Usnesení z 32. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 28. června 2012

| 09.07.2012 |

Usnesení z 32. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 28. června 2012

Zrušení usnesení č. 1027 z 29. RMK konané 23. května 2012 a č. 1051 z 30. schůze RMK konané 7. června 2012 – č. 1097

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Radima Hlaváče – pověřeného na 29. schůzi Rady města Kroměříže konané dne 23. května 2012 a jmenovaného na 30. schůzi Rady města Kroměříže konané 7. června 2012, z pozice zástupce ředitele Správy majetku města Kroměříže, ke dni 30. červnu 2012

k o n s t a t u j e,

že právní úkony učiněné Ing. Radima Hlaváče v době ode dne 24. května 2012 do 30. června 2012, jsou považovány za úkony osoby dočasně pověřené řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže.

Pověření řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže – č. 1098

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

dočasným řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže pana Mgr. Petra Sedláčka do doby opětovného nástupu ředitele příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže

k o n s t a t u j e,

že právní úkony učiněné v době ode dne 1. července 2012 jsou považovány za úkony osoby dočasně pověřené řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                    Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže