 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí části pozemku parc. č. 3382/9 - ostatní plocha o výměře cca 5 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města Kroměříže.

 

Prodej pozemku parc. č. 1138/74 v k. ú. Bařice pro VAK Kroměříž, a. s. – č. 1142 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 1138/74 - lesní pozemek o výměře 35 m² v k. ú. Bařice pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5772/100-12, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. L. F., která činí celkem 220 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Smlouva o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM/3960/2012-BKMM – č. 1143 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí č.: UZSVM/BKM/3960/2012-BKMM mezi městem Kroměříž, jako nájemcem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako pronajímatelem, týkající se pronájmu stavební parcely č. 8037/2 o výměře 143 m2 v k. ú. Kroměříž a stavební parcely č. 8037/3 o výměře 15 m2 v k. ú. Kroměříž na dobu určitou do 31. července 2017 za smluvní výši nájemného 96 Kč/m2/rok s tím, že náhradu v poměrné výši z dohodnutého nájemného za bezesmluvní užívání pozemků od 3. dubna 2010 do dne účinnosti této smlouvy uhradí nájemce do 31. srpna 2012.

 

Pronájem nebytových prostor pro Pionýrské centrum Kroměříž – č. 1144 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 1. 2009 uzavřené mezi městem Kroměříž a Pionýrským centrem Kroměříž, se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově nám. v Kroměříži o celkové výměře 236 m2, kterým se v bodě II. rozšiřuje výměra pronajaté plochy a to o:

klubovou místnost, o celkové výměře 21,27 m2.

Celková pronajatá plocha činí 257,27 m2.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1145 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře

1.710 m2.

 

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko – č. 1146 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 11. září 2007 mezi městem Kroměříž a R. a I. M. na pronájem pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko o celkové výměře 50 m2 za účelem zřízení pergoly, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. srpna 2012

b) ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené dne 28. března 2006 mezi městem Kroměříž a I. M. parc. č. 195 v k. ú. Hradisko o celkové výměře 20 m2 za účelem předzahrádky u domu, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. srpna 2012

c) zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 195 v k. ú. Hradisko o celkové výměře 70 m2 pro pana J. A.

 

Odstoupení od smlouvy Agrodružstvo Roštění – č. 1147 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) zrušení usnesení č. 656 - 04 ze 17. schůze RMK konané dne 3. listopadu 2011, a to v plném znění

b) zrušení usnesení č. 717 - 04 z 20. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2011, a to v plném znění.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Těšnovice) – č. 1148 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 107/1 a parc. č. 397/3 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové plynovodní přípojky k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 311-718/2011 zhotoveném firmou Geoding spol. s r. o., Praha 4, ze dne 30. 9. 2011, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (plynovodní řad Bílany) – č. 1149 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového plynovodního řadu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 417-843/2011 zhotoveném firmou Geoding spol. s r. o., Praha 4 ze dne 23. ledna 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 433 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávnické zahrádky – úprava NN) – č. 1150 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 552 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění sloupu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávnické zahrádky - úprava NN" pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kotojedy, kabel NN, lokalita zahrad) – č. 1151 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 151/1 a 276/1 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 439-14-1/2012 zhotoveném firmou HD GEO, s. r. o. ze dne 2. dubna 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Šelešovice, spojka VN) – č. 1152 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 319/1 a 337/6 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 121-16_2/2012 zhotoveném firmou HD GEO, s. r. o. ze dne 14. května 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Chropyňská – kab. smyčka NN) – č. 1153 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2353/15 v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská-kabelová smyčka NN, AJA INV" pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Trávník – O., S.) – č. 1154 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 479/7 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové plynovodní přípojky k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Rodinný dům Trávník – Š. O., O. S." pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Prodloužení nájemních smluv s SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. – č. 1155 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatků č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené mezi městem Kroměříž a SK Hanáckou Slavií ze dne 12. července 2005 a smlouvě o pronájmu pozemků uzavřené mezi městem Kroměříž a SK Hanáckou Slavií, o. s. ze dne 2. října 2007, které mění u obou smluv následující:

1. bod II. se mění takto: Nájem se zřizuje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2027.

2. za bod VI. se doplňuje bod VII., který zní:

Vlastník (pronajímatel) pozemku souhlasí s umístěním investice nájemce na svém pozemku po dobu minimálně 15 let. Pokud vlastník pozemku během této doby ukončí smlouvu o nájmu nebo změní způsob užívání předmětného pozemku, zavazuje se vrátit do státního rozpočtu alikvotní část státní dotace poskytnuté na stavbu umělého povrchu minihřiště.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Žádost o náhradu odstraněné průlezky – č. 1156 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění herního prvku u č. p. 3677 na Talichově ulici, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 částku 60.000 Kč na umístění herního prvku u č. p. 3677 na Talichově ul. v Kroměříži, dle předložené zprávy.

 

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.102011 – 30.09.2013 – č. 1157 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

Z. J.

 

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu - č. 1158 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů pro sběr použitých oděvů, obuvi a textilu firmou REVENGE, a. s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4 Praha 5 - Stodůlky, maximálně na sedmi stanovištích v Kroměříži, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů – č. 1159 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky, dle předložené zprávy.

 

Vyhlášení výběrového řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování II v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení ..." a jmenování hodnotící komise – č. 1160 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování II v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I", dle přílohy předložené zprávy

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování" v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I" ve složení:

JUDr. František Dočekal, Ph.D. - tajemník městského úřadu (vedoucí projektu)

Ing. Aleš Opravil - pověřený zastupováním vedoucího odboru rozvoje města (manažer aktivity č. 2 v projektu)

Ing. Blanka Šimůnková - předsedkyně komise pro nakládání s majetkem města

náhradníci:

JUDr. Ivana Bukovská - vedoucí odboru občansko-správních agend (manažer aktivity č. 1 v projektu)

Ing. Josef Merc - člen komise pro nakládání s majetkem města

Odstranění sousoší kosmonautů z areálu Základní školy Slovan - č. 1161

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odstranění sousoší kosmonautů z nádvoří Základní školy Slovan, Kroměříž, Zeyerova 3354, Kroměříž

u k l á d á

Mgr. Petru Sedláčkovi - pověřenému řízením Správy majetku města Kroměříže, zajistit odstranění sousoší kosmonautů z nádvoří Základní školy Slovan, Kroměříž a její uložení na vhodném místě pro případné budoucí využití.

 

Příspěvek na investice ve strojovně zimního stadionu v Kroměříži – č. 1162 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, ve výši 200.000 Kč, na investice ve strojovně zimního stadionu v Kroměříži a to na úpravu a cirkulaci chladící vody a detektor úniku čpavku s automatickým hlášením.

Navýšení položky v rozpočtu města Kroměříže – č. 1163 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit navýšení položky 5179 v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 o 30.000 Kč na spoluúčast města na akcích.

Partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II" – č. 1164 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II".

Rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – finanční prostředky na pomoc občanům města – č. 1165 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 ve výši 10.000 Kč na pomoc občanům města, kteří se ocitnou v tíživé situaci.

 

Žádost o převod užívávání Klubu Starý pivovar Divadelnímu spolku Kroměříž, neziskové organizaci – č. 1166 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

převod užívání Klubu Starý pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž neziskové organizaci Divadelní spolek Kroměříž.

Muzika u Dlouhého rybníka – č. 1167 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 8.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Ing. Z. B. na uspořádání 4 koncertů před Rybářským pavilonem u Dlouhého rybníka.

Multižánrový charitativní den „Blázinec za zdí" – č. 1168 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 2.500 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro o. s. SANITY, sídlo 3. května 159, Zlín na uspořádání multižánrového charitativního dne „Blázinec za zdí" pořádaného ve prospěch pacientů Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

 

Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2011 – č. 1169 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2011.

 

Výzva pro projekt: „Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT" – č. 1170

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. předložení žádosti Knihovny Kroměřížska o dotace na projekt "Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT pro období 2013 - 2017"

2. dofinancování projektu "Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT pro období 2013 - 2017" v roce 2013 ve výši 50 %, tj. maximálně 15.600 eur.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                         MUDr. Jarmila Číhalová

starostka města Kroměříže                                  radní